De vestlige mediers sort-hvide verdensbillede

0
Russofobien i vest har lange røtter og den piskes daglig opp av mediene. Her fra 2016. Ikke mye er nytt.
Av Line Lauridsen, København.

Imens amerikansk krigsførelse går hånd i hånd med propaganda, bliver russisk disinformation afbildet som ”den store fjende” for demokratier i Vesten. Som konsekvens er karaktermord på enkeltpersoner, som udfordrer det gængse narrativ om krigen i Ukraine, blevet en tiltagende tendens i vestlige landes mainstream medier. I Danmark har DR for nyligt kortlagt et netværk af folk, der ”systematisk spreder russisk disinformation”. Men hvem afgør, hvad der er disinformation? Hvorfor lader de en journalist optræde som primært eksempel på dette netværk, når de – efter eget udsagn – har folk med efterretningsforbindelser, spioner mv. på listen? Laver mainstream medier smædekampagner rettet imod afvigende journalister, med formål om at forstærke et USA-politisk bias i befolkningen? Et nærmere kig på karakterhenrettelser i flere landes mainstream medier tyder på, at disse faktisk undergraver demokratiet selvom de foregiver at beskytte det – og imens DR laver lister over disinformanter, ringer alarmklokkerne om ørerne hos dem, der kender lidt til Danmarkshistorien. Før i tiden har registre over særegne politiske grupper nemlig haft fatale følger for de involverede.

Et netværk af spioner, efterretningsfolk og… en journalist?

DR-journalister har i forbindelse med deres dokumentar ”Skyggekrigen” udarbejdet lister over personer som ”systematisk spreder russisk disinformation”. Listen omfatter 152 personer i Norden, herunder ”spionagedømte, personer med bånd til russiske organisationer eller efterretningstjenester.”

Det er påfaldende, at selvom der tilsyneladende er ”meget farlige” navne på listen – altså mulige spioner og detslige – så vælger DR at eksponere to relativt almindelige mennesker som eksempler fra listen. Én af dem er journalisten Jesper Larsen.

Jesper Larsen har siden 2014 lavet journalistik om, og kritik af, Ruslands-dækningen i mainstream medier, som han har udgivet på diverse medier og egen hjemmeside. Nu indgår han ufrivilligt i ”Skyggekrigen” samt i TV-Avisen d. 17. maj 2023, hvor han bliver fremhævet som primært eksempel på de 152 personer i Norden, som ”systematisk spreder russisk disinformation”. Jeg har tidligere i en kronik på Free21DK.org peget på hvordan DR’s fremstilling af Jesper Larsen ligner et karaktermord, som ikke holder vand[1]. Her vil jeg opdatere på sagen, samt perspektivere til lignende karaktermord, fyringer mv., som begrænser ytringsfriheden for en helt bestemt gruppe kritiske journalister i mainstream medier i dag. En tendens, der ser ud til at være tiltagende i stater, som er på den USA-politiske side af Ukraine-krisen.

Stadig intet punktum i sagen om Butja

Det er væsentligt at begynde med et par ord om vestlige, mainstream mediers dækning af Butja-massakren – her går al kritik af Ukraines narrativ nemlig for at være russisk disinformation. Men hvem der stod bag de civile drab i foråret 2022, har længe været et åbent spørgsmål. Fra d. 27. februar indtil 30. marts havde russiske tropper kontrollen med den lille forstad til Kiev. Fra d. 3. april begyndte optagelser af lig fra civile, likvideret på åben gade, at cirkulere i medierne. Optagelserne kom fra det ukrainske militær. Ukrainske og vestlige myndighedspersoner anklagede med det samme Rusland for at stå bag massakren, hvilket russiske myndighedspersoner med det samme benægtede[2]. Den 3. april udsendte FNs generalsekretær en pressemeddelelse, hvori han understregede nødvendigheden af en uafhængig undersøgelse, som placerer ansvar for disse drab[3]. I de følgende måneder gik bølgerne højt – fra russisk side blev beskyldningerne afvist[4] og hændelsen kaldt en false flag-operation[5] og fra USA-politisk side blev den brugt som påskud til at stramme sanktionerne imod Rusland[6]. Kina og Rusland forsøgte at sætte gang i en undersøgelse via FNs sikkerhedsråd, hvilket øvrige medlemslande nedlagde veto imod[7]. Den 7. april blev Rusland ekskluderet fra FNs menneskerettighedsråd[8], som i december 2022 udgav en rapport, som holder russiske tropper ansvarlige for massakren[9]. Men rapporten fra FN’s Menneskerettighedsråd angiver ikke ofrenes identiteter, og opklarer heller ikke omstændighederne for optagelserne af civile lig, der lå på gaden i Butja[10] – selvom den russiske udenrigsminister, af hensyn til mulighederne for at foretage undersøgelser, flere gange har bedt ukrainske myndigheder om at offentliggøre identiteterne på de likviderede[11]. På dette grundlag er der – på trods af FN-rapporten – stadig nogle, der stiller sig kritisk an overfor Ukraines narrativ om Butja-massakren.

