Nye EU-direktiver vil overkjøre lokale og nasjonale protester mot vind- og solkraftutbygging

0
Demonstrasjon mot Tysvær vindkraftverk. Foto: Motvind Norge /Helga Sund, Kathrine Bakkevig, Reidar Nordmark

Nå skal protester og miljøhensyn vike for utbygging av vind- og solkraft, EUs energiministre er blitt enige om en hurtigbehanding av visse fornybarprosjekter.

Av Romy Rohmann

Konsesjonsreglene for bygging av vind- og solkraft skal forenkles, men det formelle vedtaket kommer ikke før 13.desember.

Nå som folk har forstått at det er bare er en løgn at vi har ei kraftkrise i Norge og står opp mot rasering av naturen, skal denne motstanden stoppes.

Vi har skrevet om lokal motstand mot vindkraftutbygging i Østfold 18.november.

Zephyr og Østfold Energi har planer om å bygge et Vindkraftverk i Aremark og kommer til å møte motstand, det blei offisielt stifta ei avdeling av Motvind i Østfold, med et foreløpig «interimsstyre» fram til et årsmøte som skal avholdes i 2023.

Nå kommer også «solparkene» i Norge, store aktører vil etablere anlegg, vi har skrevet om dette her 15.okober.

EU-kommisjonen la fram ei pakke, RepowerEU i vår, hvor de endrer tre direktiver hvorav fornybardirektivet en av dem.  I RepowerEU foreslås det flere store endringer i konsesjonsbehandlingen som skal gjøre det lettere å nå fornybarmålene.

I tillegg la Kommisjonen fram ei krisepakke den 9.november som skal sette fart i fornybarutbygginga, denne skal bare vedtas av medlemslandene og vil sjølsagt gjelde for oss i Norge.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6657

Disse nye reglene gjelder vind- og solkraft og installasjon av varmepumper.

Naturhensyn må vike

I forslaget slås det også fast at siden dette vil være områder som er forhåndsdefinert, behøves ikke spesielle utredninger av de naturinngrep utbyggingen forutsetter. Kommisjonen er tydelig på at i mange tilfeller vil kampen mot klimaendringene være overordnet naturhensyn og lokale protester.

Konkret har EU-landene nå slått fast at solpanel på tak, langs veier, jernbaner, p-plasser eller andre kunstige installasjoner ikke behøver å utredes for konsekvenser for naturen. Det gjelder også for mindre solcelleanlegg. Dersom ikke myndighetene aktivt avviser et prosjekt, skal taushet fra myndighetene sees på som et ja.

Det skal i tillegg bli mye lettere å få tillatelse til å oppgradere allerede eksisterende anlegg. Her skal det maksimum ta seks måneder å behandle en søknad. Utbygger må bare utrede miljø- og naturvirkning av endringene av anlegget. Det vil si for eksempel økningen i kapasitet ved å utbedre en eksisterende vindpark. Naturvirkningene av eksisterende anlegg blir ikke tatt med.

https://energiogklima.no/nyhet/brussel/eu-kommisjonen-foreslar-a-heve-fornybarmalet-til-45-prosent/

Forrige artikkelUpålitelig arbeidsgiver
Neste artikkelAMS-målerne og helseplager: Anke levert til høyesterett