Upålitelig arbeidsgiver

0
Sjefen for SDF (Syrian Democratic Forces), Mazloum Abdi

Erdogan varsler bakkeinvasjon mot kurdiske SDF, YPG nordøst i Syria. SDF bønnfaller det amerikanske folket om hjelp.

Av Eva Thomassen.

Sjefen for SDF (Syrian Democratic Forces), Mazloum Abdi,  som er den militære delen av YPG, ber det amerikanske folket om hjelp mot den varslede tyrkiske bakkeinvasjonen.

Les: Erdogan to face grave consequences if launches operation on NE Syria – Abdi

I en selvlaget video appellerer han til det amerikanske folket og ber dem overtale de amerikanske myndighetene om å beskytte dem. Om å stanse Tyrkias planer.

Den 20. november  iverksatte det tyrkiske luftvåpenet intense luftangrep mot områder på den syrisk-tyrkiske grensen. I Hasaka-provinsen. I områdene der den kurdiske gruppa YPG og SDF har kontroll. Det er disse som er målet for Tyrkia. Tyrkia anser YPG og SDF som terrorgrupper.

Idlib og Hasaka

Det er to områder som nå er utenfor kontroll av sentralmakten i Damaskus. I Idlib befinner det seg titusenvis av terrorister, de fleste knyttet til Al-Qaida/Al-Nusra/HTS- Disse har støtte fra Tyrkia. Det andre området  er der kurderne i SDF/YPG og USA som okkuperer. Disse har støtte fra USA. Og støtte fra Norge. 

Noens venner er andres terrorister og/ eller omvendt.

For å få innpass i NATO av Erdogan har Sverige vært nødt til å etterkomme Erdogans vilkår om at også Sverige må anse SDF/YPG som terrorgrupper. Det pussige er at Norge ikke anser verken PKK eller YPG som terrorgrupper. Norge har også samarbeidet med YPG i denne USA- kontrollerte alliansen som hevder de var i Syria for å bekjempe IS. Når målet var regimeskifte og IS var proxyhæren!

De tyrkerne anser som terrorister samarbeider USA med. Tyrkia og USA er begge medlemmer av NATO og således allierte. Og, de har vært allierte i kampen mot Assad-regimet i Damaskus. Begge har brukt terrorister som proxyhær. Etterhvert som den syriske hæren har befridd områder er terrorister blitt ekspedert til dumpingplassen Idlib. Alle disse kom seg inn i Syria fra Tyrkia med hjelp fra Erdogan. Disse må ut av Syria på et eller annet tidspunkt.

I områdene der kurderne og USA holder til oppholder det seg titusenvis av IS- fanger i fengsler samt titusenvis av IS-damer og barna deres i interneringsleirer. Denne oppsamlingsplassen kom etter at det siste gjemmestedet til IS ble rensket av SDF og USA i 2019. Derfra veltet det ut en evig strøm av IS- medlemmer.

Fangevoktere mot sin vilje

Det tragiske er at amerikanerne har overlatt vaktholdet av fengslene og interneringsleirene til kurderne. Men, amerikanerne er ingen arbeidsgiver man kan stole på. Kurdernes store mareritt er om tyrkiske angrep resulterer i at kurderne ikke klarer å kontrollere fengslene og interneringsleirene. Kan ikke amerikanerne hjelpe med det om tyrkerne angriper områdene? Nei, ikke i praksis. De har i ordelag bedt Erdogan tenke seg om. Men, i realiteten har USA trappet ned på tilstedeværelsen sin der nettopp på grunn av varslede angrep fra tyrkerne. Tyrkerne og amerikanerne er kollegaer.

«Fremmedkrigere»

Problemet er at hjemlandene ikke vil ta tilbake egne borgere de har holdt med mat og klær, penger og våpen gjennom krigen. De gjorde ikke jobben ferdig, er nå internert i store leire. Da hjelper det lite at hjemlandet Norge f.eks. gir PST fri tilgang på informasjon fra vanlige nordmenn for å avdekke eventuell terror, når disse leirene er rene utklekkingsanstalter for terrorister. Unger som ble født inn i dette kalifatet og ikke har opplevd annet enn hodekapping, tortur og terror og fanatisk ideologi gir ikke slipp på den ved å gå på søndagsskole når de kommer hjem. Men det synes som Norge bare skyver foran seg eller drar føttene etter seg om du vil. Disse må også ut av Syria. De kom inn via Tyrkia så Erdogan sitter med terrorister til opp under fezen.