DR har fra starten rapporteret om Butja ud fra Ukraines narrativ[12], og TV2 har gjort det samme[13]. Mysteriet om hvorfor ligene først blev opdaget d. 2. april – altså dage efter de russiske tropper havde trukket sig tilbage – er sidenhen blevet gentaget af russiske aktører, og fremstilles stadig af DR som klassisk eksempel på russisk disinformation[14]. Men DR’s Butja-dækning har affødt adskillige klager om til Læserne- og Seernes (LSR) Redaktør, Jesper Termansen, som derfor i sin LSR-rapport, for 1. halvår 2022, bringer en redegørelse for presseturen dertil[15]. Her fremgår det, at turen til Butja var under kontrol af det ukrainske militær, hvor DR’s journalister blev guidet til at tage billeder af likviderede civile. Journalisterne kunne ikke færdes på egen hånd eller tale frit med lokale. Om turen skriver han følgende:

”Der var tale om en iscenesat pressefremvisning fra Ukraines side for at ændre det internationale samfunds opfattelse og øge støtten til Ukraine. Men bør i den situation også være pressens opgave at forholde sig kritisk også til virkemidlerne og iscenesættelsen[16].”

Derfor kan billederne alene ikke fungere som evidens for hvem der stod bag massakren, og på dette grundlag stiller jeg mig kritisk an overfor DR’s tendens til kategorisk at fremstille enhver skepsis som markør for russisk disinformation. På trods af den USA-politiske linje, som DR har lagt sig fast på, er der stadig ikke sat punktum i sagen om Butja.

Et karaktermord som ikke underbygges

Men som andre vestlige mainstream medier, kører DR den helt stramme linje i sagen om Butja, og på dette grundlag fremstiller de bl.a. Jesper Larsen for at sprede disinformation. Det virker alligevel mærkeligt, at de i TV-avisen d. 17. maj præsenterer deres ”afsløring” af det omtalte netværk med et klip fra Radio 24/7, hvor han bliver spurgt, om han tror at ukrainske tropper står bag Butja-massakren, hvortil han svarer: ”Jeg skal ikke dømme, men det ser sådan ud[17].” For hvorfor vælger DR at bruge et klip, hvor han undlader at forholde sig dømmende? I kraft af, at de fremhæver ham som hoved-eksempel på et ”netværk, som systematisk spreder russisk disinformation”, skulle man tænke, at et stærkere eksempel ville passe bedre. Hvorfor vælger DR ikke i stedet at vise et klip, hvor han enten beviseligt spreder falsk information – eller i det mindste udtaler sig mere skråsikkert om noget, som ikke er dokumenteret? Måske har de ikke noget på ham?

Mange spørgsmål melder sig, og et oplagt sted at søge svar, var til eventet ”Mød journalisterne bag Skyggekrigen”, som fandt sted om eftermiddagen d. 31. maj 2023 – arrangeret af FUJ (Foreningen for Undersøgende Journalistik). Her stod DR-journalisterne Lisbeth Quass og Niels Fastrup klar til at besvare spørgsmål efter et oplæg om deres dokumentar. Vi var nogle, som tog derhen for at spørge ind.

Imidlertid kunne de ikke svare på hvad Jesper Larsen har spredt af disinformation, ud over igen at referere til hans udtalelse om Butja-massakren i Radio 24/7. Lisbeth Quass oplyste om, at de som del af netværkskortlægningen skulle have 3 eksempler på russisk disinformation pr. person i ”netværket” – men hverken Quass eller Fastrup kunne give konkrete eksempler på, hvilken anden disinformation, der har fået Jesper Larsen på listen som hovedrepræsentant. Dette til trods for at hans ansigt var ét af meget få ansigter, som hang til skue på deres elektroniske dias under oplægget.

DR’s tvivlsomme valg af klip i TV-Avisen, samt journalisternes mangelfulde svar på vores spørgsmål, betyder at det er mest nærliggende at tro, at de slet ikke har noget fyldestgørende dokumentation, der berettiger fremhævelsen af netop ham som hoved-eksempel på dette netværk af 152 personer, der ”systematisk spreder russisk disinformation”. Det er derfor oplagt at tænke, at eksponeringen af Jesper Larsen handler om at modarbejde kritiske røster i samfundet.

Ikke et enestående tilfælde

I programmet ”Genstart” på P1 kunne man d. 4. januar 2023 høre et lignende karaktermord på Alina Lipp, som er blevet kendt på at opdatere om situationen i Donbas direkte fra frontlinjen. Udsendelsen starter med et lydklip, hvor hun præsenterer sig som uafhængig journalist. Henimod slutningen konkluderer de, at hun er med i et ”netværk af influencers”, der spreder prorussiske budskaber og er ”med til at ødelægge sammenhængskraften i Europa[18].” At programmet fungerer som et karaktermord på Alina Lipp er tydeligt alene i programtitlen, som bærer navnet ”Putins tyske lakaj”.

Efter 4½ minut fremlægger DR’s Tysklands-korrespondent Michael Reiter tre eksempler på russisk disinformation, som Alina Lipp har viderebragt, herunder at ”den ukrainske hær angiveligt bomber sin egen civilbefolkning”, at ”der findes laboratorier i Ukraine, hvor der bliver fremstillet biologiske våben” og at”Ukraine sælger organer fra afdøde soldater.” Han kalder påstandene for ”vilde konspirationsteorier” – men spørgsmålet er, om alle tre udsagn er så langt fra sandheden som han forsøger at få det til at se ud som?

