COVI-PASS vil avgjøre om du kan få gå på restaurant, om du trenger en medisinsk test eller om det er tid for å snakke med myndighetene i en verden etter Covid. Samtykket er frivillig, men håndhevelsen vil være obligatorisk. Av Raul Diego (USA) Gjennom nettets magi er nok de fleste unge...
Av Jan Terje Voilaas. JA, sier folk jeg har kontakt med i Norge, Tyskland, Australia og New Zealand. Ingen dør, kun noen få spredte smittetilfeller så alt er tilbake til normalen, slik det var i 2019. Konsensus synes å være at vaksinene har gjort en utmerket jobb. Vel, la oss...
Av Margrethe Salvesen. Sjefsmobber Erna Solberg startet med å pushe eksperimentelle injeksjoner på hele befolkningen. I TV- ruta har hun jevnlig mobbet de som ikke ville ta sprøyta ved blant annet å si at de ikke kan tenke bare på seg selv, men må ta hensyn til andre. Hun...
De vanvittige strømprisene i Europa, som er en direkte følge av sanksjonspolitikken og "det grønne skiftet" fører til at smelteverkene i Europa stanser. Det er en ødeleggelse av produktivkrefter som kan sammenliknes med resultatene av en storkrig. Og det er ikke til å komme fra at denne politikken er...
Av Gideon Levy – oversatt av Kari Angelique Jaquesson Denne kronikken ble publisert i Haaretz 17.mai 2018 Samme kveld som palestinerne ble slaktet, jublet Zion over en ambassade og en Eurovision. Det er vanskelig å tenke seg en mer forferdelig moralsk formørkelse. Når kommer øyeblikket hvor massedrapene på palestinerne betyr noe som...
Ida Lindtveit Røse (27) går fra jobb i First House til å vikariere for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, skriver Dagbladet. Røse er den yngsdte statsråden i Norge noensinne, men hun er også nok et eksempel på svingdørpolitikken mellom First House og regjeringa. Bjarne Håkon Hanssen fra...
Uenighetene mellom de vestlige allierte når det gjelder forholdet til Iran fortsetter å utvikle seg. 1. februar 2018 ble det kjent at Frankrike vil tilby iranske kjøpere kreditter i euro for å stimulere samhandelen mellom Iran og EU. Dette er et opplagt trekk for å omgå USAs sanksjonsregime, et...
Av Eirik Værnes. Stortinget har vedtatt at muligheten til å ta i bruk koronasertifikatet skal forlenges. 2. juni tok Stortinget stilling til om de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven og helseberedskapsloven skulle forlenges, og et flertall av de oppmøtte stemte for. Saken ble behandlet på Stortinget for andre gang tirsdag 7. juni...
De drakoniske sanksjonene mot Russland har tvunget Russland til å utvikle en finansiell og valutamessig strategi som er som hentet ut av den dreieboka USA brukte da de etablerte dollaren som verdensvaluta. Dette skriver Ellen Brown i artikkelen: The Coming Global Financial Revolution: Russia Is Following the American Playbook. Ellen Brown...
Visst kan folk hjernevaskes, og det finnes en serie teknikker som allerede er i bruk. Taktikken som brukes er å skape utilbørlig psykologisk og sosial påvirkning, ofte ved hjelp av midler som involverer angst og stress. Denne artikkelen bygger på arbeidene til avdøde Dr. Margaret Singer, og den er høyst...