Gjenoppbygging av cellene etter vaksineskader

0

enigma, Fritt vaksinevalg.

Vi har tidligere nevnt lipid replacement therapy i sammenheng med HPV vaksinen. I Danmark reiste endel av jentene som slet med bivirkninger etter Gardasil-vaksinen til England for å gjennomgå intravenøs kombinasjonsterapi bestående av fettstoffer i form av phospholipider, vitaminer og antioksidanter.

Professor Niels Gregersen ved Århus universitetssykehus gjennomgikk laboratorieresultater fra enkelte av jentene som omtales i filmen. Disse hadde mottatt behandling rettet mot mitokondriedysfunksjon ved Damian Downings klinikk i England. Her ble det funnet at behandlingen tilsynelatende gjenopprettet energiproduksjonen i cellenes mitokondrier.

Utgangspunktet for behandlingen er en form for gjenoppbyggende detox med intravenøse infusjoner bestående av vitaminer, antioksidanter og fettstoffer blant annet rettet mot cellemembranen. Mitokondriedysfunksjon er en av flere retninger i et hypotetisk forståelsesgrunnlag omkring hva som skjer i cellene ved denne typen bivirkningsreaksjoner. Tilnærmingen er heller ikke ukjent i tilslutning til andre vaksiner.Fritt Vaksinevalg

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/vaksine/hpv-vaksine-knyttes-til-4-ulike-autoimmune-lidelser/embed/#?secret=GlBOStuWYN#?secret=7lyORzedQF

Terapiform med spennende potensiale

Lipid replacement therapy med phospholipider er en kjent terapiform både i USA, Europa og Østen – primært utført på private klinikker. Behandlingens angrepspunkt er gjenoppbygging av skadede cellemembraner, både utenpå og inni cellene. Membranen rundt mitokondriene er sentral relatert til vaksinebivirkninger – hvor man ofte finner at disse energiproduserende organellene har vært skadelidende. Behandlingen rettes også mot reduksjon av LDL kolesterol, leverskader samt som støtteterapi ved enkelte hjernesykdommer. I det ordinære helsevesenet brukes phospholipider blant annet til å fjerne fettembolier ved store knusningsskader.

https://wellnesspharmacy.com/wp-content/uploads/2015/01/phoscholine-ed-kane.pdf?

https://www.drdamiendowning.com/conditions/membrane-lipid

Lipid replacement therapy ved mRNA-vaksineskader

I dette intervjuet får vi innsikt lipid replacement therapy i tilslutning til skader og bivirkninger fra mRNA vaksinene. Lege Krishna Doniparthi refererer til egne caserapporter; blant annet der en 12 år gammel gutt fikk veksthemming påfølgende tre mRNA vaksiner – hvorpå han ble friskmeldt etter lipid replacement therapy.

https://www.theepochtimes.com/epochtv/how-mrna-vaccine-cell-damage-can-be-reversed-through-lipid-replacement-therapy-5635786

Mer om Lipid replacement therapy fra Dr. Krishna Doniparthi

Denne artikkelen ble publisert av Fritt vaksinevalg.

Forrige artikkelOm NATO og USAs krigsbaser i Norge, og Haakonsvern spesielt
Neste artikkelNår en reiseskildring er mer enn en reiseskildring