Selv i FN er man bevidst om et højt antal konfliktrelaterede drab og skader på civile i Østukraine. Her har man udgivet en figur, der viser at de årlige tilfælde mellem 2018 – 2021 er steget med 30-40%, hvoraf 81% af er i områderne under pro-russisk kontrol i Donbas[19]. De angiver også at der tilsammen er forekommet 3404 konfliktrelaterede drab på civile mellem 2014 og 2021, og dertil mere end 7000 tilskadekomne. Så der er i hvert fald er belæg for det ene af Alina Lipps tre udsagn, som derfor ikke blankt kan afskrives som en ”vild konspirationsteori”.

Selv EU-arbejdsgruppen East StratCom anerkender, via deres hjemmeside EUvsDisnfo.eu, at der drives USA-finansierede biolaboratorier i Ukraine[20] – dog gør de sig umage med at udpensle, at disse laboratoriers fokus omfatter forskning i biosikkerhed og ikke i biovåben. Den amerikanske vice-udenrigsminister Victoria Nuland bekræfter også at disse biolaboratorier findes[21], og at USA i øvrigt samarbejder med Ukraine for at de ikke skal ende i de forkerte hænder. Dette oplyser hun under en høring, hvor der bliver spurgt ind til, hvad præcis der er så farlig ved denne forskning, siden de gør så meget for at russiske tropper ikke får kontrollen over laboratorierne. EUvsDisinfo tilføjer, at forskningen bliver udført i samarbejde med nabo-lande, imens Free21 tidligere har udgivet en artikel, hvor journalisten Gaytandzhieva dokumenterer hvordan Pentagon driver biolaboratorier i Georgien, hvori man forsker i at tilføre miltbrand, pest og tularæmi i myg, som potentielt vil være i stand til at sprede disse sygdomme over befolkninger[22]. Derudover siger advokat og professor Francis Boyle i et interview med journalisten Sherwood Ross, at der alene i USA findes cirka 13.000 forskere, der er i beskæftigelse med udvikling af biovåben – samt at USA har brugt cirka 100 milliarder dollars på udvikling af biologiske våben siden 11.september 2001[23]. Nej, det dokumenterer ikke at netop disse USA-finansierede biolaboratorier i Ukraine også forsker i biovåben, men det ville da være fint hvis Nuland svarede på hvorfor man fra amerikansk side er så bange for at netop disse laboratorier falder i hænderne på Rusland. I P1-programmet henviser de ikke direkte til hvor man kan høre Alina Lipps præcise formulering om produktionen af biovåben i Ukraine, men noget tyder på at man ikke behøver at være ”Putins tyske lakaj” for at tænke tanken.

Hvad angår påstanden om at Ukraine sælger organer fra afdøde soldater, så er dette for nyligt blevet bekræftet af det russiske udenrigsministeriums talskvinde Maria Zakharova, som beretter om at forretningen om ulovlige organ-transplantationer vokser som konsekvens af de store tab af soldater ved fronten[24]. Så man kan vel sige at det er ”inden for skiven”, når de i P1-programmet kalder dette for en påstand, som man ”kunne høre komme fra Putins egen mund”. Men det samlede hele vidner om et bias fra DR’s side, hvor man hellere vil stigmatisere Alina Lipp end at undersøge hendes udsagn.

De civile drab på russisksindede minoriteter i Donbas-regionen er et faktum, som medier må fremlægge for at rapportere neutralt, når de rapporterer om den nuværende konflikt. Men her i ”Genstart” på P1 afviser DR blot udsagnet på basis af at ”man kunne høre det komme fra Putins egen mund” – i stedet for først og fremmest at forholde sig til hvorvidt der er tale om fakta eller ej. Derfor er det tydeligt at karaktermord også har været formålet med denne udsendelse.

Ikke kun i DR

At journalister bliver fyret eller karaktermyrdet efter anklager om at formidle ”prorussiske budskaber” ser ud til at være en tiltagende tendens i vestlige landes mainstream medier. New Zealand Radio har for nyligt sendt en medarbejder på orlov pga. ”upassende redigering” af Ukraine-nyheder. Anklagen er, at ”prorussiske fortolkninger af nogle af begivenhederne i Ukraine fremstår som fakta[25].” The Guardian beretter om, at den pågældende medarbejder har indsat henvisninger til, at en ”pro-vestlig regering” i Ukraine har ”undertrykt etniske russere[26]”. De skriver at medarbejderen har tilføjet ordet ”kup” i beskrivelser af ”maidan revolutionen”, samt tilføjet passager om, at Rusland selv hævder, at baggrunden for deres invasion er at ”et USA-støttet kup i 2014, med hjælp fra nynazister, havde skabt en trussel mod dets grænser og startet en borgerkrig, som har medført at russisktalende minoriteter er blevet forfulgt[27]”. Ud over at suspendere sin medarbejder, kaldte direktøren i RNZ rettelserne for ”pro kremlin garbage[28]”.

