Smittevern – en ny statsform?

0
Trond Skaftnesmo
Av Trond Skaftnesmo.

I dette foredraget (20.04.24) trekker Trond Skaftnesmo linjer mellom erfaringer fra koronasituasjonen og WHO`s agenda dersom IHR forhandlingene i mai 2024 går i favør av de globalistisk orienterte kreftene.

Pandemien strippes til margen – fundert på forskning og statistikk der Skaftnesmo redegjør for hvordan befolkningen ble forledet med propaganda og retorikk hvor begreper som fatalitet og forekomst bevisst ble feilaktig brukt i hensikt av å underbygge behovet for drastiske tiltak. I ettertid vet vi at covid-19 forløp som en ordinær influensa med tanke på dødelighet.

  • Age 0-19 fatality rate: 0,0003% – survival rate: 99,999%
  • Age 20-29 fatality rate: 0,003% – survival rate: 99,997%
  • Age 30-39 fatality rate: 0,011% – survival rate: 99,989%
  • Age 40-49 fatality rate: 0,035% – survival rate: 99,965%
  • Age 50-59 fatality rate: 0,129% – survival rate: 99,871%
  • Age 60-69 fatality rate: 0,501% – survival rate: 99,499%

Skaftnesmo går videre igjennom forhold som forklarer hvorfor dødelighet hos «uvaksinerte» inntraff i samtidighet med at tilhørende aldersgrupper ble vaksinert. Nok et aspekt der helsemyndighetene retorisk definerer seg ut av en problemstilling og bygger sine konklusjoner på falske premisser.

Foredraget

Foredraget kan på alle måter anbefales og er et rikt bidrag til kunnskap omkring WHO, IHR og covid-19.

IHR = International Health Regulations

Last ned foredraget her.

Forrige artikkelImperialismen er på tilbakegang, men kampen mot den er viktigere enn noen gang
Neste artikkelVindkraftlobbyen angriper ytringsfriheten