Det mislykkede oppdraget med å løslate israelske krigsfanger i Gaza har avslørt britisk og amerikansk militært engasjement, og utvidet Israels krig mot Gaza til en internasjonal konflikt, omtrent som USA og Storbritannia har gjort med Ukraina. The Cradle, 18. juni 2024 Den 8. juni gjennomførte israelske styrker en blodig «redningsaksjon» i...
Granskningen identifiserte en rekke eksempler på at israelske styrker overreagerte eller unnlot å handle under Hamas-angrepet. Antiwar.com, 20. juni 2024. En gjennomgang fra det israelske forsvaret (IDF) som skal offentliggjøres i sommer, vil konkludere med at israelske soldater drepte mange av sine egne folk 7. oktober, rapporterte israelske medier. Undersøkelsen forventes å...
Fagmiljøene har stilltiende godtatt at den historiske og kliniske definisjonen av “vaksine” ble fjernet. Og erstattet med en teknisk liksom-definisjon. I tillegg er WHOs definisjon av “helse” totalitær. Av Ludwig Aigner, spesialist i allmennmedisin, hemali. Kjære lesere, kjære kolleger og pasienter – som jeg også er. Dette er en anstrengelse på...
Velgerne i årets valg til Europaparlamentet ga de tradisjonelle partiene og deres nære allierte – teknokratene i Brussel – en på trynet. Forrige ukes valg til Europaparlamentet sendte sjokkbølger gjennom de etablerte politiske strukturene, da velgere i hele EU ga teknokratene, markedsfundamentalister og den generelle venstrefløyen som har klamret seg...
Modi-regjeringa planlegger å stille den verdensberømte forfatteren for retten etter en drakonisk antiterrorlov. India vil straffeforfølge den Booker-prisvinnende forfatteren Arundhati Roy på grunn av hennes uttalelser for 14 år siden om landets urolige Kashmir-region. Dette har reist alvorlige spørsmål om Indisk demokrati, skriver Ullekh NP. En del av lokale kommentatorer ser...
Annetkammeret i den lovgivende forsamlinga Majlis Milli i Tadsjikistan har vedtatt en lov som blant annet forbyr hijab. Tadsjikistans nedre parlamentskammer godkjente lovforslaget som forbyr hijab 8. juni. Loven retter seg for det meste mot hijab, eller islamsk hodeskjerf, og andre tradisjonelle islamske klær, som begynte å komme til...
Når det gjelder krigen i Ukraina, er Russlands hovedutfordring fremover å finne likevekten mellom strategisk overvurdering og undervurdering. "Vi overvurderer alltid endringen som vil skje i løpet av de neste to årene og undervurderer endringen som vil skje i løpet av de neste ti", som Bill Gates sa det.  En...
Det rapporteres stadig om at en del folk får de klassiske symptomene på mikrobølgesyke fra 5G-sendere. Det er egentlig ikke å undres over, siden frekvensbildet er nytt og pulsingen mer intens, med en mengde lavfrekvente komponenter. At slikt gir helseplager er velkjent stoff. Her får du sammendraget – i min...
Urs P. Gasche er redaktør for den uavhengige sveitsiske nettavisa Inforsperber.ch. De skriver om seg sjøl at "Infosperber er en uavhengig journalistisk nettavis. Målet er å vekte journalistiske bidrag utelukkende basert på politisk, økonomisk og sosial relevans. Mottoet er: Infosperber ser hva andre overser". I denne artikkelen presenterer redaktør...
Etter å ha undertegnet militærallianse med Nord-Korea dro Russlands president Vladimir Putin til Hanoi for å møte Vietnams president To Lam. Møtet konkluderte med det som kalles et strategisk partnerskap. Putin takket Vietnam for landets "balanserte holdning" til krigen i Ukraina og understreket de gode handelsforbindelsene dem i mellom....