Norsk medier kan få støtte til journalistikk knyttet til bistandsspørsmål og FNs tusenårsmål, skrev magasinet Journalisten i februar 2014. Gledesstrålende kunne de meddele at: Norske journalister kan søke penger fra et milliondfond finansiert av Bill Gates. Det skjer i konkurranse med journalister fra Danmark,...
Til tross for koronaepidemien er dødeligheten i Tyskland omtrent som normalt. Det skriver det tyske ifo-instituttet. Selv i april 2020 er det få avvik fra de normale dødstallene, sier Anna Kremer fra ifo-kontoret i Dresden. Selv innenfor de...
Stoltenberg: – Vi kunne kanskje klart å få kontroll over smitten uten å stenge ned så kraftig. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier i dag at det faglige grunnlaget for å stenge skoler og barnehager ikke var godt nok. Hun advarer mot en ny nedstengning...
Våren 2020 vil gå inn i historien som den perioden da norske borgere opplevde å få det vi betrakter som helt selvfølgelige rettigheter i et demokrati, satt til side i kampen mot covid-19: Retten til å benytte egen eiendom, retten til å bevege seg noenlunde fritt, retten...
Sultne og rasende demonstranter i Santiago i Chile har protestert kraftig mot matmangel og tap av jobber på grunn av lockdown, skriver Santiago Times. Soldater i panserede kjøretøyer og i full krigsmundur og med automatvåpen ble satt inn i arbeiderklassedistriktet El Bosque der...
Oppslutningen om sjokkterapier tar gjerne form av en klokkekurve. Av Jan Herdal. Ifølge rådene som gjaldt fram til 15. mai skulle barna alltid vaske hendene før de dro hjemmefra, når de kom til skole/SFO, etter hosting...
Den såkalte faktasjekkeren Faktisk.no har gått til angrep på vår artikkel om Norges gavmildhet og Bill Gates: Erna Solberg gir 13 milliarder skattekroner til Gates-alliansen. Artikkelen på Faktisk.no burde vært utstyrt med følgende "disclaimer": Faktisk.no tilhører faktasjekknettverket IFCN (Poynter), som har fått finansiering fra The Bill &...
Den farmasøytiske industrien er vel posisjonert til å gjøre enorme fortjenester på vaksiner mot koronaviruset. Dette skriver The Intercept. Et vanlig kallenavn på de farmasøytiske gigantene er "Big Pharma", fordi det handler om en svært monopolisert industri som domineres av en håndfull selskaper....
En studie gjort ved Universitetet i Oslo viser at angst- og depresjonssymptomer hos voksne er nærmere tredoblet under koronatiltakene. Samtidig mottar Kirkens SOS dobbelt så mange samtaler som omhandler selvmord enn før tiltakene. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter: – I likhet...
Den italienske filosofen Giorgio Agamben har skrevet en refleksjon over hva som har skjedd gjennom koronadekretene til regjeringa Conte i Italia, som også er gjennomført i mange andre land. Kommentaren har tittelen Biosicurezza e politica, Biosikkerhet og politikk, og er publisert på Quodlibet.