Hvem vedtok bombinga av Libya i 2011?

32
Slik så den libyske byen Sirte ut etter at Norge hadde bombet landet etter ordre fra Stoltenberg og Støre.

19. mars 2011 sendte daværende statsminister Jens Stoltenberg ut ei pressemelding der det sto: «– Norge meddeler i dag NATO at Norge er beredt til å bidra med inntil 6 stk F-16 som et bidrag til håndhevelsen av Sikkerhetsrådsresolusjon 1973.» Dette var en de facto krigserklæring mot et sjølstendig land som Norge ikke hadde noen konflikt med. Men hvem hadde vedtatt at Norge skulle gå til krig? Det er på tide at Norges befolkning, og folket i Libya, får svar på dette.

Usammenhengende forklaring fra Støre

Jonas Gahr Støres uoffisielle biograf, Ståle Wig, skrev i en kronikk i Aftenposten 1.10.2015:

Støre skriver kryptisk at «det kan stilles spørsmål ved mangfoldet av drivkrefter i beslutningsprosessen i blant annet Paris og London.» Hva betyr det? Ble Norge presset av franske og britiske myndigheter?

«Det kan sies mye om opptakten til aksjonen,» skriver Støre videre. Dessuten kan det «sies mye om gjennomføringen». Problemet er, ganske enkelt, at det ikke gjør det. Fire år etter at norske piloter – på våre vegne – slapp 598 bomber over Afrika, er spørsmålet fortsatt: Hvordan gikk det egentlig til?

Det finnes foreløpig ikke noe offisielt svar fra regjeringa, verken den forrige eller den nåværende, på spørsmålet fra Wig. Men han forteller det han har funnet ut om prossessen som førte fram til vedtaket:

Fredag ettermiddag, 18. mars, 2011 ble det skrevet norgeshistorie på arbeidsværelset i statsministerboligen. Det var trangt. Stuen, der møtet egentlig skulle være, hadde statsministeren lovet bort til sin datter, som samlet venninner til vorspiel. Utenriksministeren, forsvarsministeren, forsvarssjefen og en representant fra E-tjenesten var blant dem som måtte tråkle seg gjennom jentegjengen, som var intetanende om at mennene i dress var på vei for å diskutere om Norge for første gang skulle slippe bomber over Afrika.

Det var altså Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo, Harald Sunde og en ikke-identifisert representant for E-tjenesten. Hvis Wig har rett, var det disse fem som vedtok at Norge skulle gå til krig. Så ble det ringt og sendt sms til en del folk i regjeringa og partilederne på Stortinget. I biografien til daværende SV-leder Kristin Halvorsen står det:

Fredag 18. mars ca. kl. 17 ringte Støre til Halvorsen, som hadde tatt helgefri på hytta. Det hastet å melde inn norske styrkebidrag, blant annet fordi statsministeren skulle på et toppmøte i Paris dagen etter. Jens Stoltenberg ville ha noe å legge på bordet. Fredag kveld gikk det mange telefoner mellom Støre, Stoltenberg, Halvorsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete, som var på Sp-landsmøte i Nord-Trøndelag.

Tidlig lørdag morgen, før Stoltenberg gikk på flyet til Paris, ringte han på ny til Halvorsen og Navarsete. Han ville ha en avklaring. Han opplyste samtidig at Norge kunne stille med seks F16-fly.»

sirte før sirte etter stoltenberg

Men hvem ga mandatet?

Regjeringa hadde regjeringskonferanse fredag 18. mars 2011. Dette var bare noen få timer før de fem bestemte seg for å sende Norge i krig. Men ble krig mot Libya i det hele tatt drøftet på regjeringsmøtet? Det er ingenting i det offisielle referatet fra statsråd som tilsier det. Referatet finnes her. Dagsorden var:

1.      Proposisjoner og meldinger
2.      Styrer, utvalg
3.      Klagesaker m.v.
4.      Utnevnelser m.v.
5.      Andre saker

Det eneste «kontroversielle» som var opp var en klage fra ”Rosa helikopter” på Justis- og politidepartementets avslag på begjæring om å gi innsyn i en sak. Klagen ble ikke tatt til følge. De utenrikssakene som var oppe var: Ratifikasjon av avtaler med Serbia, støtteprogram for audiovisuelt samarbeid med fagfolk fra tredjestater og fullmakt til UD til å informere om avtaler med fremmede makter inngått i 2009.

