I en fagfellevurdert artikkel publisert i PMC US National Library of Science, utgitt av Elsevier, skriver den israelske forskeren og professoren dr. Baruch Vainshelboim: De eksisterende vitenskapelige bevisene utfordrer sikkerheten og effekten av å bære ansiktsmaske som forebyggende inngrep for COVID-19. Dataene antyder at...
Håndsprit er blitt sett på som et helt nødvendig middel for å hindre spredning av bakterier og virus. Men en ny studie fra Valisure, et uavhengig laboratorium som vurderer legemiddelproduktkvaliteten, fant farlige nivåer av benzen i 21 av 260 prøver av håndrensemiddel. Dette skriver Newsweek på sine...
"Fremtiden mange fryktet for et år siden er her alt. Under ett år tok det å transformere Norge fra en demokratisk rettsstat til en dobbeltstat der rettsstaten er underordnet smittevernstaten." Dette skriver professor Hans Petter Graver i en uhyre viktig kronikk i Morgenbladet. Graver...
Brukere av munnbind risikerer å puste inn kreftfremkallende stoffer, allergener og mikroplast. Dette skriver NRK 12. april 2021. Deres kilde er en artikkel av seniorforsker Ingun Grimstad Klepp, professor Cecilie Svanes og redaktør Tone Skårdal Tobiasson på nettmagasinet Forskersonen. steigan.no omtalte denne artikkelen og resulatet av deres...
En domstol i den tyske byen Weimar har felt dom i ei sak som var reist på vegne av to elever ved en av grunnskolene i byen. Saka dreide seg om lovligheten eller ulovligheten av myndighetenes påbud om masker, koronatester og minsteavstand i grunnskolen.
Vi har bedt dr.philos. Dag Viljen Poleszynski om å kommentere diskusjonen om PCR-tester, vaksiner og krisetiltak, og her er hans kommentar. Av Dag Viljen Poleszynski. Man blir selvsagt beskyldt for å være "konspirasjonsteoretiker" hvis man antyder at...
Nyhetskanalen CNN melder at nesten 40% av US Marines soldatene nekter å ta covid-19-vaksine. Ifølge data som kanalen har hentet inn har 75.500 soldater latt seg vaksinere, mens 48.000 har valgt å avstå fra å ta vaksinen. Det gir en avvisningsporsent på 38,9. Dette...
Det gikk hardt for seg bak lukkede dører, skriver Aftenposten om forholdet mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og regjeringa. Avisa har lest epostene som er overlevert til Koronakommisjonen. Avisa omtaler det høflig, men på godt norsk kommer man ikke utenom å trekke den konklusjonen at Helsedirektoratet har løyet for...
Den norske studien slår fast at det er en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, men forskerne vet fortsatt ikke hva i vaksinen som utløser tilstanden. Dette skriver NRK Troms og Finnmark. Kanalen fortsetter: Oslo universitetssykehus har påvist en sammenheng mellom AstraZenecas vaksine mot covid-19...
"På kort tid har bruken av munnbind utenfor helsesektoren gått fra å være noe de fleste i Vesten så på med stor skepsis, til en del av hverdagen til svært mange mennesker. Når vi etter hvert har fått et så nært forhold til bruken av munnbind, er...