– Den britiske regjeringa har brukt skremselstaktikk for å få folk til å adlyde koronareglene

0

Den britiske adferdsforskeren Simon Ruda har vært med på å grunnlegge det som kalles den britiske regjeringas «Nudge Unit» – påvirkningsenhet, og sjøl om han er en sterk tilhenger av å bruke adferdspsykologi for å skape opinion, anklager han nå den britiske regjeringa for å bruke skremselstaktikk for å få folk til å følge Covid-reglene under pandemien.

Ruda var med på å etablere No10s Behavioral Insights Team, også kalt «Nudge Unit» i 2010.

Han mener at at det har vært en overvekt på modellering og data som har vært «propagandistisk».

Ruda Han skriver i magasinet Unherd at frykt i utgangspunktet ble brukt til å øke offentlig tilslutning under den første nedstengninga, men at den har fortsatt gjennom hele krisa.

«Denne frykten ser ut til å ha drevet politiske beslutninger i en bekymringsfull og sjølforsterkende sløyfe,» sa Ruda.

«Slik jeg ser det har den mest alvorlige og vidtrekkende feilen som ble gjortfor å møte pandemien vært nivået av frykt som villig ble formidlet til offentligheten.»

«Jeg er fortsatt tilhenger av bruken av adferdsvitenskap i offentlig politikk, og av Behavioral Insights Team, mer kjent som Nudge Unit. Men når jeg er vitne til hvordan Storbritannia og andre regjeringer har reagert på pandemien, ser jeg nå sårbarhetene til velmenende, demokratiske regimer, og potensialet for at adferdsvitenskap kan bli brukt på upassende måter.

Jeg var medgründer og ledende skikkelse innen Nudge Unit. Siden oppstarten, i 2010, har enheten vært en suksesshistorie for regjeringen. Da jeg ble med var vi et team på sju i det som ble kalt statsministerens strategienhet. I 2014 ble vi et uavhengig, profittorientert selskap, en tredjedel eid av Cabinet Office. Vi kan selge tjenestene våre til hele den offentlige sektoren i Storbritannia og enhver annen regjering eller organisasjon som ønsker å forbedre folks liv.»

Ruda mener i dag at denne påvirkningstaktikken har endt opp med å bli statlig sanksjonert propaganda.

Den britiske regjeringa har brukt disse prognosene om smitte og dødsfall for å rettferdiggjøre restriktive tiltak overfor offentligheten eller for å påvirke folk til å endre adferd. En av de nyere modellene advarte om 6000 daglige Covid-dødsfall og 10.000 sykehusinnleggelser denne vinteren i et pessimistisk scenario. I virkeligheten er det bare 250 dødsfall per dag nå – rundt halvparten av et dårlig influensaår – og 2000 sykehusinnleggelser.

Frykt som våpen: – Hvordan den britiske regjeringa brukte skjult taktikk for å skremme befolkninga

Den britiske regjeringas ‘psykologiske strategier’ for å manipulere uvitende et publikums atferd kan slå tilbake og føre til langvarig skade, hevder eksperter.

Dette skriver den britiske avisa The Telegraph. Artikkelen ligger bak betalingsmur, men finnes også her. Det går fram av kritikken fra britiske psykologer og andre fagfolk øker i styrke, og det framgår av deres dokumentasjon at den britiske regjeringa har ført en veritabel «psykologisk krig» mot egen befolkning for å få folk til å lystre ordre. Den psykologiske krigføringa har vært ført uten kontroll utenfra og med skjulte psykologiske strategier som har gjort det nesten umulig for folk å beskytte seg mot den massive daglige påvirkninga, sier framtredende psykologer. Vi har her bare oversatt noen utdrag av artikkelen for å gi leserne et innblikk i omfanget av den kritikken som kommer fram.

«Et psykologisk eksperiment uten sidestykke»

«Svikten i Storbritannias pandemirespons er ikke vanskelig å få øye på, men på den ene sida er regjeringas suksess ubestridelig: å overtale en engstelig nasjon til å holde seg låst innendørs store deler av det siste året. Den daglige dietten med statistikk om dødsfall, sykehusinnleggelser og Covid-saker har vært så effektiv at overholdelse av lockdown har gått langt utover hva statsrådene forventet. Men problemet med frykt, som en atferdsforsker sa på fredag, er at «du kan ikke slå den av og på med et tastetrykk».

Et av de viktigste bevisene som er sitert av de som har klaget over «skjult» taktikk, kommer fra et dokument utarbeidet for Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) i begynnelsen av pandemien for et år siden. Et dokument datert 22. Mars 2020 skrevet av Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B) sa:

“Et betydelig antall mennesker føler seg fortsatt ikke tilstrekkelig personlig truet; det kan være at de blir beroliget av den lave dødsraten i deres demografiske gruppe, selv om nivået av bekymring kan øke … det oppfattede nivået av personlig trussel må økes blant dem som er selvtilfreds, ved å bruke hardtslående emosjonelle meldinger. For å være effektiv må dette også styrke mennesker ved å tydeliggjøre hvilke handlinger de kan ta for å redusere trusselen.»

Kommentar: Den norske regjeringa driver samme skremselstaktikk som den britiske

Det er helt tydelig at to norske regjeringer og helsebyråkratene i Hdir og FHI bruker akkurat samme skremselstaktikk som britene gjør. Det er den samme dreieboka med overdrevne «prognoser» som har til hensikt å få folk til å godta tiltak og inngrep i frihet og rettigheter som de aldri ellers ville ha godtatt.

Bevisst offentlig feilinformasjon for å påvirke opinionen til å mene noe den ellers ikke ville ha ment, kalles ikke det løgn?

Les: Nå er de igang igjen – nye skremsler skal bane veien for «harde tiltak»

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Det minner om kolonialisme
Neste artikkelCNNs seertall stupte med opptil 90%