Covid-19: Forsker varsler om problemer med informasjonsintegritet i Pfizers vaksinestudie

0
Foto: Shutterstock

British Medical Journal: Avsløringer om dårlige rutiner hos et forskningsselskap som hjelper Pfizer å gjennomføre viktig forskning i forbindelse med koronavaksiner reiser spørsmål om informasjonsintegritet og regulatorisk oversikt, skriver Paul D Thacker i en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet. Martin Langvad i steigan.no har oversatt artikkelen.

Av Paul D Thacker, bmj

Høsten 2020 sendte Pfizers styreleder og administrerende direktør, Albert Bourla, et åpent brev til de milliardene av mennesker i verden som hadde investert håpet sitt i en trygg og effektiv koronavaksine som kunne avslutte pandemien. «Som sagt, vi operer i vitenskapens topphastighet», skrev Bourla som et svar til offentligheten på spørsmålet om når de kunne forvente at en Pfizervaksine blir autorisert i USA.1

Men for forskerne, som holdt på med testing av Pfizers vaksiner på flere steder i Texas i løpet av den høsten, kan hurtigheten ha kommet i veien for informasjonsintegritet og pasientenes sikkerhet. En regional sjef som jobbet for forskningsselskapet Ventavia Research Group har fortalt BMJ at selskapet forfalsket data, fjernet blindingen fra forsøksindivider, brukte vaksineringspersonell med for dårlig opplæring, og var trege til å følge opp bivirkninger som ble rapportert i Pfizers avgjørende fase 3 forsøk. Personellet som gjennomførte kvalitetskontroller ble overveldet av mengden av problemer som de fant. Etter å ha sagt fra til Ventavia flere ganger, sendte Brook Jackson en epost til US Food and Drug Administration (FDA). Hun ble sagt opp senere samme dag. Jackson har gitt BMJ tilgang på mange interne dokumenter, foto, lydopptak, og eposter.

Manglende lederskap ved laboratoriet

På sin nettside kaller Ventavia seg selv det største privateide kliniske forskningsselskapet i Texas, og lister opp mange priser det har fått for sitt arbeid som underleverandør.2 Men Jackson har fortalt BMJ at mens hun jobbet to uker hos Ventavia, i september 2020, informerte hun sine overordnede gjentatte ganger om et dårlig organisert laboratorium, bekymring for pasientenes sikkerhet, og problemer med informasjonsintegritet. Jackson er utdannet som kontrollør av kliniske forsøk og hadde tidligere jobbet som operasjonssjef. Da hun kom til Ventavia hadde hun med seg 15 års erfaring innen koordinering og ledelse av klinisk forskning. Sent en kveld førte fortvilelsen over at Ventavia ikke tok tak i problemet til at hun tok noen bilder med mobiltelefonen som dokumenterte det hun var misfornøyd med. I et foto som BMJ har fått tilgang til vises brukte sprøytenåler som har blitt kastet i en risikoavfallspose, i stedet for en boks for spisse gjenstander. Et annet bilde viser en vaksineinnpakning med forsøksindividenes ID-nummer liggende synlig, en situasjon som potensielt kan fjerne blindingen. Hun ble senere avhørt om fotoene av sine overordnede i Ventavia.

Tidlig og utilsiktet fjerning av blinding kan ha skjedd i stor skala. I følge forsøkets plan, skulle ublindet personell forberede og administrere studiets legemiddel (Pfizervaksine eller et placebo). Dette ble gjort for å beholde blindingen av forsøksindividenes og alt annet personell tilstede i laboratoriet, inkludert sjefskontrolløren. Men ifølge Jackson, hos Ventavia ble legemiddeldesigneringsbekreftelse printet ut og forble i forsøksindividenes journal, tilgjengelig for blindet personell. Som et korrektiv ble i september, to måneder inn i studiet og med 1000 deltakere allerede injisert, kvalitetskontrollsjekklistene oppdatert med intruksjoner til personellet om å fjerne legemiddeldesigneringsbekreftelse fra journalene.

I et opptak fra et møte sent i september 2020 mellom Jackson og to overordnede får vi høre en leder som klager over at selskapet ikke er i stand til å kontrollere mengden og hva slags feil de finner når de kontrollerer studiets papirarbeid. «Sånn jeg ser det, er det noe nytt hver dag» sa en leder hos Ventavia. «Vi vet at det er viktig».

Ventavia holdt ikke tritt med informasjonsetterspørsler, viser en epost sendt av ICON. ICON er kontraktforskningsselskapet som Pfizer brukte som sin partner i studiet. ICON påminnet Ventavia i en epost fra september 2020: «Forventningen for dette studiet er at alle informasjonsetterspørsler svares innen tjuefire timer.» ICON hadde markert over 100 usvarte etterspørsler som var eldre enn tre dager. Det inkluderte to individer som «hadde rapportert alvorlige symptomer/reaksjoner … Ifølge protokollen skal individer som opplever grad 3 lokale reaksjoner bli kontaktet. Vennligst bekreft om IKKE PLANLAGT KONTAKT ble tatt, og oppdatert det korresponderende skjemaet.» Ifølge forsøksprotokollen skal en telefonsamtale tas for «å få mer detaljer og beslutte om det er behov for oppfølging».

