Om strømpris, kraft, marked og kapitalisme

0

Av Per-Gunnar Skotåm.

Strømprisene er blitt rekordhøye. I Sør-Norge er den nå ti ganger så dyr som for et år siden. Vi har overskudd av kraft fra fornybare kilder som vannkraft, men via utenlandskabler som Nordlink og North Sea Link, er strøm blitt et produkt i et europeisk marked. De som nå tjener på skyhøye strømpriser er Staten, private eiere og meglere og det er arbeiderklassen som må betale regninga. Pengene strekker ikke lengre til og mange må nå velge mellom mat, husleie eller strømregninga.

Hvordan har det blitt slik og hva kan gjøres for stanse og reversere denne utviklinga?

Forrige artikkelDe høye strømprisene er ingen naturlov
Neste artikkelStrømsjokk