Titusener av norske barn har fått et dårligere liv etter pandemien – blir noen stilt til ansvar?

0

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver Anki Gerhardsen: Titusener av norske barn har fått et dårligere liv etter pandemien. Uten god grunn. Hun skriver innledningsvis:

Myndighetspersoner som handler på tvers av alle faglige råd, blir som regel kalt inn på medienes teppe. Særlig hvis det er grunn til å tro at handlingene har medført stor skade. Ofte slipper de ikke ut igjen med stillingen i behold. Men av en eller annen grunn rammer disse prosedyrene i liten grad Helsedirektoratet med assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i spissen. Selv om bildet av en egenrådig mann med lite respekt for forskning begynner å bli svært tydelig.

Hun kunne umiddelbart ha føyd til Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg som alle var ansvarlige for de mange skadelige tiltakene mot ikke minst barn og ungdom under koronaregimet.

Ikke faglig grunnlag for å stenge skolene

At det ikke fantes faglig belegg for å stenge skolene, er det imidlertid flere vektige aktører som har påpekt, om og om igjen. I en kronikk i VG i vår ble eksempelvis Nakstad kritisert av Barneombudet for å pynte på fakta om tiltaksbyrden. Da visste vi allerede at skolestengningen ble gjennomført til tross for sterke protester fra Folkehelseinstituttet (FHI). Høsten 2021 kom nemlig daværende direktør Camilla Stoltenbergs pandemimemoarer i bokform. Her forteller Stoltenberg at beslutningen ikke var i tråd med anbefalingene fra fagfolkene ved FHI.

Våren 2022 kom Koronakommisjonen. Den fastslo at tiltaksbyrden overfor barn og unge hadde vært for stor. I juni i år kom Koronautvalget til samme konklusjon. De aller svakeste tapte. Barn og unge har betalt en uforholdsmessig høy pris.

Vi og andre advarte umiddelbart

Anki Gerhardsen kunne gått tilbake til da skolene ble stengt. Den faglige kritikken fantes allerede da.

21. april 2020 sendte vi et åpent brev til statsminister Erna Solberg via hennes statssekretær og stabssjef Lars Øy. Brevet lyder som følger:


De omfattende tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronaepidemien er enestående i sitt slag i norsk historie. En så omfattende stenging av landet som vi nå opplever har aldri skjedd før. Derfor ønsker vi å vite:

Hvem anbefalte regjeringen å gjennomføre så omfattende tiltak?

Hvilken ordlyd hadde denne anbefalingen?

Hva slags konsekvensutredning ble gjort før tiltakene ble iverksatt?

Vennlig hilsen

Pål Steigan

De mest drastiske innskrenkningene i våre demokratiske rettigheter er innført, uten at vi får innsikt i den prosessen som førte fram til til disse enormt vidtrekkende beslutningene. Det betyr at § 100 er brutt.

Skolestengingene og maskepåbudene var i strid med de reglene som WHO og FHI hadde før 12. mars 2020. Man visste at det ikke hadde noe for seg.

I oktober 2020 kom Den store Barrington-deklarasjonen.

Dette er en erklæring fra 1379 medisinske eksperter og eksperter på folkehelse, samt 1524 helsearbeidere.


Som epidemiologer og eksperter på smittsomme sykdommer og folkehelse har vi alvorlige bekymringer for skadelige fysiske og mentale helsevirkninger av den gjeldende COVID-19-politikken, og anbefaler en tilnærming vi kaller Fokusert beskyttelse.

Vi kommer fra både venstre og høyre, og over hele verden, vi har viet karrieren vår til å beskytte mennesker. Gjeldende politikk for lockdown gir ødeleggende effekter på kort- og langsiktig folkehelse. Resultatene (for å nevne noen) inkluderer lavere vaksinasjonsevne for barn, forverring av kardiovaskulære sykdommer, færre kreftundersøkelser og forverret mental helse – noe som fører til større overdødelighet i årene som kommer, med arbeiderklassen og yngre medlemmer av samfunnet som vil bære den tyngste byrden. Å holde elevene borte fra skolen er en alvorlig urettferdighet.

Å holde disse tiltakene på plass til en vaksine er tilgjengelig, vil forårsake uopprettelig skade, og de underprivilegerte blir uforholdsmessig skadet.

De skadet barn og unge mot bedre vitende

De ansvarlige kan ikke påberope seg at de ikke visste. Alt dette var kjent før de drakoniske tiltakene kom, og likevel gjorde de det. Og ikke minst burde de ha tatt rev i seilene etter Barrington-erklæringa. Der sto det alt sammen.

Men de gjorde tvert om. De fortsatte å påføre samfunnet mer og mer skade.

Anki Gerhardsen siterer nå avdøde forsker og barnelege, Pål Surén, som kritiserte Nakstads egenrådighet i svært skarpe ordelag: «Den siste uken har du vært høyt og lavt i mediene og anbefalt politikkendringer som berører hundretusenvis av mennesker uten grunnlag i norske data og uten å konsultere de som sitter på relevant kunnskap. Det er ikke akseptabelt å forholde seg så lettvint til dette.»