Der er en række problemer i denne sag. For det første bistår den tidligere nævnte FN-rapport[29] som evidens for undertrykkelsen af etniske russere i Østukraine. For det andet blev Ruslands militære fremryk i 2022 netop begrundet af Putin som beskrevet af journalisten i RNZ – og her kan man pege på, at det blot er klassisk journalistisk praksis at præsentere begge parters syn på sagen. Et tredje problem for RNZ er, at selv tidligere CIA-officer Ray McGovern har udtalt at 2014’s regeringsskifte i Ukraine var et kup sponsoreret af Vesten[30]. Historiker Daniele Ganser har fremlagt omfattende research, som peger i samme retning[31]. Han gør det klart, at den ukrainske regering som blev indsat efter 2014 helt bestemt adskiller sig fra den forrige ved at være pro-NATO – hvilket må betyde at det heller ikke er forkert at omtale denne som ”pro-vestlig”. Der er også juridiske kilder, der bakker op om synet på at ”maidan revolutionen” faktisk var forfatningsstridig, og derfor kan betegnes som et kup[32]. Men herhjemme har både Ekstra Bladet[33] og Berlingske[34] bragt en kopi af Reuters udlægning af sagen uden yderligere research. På denne baggrund er der et påtrængende spørgsmål, der melder sig: Når disse medier (Ekstra Bladet, The Guardian, RNZ og Journalisten.dk) afskriver egentligt faktuelle rettelser som ”prorussiske”, vidner det så ikke om et USA-politisk bias i nyhedsformidlingen? The Daily blog gennemgår et eksempel på den originale og den rettede tekst og hævder, at medarbejderen tilsyneladende blev suspenderet for blot at nuancere fortællingen[35].

Samme skæbne overgik Politikens forhenværende Ruslands-korrespondent Jens Jørgen Nielsen, som nu er fyret som underviser på Folkeuniversitetet for at have været for ”Putin-venlig”[36]. Også to journalister er i år blevet afskediget fra det statsstøttede medie Voice of America alene på grund af deres tidligere arbejdsplads[37]. Dette forklarer måske hvorfor mange af dem, der opdaterer om Ukraine ud fra andre vinkler end mainstream mediernes, er uafhængige youtubere. Ligesom f.eks. Patrick Lancaster, som VICE Magazine forsøger at karaktermyrde for at have offentliggjort en optagelse, der skaber tvivl om hvorvidt russiske tropper stod bag Butja-massakren[38]. VICE Magazine påviser hvordan hans Youtube-popularitet er steget til det ti-dobbelte, samt at han indsamler donationer via Patreon. ”Hans prorussiske dækning har gjort ham til stjerne” skriver de, og undlader at beskæftige sig med argumenterne for og imod tesen om Butja, som han fremlægger. De skriver i stedet om ham som person.

At lave smædekampagner, frem for at efterprøve fremsatte oplysninger, ser ud til at være kutymen i mainstream medier i mange lande – i hvert fald når det gælder journalistik, som afviger fra det gængse narrativ om Ukraine. Det Tyske medie Der Spiegel kalder Alina Lipp for en Putin-propagandist[39]. En beskyldning, der gentages i Das Bild[40] og andre tyske medier. Britiske Graham Philips bliver i mediet The Telegraph hængt ud for skiftevis at have uploadet sexistisk indhold og prorussisk materiale til sin Youtube-kanal, og er i øvrigt blevet sanktioneret af Storbritannien for at have interviewet en krigsfange[41]. Det amerikanske dagblad The DailyBeast bruger en i Vesten ophedet kønspolitisk debat i karaktermordet på amerikansk-chilenske journalist Gonzalo Lira – han afbildes nemlig som en ”slesk højre-ekstremistisk dating-coach” med en bred fanskare af incels og pick up-artists. Mediet antyder, at han har tidligere har underholdt sine følgere med kvindefjendske ytringer og nu i stedet tjener som en slags lokkedue for narrativer, der ”passer perfekt til hvad Putin har sagt i månedsvis”[42]. Gonzalo Lira er på nuværende tidspunkt tilfangetaget i Ukraine[43].

Ellers højtagtede og prisvindende journalister, såsom John Pilger og Seymor Hersh, bliver kasseret af mainstream medier, såsom The Guardian, i det øjeblik de giver udtryk for et synspunkt, der kan kaldes ”pro-kremlin”, ”pro-moscow” eller putinistisk[44]. Dette vidner om et sort/hvidt mediebillede, hvor kun den tilhørende stormagt (USA) har monopol på hvad der betragtes som sandhed og fakta.

Direkte censur forekommer også. Det franske medie Le Figaro har i 2022 valgt at censurere journalist Anne Laure Bonnels dækning af Donbas[45], som dokumenterer drab på civile i regionen siden 2014[46]. Er formålet mon at manipulere narrativet om krigen, så det understøtter USA-politiske interesser? Noget tyder på det: Hendes dokumentar indleder med et interview hvor en mor beretter om oplevelsen af at finde to af sine tre børn sprængt i stykker som følge af et granatnedslag. Dette er én af flere fortællinger, som dokumenterer forfølgelsen af russiske minoriteter i området, og som i sig selv modsiger vestlige mainstream mediers narrativ om ”Putins uprovokerede invasion af Ukraine”. Som nævnt er de forudgående otte års forfølgelser af russiske minoriteter i Donbas-regionen en væsentlig faktor at inddrage, hvis man skal lave en fyldestgørende analyse af konflikten. Så hvorfor overser mainstream mediernes journalister disse forhold, når de beskæftiger sig med at hænge enkeltpersoner ud for at formidle ”prorussiske budskaber”?

