Rystende Pfizer-skandale

0
Foto: Shutterstock

– og hovedstrømsmediene oppdaget det tre dager etter at vi hadde omtalt den i steigan.no.

«Sjokkerende opplysninger om dataforfalskning og dårlig pasientsikkerhet under utprøving av Pfizer-vaksinen slår ned som ei bombe i forskningsverdenen,» skriver avisa Dagbladet 7.november 2021. Avisa skriver videre:

«En forsker, ansatt i et selskap med ansvar for tre kliniske utprøvingssteder for Pfizers covid-19-vaksine, kommer med sjokkerende avsløringer om praksis ved disse anleggene.

Det framgår av en omfattende artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).«

Så sant, så sant, og ganske riktig både sjokkerende og avslørende. Men hvorfor tok det så lang tid, Dagbladet? bmj publiserte denne artikkelen 2. november 2021. Vi oppdaget den dagen etter og publiserte hele artikkelen av den gravende journalisten Paul D. Thacker 4. november:

Covid-19: Forsker varsler om problemer med informasjonsintegritet i Pfizers vaksinestudie

Og vi fulgte den opp dagen etter i forbindelse med at 16 svenske leger med utgangspunkt i denne avsløringa stilte krav om at vaksineringene må stoppes:

Forskningsfusk fra underleverandør til Pfizer. 16 svenske leger krever at vaksinasjonen stanses

I British Medical Journal (BMJ) avslöjas den 2 november 2021 att en underleverantör till Pfizer sannolikt bedrivit omfattande forskningsfusk under fas-III-studien av Pfizers covidvaccin hösten 2020. Artikelns huvudvittne är Brook Jackson, i september 2020 regionchef i Texas för forskningsorganisationen Ventavia Research Group, som arbetade med Pfizers vaccinstudier. Av Jacksons vittnesmål framgår att företaget förfalskade data, avblindade patienter, anställde otillräckligt utbildade vaccinatörer och var långsamma med att följa upp biverkningar som rapporterades i fas-III-studien. Personalen som utförde kvalitetskontroller var överväldigad av mängden problem som de upptäckte. 

Efter att upprepade gånger ha meddelat Ventavia om bristerna skickade Brook Jackson 25 september 2020 ett klagomål via e-post till FDA (den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten). Ventavia avskedade henne senare samma dag. Jackson har för att styrka sin kritik försett BMJ med dussintals interna företagsdokument, foton, ljudinspelningar och e-postmeddelanden. BMJ underbygger hennes vittnesmål med utsagor från många tidigare anställda på Ventavia.

Og først to dager etter det hadde Dagbladet saka.

Men når de først hadde våknet, skriver de ganske riktig:

I BMJ-artikkelen hevder Jackson blant annet at selskapet, som jobbet på kontrakt for Pfizer, forfalsket data, benyttet seg av ufaglærte til å utføre vaksinering og brukte for lang tid på å følge opp og rapportere om uønskede reaksjoner etter vaksinering.

Og Dagbladet føyer til at Pfizer sparket Brooks etter at hun hadde varslet om jukset. Det er en ytterligere avsløring av Pfizer og deres kontraktører:

Fikk sparken

Til tross for at Jackson gjentatte ganger varslet Ventavia om problemene, iverksatte selskapet angivelig ingen korrigerende tiltak.

Dette fikk Jackson til å sende en bekymring til øverste regulatoriske myndighet, US Food and Drug Administration (FDA).

Dette ble ikke tatt nådig opp av selskapsledelsen, og, som en tilsynelatende gjengjeldelse, ble Jackson sparket like etterpå.

Da hadde kvinnen, som har 15 års erfaring med koordinering og ledelse av klinisk forskning, vært i jobben i bare to uker.

For å underbygge sine påstander, har varsleren gitt BMJ innsyn i interne firmadokumenter, bilder, lydopptak og e-poster.

Dagbladet viser også til at leger og fagmiljøer er sjokkerte over avløringene:

Legenettstedet Total Health i Storbritannia har samlet en rekke reaksjoner som er kommet fra fagmiljøene etter BMJs Pfizer-avsløring.

Total Health skriver:

«Etter artikkelen publisert i BMJ som viser at en varsler har avslørt at Pfizers sentrale COVID-19-vaksine (fase III)-prøven var fundamentalt kompromittert, har det vært en enorm global reaksjon blant seniorforskere.»

Skandaløs praksis – som vanlig fra Pfizer

I det svenske legeoppropet heter det:

Vi anser att det som BMJ rapporterat är synnerligen allvarligt. Det kullkastar förtroendet för Pfizer, som är ansvariga för testningen av vaccinet samt för säkerheten hos det vaccin som just nu används till svenskar, varav hundratusentals är barn. 

Ja, det er alvorlig. Det er en skandale. Men dette er jo vanlig fra Pfizers side. Les artikkelen:

Vaksineindustriens kriminelle rulleblad

COVID-vaksineprodusenter har en urovekkende historikk over strafferettslig og sivilrettslig ansvar. Vaksineprodusenter har en historie med ‘aggressiv markedsføring av farlige medisiner, bestikkelse til leger, testing av medisiner på barn uten riktig samtykke’ og mye mer.

Dette skriver Ashley Sadler på LifeSite.

