Covid-19: En global finansoperasjon

0

Covid-fenomenet kan ikke forstås uten å forstå den ikke-TV-sendte, enestående økonomiske kollapsen i 2019-2020 som truer hele det globale finanssystemet.

Av Michael Bryant, Off-Guardian, 2. januar 2023

Historien om covid-19-pandemien gir liten mening når den kun sees i lys av helse, sikkerhet og vitenskap. Sett i lys penger, makt, kontroll og formuesoverføring, gir det hele derimot perfekt mening.

Nedstengningene, de obligatoriske munnbindene, antisosial distansering og overfloden av ekstratiltak gjorde ingenting for å beskytte eller forbedre folkehelsen – de var heller aldri ment å gjøre det.

De mange mandatene som kom til ved begynnelsen av covid-19 -scenarioet var alle utformet for å bevisst bryte ned den globale økonomien og knuse små bedrifter, samt bryte ned folks sinn, vilje og sosiale nettverk for å «bygge tilbake et bedre samfunn» som samsvarer med de dystopiske visjonene til psykopatene som fører denne klassekrigen.

Det ønskede resultatet er en milliardærs utopi der de vil eie og kontrollere planeten i form av et teknoføydalt len hvor den digitalt brennmerkede menneskeheten reguleres som storfe i et superovervåket teknokrati.

Det denne produserte krisen hendig dekker over er at vi er midt i en planlagt total økonomisk kollaps – en kollaps som var uunngåelig.

Les: Tidligere BlackRock manager: – Koronakrisa er et cover for verdens største finansboble

Tidspunktet for covid-svindelen ble nødvendig ettersom verdensmarkedene ble møtt med en gjeldskrise høsten 2019 som dukket opp i tidligere stort sett likvide markeder: markeder for gjenkjøp, pengemarkeder og valutamarkeder.

Vestlige regjeringer begynte et kjør for å redde dette forfalne systemet, stoppe det katastrofale skredet, redde storskalainvestorer og proaktivt installere en sikkerhetsinfrastruktur for å kontrollere den uunngåelige sosiale uroen som følge av denne kollapsen. Dette vil bli fulgt av en global finansiell tilbakestilling etter en periode med hyperinflasjon, som ødelegger både verdien av gjelden og de tilsvarende papirkravene.

Det finansielle systemet var allerede i et fremskredet stadium av nedgang høsten 2019, som illustrert ved at Federal Reserve overtok gjenkjøpsmarkedet i september for å hindre ‘Repocalypse’. Denne kollapsen begynte for alvor i 2008/09, og forsøk i løpet av det siste halvannet tiåret på å redde dette korrupte økonomiske systemet forsinket bare det uunngåelige.

Høsten 2019 begynte krisen raskt å slå seg opp igjen.

Les: I 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke

En dramatisk nedgang i industriproduksjonen preget bankkrisen i august 2019 – den såkalte repokrisen da bankene over natten plutselig begynte å nekte amerikanske statsgjeldsinstrumenter som sikkerhet for lån, noe som tvang Federal Reserve til å gå inn og trykke penger for å dekke mangelen.

Repomarkedet er der bankene låner penger hver dag slik at de har en viss prosent av likvide eiendeler på slutten av hver dag for å oppfylle visse tillitskrav.

Rundt midten av september begynte Fed å pumpe 10-20 milliarder dollar per dag inn i repomarkedet for å holde rentene nede slik at bankene kunne låne penger for å holde seg gående. Selv om Fed pumpet så mye som $10 milliarder per dag inn i repomarkedet, var det fortsatt ikke nok.

I begynnelsen av mars pumpet Fed 100 milliarder dollar inn i repomarkedet for å stoppe denne eksistensielle krisen.

Rett og slett alle på Wall Street var belastet med enorm gjeld og holdt på amerikanske kontanter for å betjene denne gjelden, og nektet å finansiere kjøp av utenlandsk valuta og deretter amerikansk valuta da repomarkedet frøs til 10 % rente på repolån over natten. Amerikanske statsobligasjoner og til og med statskasseveksler ble avvist som sikkerhet for Repos.

I mars 2020 spredte likviditetskrisen seg fra primærhandlermarkedene (TBTF-banker og hedgefond ble reddet i september) til alle andre aksjer, råvarer, obligasjoner, sikkerhetslånsforpliktelser, pantesikrede verdipapirer, verdipapirfond, børshandlede fond, samt ulike ponzi-ordninger som Structured Derivative Products handlet på proprietære plattformer hvilket representerer opptil flere tusen billioner av dollar.