Bare noen få timer etter dette regjeringsmøtet skulle Norge gå til krig mot et medlemsland i FN, en krig som skulle få helt katastrofale konsekvenser, og det finnes ikke spor av dette i protokollen fra regjeringsmøtet som helt naturlig burde ha behandlet en så alvorlig sak.

Det reiser to spørsmål: Ble ikke krigen behandlet på regjeringsmøtet? Eller ble den behandlet, men er utelatt fra referatet av sikkerhetsgrunner eller andre årsaker?

IS-fanen vaier i Sirte
IS-fanen vaier i Sirte

Slutt på alt hemmelighold

Nå, snart fem år etter krigen, og kanskje på terskelen til en ny vestlig krig i Libya, har det norske folket krav på å få vite hva som skjedde. Sikkerhetshensyn kan ikke være gyldig grunn for å holde vedtaksprosessen hemmelig. Alle vet hva som skjedde i det store og det hele. Vi ødela Libya. Det vi ikke kjenner til er den formelle prosessen og beslutningsgrunnlaget.

Hvis det er sånn at krigen ble behandlet, men er utelatt fra den offisielle referatet, må Statsministerens kontor  enkelt kunne svare på hvilket vedtak som ble fattet i statsråd 18. mars 2011, og hva slags mandat statsministeren eventuelt fikk med seg derfra.

Slik det ser ut, ble derimot krigen ikke behandlet, og det ble ikke gitt noe mandat fra regjeringskonferansen om å sende Norge i krig. Hvis dette er tilfelle, burde det innledes rettslig utredning mot Jens Stoltenberg og de andre deltakerne på møtet i statsministerboligen med sikte på straffesak.

Det som er helt klart er at det ikke var Stortinget som vedtok å sende Norge i krig, slik jeg mener Grunnloven krever. Men så langt tyder alt på at det heller ikke var regjeringa. Hva heter det når ei lita gruppe i en regjering går til krig uten at det foreligger et regjeringsvedtak om dette?

hillary gaddafi

Påtrykk fra USA?

Støre hadde vært imot å gå til krig bare dager før dette skjedde, men han snudde denne fredagen i mars 2011. Ståle Wig skriver: «En diplomat i UD, som får være anonym, sier det slik: «Krigen kom fra et annet hold.»»

Her må det være lov å gjette. Offentliggjøringa av daværende utenriksminister Hillary Clintons eposter har vist at Libya-krigen i høyeste grad var «Hillarys krig». Er det ikke ganske sannsynlig at dette «annet hold» som den anonyme UD-diplomaten snakket om, var US State Department, kanskje til og med Clinton sjøl?

Hillary Clinton og Jonas Gahr Støre kjente jo hverandre fra før. Bare noen måneder tidligere hadde hun ved hjelp av en kjapp telefon til Støre fått ham til å bla opp norske skattemillioner til Clinton Foundation.

En telefon fra USAs UD ville antakelig være nok til å få Støre til å bli med på bombing. Men var det også en slik telefon som i realiteten fikk de fem til å vedta en krig uten at regjeringa hadde hatt mulighet til å vurdere saka? Vi må få vite dette nå. Hvem var «annet hold»?

Den rødgrønne regjeringas behandling av Libya-krigen vil for alltid bli stående som en skamplett på norsk historie. I Norge kreves det mer dokumentasjon for å bygge et sykkelskur enn den regjeringa tok seg bryet med å gjøre før den gikk til krig for å ødelegge Libya.

 

PS: Og til mine kolleger i andre medier: Hvorfor graver dere ikke i dette? Klassekampen? Aftenposten? NRK?

KampanjeStøtt oss

32 KOMMENTARER

 1. «Hvem vedtok bombinga av Libya i 2011?»