De lytter blot til eksperterne

Måske svarede DR’s Lisbeth Quass på dette spørgsmål, da hun d. 2. juni deltog i P1-programmet ”Tabloid” for at fortælle om deres før omtalte netværkskortlægning. Her tilkendegiver hun at holdet bag ”Skyggekrigen” ikke selv har afkræftet de ”falske narrativer”, som de har brugt i opsporingen af netværket[47]. Hun siger ordret: ”Altså vi har taget udgangspunkt i nogle narrativer, som vi ikke selv har debunked, men som ifølge vestlige myndigheder og andre store aktører – som normalt møder stor troværdighed – er disinformation, der kommer fra Rusland.” Altså tilkendegiver hun her i programmet, at de ikke tjekker egne kilder – dette på trods af at hun præsenteres som graverjournalist, og oven i købet fortæller om, hvordan de offentligt hænger enkeltpersoner ud som disinformanter. Det siger sig selv, at hvis man uden videre research læner sig op af myndigheder og eksperters udsagn – så indebærer det en risiko for at videreformidle partiske fortolkninger af situationen. Hvis dette er normal praksis i mainstream medier, kan det forklare en del.

Journalisten James Corbett har tilbage i 2013 rapporteret om hvordan et snævert og biased kildegrundlag har været en gennemgående faktor i amerikanske mediers dækning af krigen i Irak og Syrien. Han peger på studier, der gransker 414 nyheder fremsat af tre prominente amerikanske nyhedskanaler (ABC, CBS og NBC), og påviser at 92% byggede på informationer fremsat af kun 3 regeringsmyndigheder: Det Hvide Hus, Det Amerikanske Udenrigsministerium og Pentagon[48].

Nu er der ikke noget juridisk i vejen for at lave nyheder, hvor man holder sig til nogle enkelte eksperters udsagn og undlader dybere research. Men i lyset af de sidste to årtier, hvor stribevis af løgne har ført til invasioner af Mellemøsten, er det så ikke fair at kræve at mainstream medier begynder at gå mere journalistisk til værks end før?

Der var som bekendt ingen masseødelæggelsesvåben i Irak[49]. Amnesty-anklagerne imod Libyens statsleder, der førte til den hurtige reaktion fra NATO-lande, var 10 år for gamle[50]. Mere og mere evidens peger på, at begrundelsen for at invadere Syrien, var endnu en krigsløgn[51]. Og nu har Danmark profileret sig som det land, der har sendt våbenmateriel af sted til Ukraine for langt det største beløb pr. indbygger[52]. Er det samme historie, som gentager sig? Vil vi, over de næste par år, se flere og flere informationer pible frem og danne grobund for fortrydelse ifht. vores førerposition i dette våbenkapløb? Det vil tiden vise.

Minder os om mørke tider i Danmarkshistorien

I mellemtiden ringer alarmklokkerne om ørerne for dem, der har indgående kendskab til Danmarkshistorien. Albert Scherfig beretter om, hvordan lister over navne på folk, der i systemets øjne havde ”forkerte holdninger” før i tiden har resulteret i frihedsberøvelse af 300 danske mænd og kvinder, hvoraf størstedelen endte i koncentrationslejr[53]. Årsagen til at dette kunne ske, var at politiet var i besiddelse af et register over danske kommunister. Disse blev så opsøgt og anholdt på deres hjemmeadresser. Scherfig skriver:

”Det var navne, der stammede fra en liste, det danske politi allerede året forinden havde afleveret til Gestapo. Det danske politi havde i en årrække, allerede siden 1927, registreret og optegnet kartotekskort over danske kommunister[54].”

I den forbindelse husker Pelle Dragsted os på at vi skal værne om hinandens frihedsrettigheder og ”aldrig se den anden vej når vores medborgeres rettigheder krænkes[55]”. Tanken om demokrati fordrer en holdnings- og ytringsfrihed, som betyder, at ikke alle mennesker i samfundet behøver at tænke det samme om en given sag. Men åbenbart ikke når det gælder Rusland – her gælder en på forhånd givet præmis om at ”Putin er ond”, som tilsyneladende tillader etablerede medier at rakke ned på enkeltpersoner og journalister, der gør sig skyldige i at anlægge en alternativ vinkel i debatten om Ukraine. De stærke interesser bag dæmoniseringen af Putin er allerede i 2015 blevet udpeget af Tommy Hansen, grundlægger af Free21[56].

Tilbage står vi, måske på tærsklen til 3. verdenskrig, imens de gamle journalistiske dyder er gået i glemmebogen. Opfører vestlige mainstream medier sig mere og mere som medier i totalitære samfund? Arbejder de på at fremme et sort/hvidt verdensbillede, som opildner til endnu mere krig? – ”Jeg skal ikke dømme, men det ser sådan ud”.

