Responstid

Av Frode Bygdnes. Norge er det landet i Norden der folk har lengst reisetid til nærmeste sykehus. Derfor har den største delen av befolkninga mer enn en times reise til et sykehus. Da regner en ikke fra skadetidspunktet til hjelp, men fra alarmsentralen...
Ei internasjonal gruppe av forskere og leger har underskrevet et opprop til EU-kommisjonen der de ber om at det blir tatt en pause i utviklinga av 5G-nettverkene til man har skaffet bedre innsikt i hvilke skadelige virkninger strålingene fra disse nettverkene vil bety for den menneskelige organismen...
Av Ragna Heffermehl. Allerede som ung har jeg vært fascinert av sammenhengen mellom biologi og elektrisitet: hvordan hjernen kommuniserer med uhyre svake, elektriske signaler, hvordan sensorer i celler styres av spenning, ja, hvordan selve atomet styres av et elektromagnetisk...
Den tidligere statsministeren for Labour i Storbritannia, Gordon Brown, mener at koronakrisa viser at det må "skapes en midlertidig form for verdensregjering". Dette skriver avisa The Guardian. Avisa skriver: "Gordon Brown har oppfordret verdensledere til å opprette en midlertidig form for global regjering for...
Av Frank Olaussen, styreleder i Folkeaksjon for Akuttsykehus til Alta. «La elva leve» er et begrep som lever i våre minner. Sykehussaken er langt mer alvorlig enn Alta-saken. La det være en tankevekker. Her er vårt...
"Sparepolitikken har ført til 43% mer spedbarndødelighet" Legetidsskriftet The Lancet har offentliggjort en rapport som viser at den sparepolitikken som EU-kommisjonen og Troikaen har tvunget Hellas til å følge har dramatiske konsekvenser for helsetilstanden i landet. Nær en million grekere er uten tilgang til helsetjenester, livsviktige medisiner er utilgjengelige, sjølmordsraten stiger...
Italia har satt i gang den mest omfattende unntakstilstanden noen gang i fredstid for å stanse eller dempe koronaepidemien. Departementet for samfunnssikkerhet, Dipartimento delle Protezione Civile, holder daglige pressekonferanser for å orientere offentligheten om det faktiske forløpet av epididemien, og det virker kompetent og profesjonelt.
Alvorlig beskjed fra landets fremste på smittevern. Av Bjørg Marit Andersen, professor dr med. Innføring av helseforetaksmodellen medførte at en rekke lover og retningslinjer knyttet til medisinsk behandling, drift av sykehus, arbeidsmiljø, pasientsikkerhet osv., ble overført fra sykehus som...
Italienske helsemyndigheter meldte 21. mars 2020 om 793 nye dødsfall av koronaviruset på bare ett døgn og en økning i antall smittede på 4.821. Fram til dette tidspunktet har 4.825 døde blitt diagnostisert med Covid19 i Italia. Det er mer enn i Kina.
Koronaviruset fortsetter å ri Kina som en mare. Offisielt er tallet på smittede kommet over 67.000 og av det er over 1500 rapportert døde og over 8.200 skal ha blitt erklært friske. Dette er ikke høye tall i seg sjøl, enda det naturligvis er ille nok for...