På tide for USA å reflektere over seg selv

0
Los Angeles, California, United States of America - Homeless man on Sunset Boulevard in Los Angeles, sitting on the ground with his belongings and looking into smartphone.

En leser i Kina har sendt oss noen refleksjoner med utgangspunkt i COP26 i Glasgow og Joe Bidens «demokratitoppmøte». Sett fra Kina gir dette litt andre dimensjoner og ettertanker.

Red.


Av Willy Johansen.

Etter å ha fulgt nyhetene og informasjonen fra Glasgow-møtet COP26, har jeg gjort meg noen refleksjoner og tanker om bærekraften av en slik samling i lys av hvordan demokrati fungerer i USA og Kina. Jeg reflekterer også over det kommende demokratitoppmøtet i desember annonsert av president Biden.

Først av alt har jeg lagt merke til at mer enn 30 tusen mennesker er i Glasgow bare for møtet. Det er bare å gjette hvor store fotspor hvis hensikten er å redde planeten!

Det sies at 400 private jetfly har blitt brukt til å frakte folk til Glasgow. Det viser at det er mange veldig rike blant deltakerne. Men absolutt ingen kan matche president Bidens kostnad med Air Force One med de ekstra flyene som følger med alle slags mennesker og utstyr inkludert ekstra biler som kun kan brukes under besøket.

Kinesere kan være stolte, og verden takknemlige, for at president Xi holdt sin tale via video.

Det gamle kinesiske ordtaket om a «Vi kan løfte hva som helst hvis vi gjør det sammen» er mer gyldig enn noen gang. Hvis vi går over til temaene i Glasgow, vil jeg gjerne påpeke at den urettferdige og feilaktige tilnærmingen Vesten angriper Kina i spørsmål om forurensning og miljø. La meg forklare.

I en av figurene nedenfor er det vist at Kina produserer 10668 millioner tonn per år og Norge bare 41 millioner tonn, hvilket er sant, men hvis det konverteres til per innbygger, viser tallene under at Kina ender på 7,4 tonn per innbygger og Norge med 7,7 tonn.

Det bringer oss til neste punkt. Tar vi i betraktning hva Norge bidrar med til andre land CO2-tall, finner vi ut at Norge per innbygger bidrar med en CO2-produksjon på 93,6 tonn og Kina med 6,0 ​​tonn per innbygger, altså mer enn 15 ganger mer enn Kina.

Hva betyr dette? Det betyr at Kina med liten innsats vil nå sine forpliktelser overfor verden ved å oppnå en liten reduksjon per innbygger, mens det vil være svært vanskelig for andre land å holde sine forpliktelser.

Kilde: NRK

Demokrati?

USA har kampen mot terrorisme forårsaket drap på tusenvis av uskyldige mennesker og skadet millioner av mennesker ved sanksjoner. USA setter seg selv som nummer én for frihet og menneskerettigheter, men frihet er også:

 • Å føle seg trygg i offentligheten, ikke å bli drept av politiet ~ I USA er det 9 ganger høyere risiko for å bli drept av politiet enn terrorister. Se figur på neste side referer til Black Mater counts.
 • Å ha trygg mat og rent vann, ikke bare ren luft.
 • Å bli tatt vare på og å kunne opprettholde et liv med verdighet dersom du ved et uhell eller andre forhold uten egen kontroll ikke er i stand til å ta vare på deg selv.
 • Å ha ledere som handler, tenker og leverer etter langsiktig perspektiv til det beste for vanlige mennesker og som gjør det enkelt for de rike til å bidra til regjeringens mål og planer.

Jeg vil også vise til det angivelige demokratitoppmøtet i desember 2021 initiert av President Biden. Se:

Temaene på toppmøtet er:

 • Forsvar mot autoritarisme
 • Ta tak i og bekjempe korrupsjon
 • Fremme respekten for menneskerettighetene

Bakgrunnen for toppmøtet er at USA har tatt opp at demokratiet og menneskerettighetene er truet over hele verden. Det virkelige spørsmålet bør være hva som er dagens konsekvenser for ulike styresett. dvs. USA vs Kina. Jeg har nevnt noen forskjeller ovenfor, men ønsker å adressere følgende siden USA glemmer å se på seg selv. «Når du peker på noen, husk at du vanligvis peker tre fingre mot deg selv»

Hva slags begrunnelse er det bak å si at det amerikanske systemet skulle praktiseres over hele verden når det amerikanske systemet forårsaker:

 • Tusenvis på tusenvis av hjemløse som sover i gatene og tigger om mat
 • Folk som er avhengige av narkotika på grunn av forsøk på å lindre lidelsene deres
 • Den høyeste risikoen i verden for å bli drept på gaten av politifolk som har som hovedformål å beskytte folket
 • Verdens høyeste dødsrate på CV19
 • Konfrontere grupper av mennesker etter rase- og kjønnskonflikter
 • Å ha en president som ber folk om å være voldelige og ber dem storme kongressen
 • Ikke gi folket tilstrekkelig infrastruktur
 • La arbeidere ha samme lønn i mer enn 30 år
 • Å ha en tidligere president som trekker seg fra felles forpliktelser

Det er sikkert mange ting som må diskuteres om systemet i Kina også, og det er faktisk det som skjer i Kina, både av dets ledere og blant folk flest. Problemet er at USA og Vesten ønsker å fortelle verden en annen historie for å beholde deres autoritet, som de sier de vil bekjempe.  

Jeg har vært så heldig å jobbe og bo både i Kina og Norge og ser frem til å gjøre det i årene som kommer. Jeg har tillit til fremtiden, men da må verden «løfte seg sammen» og huske at menneskene er «The Water and The Leaders are «The Boats», noe som betyr at vi må ha i bakhodet at vannet kan bære båten, men også være i stand til å velte båtene.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.