Pål Steigan

Jeg er Pål Steigan, skribent, kulturarbeider, kommunist, kokk og amatørfotograf – jack of all trades, master of none. Send tips og tilbakemeldinger her.

Lenke

USAs kriger i Afrika

I årevis har USAs militærapparat påstått at landets innsats i Afrika pågår i liten skala. Det har vært snakket om et “lett fotavtrykk” og et svært lite antall soldater. Virkeligheten er en helt annen.

I 2013 ble det i følge kommanderende general David Rodriguez i AFRICOM gjennomført 546 “aktiviteter” på kontinentet, det vil si ett og et halvt oppdrag om dagen. Dette er en økning på 217% siden AFRICOM ble opprettet i 2008.

USA gjennomfører en lang rekke typer oppdrag i Afrika, inkludert flyangrep som retter seg mot suspekte militante, nattangrep med sikte på kidnapping, transport av franske og afrikanske styrker til kampsoner i krig via mellommann. Og ikke minst driver USA finansiering, opplæring, utrustning og rådgivning overfor sine lokale lakeier.

Disse krigene tar naturligvis sikte på å sikre USA kontroll over det afrikanske kontinentets svært rike naturressurser, og fra Pentagons side hersker det ikke noen tvil om at dette også er en krig mot Kinas økende innflytelse.

Det er greit å ha en fredsprisvinner til president.

 

 

Lenke

Mye penger i klimafornektelse

Mellom 2002 og 2010 ga konservative dollarmilliardærer rundt 120 millioner dollar til mer enn 100 grupper og institusjoner som ser det som sin oppgave å benekte vitenskapen om menneskeskapte klimaendringer.

Pengene ble brukt til å bygge et omfattende nettverk av tenketanker og aktivistgrupper med ett eneste formål: å omdefinere menneskeskapte klimaendringer fra nøytrale vitenskapelige fakta til et høyst kontroversielt politisk tema for knallharde konservative.

Mesteparten av pengene ble formidlet gjennom Donors Trust som er kjent for å støtte konservative politiske initiativer. Donors Trust er bygd opp slik at rikfolkene kan gi gavene anonymt, slik at man for eksempel ikke kan se at det er olje- eller bilindustrien som står bak.

Andre aktive givere til klimafornekterne er Koch-brødrene, som har tjent sine milliarder på oljeindustrien, og som samtidig er beinharde konservative, og Exxon Mobil. (Se figur.)

De multinasjonale selskapene i USA har investert tungt i å bekjempe klimavitenskapen, og de har lykkes med å skape usikkerhet, tvil og handlingslammelse.
Så det er mye penger i klimafornektelse.

Muttern

Muttern døde 6. april 1971 bare 54 år gammel. I kjærlighet og respekt for henne publiserer jeg dette kapitlet fra min sjølbiografi En folkefiende. Hvem var hun? Hvor kom hun fra? Synd å si, men jeg veit ikke helt. Barn veit ikke så mye om foreldrene sine. Hvorfor hadde jeg ikke vett på å intervjue…

Lenke

Tyskland: Nesten sju millioner husstander energifattige

Stadig flere tyskere har problemer med å betale energiregningene sine i følge SPIEGEL ONLINE. 6,9 millioner husstander bruker mer enn ti prosent av inntekten sin på energi. I 2008 var tallet 5,5 millioner.

Bare fra 2008 til 2011 er antallet såkalt energifattige husholdninger i forbundsrepublikken økt fra 13,8 til 17 prosent.

Prisen for strøm, gass og olje øker mye raskere enn lønningene. I 2013 betalte tyskerne 43% mer for oppvarming og varmtvann enn i 2002. I samme periode har lønningene bare økt med 17%.

Angela Merkels store stolthet Die Energiewende, energiovergangen, som skulle få Tyskland over til fornybar energi og minske avhengigheten av fossilenergi, er i full krise. I følge tidsskriftet Nature betaler tyske forbrukere 20 milliarder € for strøm som har en verdi på 3 millarder €.

Er det rart at Tyskland er lite stemt for å boikotte russisk gass med det første?

 

 

Økonomisk krig mot Kina? I så fall taper USA.

