EU-landene skal liksom være USAs allierte. Det forhindrer ikke at USA nå har gått til handelskrig mot Europa. USA har nå innført en 25 prosent toll på en rekke viktige produkter fra europeiske land. Avgiftene vil ramme skotsk whisky, fransk vin og ost fra Italia og dessuten...
Av Colin Burgon. Gjennom investeringar i offentlege tenester, infrastruktur og folket sitt, har Bolivias president Evo Morales dei siste femten åra vist at ei betre verd er mogleg, utan nedskjeringar, privatisering og neo-liberalisme. Colin...
Av Lars Birkelund. "I George Orwells roman 1984 (originaltitel Nineteen Eighty-Four) er de To Minutters Had en dagligt forekommende periode, hvor Partimedlemmerne i Oceanien skal se en film om Partiets fjender... og give udtryk for deres had til dem og til de demokratiske principper... en slags hjernevask af Parti-medlemmerne,...
Av Frode Bygdnes. Da har domstolkommisjonen levert bestillingsverket til regjeringa. Det skjedde den 2. oktober i år. Antall tingretter skal halveres fra 60 til 30, men 8 av disse skal bare bli rettssteder. Dermed inviteres Stortinget til å legge ned 2 av 3...
Tyskland er det landet utenom Russland som er hardest rammet av de sanksjonene som USA har påtvunget Europa. Tysk industri hadde et stort marked i Russland, og har tapt milliarder av euro på den politikken Angela Merkel har fulgt på Washingtons kommando. Særlig er Øst-Tyskland hardt rammet....
Av Odd Handegård. Den utbyggingen av vindkraft som nå pågår (og som planlegges) i Norge, er så ufattelig hinsides det akseptable for folk flest, og dessuten så dårlig begrunnet av kraftbransjen og de mange spekulantene som snuser på lettjente penger,...
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre har et innlegg i Dagsavisen som fortjener en større leserkrets. Det har tittelen "Det delte landet" og er en ramsalt kritikk av den stigende arrogansen blant sentrale politikere overfor dem som skaper verdiene i landet vårt. Han forklarer det bygde- og utkantopprøret som...
Av Ivar Austbø. Nederland opplever for tiden store protester fra bønder som er sinte på grunn av forslag om å kutte i husdyrproduksjonen for å redusere forurensning. Det ble trafikkaos da tusenvis av bønder på tirsdag tok traktoren fatt for å markere sin misnøye...
Erik Plahte Av Erik Plahte. Global Redesign Initiative er et initiativ for å gjøre om på hele det globale systemet som institusjonaliserer samarbeidet mellom landene for å håndtere internasjonalt samarbeid og konfliktløsning: internasjonal rett, sikkerhet, nedrustning, krig og fred, internasjonal økonomi...
I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den...