Referencer:

[1]  https://free21dk.org/ Line Lauridsen: ”Fra covidioter til antimyndighedsekstremister”. 31.05.2023.

 <https://free21dk.org/2023/05/31/fra-covidioter-til-antimyndighedsekstremister/>

[2] https://reuters.com/ Simon Gardner: ”Ukraine accuses Russia of civilian ’massacre’; Moscow denies it”. 03.04.2022.

<https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-claims-control-over-kyiv-region-russia-looks-east-2022-04-03/>

[3] https://news.un.org/ United Nations News: ”Ukraine: Secretary-General calls for probe into Bucha killings”. 03.04.2022.

<https://news.un.org/en/story/2022/04/1115442>

[4] https://news.cgtn.com/ CGTN News: ”Zakharova: Residents of Bucha had never been exposed to violence while under Russian control”. 07.04.2022.

<https://news.cgtn.com/news/2022-04-07/Zakharova-Residents-of-Bucha-had-never-been-exposed-to-violence-192sMOtnos0/index.html>

[5] https://tass.com/ Tass, Russian News Agency: ”Lavrov doubts West looking into Bucha incident, with no data available”. 30.06.2023.

<https://tass.com/politics/1641079>

[6} http//jyllands-posten.dk/ International: ”USA strammer sanktionerne overfor Rusland efter Butja”. 06.04.2022. <https://jyllands-posten.dk/international/ECE13901303/usa-strammer-sanktionerne-over-for-rusland-efter-butja/>

[7] https://interfax.com/ Top Stories: ”Russia’s repeat request for UN Security Council meeting on Bucha declined – Lavrov”. 04.04.2022. <https://interfax.com/newsroom/top-stories/77787/>

[8] https://dr.dk/ Morten Top: ”FN udelukker Rusland fra menneskerettighedsråd”. 07.04.2022.  <https://www.dr.dk/nyheder/seneste/fn-udelukker-rusland-fra-menneskerettighedsraad>

[9] https://www.ohchr.org/ Press Releases – Office Of The High Commissioner For Human Rights: ”UN report details summary executions of civilians by Russian troops in northern Ukraine”. 07.12.2022. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-report-details-summary-executions-civilians-russian-troops-northern>

[10] https://www.ohchr.org/ United Nations Human Rights, Office Of The High Commissioner, Ukraine: ”KILLINGS OF CIVILIANS: SUMMARY EXECUTIONS AND ATTACKS ON INDIVIDUAL CIVILIANS IN KYIV, CHERNIHIV, AND SUMY REGIONS IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN FEDERATION’S ARMED ATTACK AGAINST UKRAINE”. 07.12.2022. Se side 9, blå boks. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ukraine/2022/2022-12-07-OHCHR-Thematic-Report-Killings-EN.pdf>

[11] https://tass.com/ Tass, Russian News Agency: ”Lavrov urges UN chief to get Kiev to publish list of those killed in Bucha”. 22.09.2022. <https://tass.com/politics/1511935>

[12] https://dr.dk/ Silas Bay Nielsen: ”Ligene ligger i Ruslands gader efter russiske styrker har forladt byen”. 03.03.2022. <https://www.dr.dk/nyheder/udland/ligene-ligger-i-butjas-gader-efter-russiske-styrker-har-forladt-byen>

[13] https://nyheder.tv2.dk/ Claus Borg Reinholdt & David Buch: ”Russerne efterlod massegrave med kvinder og børn, siger præst i Butja til TV 2”. 19.05.2022. <https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-05-18-russerne-efterlod-massegrave-med-kvinder-og-boern-siger-praest-i-butja-til-tv-2>

[14] https://www.dr.dk/ Amalie Rokkedal Simonsen: ”Er du stødt på russisk disinformation? Få fire eksempler på det her”. 17.05.2023. <https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/er-du-stoedt-paa-russisk-disinformation-faa-fire-eksempler-paa-det-her>

[15] https://www.dr.dk/ Jesper Termansen: ”Lytternes og seernes redaktør: Halvårsrapport for første halvår 2022”. 14.09.2022. Se side 14 – 17. <https://www.dr.dk/static/documents/2022/09/15/lsr_halvaarsrapport_1._halvaar_2022_officiel_905cee0e.pdf>

[16] Ibid. Citat side 15, afsnit 8.

[17] https://www.dr.dk/ TV-Avisen: ”Nordisk netværk spreder disinformation”. 17.05.2023.