  Dette er en ekstremt viktig utenrikspolitisk sak. Steigan tar den betimelig opp, nå som Libya skal «reddes» fra vår (Norges-NATOs) tidligere redding.

  Bombingen i 2011 skapte en bokstavelig talt livsfarlig presedens for at Norge kan gå til krig etter kun en samtale mellom fem kumpaner på et arbeidsværelse – med selvoppnevnt mandat til å erklære krig og utføre den.

  Presedensen kan ikke bli stående. Eneste måte å unngå det på er formelle reaksjoner mot de ansvarlige ministrene. Det er en oppgave for Stortingets kontrollkommisjon – og i fravær av reaksjon derfra, det norske folk. Vi kan umulig godta dette.

  Alvoret i dette kan ikke bli Stør(r)e.

  Landet vårt har blitt sendt i ulovlig angrepskrig uten at folket, ved Stortinget, engang ble fortalt om det først.

  Siik rettstilstanden er nå kan det fort skje igjen. Det må stoppes.

 2. Et hovedproblem med å få belyst saker som dette, er at de som er satt til å overse at ting har gått riktig for seg, selv ikke har interesse av å få saken eksponert. Bombingen av Libya burde forlengst hatt et velinformert etterspill i Stortinget, men det ser ut til at ingen av representantene vil risikere politisk selvmord så lenge ledelsen i alle de representerte partiene var med på eventyret. At også media grovt svikter sin samfunnsoppgave og velger tausheten, er ikke mindre urovekkende. Establishment anser det åpenbart tryggest å legge saken død pga. kongerikets utsatte sikkerhetspolitiske situasjon. Vi gjør det som USA ber oss om, ganske enkelt.

 3. Ja, det samme har jeg lurt på selv: Hvorfor graver ikke seriøse aviser og journalister i dette? Hvorfor er ikke folk mer interessert i dette. Vi var med på å ødelegge et velfungerende land via den sedvanlige «vestlige frigjøringen». Heier på deg, Steigan!

  • Det kan ha noe med eierskap å gjøre. http://www.amedia.no/om-amedia/eiere/

   Det er det samme i USA. Media spiller på lag med eliten/ CFR.
   Propaganda er en av søylene for internasjonalistene.
   Minner om Soros og «Project syndicate» med 500 aviser.Jeg tror at de har en politikk av å kamuflere hvilken retning det går, samt at de legger andre ting i begrepene enn folk flest. Se på sentraliserings -Høyre. Sammenslåing av kommunene. Hva er det som skjer ?Hvorfor oppfører Tore Sanner seg som noe som minner om en som lokker barn med sukkertøy? Hva er det han er ute etter. Jeg tror at det handler om å gi fra seg makt. Å ikke skulle være Herre i eget hus. Når EU snakker om sysselsetting, så dreier det seg jo om å bygge det samfunnet som passer for den agendaen. Under krigen kunne sysselsetting bety å jobbe i krigsindustrien.
   Det gjør at det er viktig å forsvare seg mentalt, ved å stille spørsmål.Hva er det de ikke sier ?
   «Demokrati-kamelonen»,som gir inntryk av å være på folkets side, men det er jo egentlig som å bestille togbillett, sette seg på toget, og mens toget kjører, så bytter de ut togførerne med noen som vil en helt annen vei, og du er i god tro, men ender en helt annen plass.
   Innimellom er mitt inntrykk at de «letter de litt på sløret» og later som de er kritiske til det de selv driver med. Folk blir da optimistiske,og blir godtroende,men de skal jo en helt annen vei.
   I USA er det disse forholdene : (!!!)http://www.muckety.com/EE3205110F48F6ED8CAA7371517FDE53.map?autoGroup=7,7&big=true
   I Norge er i hvert fall Telenor som er inne i bildet sammen med LO.
   http://www.amedia.no/virksomheten/vare-mediehus/
   Boka The shadows of Power » James Perlov utdyper mer om CFR http://www.amazon.com/The-Shadows-Power-Relations-American/dp/0882791346/

   • Demokrati er en form for diktatur, der man innbiller folk har medbestemmelsesrett, men i realiteten står valget mellom å bli banket opp av en med blå boksehanske eller en med rød boksehanske.