Da amerikanske statsobligasjoner ble illikvide på grunn av eksponentiell vekst av offentlig, men for det meste privat, dollargjeld, selv mens Fed sugde opp penger fra finansmarkedene, da brøt helvete løs.

Hele korthuset som falt i seks måneder kunne ikke stoppes, så covid-hysteriet ble produsert for å dekke opp det som utgjør $10-15 billioner i redningspakke fra Fed i kontanter og aksjeøkninger via Permanent Open Market Operations (POMO) – en fjong måte å si at Fed kjøper statsobligasjoner, pumper penger inn i finansmarkedene og deler ut garantier for verdi av sikkerheter brukt i strukturerte derivater.

Sluttspillet, som fortsatt utspiller seg, er at sentralbankene (Fed) kjøper opp all den giftige, verdiløse gjelden fra hedgefondene og bankene, inkludert 1,5 quad trillion av derivater, og deretter overfører gjelden til statskassen som statsgjeld. De vil da trykke penger i det uendelige, som allerede er i full gang, for å betjene denne fiktive gjelden for å senke dollaren via hyperinflasjon og deretter inndrive USA og alle andre som har gjeld i verdiløse dollar.

Dette er kuppet: global hyperinflasjon for å fordampe eiendelene til massene og statene for å overlevere offentlige eiendeler til private investorer. Dette gjør det mulig for den herskende klassen å suge opp eiendommer (konkurserte småbedrifter, pantsatte boliger osv.) for å sette grenseløse krav på alt i verden.

Den rettidige ankomsten av «nødsituasjonen» covid-19 ga begrunnelse og mulighet til å fryse den amerikanske bankkollapsen med massive tilførsel av kontanter. Et sted i nærheten av $8-10 billioner ble betalt til amerikanske banker frem til mars 2020 med ytterligere $5 billioner i økonomisk stimulans lovet av Fed.

Den produserte oppfatningen om at det var en global medisinsk nødsituasjon fra mars 2020, var et produkt av massemediemanipulasjon, atferdskondisjoneringsteknikker og sosial ingeniørkunst. Alt dette ble gjort mulig gjennom institusjonell programmering og akselerert mediebudskap som ikke tillot grunnleggende kognitive prosesser og eliminerte mulighetene for kritisk tenkning.

Med denne uopphørlige og overveldende trommingen fra media om Virusfortellingen, og verden forent i sitt svar på ‘covid-pandemien’, fikk ingen andre historier eksistere i media eller offentlig diskusjon.

Les: Indoktrineringas psykologi: Covid-narrativen er massehypnose

Uten noen ekstern trussel som et ‘drapsvirus’ ville denne massive økonomiske kollapsen umiddelbart ha skapt panikk og truet dollarens troverdighet. Uten røykteppet covid-19 ville dette store pyramidespillet og den pågående historiske formuesoverføringen bli sett på for hva de var – tyveri utført av finansaristokratiet.

Covid-operasjonen: Den trojanske hesten for å innlede den nye verdensordenen

Som «krigen mot terror» illustrerte, er disse dype hendelsene konstruert for å utnytte så mange forskjellige ervervelsemetoder som mulig. Med «covid-pandemien» som erstatter for den falske «krigen mot terror», forvandles nok en fornyet «verdensomspennende krise» på mirakuløst vis til en gyllen mulighet for herskerklassen.

Les: Biden-administrasjonen koordinerte med Big Tech for å sensurere amerikanere

Mens den umiddelbare nødvendigheten var å stanse blødningen av det globale finansielle systemet, skal mange andre formål tjenes av denne mangefasetterte operasjonen. Ingenting av dette er tilfeldig. Alt er skjult, planlagt og utført som bevist i flere øvelser som «Event 201» og skissert i en rekke dokumenter som «2030-agendaen for bærekraftig utvikling».

