Israel raserer deler av Gaza for å befeste «langsiktig tilstedeværelse»

0
Fra Middle East Monitor

Med opprettelsen av en buffersone vil Israel konfiskere 16 prosent av Gaza.

Av nyhetsdesken i The Cradle.

Israels fortsatte bygging av en buffersone og kontrollkorridor i Gaza innebærer til sammen at den israelske hæren forbereder seg på «en langsiktig tilstedeværelse» i Gaza-stripen, rapporterte Haaretz 29. mars.

Den én kilometer brede buffersonen vil føre til at Israel konfiskerer 16 prosent av Gazas territorium, mens kontrollkorridoren vil kutte Gaza-stripen i to, slik at Israel kan kontrollere palestinsk bevegelse ved kritiske veikryss og mellom nord og sør. 

Da den israelske avisa ba om tilleggsinformasjon om prosjektet, brukte den israelske hærens talsperson «vag terminologi», og sa bare at israelske styrker er opptatt med å «arrangere hinderområdet som en del av implementeringen av en forsvarsstrategi, og i samsvar med regjeringens instrukser».

Haaretz publisert høyoppløselige satellittbilder som viser omfanget av ødeleggelsen forårsaket av at buffersonen opprettes.

Bildene viste flere episentre av ødeleggelse, inkludert strukturer jevnet med jorden, enten det var gjennom bevisst riving eller luftangrep startet som en del av Israels krig mot Gaza siden 7. oktober. Bildene viste også palestinske hjem ødelagt utenfor den én kilometer lange avstanden fra den israelske grensen for å hindre tilgang til buffersonen.

Ifølge en israelsk hærkilde som snakker med Haaretz er kontrollkorridoren, kjent som Netzarim, ment å kutte Gaza-stripen i to, slik at militæret raskt får tilgang til forskjellige områder i Gaza. Korridoren vil også tillate Israel å overvåke og kontrollere bevegelsen til palestinere mellom den nordlige og den sørlige delen.

Satellittbildene indikerer at korridoren bygges nær to strategiske veier som forbinder nord og sør: Salah al-Din-veien i sentrum av Gaza og veien langs Middelhavskysten.

Tidlig i krigen krevde den israelske hæren at palestinerne skulle flytte sør for Gaza langs Salah al-Din-veien. Israel erklærte at veien ville være trygg for palestinere å flykte gjennom, men da hundretusener fulgte kravet, bombet israelske styrker veien.

Kontrollkorridoren vil tillate Israel å hindre disse fordrevne palestinerne fra å returnere til sine hjem i nord, et sentralt krav fra Hamas i forhandlingene for å oppnå en våpenhvile.

På grensen til Gaza og Egypt innebærer Israels bygging av buffersonen ødeleggelse av jordbruksmarker, drivhus, solcellepaneler og mange boligstrukturer. Ifølge Haaretz river den israelske hæren nå systematisk disse anleggene.

Ifølge den informerte kilden som snakker med Haaretz vil Israel bygge jorddiker i buffersonen som israelske tropper vil gå inn og ut av. Imidlertid er det foreløpig ingen planer om å opprette noen permanente militære stillinger innenfor den. I stedet vil Israel opprettholde kontrollen over buffersonen gjennom bruk av ild og overvåking innenfra Israel. Hæren vil ikke tillate noen å komme nær buffersonen og vil skyte alle som beveger seg inn i den.

Israels bygging av buffersonen og konfiskering av 16 prosent av Gaza bryter med internasjonal lov og Genève-konvensjonene.

I forrige måned sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, at «Israel har ikke gitt klare grunner for så omfattende ødeleggelse av sivil infrastruktur. Jeg minner myndighetene om at tvangsoverføring av sivile kan utgjøre en krigsforbrytelse».

Statsminister Benjamin Netanyahu har sagt lite om Israels langsiktige planer for Gaza. Medlemmer av de politiske partiene i koalisjonsregjeringen hans har imidlertid gjort det klart at de har til hensikt å tvangsutvise Gazas 2,3 millioner palestinske innbyggere til andre land, annektere Gaza-stripen og bygge jødiske bosetninger på ruinene av palestinske byer.

Forrige artikkelAntiimperialistiske våpen
Neste artikkelMedie-Norge må ikke la FHI slippe unna med dette svaret
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.