Regjeringa har forpliktet seg til å holde Pfizer skadesløse og betale enhver juridisk utgift for dem

0

I Standardkontrakten som alle land som har kjøpt vaksiner av Pfizer har undertegnet, er det slått klinkende klart at det er kjøper som påtar seg alt økonomisk og juridisk ansvar. Kontrakten ligger her på lawinsider.com og vi siterer fra artikkel 8.

I artikkel 8.1 garanterer kjøper, altså regjeringa Solberg, å holde Pfizer og deres partnere skadesløse for ethvert krav som måtte komme  som oppstår på grunn av, relatert til eller som følge av vaksinen.

I artikkel 8.2 påtar kjøperen seg ansvaret for å føre an i de rettssakene som måtte oppstå på grunn av vaksinene og bære det fulle juridiske og økonomiske ansvaret for dem.

I artikkel 8.6 påtar kjøperen seg å dekke alle kostnader og utgifter, uten begrensning, honorarer og utlegg til advokat og andre kostnader i slike saker.

Det later altså til at Pfizer vet noe om vaksinen sin som gjør det svært nødvendig å overføre alt ansvar for eventuelle skader og erstatningskrav til de regjeringene som har kjøpt dem.

Riksadvokaten bør vurdere om det er holdbart for ei norsk regjering å inngå en så ensidig kontrakt med en produsent, der produsenten fritas for alt ansvar nå og i framtida.

Men dette forklarer jo også svært godt hvorfor regjeringa er så frenetisk når den forsikrer om at vaksinene er «effektive» og «trygge». De har inngått en kontrakt som ikke en gang den sleipeste bruktbilselger ville ha foreslått, og er derfor nødt til å løpe lina helt ut. Dette forklarer også hvorfor de vil tvinge innbyggerne til å ta en vaksine som ikke en gang produsenten vil ta ansvar for.

Og denne produsenten er fra før av beryktet for å begå økonomisk kriminalitet i forbindelse med aggressiv markedsføring og svindel. Pfizer har måttet betale 2,3 milliarder dollar i erstatning for sine lovbrudd. Og likevel gir regjeringa Solberg dem total ansvarsfrihet.

Les: Pfizer fraskriver seg alt ansvar for uventede bivirkninger nå og i framtida

Forrige artikkel– Både militære og politiske ledere bør stilles til ansvar
Neste artikkelEt kart som burde skremme innbyggerne i California mer enn noe virus
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).