Av Rune Ottosen. Jan Petersen leder en utredning som skal gjennomgå Norges militære bidrag i Libya i 2011. Utvalget legger om kort tid fram sine konklusjoner. Hva bør vi kunne forvente av dette arbeidet? Første krav må være at vi får en åpen og ærlig kommunikasjon rundt rapporten, og at...
Av Terje Halvorsen 1. mars for 75 år siden kom den første tyske massehenrettelsen av kommunister i Norge. Det var bare to ikke-kommunister blant de 17 som ble skutt i Trandumskogen 1. mars 1943. De to var Gustav Neraasen fra Øyer i Gudbrandsdalen, som ble dømt for å ha oppbevart...
Økonomien i USA er i dårlig forfatning. Landet har en gjeldsbasert økonomi, og har knapt hatt noen reell vekst siden finanskrisa. Det aldrende imperiet taper for Kina på stadig nye fronter, og er helt besatt av militære eventyr, som det aldri vinner, men som...
Fra den danske avisa Arbejderen. EU's "sociale søjle" skulle fremme arbejdstagerrettigheder og social retfærdighed. Men den EU-lovgivning, der gennemføres, indeholder alvorlige angreb på den danske arbejdsmarkedsmodel. Den 17. november sidste år vedtog EU's stats- og regeringschefer en "højtidelig erklæring" om en "europæisk søjle for sociale rettigheder". Ifølge erklæringen skal Unionen "bekæmpe...

Korrupsjonen i Yara

Styret i gjødselsprodusenten Yara International erkjente 15. januar 2014 straffskyld for korrupsjon og aksepterte en foretaksbot og inndragning på i alt 295 millioner kroner fra Økokrim. Konsernledelsen i Yara skylder på tidligere ledere og hevder at de sjøl ikke visste noenting. Staten hovedaksjonær Yara er fortsettelsen av kunstgjødselseksjonen i Norsk...
Folkeavstemningene om kommunesammenslåing 6. juni 2016 ble en ny svart supermandag for Jan Tore Sanner. Ved hjelp av pisk og gulrot har kommunalministeren forsøkt å presse kommunene til å godta hans kongstanke om å skape store og angivelig "robuste" kommuner. Men folkets tale er klar. NRKs oversikt viser at...
Av Halvor Fjermeros. Arbeiderpartiets valgmisere har bare gjort det tydeligere at Klassekampens krampaktige forsøk på å løfte fram Ap-toppen som en del av «venstresida» har vært forfeilet. Skal en bygge allianser på den nye klassekampens og miljøkampens grunn, må det en nyorientering til. Under innspurten på den britiske valgkampen i...
Av Pål Steigan. Nesten tre måneder etter valget 4. mars er det klart at Italia får ny regjering. President Sergio Mattarellas forsøk på å sette inn en teknokratregjering for å blokkere populistpartiene mislyktes. Det korte mellomspillet etter at presidenten hadde nektet å godkjenne regjeringslista til Giuseppe Conte på grunn av...
Selskapet forvalter direkte 4.500 milliarder dollar. Det vil si ca. fem norske oljefond eller mer enn bruttonasjonalproduktet til både Japan og Tyskland. Det forvalter indirekte 15.000 milliarder dollar. Det er bare Kinas og USAs BNP som er større. Norge er nest største eier i selskapet. Hvem er de? Hvordan...
Av August Eliasson, Proletären. Miljardären och Ikeagrundaren Ingvar Kamprad är död. Dags att begrava även myten om den ansvarstagande kapitalisten. Ingvar Kamprad var kapitalisten som skapade sin förmögenhet från noll. En fin historia om en småländsk grabb som gick från att sälja tändstickor till granngårdarna till att förse hela svenska folket med billiga och praktiska...