I august 2009 gjenomførte Pentagon sitt første økonomiske krigsspill. Krigsspill er en vanlig metode for å simulere militære konflikter. Det nye denne gangen var at det ikke var generaler og militærstrateger som gjennomførte krigsspillet. Det var økonomer, fondsforvaltere og bankfolk. Etter to intense dager var oppsummeringa klar: Kina vant, uten så mye som å trekke…

Lenke

USAs etterretning lagde en “kubansk twitter”

Gjennom dekkorganisasjonen National Endowment for Democracy (NED) bygde CIA opp en tilsynelatende uskyldig nettjeneste på Cuba. Metoden besto i å lage en tjeneste basert på Twitter som i utgangspunktet skulle formidle nyheter om fotball, musikk og orkanvarsler.

Når man så hadde oppnådd en kritisk masse med noen hundretusen brukere, skulle man så begynne å ta opp brennbare politiske spørsmål og bruke nettverket til å få massespredning, for så å utløse en “kubansk vår”.

Det er Washington Post som skriver dette basert på avsløringer fra Associated Press.

CIA hadde bygd opp det hele med konto på Cayman Islands og sivil teknologisk ekspertise. Dette er en variant av det systemet CIA brukte for å bygge opp EuroMaidan i Ukraina, der også NED, USAID og sosiale nettverk har spilt en sentral rolle. Det viser seg også at USAID har et eget Office of Transition, kontoret for overgang (?), for å forberede regimeskifter.

Dette reiser også spørsmålet: Er Twitter, Facebook og resten av de sosiale mediene bare CIAs forlengede armer?

Lenke

New York Times: Hadde Marx rett likevel?

Utallige ganger er teoriene til Karl Marx erklært døde og begravet, men ikke like ofte blir de aktuelle igjen, og ikke minst nå, under den største krisa i kapitalismens historie. Systemlojale New York Times skriver:

De gylne etterkrigsårene med vestlig økonomisk vekst, en behagelig levestandard for arbeiderklassen og en generelll økonomisk stabilitet ga gode argumenter for verdien av kapitalismen og feil i Marx’ kritikk av den. Men i de seinere årene har mange av de kreftene som Marz sa ville føre til kapitalismens undergang vist seg igjen med fornyet styrke, slik som konsentrasjonen og globaliseringa av rikdommen, den permanente arbeidsløsheten og de fallende lønningene.

For å diskutere dette har riktignok NYT fått med seg fire som forkaster Marx og bare en som mener at han er helt nødvendig for å forstå dagens verden, nemlig Doug Henwood i Left Business Observer.

Men bare at NYT må stille spørsmålet, og at kapitalismens forsvarere er så på defensiven at de må levere så dårlige argumenter som Michael R. Strain fra American Enterprise Institute, sier en hel del om kraften i teoriene til Marx.

Som Michael Roberts bemerker, Strain kan umulig ha lest første bind av Kapitalen.

Lenke

Deflasjon truer i Europa

Den europeiske sentralbanken har et inflasjonsmål på to prosent. Men for mange land i eurosonen er realiteten at de har fallende priser, altså deflasjon. De siste fem månedene har deflasjonen vært på -1,5%.

Prisene har falt med 6,5% i Hellas, 5,6% i Italia, 4,7% i Spania, 4% i Portugal, 3% i Slovenia og nesten 2% i Nederland.

Men Den europeiske sentralbanken med Mario Draghi i spissen bare lar det skje. Samtidig er euroen knallsterk mot yen og dollar, noe som rammer en allerede vaklende europeisk eksportindustri.

For folk som er vokst opp med perioder med skyhøy inflasjon høres ikke fallende priser så farlig ut. Men deflasjon betyr at de pengene du skal betale gjelda med blir færre, samtidig som gjelda forblir den samme – du synker altså stadig djupere ned i gjeld.

For et land som Italia har gjeldsgraden økt fra 119% til 133% siden 2010 på tross av knallhard nedskjæring på alle kanter. Deflasjon vil knunne knekke ethvert tilløp til vekst.

George Soros kan ha rett når han varsler 25 år med stagnasjon i Europa.