Selve covid-operasjonen dekker mange mål:

  1. Forebygging av og tilsløring av årsakene til den nevnte økonomiske implosjonen;
  2. Akselerasjon av den største overføringen av rikdom oppover i menneskets historie;
  3. Begrunnelse for og forankring av biosikkerhetsstaten, inkludert AI-overvåking på tvers av flere samfunnssektorer;
  4. Styrke og berike sikkerhetsstaten gjennom teknogigantenes sporingsapper, spredning og normalisering av sosiale medier og kommunikasjonsplattformer som «mellomleddet» i alle samfunnslag. Ved å flytte alt sosialt liv mot det teknologiske imperativet – måltider bestilt via Foodora, møter på Zoom, økte utgifter via Visa/MasterCard ved å bestille varer på nett med Amazon, filmer via Netflix osv., ble alle tvunget inn i en godtroende og stort sett føyelig befolkning under covid-tyranniet;
  5. Opprettelsen av «Pandemien» som en finansiell mekanisme. Produserte pandemier har blitt enorme investeringsmuligheter som øker rikdommen til milliardærer og ytterligere konsoliderer deres makt;
  6. Utvidelse av selve folkehelseindustrien til alle samfunnslag og økonomisk liv. Folkehelseindustrien er nå direkte knyttet til globale markeder og finansielle konglomerater og har blitt et av de mest kritiske finansielle instrumentene for investorer;
  7. Opprettelse av et helt nytt og lukrativt Biomedisinsk «helsestyring»-system for å introdusere og kodifisere en helt ny bioteknologisk medisinsk modell for farmasøytisk industri med fokus på «revolusjonerende» opplastbare mRNA-«vaksiner»;
  8. Utvidelse av og normalisering av bruken av digitale ID-er, inkludert vaksinepass, koble disse til en sentralbanks digital valuta (CBDC); et Universalinntekt (UBI = Universal Basic Income) -skript, som gjør det mulig å spore kjøp; medisinske intervensjoner, «livsstilsvalg», etc. som kan «dytte» oss mot «ønsket» atferd eller stenger oss ute av systemer som de ønsker;
  9. En reorganisering, privatisering og reduksjon av offentlige tjenester under påskudd av å gjøre dem «mer smidige» for «offentlige nødsituasjoner»;
  10.  Innprenting av befolkningen om evigvarende «beredskapstilstander» som forbereder dem på implementeringen av «2030-agendaen for bærekraftig utvikling».

Et siste ord

Vi opplever den største verdensomspennende organiserte kriminaliteten siden andre verdenskrig. Omfanget av bedraget er for stort for selv mange som anser seg som «vitende» til å akseptere eller forstå og forblir dermed fanget i en eller annen versjon av «covid»-karusellen. Andre sover fortsatt eller er traumatiserte mens det sosiale samholdet blir knust i biter samtidig som verden rundt dem blir fullstendig transformert.

Finanselitene vet at de har massiv ubetalbar gjeld og underskudd. De vet at løftene om pensjoner og ytelser ikke kan betales. De vet at systemet har nådd sitt Waterloo og sosial uro er uunngåelig.

De vet at de må handle raskt og omfattende for å undergrave denne uunngåelige kollapsen for å beskytte den økonomiske Leviathanen som underbygger deres evne til å opprettholde makt og kontroll.

Enkelt sagt var covid-19 ikke en utbredt medisinsk nødsituasjon, det var en hvitvaskingsmekanisme, en massiv psykologisk operasjon og røykteppe for en fullstendig overhaling og omstrukturering av den nåværende sosiale og økonomiske verdensordenen.

Covid-19-sykdommen er ikke noe mer enn en sykelig ATTRIBUSJON.

Covid-19-mediebegivenheten var den trojanske hesten konstruert for å innlede en fullstendig transformasjon av samfunnet vårt.

covid-19 TM-operasjonen var aldri en epidemiologisk hendelse, det var en forretningsmodell ment å øke porteføljene til de superrike.

Det finnes ikke noe som heter «covid-19» bortsett fra en kriminell konspirasjon.


Michael Bryant er en frilansjournalist/aktivist og forsker som for tiden primært fokuserer på spørsmål rundt helsefrihet. Arbeidet hans har dukket opp på HealthFreedomDefense.org

Artiklene has i Off-Guardian finnes her.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert under tittelen:

COVID-19: A Global Financial Operation

Oversatt til norsk for steigan.no av Runar B.


Signerte artikler står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelNettavisen med upresis beregning av dødsfall relatert til corona/covid19 for Sverige og Norge
Neste artikkelDet skjer mye «spennende» innafor reproduksjonsteknologien
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.