Mens motstanderne av katalansk uavhengighet boikottet avstemninga, vedtok regionsparlamentet i Catalonia uavhengighet fra Spania. Den spanske statsministeren Mariano Rajoy svarte med å oppheve det katalanske parlamentet, avsette regionens president, Carles Puigdemont, og den katalanske politisjefen. Madrid tar direkte kontroll over hele den katalanske administrasjonen. Spanias sjefsanklager vil reise tiltale mot...
I et intervju med Fox News sier Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton det som enhver med en smule kritisk tenkeevne har forstått for lenge siden. Det handler om olje. Overskriften hos Fox lyder: Venezuela regime change big business opportunity: John Bolton
Amerikanske regjeringer siden Barack Obama har kritisert EU for å være ansvarlig for et amerikansk handelsunderskudd ved bruk av urettferdige metoder, og forlanger at EU må endre det. Men underskuddet eksisterer ikke, tvert imot. Underskuddet er en falsk nyhet, spredt av politikere og ledende journalister som feier amerikanske selskapers...
23. april 1999 ble den statlige kringkastingsstasjonen i Serbia RTS bombet med missiler fra NATO-fly. 16 av kanalens medarbeidere ble drept og ytterligere 16 ble skadet. Angrepet var overlagt og er et av de verste angrepene på journalister og media i nyere historie. I terrorangrepet på det...
Av Eva Thomassen. Amnesti eller idlib. Valget er ditt. Alle enes om at Idlib er dumpingplassen for terrorister fra hele Syria? Kjørt dit fra områder befridd av den syriske hæren. Terroristene i Idlib har takket nei til tilbudet om amnesti. Over hele Syria har opprørere fått tilbud om å legge ned...
De siste bildene av angivelige henrettelser i regi av den islamske staten kom med et truende budskap til Italia: "Vi befinner oss sør for Roma ..." IS er nå i ferd med å konsolidere "Kalifatet Tripoli" i Libya. Dette er blitt mulig fordi blant annet Norge, anført av den...
Falskmyntneri, drap på statsledere, betalte demonstranter, kupp og militære intervensjoner  – er det atter en gang snakk om USA? Nei, denne gangen er det Frankrike, som bruker de samme metodene for å kunne utnytte sine gamle kolonier i Afrika ved hjelp av CFA-francen. Norge gjorde Frankrike en økonomisk kjempetjeneste da...
EU-kommisjonen går inn for at det skal bygges en gassrørledning fra Israel som alternativ til gassrørledningen Nord Stream 2, som er et russisk-tysk prosjekt. Det er EUobserver som melder dette. EU-kommisjonen og ministre fra Israel, Kypros, Hellas og Italia har hatt møte om dette i Tel Aviv og undertegnet en...
Hva gjør et land når det har for lite egne energikilder og prisen på importert energi blir ti ganger så høy? Velkommen til Italia, for det er nettopp det som har skjedd her. Landet er avhengig av import av olje og gass, og siden 2000 har prisen denne livsviktige...
Julaften 2014 skrev jeg en blogg under tittelen Vesten mislyktes med juleangrepet på rubelen. Siden ingen andre norske medier har formidlet noe liknende, har jeg fått spørsmål fra noen lesere som spør om hvorfor jeg kunne trekke en sånn konklusjon. Her er et svar på dette som jeg tror...