Et voldsomt byks framover for nettavisa steigan.no

0

Det er et opprør i gang blant folk. Gruppa Vi som krever billigere strøm på Facebook har nå (2. desember 2021, klokka 05.00) 277.000 medlemmer. Det er 50.000 flere enn før Debatten på NRK 30. november. Til panelet hadde Fredrik Solvang invitert tre kritikere av den katastrofale strømpolitikken som både den forrige og den nåværende regjeringa har ført og fører. Først ut var den unge tobarnsmoren Anita Bjørnevig Knutsen, som med enkle ord viste hvordan denne politikken plyndrer henne til skinnet og gjør det umulig å gi jentungene hennes det innemiljøet og den maten de trenger. Energifattigdommen er kommet til landet som en høststorm. De to andre kritikerne var Boye Ullmann fra Bygningsarbeidernes fagforening og Rødt og Per-Gunnar Skotåm også fra Rødt. Sistnevnte ble av Solvang også presentert som «styreleder i Mot Dag AS, som eier steigan.no». I likhet med mange av sine kolleger i de store mediene følger også Solvang med på nettavisa vår.

Og det er sant og visst. Per-Gunnar Skotåm var en av grunnleggerne av steigan.no som nettavis, og han har vært aksjonær i selskapet og styreleder fra starten. Og den kritikken han presenterte på NRK har vi framført i nettavisa i lang tid.

Se for eksempel Per-Gunnar Skotåm: Om strømpris, kraft, marked og kapitalisme

Den priseksplosjonen vi har sett i høst på strøm, som er så voldsom at den ikke bare truer levevilkåra for store deler av det norske folket, men også setter industri og matproduksjon i fare, er ingen tilfeldighet. Vi har analysert årsakene til at det ville bli sånn i lang tid og drevet en systematisk, faktabasert kritikk av denne politikken. På steigan.no har ikke minst Odd Handegård, Erik Plahte og nettopp Per-Gunnar Skotåm framført både analysene og kritikken.

Det vi opplever er ganske enkelt ingen naturkatastrofe, men resultatet av en villet politikk.

Slik ser det ut hvis du går inn på emneordet «energi» på steigan.no. Over 690 artikler:

Nettopp fordi vi har vært så klare på dette og på kritikken av koronapolitikken og innføringa av smittevernstaten opplever også steigan.no en eksplosiv vekst.

Fra juli 2020 da en håndfull fraseradikalere med Elling Borgersrud i spissen, oppfordret folk til å boikotte og blokkere steigan.no, har vi økt til 300% i antallet sidevisninger på steigan.no, og har rundet to millioner sidevisninger på månedsbasis, når vi tar med abonnentene. Vi tør å påstå at ingen andre medier i Norge har hatt en liknende vekst i denne perioden. Dette gjøres på mikroskopiske markedsføringsbudsjetter og er bare et resultat av hardt og systematisk arbeid, samt entusiastiske lesere og stadig flere gode skribenter.

Davids slynge kan være mer virksom enn Goliats styrke og sverd

Vi tenker som den kinesiske militærfilosofen Sun Tsu: «Kjenn fienden, kjenn deg sjøl, og du kan kjempe 100 slag uten å lide nederlag.» Sjøl en liten styrke kan påføre en overlegen makt både tap og nederlag, hvis den lille styrken brukes riktig og er tro mot sine idealer.

Vi har verken penger eller ressurser til å utfordre hovedstrømsmediene eller deres eiere på brei front. Men ved å bygge opp kunnskap og innsikt på noen nøkkelområder og gjøre hjemmeleksene våre skikkelig, kan vi slå dem på noen punkter.

steigan.no var fra første dag den eneste avisa i Norge som reiste grunnleggende kritikk mot helsebyåkratiets maktovertakelse 12. mars 2020, og vi har fortsatt å samle fakta og gjøre analyser som motsier den rådende politikken på område etter område.

Her har vi kunnet stå på skuldrene til noen av de fremste juridiske ekspertene i Norge og vi har kunnet dra veksler på framstående medisinske eksperter fra hele verden. Men det kunne også andre medier ha gjort. I stedet har de lagt seg flate for Guldvog, Nakstad og WHO og ikke vært stort annet enn mikrofonstativer og heldøgns propagandakanaler.

Hvor ble det av Vær varsom-plakatens høytidelige erklæringer om «Pressens samfunnsrolle»?

1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Er det en eneste av våre ærede kolleger i hovedstrømsmediene som med handa på hjertet, og uten å blunke, kan si at de har etterlevd disse prinsippene?

Norges største mediehus, Schibsted, er i dag i realiteten eid av Wall Street. De finansinstitusjonen som til sammen har rundt 48% av aksjene i selskapet, er de samme som de som profitterer på vaksineindustrien (i tillegg til våpenindustrien, merkevarene, bankene, teknogigantene, agribusiness og alt annet).

De er enormt mektig, ikke minst fordi de også er samkjørt med overvåkinga og etterretningsorgansisajonene.

Men det betyr ikke at de er uovervinnelige. I all sin sjølhøytidelige maktutøvelse, er de ganske patetiske.

Et gammelt kinesisk ordtak sier: «Den som ikke frykter døden ved tusen stikk, kan rive keiseren ned fra hesten.»

Ingen kan skremme eller true oss til taushet. Vi gjør det vi har lovt leserne å gjøre, vi drive faktabasert og kritisk analyse og publiserer den så vidt og bredt som vi kan.

Kan bli kastet ut av Facebook – så nå bør våre lesere abonnere

De nye retningslinjene fra Facebook som gjelder fra 1. desember 2021 gjør det helt klart at den som kritiserer det rådende koronatyranniet eller våger å utfordre de narrativene som det bygger på, vil bli kastet ut. Etter all sannsynlighet vil vi bli rammet av det.

Vi har «danset i løvens munn» og brukt Facebook, enda vi hele tida har visst at de er tett knyttet til CIA, og at dette er et vindu som vil bli lukket. Det har gitt oss mange lesere og mange venner. Nå lukkes vinduet, og da må vi finne andre kanaler.

Vi vil være på flere kanaler, slik som MeWe og Telegram, men vi vil også utvikle den kanalen vi har full kontroll over, nemlig steigan.no og Mot Dag-forum.

Og leserne bør abonnere på vårt daglige nyhetsbrev. Det er gratis, men dersom leserne vil være med på å styrke det arbeidet vårt, kan de for eksempel bidra med et månedlig beløp. Hvis halvparten av dem som liker det vi skriver kunne avse en hundrelapp i måneden, kunne vi mangedoble innsatsen.

Og takk igjen for all støtte, alle gode forslag, tips og innspill, alle hyggelige ord og all oppmuntring. Vi skal gjøre så godt vi kan for å levere det leserne forventer av oss.

Du finner lenke til nyhetsbrevet på forsida av steigan.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelNTNU-avskjedigelse av Øyvind Eikrem vil være en skandale
Neste artikkelPå tide for USA å reflektere over seg selv
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).