<https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen_-nordisk-netvaerk-spreder- misinformation_386799?fbclid=IwAR0R1UQiFyB9QyaBmW-XbRvYclxdnS- OmpqKCwOH1JbWi9-SbkCQgtoz9WE>

[18] https://www.dr.dk/lyd/ Genstart: ”Putins tyske lakaj”. 04.01.2023. <https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2023-01-01-05-00-66>

[19] https://ukraine.un.org/ United Nations Human Rights, Office Of The High Commissioner: ”Conflict-related civilian casualties in Ukraine”. 27.01.2022. <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-02/Conflict-related%20civilian%20casualties%20as%20of%2031%20December%202021%20%28rev%2027%20January%202022%29%20corr%20EN_0.pdf>

[20] https://euvsdisinfo.eu/ EUvsDiSINFO: ”Disinfo: The Russian special military operation in Ukraine uncovered US biological laboratories”. Dato ukendt. <https://euvsdisinfo.eu/report/the-russian-special-military-operation-in-ukraine-uncovered-us-biological-laboratories>

[21] https://www.youtube.com/ Swarajya: ”Ukraine Has Biological Research Facilities, Concerned Russian Forces May Seek To Gain Control: US”. 11.03.2022. <https://www.youtube.com/watch?v=ydSf57SRtcQ>

[22] https://free21.org/ Dilyana Gaytandzhieva: ”US diplomats involved in trafficking of human blood and pathogens for secret military program”. 15.10.2019. <https://free21.org/us-diplomats-involved-in-trafficking-of-human-blood-and-pathogens-for-secret-military-program/?lang=en>

[23] https://worldbeyondwar.org/ Sherwood Ross: ”Boyle Charges U.S. Germ Warfare Program is “Criminal Enterprise””. Februar 2020. <https://worldbeyondwar.org/boyle-charges-u-s-germ-warfare-program-is-criminal-enterprise/?fbclid=IwAR2Sklmt8hXwGQ97XeHMoQQsaZeyvDd06Ln2qlIrkLs6vijRBaRhu76odlM>

[24] https://tass.com/ Tass, Russian News Agency: ”Ukraine ready to pay West in people’s organs for military assistance — Russian diplomat”. 15.06.2023. <https://tass.com/russia/1633129>

[25] https://journalisten.dk/ Ritzau: ”Radiomedarbejder sendt hjem efter ”upassende redigering” af Ukraine-nyheder”. 13.06.2023. <https://journalisten.dk/radiomedarbejder-sendt-hjem-efter-upassende-redigering-af-ukraine-nyheder/?fbclid=IwAR0EZrhVdB1jga-HUC74wB7omiP4_MlXxIY2XIMVhQJWn_MvkSC-Gte_yD4>

[26] https://www.theguardian.com/ Tess McClure: ”Radio New Zealand employee placed on leave amid investigation into pro-Russia editing of Ukraine reports”. 12.06.2023. <https://www.theguardian.com/world/2023/jun/12/radio-new-zealand-employee-placed-on-leave-amid-investigation-into-pro-russia-editing-of-ukraine-reports>

[27] Ibid. Se afsnit 7.

[28] Ibid. Se afsnit 2.

[29] https://ukraine.un.org/ United Nations Human Rights, Office Of The High Commissioner: ”Conflict-related civilian casualties in Ukraine”. 27.01.2022. <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-02/Conflict-related%20civilian%20casualties%20as%20of%2031%20December%202021%20%28rev%2027%20January%202022%29%20corr%20EN_0.pdf>

[30] https://youtube.com weltnetzTV: ”Ukraine conflict: It began with the Coup d’Etat in Kiev”. 11.11.2014. <https://www.youtube.com/watch?v=Z_Frxfvtxz8>

[31] https://free21dk.org/ Daniele Ganser: ”Regimeskift i Ukraine: Hvem står bag? Del 1/3”. 24.03.2022. <https://free21dk.org/2022/03/24/regimeskift-i-ukraine-hvem-staar-bag-del-1-3/>

[32] https://www.rferl.org/ Daisy Sindelar: ”Was Yanukovych’s Oyster Constitutional?”. 23.02.2014.

<https://www.rferl.org/a/was-yanukovychs-ouster-constitutional/25274346.html>

[33] https://ekstrabladet.dk/ /ritzau/Reuters: ”Radiostation undersøger upassende redigering af Ukraine-nyheder”. 13.06.2023. <https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/radiostation-undersoeger-upassende-redigering-af-ukraine-nyheder/9810892>

[34] https://www.berlingske.dk/ /ritzau/Reuters: ”Radiostation undersøger upassende redigering af Ukraine-nyheder”. 13.06.2023. <https://www.berlingske.dk/internationalt/radiostation-undersoeger-upassende-redigering-af-ukraine-nyheder>

[35] https://thedailyblog.co.nz/ Martyn Bradbury: ”MEDIAWATCH: If you are shocked by pro Russian ‘propaganda’ at RNZ, wait till you see all the pro American and pro China propaganda in our mainstream media”. 13.06.2023. <https://thedailyblog.co.nz/2023/06/13/mediawatch-if-you-are-shocked-by-pro-russian-propaganda-at-rnz-wait-till-you-see-all-the-pro-american-and-pro-china-propaganda-in-our-mainstream-media/>

[36] https://www.berlingske.dk/ Sara Hodzic: ”Dansk historiker blev kritiseret for at være for »Putin-venlig« – nu er han færdig som underviser”. 11.11.2022. <https://www.berlingske.dk/europa/dansk-historiker-blev-kritiseret-for-at-vaere-for-putin-venlig-nu-er-han>

[37] https://www.washingtonpost.com/ Paul Farhi: ”Voice of America journalists put on leave after ‘Russian propaganda’ accusations”. 24.02.2023. <https://www.washingtonpost.com/media/2023/02/24/voice-of-america-russian-propaganda/>

[38] https://www.vice.com/ David Gilbert: ”Meet the US ‘Journalist’ Helping Spread the Kremlin’s Propaganda”. 09.06.2022.