    «Jeg tror at det handler om å gi fra seg makt.» Det er det velgerne som har gjort, som i dag egentlig er maktesløse. Politikerne, som Sanner, avgir ikke makt. De konsoliderer og sentraliserer, tusker til seg verdier og posisjoner, og lever råflott på befolkningens regning. Mye av det som foregår i dag kan virke uforstålig, men det hele handler om å tilfredsstille makten, dvs de som virkelig styrer «showet», hvilket ingen norske politikere gjør. For norske politikere har ambisjoner, og skal disse folkene nå langt, må man være på lag med de som bestemmer, som folkene i Trilateral Kommisjonen, Club of Rome, Club of Madrid, Commitee of 300, The Black Nobility, P2, Order of the Garter, Frimureriet osv, osv, osv.

  • Støre og Ine Søreide er i «European Council of Foreign Relations» , som er linket til /ledet av Carl Bildt.Carl Bildt på Project syndicate har lagt inn link til Chatham house, som er det som før het Royal Institute of Foreign Affairs, og noe som tilsvarer CFR i USA.Hvorfor dette er viktig er at det har å gjøre med en spesiell agenda, og at de setter inn sine folk i toppstillingene.https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1993/10/30/ruling-class-journalists/761e7bf8-025d-474e-81cb-92dcf271571e/

 4. Det norske regjeringen gjorde nok ingen formell beslutning i statsråd den 18.mars: Dette går fram av en artikkel i Aftenposten (oppdatert) den 11.mars 2013 , der handlingsforløpet forut for Libya intervensjonen gjøres rede for.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tok-beslutningen-om-kampfly-pa-telefon-5116745.html

  «Den formelle beslutningen ble truffet i ekstraordinært statsråd ved kongelig resolusjon. Utover dette vil vi ikke kommentere Regjeringens interne arbeid med saker ». Slik svarer forsvarsminister Grete Faremos informasjonsmedarbeider Birgitte Frisch på e-post.

  – Når, og hvor – ble det besluttet at Norge skulle være med i operasjonen?

  «Det var i regjeringskonferanse 21. mars, Stortinget ble konsultert via den utvidede utenrikskomiteen 22. mars deretter var det et ekstraordinært statsråd 23. mars».

  Her sies det jo rett ut at telefon-beslutningen om å gå til krig ikke var ‘formell’ før den 21. Mars. Samme dag landet de norske F-16 flyene på Souda basen på Kreta. Ordre om klargjøring må ha kommet et par dager før, og da ikke som resultat av statsråd fredag 18.mars.
  Dette viser tydelig at Støre og co ‘uformelt’ både ‘vedtok’ og forberedte krig flere dager før statsråd kom sammen.

  Det er litt rart at regjeringen ikke behandlet saken i statsråd den 18. Libya intervensjon var da kunngjort av Frankrike og Storbritannia, og i Danmark diskuterte Folketinget deltakelse samme dag.

  Ringte Hillary etter at statsråd var over og kjefta på Støre for ikke å tatt opp krigsdeltakelse? En kan jo spekulere, men det kan jo være årsaken til at Støre og Stoltenberg plutselig fikk det så travelt at de brøt grunnloven i farten?

 5. Jeg er alltid usikker på om Steigan spøker/tuller når han kommer trekkende med «venstresida»,Klassekampen,Aftenposten etc for å skulle interessere seg for sannheter om de imperialistiske prosjektene som de rød-grønne har holdt på med under Støre/Stoltenberg. Om de har noen pasjon så er det jo å få begravd dette så dypt som overhodet mulig. Globalister,Nato og EU-elskere som Støre/Stoltenberg har i årevis vært fetert og dyrket i statsavisa Klassekampen.
  Signaturen Alfred har selvfølgelig helt rett: dette er noe man ikke vil ta i med tang.
  I dag hadde Aftenposten presentert kart for hvordan Syria skal oppdeles i fire etniske småstater,faktisk nøyaktige kopier av de kartene Pentagon offentliggjorde for 10-15 år siden for deres regimeskifter og ombygging av Midtøsten.
  Det er ikke noe miljø eller institusjon i Norge som tør eller vil grave i forholdet mellom den norske vasallstaten og Pentagon. Tvert om. Sånne skal bekjempes. Det gjelder også for det statsfinansierte «venstres» organ.
  Der hyllet man lørdag Bernt Hagtvet som har vært ledende sosialdemokratisk ideolog for humanitær krigføring helt siden Balkankrigene. Responsibility to Protect,Chicago april 1999.

