To selvinnlysende erfaringer fra covidpandemien

0
Av Halvor Næss.

Det er nå over tre år siden covidpandemien startet og to nærmest selvinnlysende påstander oppsummerer de viktigste erfaringene.

  1. Uten myndighetenes drakoniske håndtering ville pandemien forløpt under radaren for folk flest.
  2. Negative konsekvenser som konkurser, inflasjon, mangelfull skolegang, skolevegring og depresjoner skyldes utelukkende myndighetens håndtering av pandemien og ikke Corona-viruset.

Begrunnelsen for første påstand er at dersom myndighetene ikke hadde stengt ned og etablert et testregime med karantene av friske, massemedia hadde unnlatt å provosere fram frykt i befolkningen med krigsoverskrifter og NRK hadde latt være å ramse opp antall smittede og døde mange ganger i døgnet, så ville folk flest ikke visst at en luftveispandemi med et nytt virus bølget gjennom befolkningen. De fleste av oss har hatt Covid både en og to ganger. Covid gir influensalignende symptomer og er for de fleste en mild sykdom. Slike luftveisinfeksjoner er vi vant med. Covid har litt høyere dødelighet enn vanlig influensa, men de færreste kjenner noen som er døde av Covid. Jeg har spurt mange og alle svarer nei. Det passer med at bare en av tusen smittede dør av Covid ifølge Folkehelseinstituttet. Empiriske studier viser at myndighetenes håndtering hadde liten eller ingen effekt på smitte eller død. Det er derfor selvinnlysende at uten myndighetenes håndtering og massemedias krigsoverskrifter så ville folk flest ikke opplevd pandemien som noe annet enn det de er vant med i influensasesongene.

Begrunnelsen for den andre påstanden er at Covid for de fleste er en mild influensalignende sykdom av få dagers varighet. De aller fleste som dør, er over 70 år eller har kompliserende sykdommer. Det betyr at det ikke er den arbeidsføre del av befolkningen som dør. Konsekvensene av selve viruset er derfor ikke verre enn etter en litt hard influensasesong. I stedet har vi opplevd konkurser, økonomisk nedtur, mangelfull skolegang med mer som bare kan forklares av myndighetenes drakoniske håndtering i form av nedstengninger av næringsvirksomhet og skoler, grensestengning, karantene av friske osv.

Påstandene var kanskje ikke selvinnlysende allerede i mars 2020, men de var sannsynlige. Allerede da pekte tall i retning av at dødeligheten var lav og at det først og fremst var gamle som døde. Retningslinjer for håndtering av luftveispandemier før mars 2020 anbefalte ikke nedstengninger av næringsvirksomhet eller skoler. Stengning av grenser eller karantene av friske ble heller ikke anbefalt. Tvert imot var anbefalingene at livet burde gå sin gang på normal måte nettopp for å hindre de negative konsekvensene vi nå opplever som følge av myndighetenes håndtering.

Litt refleksjon burde forsikre de fleste om at påstandene over er selvinnlysende. Man må være «ekspert» blendet av datamodeller for ikke å se at myndighetenes håndtering har vært en lang serie med feil og ført til alvorlige konsekvenser for befolkningen. Håndteringen viser hvor store skade myndighetene kan påføre en befolkning.

Forrige artikkelEn gjeldskatastrofe utvikler seg
Neste artikkelRussland begeistret for enkel kinesisk drone – du får den på Elkjøp
Halvor Næss
Halvor Næss er overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.