WHO bekymrer seg for ytringsfriheten fremskynder pandemitraktat!

0

Verdens helseorganisasjon (WHO) har sendt ut en hasteoppfordring til medlemslandene om å undertegne den suverenitetsundergravende «Pandemic Accord» raskest mulig.  

Av enigma.

I en pressemelding 20. mars ba WHO om akselerert fremgang fra land som slutter seg til deres foreslåtte traktat – hvilket kritikere har advart vil gi WHO urovekkende grad av overnasjonal makt ved pandemier eller lignende krisesituasjon.

Ytringsfriheten marineres i malurt

WHO er bekymret for motkreftene som eksponerer faremomentene ved suverenitetsavståelsen og uttrykke seg slik:

Når land går inn i det som bør være sluttfasen av forhandlingene, må regjeringer arbeide for å tilbakevise og avkrefte falske påstander om avtalen…WHO

Fra Frankrike har vi allerede sett resultatene av denne type oppfordringer i form av juridiske sanksjoner dersom ytringsfriheten berører helsepolitisk tematikk.

Frankrikes nasjonalforsamling har vedtatt en ny lov som åpner for straffeforfølgelse av personer som protesterer mot myndighetenes anbefalte medisinske behandling. Document

Blant elitens mer banale angrepene på ytringsfriheten – har begreper excessive free speech blitt en hit:

Our democracy is in grave danger! We already know that it is threatened by humor, the Supreme Court, and white rural voters. WEF and Bill and Melinda Gates Foundation’s adviser, Wharton Prof. Adam Grant, also explained that elections are bad for our democracy. That is not all; a grave new threat emerged: excessive free speech.Igor Chudov

Fra hjemlige trakter, ikke mindre ironisk; fra WHOs tidligere mangeårige leder Gro Harlem Bruntland – gjenfinner man de samme holdningene omkring den overflødige ytringsfriheten. Med en arrogant mine avfeier Brundtland meningsmotstanderenes bidrag som digital søppel – ispedd innrømmelsen:

Vi er i ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt.

Faren ved å begrense Menneskerettighetene og Grunnloven gjennom oppfordring til å undergrave ytringsfriheten som feilinformasjon eller med juridiske konsekvenser – er kun et av mange mennskerettighetsmomenter WHO berører. Fra Koronasituasjonen ble vi kjent med flere, deriblant indirekte test- og vaksinetvang, samt begrensning i bevegelsesfriheten på tynt grunnlag.

Stadig utvasking av demokratiske prinsipper

Det er sentralt å forstå hvordan det overnasjonale lovverket vil undergrave demokratiet. Mekanismene handler i stor grad om å modifisere og eliminere nasjonalt lovverk – slik at dette ikke kommer i konflikt med de overnasjonale føringene. Vi har sett dette i en rekke sammenhenger, blant annet i form av justeringer og endringer av smittevernloven, bioteknologiloven og genteknologiloven.

Faren for et vestlig demokratisk forfall – skisseres av Lov og Helse i en artikkel som illustrerer de demoraliserede føringene som ligger til grunne for dagens juridiske situasjon:

I koronapandemien så vi en betydelig eskalering av den pågående avviklingen av demokratiet i Vesten. I tillegg er nivået av hykleri, dobbeltmoral, intellektuelt forfall, propaganda og dobbeltale/nytale nå nådd et stadium hvor det kan være dekkende å kalle alle disse sørgelighetene for selve DNA’et i de fleste vestlige samfunn. Og Norge leder an i dette, kanskje helt fremst. Lov og Helse.

Hvordan vil pandemitraktaten påvirke oss

I høst bidro professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt med en betenkning omkring WHOs forslag til pandemitraktat; International Health Regulations (IHR).

Del 1 av betenkningen kan i sin helhet leses her, hvor del 2 snarlig vil publiseres:

https://frittvaksinevalg.no/nyheter/betenkning-om-rettsutviklingen-i-verdens-helseorganisasjon/embed/#?secret=2DDC6AMSin#?secret=urKdzAkMnC

Tilhørende foredrag kan sees her:

https://frittvaksinevalg.no/nyheter/hvor-mye-myndighet-vil-vi-gi-til-who/embed/#?secret=iyfO2r3c44#?secret=OAKyNX7aru

Forfatter og filosof Trond Skaftnesmo har også bidratt i folkeopplysningen omkring WHO og IHR-traktaten. Bidraget gir innsikt i de prosessene vi nå står ovenfor dersom medlemslandene signerer avtalen med den globale eliten mai 2024:

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/who/who-og-helsediktaturet-del-1/embed/#?secret=AMND6SPjEA#?secret=8QlqO36z0R

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/who/who-og-helsediktaturet-del-2/embed/#?secret=RsdBaYpDeS#?secret=x2PWEy2jnL Ytterligere bidrag omkring WHO og IHR gjenfinnes her:

https://frittvaksinevalg.no/nyheter/verdens-helseorganisasjon-who-har-skiftet-ham-na-truer-den-var-frihet/embed/#?secret=ovm0h0dojW#?secret=TxTU5AFEeO

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/who/hva-vi-ikke-visste-om-tedros-adhanom-ghebreyesus-whos-generalsekretaer/embed/#?secret=nwbJDRuWna#?secret=Pi53rptEtG


Denne artikkelen ble publisert av Fritt vaksinevalg.

Forrige artikkelCharles de Gaulles nye klær
Neste artikkelAntiimperialistiske våpen