 6. Norsk utenrikspolitikk bygger på konsensus, dette sannsynligvis som et resultat av «krav» fra «velgjørende» makter etter 1945. Dette tyder på at daværende regjeringsledelse hadde støtte fra minst Høyre som da var opposisjonsparti. At beslutningen om norsk deltakelse i den «demokratiske» bombingen av Libya, og dets regime, er kommet «utenfra» er rimelig åpenbar.

  • Du har rett. Men i Libya-saka gjorde de så slett arbeid at deres vsallstatus og deres totale mangel på respekt for norsk lov blir så tydelig. De har buksene nede rundt anklene. Noe må bare tørre å si at det er slik det er.

 7. Den ansvarlige for Libya-krigen var Hillary Clinton. Justin Raimondo i Anti-war har en god analyse av dette.

  http://original.antiwar.com/justin/2016/03/03/libya-how-hillary-clinton-destroyed-a-country/

  Når det gjelder den norske deltakelse i krigen, så demonstrerer det bare at norske politikere og norsk presse er totalt underlagt Washington, noe vi forsåvidt har visst lenge. Forskjellen fra tidligere er at i Libya-saken så viser makten seg åpenlyst og utilslørt. Grunnen er åpenbart at de på toppen føler at de nå har så stor makt at de ikke lenger behøver eller gidder å kamuflere makten med «demokratiske» vedtak.

 8. Personlig synes jeg faktisk disse bauhaus-strandhotellene er vakrere etter bombinga. Egentlig ønsker jeg all moderne arkitektur samme skjebne. Skulle gjerne sett Dubai lagt i grus, eller kanskje aller helst i sand.

  Imens bomber Stoltenberg og co vår kjære hovedstad med sine stille skrekkbomber frosset i tid, som disse angstskrikene de bygger i Bjørvika jo er. Hver gang jeg skal ta danskebåten eller ankommer Oslo S passer jeg på å ha på en bredbremmet hatt, for å beskytte meg for den svært helseskadelige visuelle strålingen som står ut fra disse byggene. Tross alt er det bedre å stirre ned i asfalten.

  Elitene benytter således to typer bomber for å underkaste befolkningen sin vilje, sprengbomber og stille bomber av undertrykkende arkitektur, alt etter hva som passer best. Begge nyttige verktøy i de liberalistiske fascistenes hender!

 9. Takk for din innsats Pål, for å belyse Norges ansvar for det som skjedde i Libya. Etter denne krigen har jeg skammet meg over å være nordmann…..

  Jeg så svaret du fikk fra Kosmo og Riksrevisjonen. Men det gikk ikke klart fram (i alle fall kunne ikke jeg se det) om du kontaktet Stortingets kontroll- og konst. komite. Hva skjedde?
  Og hvor står saken nå?

 10. Nå er vel ikke et vedtak/beslutning om å stille fly til å opprettholde en flyforbudssone saksjonert av sikkerhetsrådet så veldig kontroversielt. Så man kan vel unnskylde Halvorsen og Navarsete den helgen.

  Men når ble det bestemt at det innebar bombing?

 11. I USA ville vel Washington Post o.a. satt undersøkende journalister spesielt på denne saken; brudd på konstusjonen er alvorlig. Her i Norge er det altså til nå kun Pål som tør grave i skiten. Hva kan grunnen være?

  • Kan det være at det bør graves og forskes på hva slags journalister som har kommet inn i posisjonene de siste årene? Leste noe for en tid tilbake at journalister fra høyere lag i samfunnet var på vei inn. De som før representerte arbeiderklassen ble fortrengt. Er det forsket på dette ? Har for øvrig lagt merke til at rekrutteringsbyråer brukes noen steder, og da kan man spørre hvilke folk som jobber der og med hvilke kriterier !

