I Sør-Afrika har domstolen  Pretoria High Court  slått fast at kjøpekontrakten mellom Pfizer og landets myndigheter må offentliggjøres. Det skjedde i en domsavgjørelse 17. august 2023. Saka var reist av The Health Justice Initiative, og de vant en klokkeklar seier i retten. Her er deres oppsummering: The Health Justice Initiative v...
En ny variant av koronaviruset kommer om ikke lenge, advares det. Fra kompetent hold blir det hevdet at denne varianten, kalt BA.2.86, er nokså harmløs og at den ikke vil føre til noe verre enn en lett høst- og vinterforkjølelse. Om Jan Raa: Tidligere professor ved UiT, nå æresdoktor. Forskningsdirektør...
Vår leser Thore har stilt følgende spørsmål til sjefredaktør Pål Steigan: Hvorfor godtar ikke venstresida effekt av alternativ medisin som dokumenteres vitenskapelig på PubMed - skolemedisinens prestisjeinformasjon? Er det kunnskapsløshet eller en ensidig forståelse av hva vitenskap er?  Steigan svarer her: https://www.youtube.com/embed/aw_YcKBCaXE Her er et par eksempler på drøfting av tenkninga til Friedrich...
Denne teksten er en oversatt og lett komplettert versjon av teksten «Är solceller miljövänliga?» på  https://vagbrytaren.se. Solceller i seg selv skaper ikke stråling, men ren strøm. Strålingen skapes i stedet av den teknologien som gjør strømmen om til vekselstrøm til strømnettet. Strålingen kan være kraftig nok til å forstyrre flytrafikk....
En ny og spesiell korona-variant sirkulerer i media. Myndighetene er ikke bekymret, men bør befolkningen være bekymret for at tiltakene kommer tilbake og våre rettigheter nok en gang skal bli satt til side? Da verden stengte ned i mars 2020, hørte jeg mer på The Who enn på The W.H.O....
Da den såkalte "pandemien" oppsto ble Deborah Birx satt til å lede Task Force i Det hvite hus, og hun spilte en nøkkelrolle i å diktere lockdown, maskepåbud og andre diktatoriske tiltak. Nå gjør hun tilsynelatende helomvending og sier at "vi trenger ikke maskepåbud". https://twitter.com/MJTruthUltra/status/1698401072321069321 En annen koronatyrann, Dr. Fauci, mannen...
Disease-X er en høyprofitabel forretningsstrategi. Gjennom å bruke global skremselspropaganda og drakoniske tiltak mot verdens befolkning har den farmasøytiske industrien og deres sponsorer og eiere funnet ut hvordan de kan tjene enorme summer på folkehelsen. Covid-19-kampanjen med sine portforbud, sine lockdowns, maskepåbud, sine reiseforbud og daglige propagandameldinger i alle offisielle...
Det er grundig dokumentert at forsvaret mot infeksjon er bedre ved høy kroppstemperatur. Dessuten at paracetamol kan skade. Fra 2012 til 2022 økte forbruket av paracetamol med 125 prosent. Jenter mellom 10 og 20 år bruker 134 prosent mer smertestillende enn gutter på samme alder, viser tall fra apotek. Lege...
I dag innskrenker EØS-avtalen vårt demokrati og handlefrihet på stadig flere områder. Lokalt som sentralt.Over halvparten av sakene som avgjøres i kommuner og fylkeskommuner, berøres av EØS-avtalen*.  Til større kommuner, til mer EØS-overstyring.  Bevisstheten om sånt er lav, også blant lokalpolitikerne. Dermed kan resultatet bli ytterligere EU-tilpasning og enda større bruk av...
I de to tidligere artiklene om prosessert og ultraprosessert mat (her og her) har jeg skrevet om ulike grader av prosessering, om manglende næring og tilsatte stoffer – og hvorfor den prosesserte maten skader tarmbakterien og derved vår helse. Konserveringsmidlene er omtalt spesielt i den andre artikkelen og her...