Mellom 1991 og 2017 har Johnson & Johnson, Pfizer og AstraZeneca – tre vaksineprodusenter hvis COVID-vaksiner er mye brukt over hele verden – samlet utbetalt totalt 8,62 milliarder dollar for å løse sivile og kriminelle anklager i 67 statlige og føderale dommer.

Pfizer måtte betale den største straffeboten i USAs historie

Tilbake i 2009, i det største farmasøytiske oppgjøret i historien til det amerikanske justisdepartementet på den tiden, ble Big Pharma-titanen Pfizer, som i fjor produserte en mRNA COVID-19-vaksine i samarbeid med det tyske bioteknologiselskapet BioNTech, tvunget til å betale en 2,3 milliarder dollar forlik «for å løse strafferettslig og sivilrettslig ansvar som følge av ulovlig markedsføring av visse farmasøytiske produkter.»

I følge DOJ merket Pfizer et betennelsesdempende legemiddel som hadde blitt trukket fra markedet, og markedsførte det «for flere bruksområder og doser som FDA spesifikt nektet å godkjenne på grunn av sikkerhetshensyn.»

Pfizers datterselskaper erkjente seg skyldig i en forbrytelse for misbruk av stoffet «med vilje til å bedra eller villede», og selskapet ble pålagt å betale en straffebot på til sammen 1,3 milliarder dollar, «den største straffeboten som noensinne er pålagt i USA for enhver sak.» Pfizer betalte ut ytterligere 1 milliard dollar for å løse påstander knyttet til ulovlig markedsføring av tre andre stoffer.

Så hvorfor blir man overrasket? Vi har advart om dette hele tida. Disse vaksineprodusentene re blant de største kjeltringene i moderne industri. De har innrømt det sjøl i amerikansk rett. Hvorfor er man overrasket over at de gjør det samme igjen?

Norske myndigheter legger folks skjebne i Pfizers hender

Men skandaleselskapet Pfizer har sikret seg i den standardkontrakten som alle land, også Norge, har undertegnet med selskapet. Pfizer fraskriver seg alt ansvar for uventede bivirkninger nå og i framtida.

30. juli 2021 skrev vi: Regjeringa har forpliktet seg til å holde Pfizer skadesløse og betale enhver juridisk utgift for dem:

I Standardkontrakten som alle land som har kjøpt vaksiner av Pfizer har undertegnet, er det slått klinkende klart at det er kjøper som påtar seg alt økonomisk og juridisk ansvar. Kontrakten ligger her på lawinsider.com og vi siterer fra artikkel 8.

I artikkel 8.1 garanterer kjøper, altså regjeringa Solberg, å holde Pfizer og deres partnere skadesløse for ethvert krav som måtte komme  som oppstår på grunn av, relatert til eller som følge av vaksinen.

I artikkel 8.2 påtar kjøperen seg ansvaret for å føre an i de rettssakene som måtte oppstå på grunn av vaksinene og bære det fulle juridiske og økonomiske ansvaret for dem.

I artikkel 8.6 påtar kjøperen seg å dekke alle kostnader og utgifter, uten begrensning, honorarer og utlegg til advokat og andre kostnader i slike saker.

Så det er norske myndigheter, regjering, FHI og Helsedirektoratet som nå er juridisk ansvarlieg dersom det oppstår skder på grunn av vaksinene. Men også enhver lege, politiker eller sjukepleier som presser folk til å ta vaksinene eller setter dem, er personlig ansvarlige for eventuelle skader.

Ansvarserklæring

På vegne av BARNEVERNSAKSJONEN i samarbeid med folkeaksjonen FRIEMENNESKE.no, Helsefrihet.no og advokatfullmektig Barbro Paulsen fra Naturrett.no påpeker og minner vi om det omfattende ansvar landets skoler, rektorer, helseansvarlige, kommune- og fylkesoverleger og helsedirektorat har i forhold til beskyttelse av barns helse.

De skriver videre:

«Dere har heller ingen rett eller forankring i norsk lov til å emosjonelt påvirke og eller utsette noen for utilbørlig press; hverken ansatte, lærere, barn, eller foresatte på måter som undergraver retten til et grundig informert valg og samtykke som beskrevet videre i denne erklæringen.

I din posisjon er du ansvarlige for egne handlinger og kan stilles for Norsk rett og internasjonale domstoler dersom det blir påført skade på barn eller voksne under deres ledelse og ansvarsområder. Du blir altså ikke ansvarsfri ved å si; “jeg fulgte bare ordre/kommuneprogram”.»

Hva skjer nå? Vil regjeringa og helsevesenet ture fram med å tvinge den eksperimentelle vaksinen på folk?

Den anerkjente medisinske redaktøren Peter Doshi sier at covid-vaksinen mangler vitenskapelig grunnlag – «Uten data er det ikke vitenskap». Han sier også at etter definisjonen på vaksiner, er ikke dette vaksiner, men «medisiner», og det vil ikke være mulig å be om informasjoner fra studiene av dem før i 2025!

Les: Redaktør for British Medical Journal: – Dette er ikke vaksiner!

Forrige artikkelMicrosoft-grunnlegger Bill Gates advarer mot bioterrorangrep og oppfordrer verdensledere til å bruke «bakteriespill»
Neste artikkelStort antall overraskende dødsfall og alvorlige hendelser blant unge idrettsutøvere
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).