Dette skrev vi også. Gang på gang.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg visste at det ikke var faglig grunnlag for å stenge skoler og barnehager.

Hun skrev følgende på NRK 21. mai 2020:

Klokken 9 i lokalene til Helsedirektoratet på Storo i Oslo 12. mars startet et av flere møter som samme ettermiddag endte med at Norge stengte ned.

– I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet, sa statsminister Erna Solberg.

Camilla Stoltenberg, direktøren i folkehelseinstituttet, var en sentral aktør den dagen.
I et intervju med NRK sier hun dette om det faglige grunnlaget for å stenge blant annet skoler og barnehager.

–Nei, det faglige grunnlaget var ikke godt nok.

12. mars, samme dag regjeringen bestemte seg for å stenge barnehager og skoler, ga Folkehelseinstituttet FHI det motsatte rådet: «Vi tilrår ikke skolestengninger nå, men kan vurderes nøye i fase 2 og 3 og eventuelt i senere faser».

Og likevel fortsatte myndighetene å gjøre det samme om igjen og om igjen.

Både Bent Høie og Raymond Johansen er på ville veier

Desperat Raymond Johansen med enda mer av det som ikke virker mot Oslos befolkning

Kunnskapen var der. Man kjente til at tiltakene var meningsløse og man visste at de ville få svært alvorlige konsekvenser.

Og mediene var ikke bare med på det. «De redaktørstyrte mediene» opptrådte som fotsoldater for denne politikken og drev knallhard kampanje for den. Og hele Stortinget sto i stam giv akt og godtok galskapen som om det ikke fantes noen dag i morgen.

Og vi som allerede da sa det vi nå vet allerede ble sensurert, forsøkt latterliggjort og utstøtt av det gode selskap.

En av dem som gikk hardt ut var den seinere solbrillletjuven Bjørnar Moxnes. Han var da partileder i Rødt og kalte det «dypt uansvarlig» å spre konspirasjonsteorier som undergraver smittevernet i en dødelig pandemi. Ifølge Moxnes handler ikke det om «meningsmangfold».

Da sjefredaktør Pål Steigan svinge piske over norske medier på Journalistlagets konferanse på Hell sa han blant annet I promised to give you Hell:

  • Da helsedirektør Guldvog de facto erklærte unntakstiltand i form av en stenging av Norge uten sidestykke, brøt Grunnloven på mange punkter, satte rettsstaten til side og innførte smittevernstaten, stilte dere ikke et eneste kritisk spørsmål.
  • Dere ga entusiastisk støtte til stengning av samfunnet, såkalt lockdown, noe som påførte det norske samfunnet hundrevis av milliarder i tap.
  • På samme måte støttet dere opp om påbudene om å stenge skoler og å innføre maskeplikt. Det til tross for at intet luftveisvirus i historien er blitt stanset med lockdown, skolestenginger og ansiktsmasker.
  • Nå som Elon Musk har åpnet Twitter files vet vi at CIA, FBI og Biden-administrasjonen påla teknogigantene og sosiale medier å sensurere, fjerne og diskreditere noen av verdens fremste spesialister på immunologi.
  • Dere lot det skje og bidro sjøl til å piske opp en frykt i samfunnet som det ikke var grunnlag for. Mediene spilte en helt sentral rolle i fryktkampanjen. Uten dere hadde det aldri blitt så ille som det ble.
  • Norske mediers CV gjennom koronakrisa er et eneste langt og skammelig forræderi mot alt som heter fri, uavhengig og kritisk presse.
  • Dere burde sette ned journalistenes egen koronakommisjon for å gå denne tragedien etter i sømmene.
  • Tenk bare på hvordan dere satt som tente lys og på ramme alvor publiserte statsministerens absurde pålegg om hvor mange man fikk lov til å invitere i juleselskap eller helseministerens løfte om at vi snart skal få love til å klemme hverandre igjen.
  • Det var jo den rene galskap – dere burde ha lagd lattershow.

Nå kjenner vi til skadene, men blir noen stilt til ansvar

De meningsløse koronatiltakene som det ikke fantes faglig dekning for har kostet det norske samfunnet hundrevis av milliarder kroner. De har påført millioner av mennesker helsemessige og økonomiske skader og ikke minst har hundretusener av barn blitt påført skader for livet.

Men blir noen stilt til ansvar?

Eller sklir de bare pent videre til den neste høyt betalte jobben?

Og vil mediene og journalistene noen gang innrømme i hvor stor grad de brøt med alt som heter gode journalistiske prinsipper?

Vi holder ikke pusten.

Forrige artikkelNiger får Kinas hjelp til å bygge Afrikas lengste oljerørledning
Neste artikkelPolske trailersjåfører blokkerer grensa til Ukraina