Skjønnheten og udyret

I april var vennskapet mellom USA og SDF av det varme slaget. Men, det var i april. Nå har vi desember

Nå har kurderne i SDF og YPG kommet i en situasjon de nødig ønsket å være i. Kurderne i YPG i Syria har nytt godt av støtte fra USA nå i mange år. De har opptrådt som bakkemannskap i områdene USA okkuperer- de oljerike områdene. Kurderne anser disse som sine frigjorte områder, noe USA har utnyttet. Kurderne har under den 11 år lange krigen i Syria levd et liv i en egen boble så å si. De har bedrevet «revolusjon» og sitter nå i områder de definerer som frigjorte. Der har de etablert sivilsamfunn, egen administrasjon og egen hær. De har ikke deltatt sammen med egne landsmenn i den syriske hæren, men ansett seg selv på den ene siden som uavhengig av Damaskus samtidig som de sier de vil være del av den syriske nasjonalstaten. Dette dobbeltspillet har de kunne leve ut fordi områdene kurderne okkuperer tilfeldigvis (…) er områdene USA er svært interessert i. USA har de facto innført flyforbudssone over områdene som utgjør 30% av Syria.

Der er oljen og der er kornet. Begge deler plyndres av de amerikanske styrkene i samarbeid med kurderne, smugles ut av Syria og inn i Irak og etterlater resten av den syriske befolkningen i dyp nød.

Kurderne har levd høyt på at de sammen med amerikanerne har befridd Syria fra IS. Men, har de det?

Mange har legitimert denne alliansen som kun en taktisk allianse, men fortsatt opprettholdes denne alliansen. Taktisk eller ikke. Det tragiske faktum er at IS  ikke er nedkjempet og det har heller ikke vært meningen. IS er USAs fikenblad som legitimerer fortsatt amerikansk okkupasjon av Syria. USAs agenda er nå å gjøre livet uutholdelig for den syriske befolkningen. Nærmeste som straff for at de ikke begikk det regimeskiftet USA bestilte. Etter modell av Libya- USA nyter godt av oljen, av å lage en hengemyr for Russland i Syria, ha kontroll over aksen Iran, Irak, Syria og Hezbollah i Libanon. Så viktig har realiseringen av egne drømmer vært for kurderne at de har valgt å stole på at amerikanerne ikke svikter dem. At konseptet varer.

Når kurdernes bønn til det amerikanske folket Pentagon?

Amerikanerne er kjent for smalltalk. Vi hører hva du sier. Ja, men hva har dere tenkt å gjøre med det vi sier? Pentagon pressesekretær Brig.Gen. Patrick Ryder uttaler til mediene at de har forståelse for Tyrkias sikkerhetsbekymringer. Det er selvfølgelig bekymret for om områdene destabiliseres slik at IS får et fotfeste i området. De har imidlertid nedjustert patruljeringen sammen med SDF. USA har reagert kraftig på at tyrkiske fly oppholdt seg nær amerikansk personell – les militærbaser. De har tett kontakt med sine tyrkiske kollegaer på alle nivåer. De har formidlet det i sterke ordelag til Tyrkia- privat…

Lederen av SDF hadde håpet på mer offentlig støtte.

Abdi håper at det amerikanske folket støtter SDF siden sistnevnte har kjempet mot IS sammen med den amerikanske hæren. At SDF har vært med å sikre fred og beskyttelse av hele verden mot terrorisme.

Han ba det amerikanske folket å presse de amerikanske myndighetene til å «stanse de brutale angrepene fra den tyrkiske staten».

https://www.pbs.org/newshour/show/turkey-attacks-syrian-kurds-the-u-s-partner-in-fight-against-isis

Russlands hjelp ble avslått

Sjefen for Russlands militære styrker i Syria, generaloberst Alexander Chayko, møtte lederen av de USA-støttede Syrian Democratic Forces (SDF), Mazloum Kobane Abdi, 27. november for å diskutere trusselen om en mulig tyrkisk  bakkeinvasjon. Samtalen handlet om SDF kunne gi den syriske hæren og Russland tillatelse til å kontrollere grensene og områdene mot Tyrkia. At SDF rett og slett returnerte  kontrollen over disse områdene til Damaskus for derigjennom å hindre et tyrkisk angrep. På grunn av splittelser innad i SDF ble en slik avtale ikke tilrådt. Mange håper fortsatt på at Washington vil oppfylle løftene som de har gitt sin egen private proxyhær. At man mener USA har et moralsk ansvar for å gi kurderne beskyttelse. Altså, SDF sa de facto nei til å få den beskyttelsen de trenger.

https://thecradle.co/Article/news/18908

Fleksibel arbeidskraft

Dette er så klart en eksistensiell trussel for kurderne.

Dette var en varslet katastrofe. Kurderne har kunnet leve i et drømmeland. Nå er nok drømmen over.

De eneste som kan redde kurderne er Damaskus som har ansvaret for hele det syriske folket, også svikerne.

Forrige artikkelUSAs teknologikrig viser tegn på å bryte sammen
Neste artikkelNye EU-direktiver vil overkjøre lokale og nasjonale protester mot vind- og solkraftutbygging