   «Rekrutteringsbyrå gjennomfører omfattende faglige og personlige tester som gir et utfyllende bilde av kandidatene. Dette gir et godt grunnlag for senere innstilling og ansettelse. »
   http://www.politiforum.no/no/meninger/leserinnlegg/2016/Om+rekruttering+og+ansettelser+i+POD.d25-T2JfUWc.ips

 12. Svar til H.Asheim:

  «I USA ville vel Washington Post o.a. satt undersøkende journalister spesielt på denne saken; brudd på konstusjonen er alvorlig. Her i Norge er det altså til nå kun Pål som tør grave i skiten. Hva kan grunnen være?»

  Om «globalist»- kriterier i lederjobber. Hvilke folk får lederjobbene i samfunnet ?

  «Basert på ManpowerGroups forskning og kontinuerlige overvåkning av arbeidsmarkedet verden rundt har Right Management identifisert noen trender som først og fremst preger det globale arbeidsmarkedet. Disse trendene kjennetegner tidsalderen som vi nå er inne i, også kalt “The Human Age”.
  «http://www.dn.no/talent/2012/12/19/her-er-de-7-aller-viktigste-lederegenskapene

  Litt research på hvor forskningsgrunnlaget kommer fra.

  Før pila over «Director » i ManpowerGroup ,så kommer det frem interessante opplysninger om disse.
  http://www.muckety.com/ManpowerGroup/5001147.muckety
  Kjente navn? sjekk listen.

  Grunnen til at det er viktig, er at det er Manpowergrops forskning som er grunnlaget og trendmaterialet som Rekrutteringsbyrået Right Management i artikkelen i Dagens Næringsliv.
  Gjelder dette flere byråer ?kanskje det er viktig dette her ? Det betyr at toppledere som søker jobber blir målt etter trender som er skapt her.

  Da er vi trolig nærmere en forklaring på grunnen.http://www.dn.no/talent/2012/12/19/her-er-de-7-aller-viktigste-lederegenskapene
  (Erik Næss, som er prinsipalkonsulent og Practice Leader Talent Management i Right Management.http://www.rightmanagement.no/wps/wcm/connect/right-no-no/home/about/

 13. Jeg går ut ifra at der norske militäre er med å legger at fredelig land i kaos og grus, så er det nettopp det som er planen. Påstanden om at «Vesten» angriper og bomber for å beskytte sivilbefolkningen er det vel bare heiagjengen hos AP-folket som tror på ? Ser vi på hva vi har värt med på de siste 20 årene, der vi, sammen med våre allierte har ödelagt land etter land og laget enorme horder med flyktninger, ja så er det nettopp det som har värt planen. Om våre ledere ikke har nok forstand til å forstå dette, sier det mest om deres intelligensnivå. Det siste landet var Ukraina, hvor vi skulle «hjelpe» landet mot russerne. Landet ble utsatt for et vestlig arrangert kupp, landet er gjennomkorrupt og de facto konkurs. Våre regeringer har sendt skattepenger til Ukraina. IMF har også sendt penger til Ukraina. Som forsvant hos den korrupte makteliten. Og folket i Ukraina lider, der pengene har mistet sin verdi. Og vi later som om denne situasjonen ikke er planlagt. Er vi så blinde?

 14. […] Dermed er det norske vedtaket åpenbart i strid med FN-pakten, og iverksettelsen av vedtaket vil være en forbrytelse. Sånne bagateller bryr ikke skrivebordsgeneralene på Løvebakken seg om. Det er jo helt opplagt at Erna Solberg og minister Eriksen Søreide har fått beskjed fra amerikanerne om å gjøre dette, og som veloppdratte lakeier hopper de når Washington blåser i fløyta. Dette er akkurat det samme som skjedde i 2011 da Jens Stoltenberg og de «rødgrønne» vedtok å gå i spissen for å ødelegge Libya, … […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.