<https://www.vice.com/en/article/wxneb4/ukraine-patrick-lancaster-journalist>

[39] https://www.spiegel.de/ Hubert Gude: ”Putins nützliche YouTube-Waffe”. 15.04.2022. <https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/alina-lipp-wie-eine-junge-deutsche-fuer-wladimir-putin-propaganda-macht-a-46149938-d7a0-4c9c-88f1-5f61cc9f85bd>

[40] https://www.bild.de/ Filipp Piatov & Oskar Luis Bender: ”So manipuliert Russland die Deutschen”. 10.04.2023. <https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/exklusive-analyse-so-manipuliert-putin-in-deutschland-83437268.bild.html>

[41] Daniel Capurro: ”Who is Graham Phillips, the ex-Whitehall civil servant now pushing Russian propaganda?” 19.04.2022.

<https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/19/graham-phillips-journalist-civil-servant-russian-propaganda/>

[42] https://www.thedailybeast.com/ Mark Hay: ”How a Sleazy American Dating Coach Became a Pro-Putin Shill in Ukraine”. 20.03.2022.

<https://www.thedailybeast.com/gonzalo-lira-is-a-pro-putin-shill-in-ukraine-and-a-sleazy-manosphere-dating-coach?>

[43] https://thegrayzone.com/ Alexander Rubinstein: ”Father of Gonzalo Lira, American jailed in Ukraine, speaks out against “political imprisonment””. 01.06.2023. <https://thegrayzone.com/2023/06/01/father-gonzalo-lira-american-jailed-in-ukraine-imprisonment/>

[44] https://www.theguardian.com/ George Monbiot: ”We must confront Russian propaganda – even when it comes from those we respect”. 02.03.2022. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/02/russian-propaganda-anti-imperialist-left-vladimir-putin>

[45] https://www.telesurenglish.net/ Rahim Volkov: ”Le Figaro Censors Journalist Anne Laure Bonnel’s Donbas Article”. 13.03.2022.

<https://www.telesurenglish.net/news/Le-Figaro-Censors-Journalist-Anne-Laure-Bonnels-Donbas-Article-20220313-0010.html>

[46] https://www.youtube.com/ 77 Mega Mix: ”Donbass – 2016. Documentary Anne-Laure Bonnel (subtitles EN FR SPA ITA)”. 07.03.2022. <https://www.youtube.com/watch?v=b8j0tJsKltg>

[47] https://www.dr.dk/ DR Lyd, Tabloid: ”For mange journalister og et netværk af løgne”. 02.06.2023. (Tidskode: 46:25). <https://www.dr.dk/lyd/p1/tabloid-3/tabloid-69>

[48] https://www.corbettreport.com/ James Corbett: ”Media Lies While Syrians Die: Media Disinformation and the Syrian War”. 22.12.2013.

<https://www.corbettreport.com/media-lies-while-syrians-die-media-disinformation-and-the-syrian-war/>

[49] https://www.dr.dk/ DR Udland: ”Ingen masseødelæggelsesvåben i Irak”. 07.10.2004. <https://www.dr.dk/nyheder/udland/ingen-masseoedelaeggelsesvaaben-i-irak-0#:~:text=Irak%20havde%20ingen%20lagre%20af,nu%2C%20at%20v%C3%A5bnene%20ikke%20fandtes>

[50] https://www.youtube.com/ YaleCourses: ”Lecture 16: Denouement of Humanitarian Intervention”. 18.11.2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=IBASYxz1aSk&list=PLh9mgdi4rNeyViG2ar68jkgEi4y6doNZy&index=18>

[52] https://www.youtube.com/ R&U Videos: ”Tucker Carlson : Truth About Syrian Gas Attack (Fox News)”. 09.04.2028.

<https://www.youtube.com/watch?v=XDnF8EEfwGs>

[53] https://www.eftertrykket.dk/ Albert Scherfig: ”I samarbejdets navn: Interneringen af de danske kommunister”. 04.09.2020.

<https://www.eftertrykket.dk/2020/09/04/i-samarbejdets-navn-interneringen-af-de-danske-kommunister/?>

[54] Ibid. Se afsnit 2.

[55] https://www.information.dk/ Pelle Dragsted: ”Interneringen af kommunisterne under Anden Verdenskrig er folkestyrets største svigt”. 17.06.2021. <https://www.information.dk/debat/2021/06/interneringen-kommunisterne-verdenskrig-folkestyrets-stoerste-svigt?fbclid=IwAR356okbL5h92IjTtg616padgQAOw5p6HcJeKo6QpMJibr-yBjAbaZqKsoI>

[56] https://free21dk.org/ Tommy Hansen foredrag: “Krig eller fred i Europa – hvem vil hvad?”. 28.07.2016. Se tidskode: 1:10:00 og 1:16:00

<https://free21dk.org/foredrag-krig-eller-fred-i-europa-hvem-vil-hvad/>

Forrige artikkelPutin hoppet ikke etter Wirkola
Neste artikkelG20 trenger en reell reform
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.