Nettavisen med upresis beregning av dødsfall relatert til corona/covid19 for Sverige og Norge

0
Innfelt oppslag i Nettavisen

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

I en artikkel 6.1.2023 i Nettavisen med overskriften «Tusen flere vil dø av korona i Norge løpet av de neste vintermånedene» serveres det flere påstander. Jeg skal bare holde meg til én av dem, nemlig

«Den største myten er at korona-tiltakene var helt unødvendige, og at Norge egentlig var verst i klassen.

Tallene viser en helt annen virkelighet hvis vi seer på antall døde per en million innbyggere i de nordiske landene:

Sverige: 2.133 døde per million

Finland: 1.428 døde per million

Danmark: 1.345 døde per million

Norge: 829 døde per million

Med like høy dødelighet som Sverige, ville vi altså hatt nesten åtte tusen flere dødsfall her i landet.»

Påstanden har teoretisk noe for seg hvis man sammenligner de samlede corona/covid19 (cc19)-dødstallene for perioden f.o.m. det første dødsfallet i mars 2020 til per omtrent i dag. Sverige hadde nemlig av ulike årsaker svært høye dødstall (se medfølgende Illustrasjon 1 fra Our World in Data, områdene merket med røde piler) frem til sommeren 2021, grunnet årsaker jeg ikke redegjør for her annet enn stikkordsmessig å si at veldig mange cc19-døde i syke- og eldrehjem fordi man der fikk smitten inn blant svært mottakelige og sykelige eldre. Noen slik utvikling var det ikke i Norge (se samme illustrasjon).

Etter sommeren 2021 bedret forholdene seg i Sverige, og dette især fra årsskiftet 2021/2022. Nettstedet «Our World in Data» opplyser at antallet cc19-døde i Sverige fra 8.1.2022 til 5.1.2023 (siste oppdatering) var 6.765 personer (se også medfølgende Illustrasjon 2, fra Our World in Data). Til sammenligning var cc19-dødsfallene i Norge i samme periode 3.420 personer. Sverige har 10,2 millioner innbyggere, Norge 5,5 millioner. I nevnte illustrasjon ser man at cc19-dødsfallene per 1 million innbyggere i Norge og Sverige er nesten identiske.

+++000+++

En presisering:

Straks etter det foran gjengitte sitatet fra «Nettavisen» henviser avisen til en kilde der man kan se oppdaterte cc19-tall. Kilden er «Worldometer» – https://www.worldometers.info/coronavirus/. Jeg har sjekket denne kilden, og tallene der er svært like dem jeg har brukt fra kilden «Our World in Data».

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelDavos-mafiaen skal møtes igjen – her er de norske deltakerne
Neste artikkelCovid-19: En global finansoperasjon