For første gang i verdenshistorien har en virusepidemi blitt møtt med stenging av land og regioner, såkalt lockdown. Blant de mange negative virkningene av dette er at det verste monsteret av dem alle, tuberkulosen, nå er på rask frammarsj. Lockdown har hindret pasienter i å komme til...
Rowan Atkinson holdt denne talen i 2012, men den har dessverre blitt enda mer aktuell i 2020. Må det en komiker til for å si det politikerne ikke evner eller tør? https://youtu.be/BiqDZlAZygU
Av George Chabert, Trondheim. Fra hans første øyeblikk som president har Donald Trump vært gjenstand for daglige angrep og en massiv, samstemmig kritikk fra mediene på begge sider av Atlanteren. CNN, Washington Post og New York Times setter dagsorden, og blir...
Billedstormerne fortsetter sine utrenskninger i USA, men når man begynner å tukle med historien, kan man risikere å møte seg sjøl i døra. Dette fikk speaker i Representantenes hus Nancy Pelosi erfare da hun tok initiativet til å fjerne fire statuer i kongressbygningen.
Verdensbanken og IMF er redskaper for USA og internasjonal finanskapital. Når de gir lån til sjølstendige land stiller de betingelser. Det er sjelden innbyggerne i landet får vite om disse betingelsene. Men Hviterusslands president Alexandr Lukasjenko har offentliggjort noen svært spesielle krav som Verdensbanken og IMF stilte...
Av Patrik Paulov. Det har gått några dagar sedan den första informationen kom om att det kurdledda styret i nordöstra Syrien (av kurderna ofta benämnt Rojava) slutit ett oljeavtal med USA-bolaget Delta Crescent Energy. Att det...
Av George Chabert, Trondheim. Tulsi Gabbard var en av det demokratiske partiets kandidater til presidentvalget i 2020, og har siden 2013 sittet som demokratenes representant i forsvars- og utenrikskomiteen. Med en fortid som major i Nasjonalgarden og...
Fra Global Politics, Sverige. Nord Stream 2-projektet omfattar byggandet av en gasledning med en kapacitet på 55 miljarder kubikmeter per år från den ryska kusten genom Östersjön till Tyskland för direkt gasförsörjning till Europa. EU-länderna stöder projektet och deltar i genomförandet. USA, Baltikum, Ukraina...
Milliardærklubben World Economic Forum agiterer nå sterkt for at det skal innføres et globalt "covid-19" pass i kjølvannet av koronaepidemien. I en artikkel på sine nettsider 30. juli 2020 skriver de at framtida til internasjonale reiser ligger i å innføre et CovidPass som skal brukes som...
Det føderale politiet FBI har sannsynligvis visst alt om pedofilinettverket til Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell siden 1996. Maleren Maria Farmer sier at hun og søsteren hennes anmeldte Epstein og Maxwell til New York Police Department og FBI i 1996. Men det går også fram av de...