«Solparkene» kommer

0
Shutterstock

Nå kommer «solparkene» – store aktører vil etablere anlegg.

Av Romy Rohmann.

Hafslund, Magnora og Helios starter nytt solkraftselskap i Norge, dette regner de med at vil være enklere og møte mindre motbør enn vindkraftutbygging. De vil lokke grunneiere med en andel av inntektene fra solparkene dersom de avgir areal.

E 24 skriver at partnerne allerede har arbeidet en stund med å sondere terrenget i den sørlige delen av Norge for å finne egna areal.

Til E 24 sier daglig leder Erik Sneve i Magnora.

Det er en liten forretningshemmelighet akkurat hvor vi legger inn støtet.

Han sier videre: at solparken blir liten sammenlignet med de største prosjektene internasjonalt. Det er aktuelt å bygge flere mindre parker, men det er fremdeles store areal som skal avgis – sammenlignet med takmontasjer.

Solgrid AS startet opp i august med bygging av det første bakkemonterte netttilknytta solkraftverket i Norge. Anlegget Furuseth Solkraftverk ligger i Stor Elvdal kommune i Innlandet. Solgrid AS er hovedsakelig eid av Akershus Energi, Østfold Energi og MyPower AS. De fikk konsesjon i mai og skal etter planen være ferdige denne høsten.

Investeringen i solkraftverket er totalt på rundt 50 millioner, det er beregnet å levere 6,4 GWh i året, noe som tilsvarer forbruket til cirka 320 eneboliger.

Anlegget bygges i et område med et grustak og spredt furuskog nær Furuseth transformatorstasjon, med lite ferdsel utenom lokal jakt. Kraftverket legger beslag på rundt 175 mål. Tiltakshaver har anslått anleggets levetid til 40 år.

I NVEs vedtaksdokumenter tar man opp kostnadene til anlegget, og skriver blant annet:

4.3 Økonomi, solressurser og produksjon

Kostnader i tilknytning til planering og bearbeiding av terrenget vil trolig være høyere enn bakkemonterte anlegg bygget på jordbruksarealer.

Ellers er det interessant å lese om vurderingene rundt klimautslipp hvor de skriver:

Skogens karbonbindende funksjon vil gå tapt når skogen hogges og bruken av arealet endres.

I konsekvensutredningens punkt 5.6 (klimagassutslipp og lagring) skisseres det at klimagevinsten ved tiltaket avhenger av om elektrisiteten fra solkraftverket skal selges på det norske eller det europeiske markedet.

Les: Nå får Norge sitt første store solkraftverk

I en skog på Vardalsåsen ved Gjøvik ønsker utbyggere å bygge Norges største «solcellepark», den skal være på 1215 mål.  Dette anlegget er kalt Sevald Skog solkraftverk.

Her er det et privat selskap, Energeia som står bak. Kommunestyret er positive til dette, men flere grunneiere i nærheten av anlegget er skeptiske. NVE har mottatt en søknad om dette anlegget.

I Skjeberg er det også sendt søknad i NVE om et mindre bakkemontert anlegg, Buer gård i Skjebergdalen.

Agder Energi er siste i rekken av flere energiselskap som vil bygge solkraftverk i Norge. NVE merker tydelig interesse fra store aktører om å etablere flere anlegg.


Les også: What is the biggest problem with solar energy?

10 Biggest Disadvantages Of Solar Energy

Forrige artikkelLeserinnlegg: – La det ikke være noen tvil: Russland vinner
Neste artikkelLeserinnlegg: Kjære Harald Eia!