Regjeringa har forpliktet seg til å holde Pfizer skadesløse og betale enhver juridisk utgift for dem

0

I Standardkontrakten som alle land som har kjøpt vaksiner av Pfizer har undertegnet, er det slått klinkende klart at det er kjøper som påtar seg alt økonomisk og juridisk ansvar. Kontrakten ligger her på lawinsider.com og vi siterer fra artikkel 8.

I artikkel 8.1 garanterer kjøper, altså regjeringa Solberg, å holde Pfizer og deres partnere skadesløse for ethvert krav som måtte komme  som oppstår på grunn av, relatert til eller som følge av vaksinen.

I artikkel 8.2 påtar kjøperen seg ansvaret for å føre an i de rettssakene som måtte oppstå på grunn av vaksinene og bære det fulle juridiske og økonomiske ansvaret for dem.

I artikkel 8.6 påtar kjøperen seg å dekke alle kostnader og utgifter, uten begrensning, honorarer og utlegg til advokat og andre kostnader i slike saker.

Det later altså til at Pfizer vet noe om vaksinen sin som gjør det svært nødvendig å overføre alt ansvar for eventuelle skader og erstatningskrav til de regjeringene som har kjøpt dem.

Riksadvokaten bør vurdere om det er holdbart for ei norsk regjering å inngå en så ensidig kontrakt med en produsent, der produsenten fritas for alt ansvar nå og i framtida.

Men dette forklarer jo også svært godt hvorfor regjeringa er så frenetisk når den forsikrer om at vaksinene er «effektive» og «trygge». De har inngått en kontrakt som ikke en gang den sleipeste bruktbilselger ville ha foreslått, og er derfor nødt til å løpe lina helt ut. Dette forklarer også hvorfor de vil tvinge innbyggerne til å ta en vaksine som ikke en gang produsenten vil ta ansvar for.

Og denne produsenten er fra før av beryktet for å begå økonomisk kriminalitet i forbindelse med aggressiv markedsføring og svindel. Pfizer har måttet betale 2,3 milliarder dollar i erstatning for sine lovbrudd. Og likevel gir regjeringa Solberg dem total ansvarsfrihet.

Les: Pfizer fraskriver seg alt ansvar for uventede bivirkninger nå og i framtida

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.