Bekymring for besøk fra FDA

Dokumentene viser at problemene hadde pågått i flere uker. I en liste over gjøremål som sirkulerte blant Ventavias ledere tidlig i august 2020, kort tid etter at forsøkene startet, og før Jackson ble ansatt, ble det identifisert tre stykker som jobbet med forsøket som man måtte «gå over e-dagbok problem/forfalskning av informasjon, osv.» En av dem ble «muntlig veiledet for å ha endret data uten å bemerke sen registrering», i følge et notat.

Flere ganger iløpet av møtet i slutten av september mellom Jackson og lederne i Ventavia ble muligheten for at FDA dukker opp diskutert. «Vi kommer til å få et informasjonsbrev i det minste om når FDA kommer … Såpass vet vi,» sa en av lederne.

En historie om dårlig oppfølging

Når det gjelder FDA og kliniske studier sier Elizabeth Woeckner, presidenten for Citizens for Responsible Care and Research Incorporated (CIRCARE),3, at FDAs kontrollkapasitet er svært underbemannet. Hvis FDA mottar en klage om et klinisk studie har de sjeldent personell tilgjengelig for å møte opp og foreta en inspeksjon, fortsetter hun. Og noen ganger forekommer kontroller for sent.

I et eksempel sendte CIRCARE sammen med en amerikansk forbrukerrådsorganisasjon ved navn Public Citizen, og mange eksperter på folkehelse inn en klage til FDA i july 2018 om et klinisk studie som ikke etterkom protokollene for å beskytte deltakerne.4 Ni måneder senedere i april 2019 ble en FDA-etterforsker sendt til laboratoriet. I mai i år sendte FDA et brev til de som gjennomførte studiet, som støttet opp under mange av punktene til de som klagde studiet inn. Brevet sa «det virker som at dere ikke fulgt de relevante kravene og FDA-bestemmelsene som regulerer beskyttelsen av menneskelige subjekter».5

«Det er rett og slett en total mangel på kontroll av forskningsorganisasjoner som jobber på kontrakt, og av uavhengige kliniske forskningsfasiliteter», sier Jill Fisher, professor i sosialmedisin ved University of North Carolina School of Medicine og forfatter av Medical Research for Hire: The Political Economy of Pharmaceutical Clinical Trials.

Ventavia og FDA

En tidligere ansatt hos Ventavia fortalte BMJ at stemningen i selskapet er nervøs, og de forventer en føderal etterforskning av sin rolle i Pfizervaksinestudiet.

«Folk som jobber med kliniske forskning er veldig redde for FDA-kontroller», forteller Jill Fisher til BMJ, men hun legger til at de sjeldent gjør noe mer enn å inspiere papirarbeidet, som regel flere måneder etter at studiet er ferdig. «Jeg vet ikke hvorfor de er så redde for dem», sier hun. Men hun sa at hun ble overrasket over at byrået ikke undersøkte Ventavia etter at en ansatt sendte inn en klage. «Man skulle tro at når det foreligger en konkret og troverdig klage så må de etterforske den», sier Fisher.

I 2007 ga helsedepartementet i USA ut en rapport om FDAs tilsyn av kliniske studier mellom 2000 og 2005. Rapporten sier at FDA inspiserte kun 1% av fasilitetene der studiene ble gjennomført.6 Inspeksjoner i regi av FDAs vaksine- og biologiavdeling har falt i senere år. Kun 50 ble gjennomført i skatteåret 2020.7

Tilbake til saken

Neste morgen, 25 september 2020, ringte Jackson til FDA for å advare om utrygg praksis i Pfizers kliniske studie hos Ventavia. Så meldte hun sine bekymringer i en epost til byrået. På ettermiddagen ble Jackson sagt opp av Ventavia. I følge oppsigelsesbrevet «passet hun ikke til jobben».

Jackson sier til BMJ at det var første gangen hun har blitt sagt opp i sin tjue år lange karriere innen forskning.

Bekymringene hun tok opp

I eposten fra 25 september til FDA skrev Jackson at Ventavia hadde registrert mer enn tusen deltakere på tre fasiliteter. Den komplette studien (registrert som NTC04368728) hadde registrert mer enn førti fire tusen deltakere ved 153 fasiliteter som inkluderte flere kommersielle selskaper og akademiske sentre. Hun listet så opp et dusin problemer som hun selv hadde sett, inkludert:

-Deltakere som ble sendt på gangen etter injeksjonen uten å bli fulgt opp av klinisk personell

-Mangel på betimelig oppfølging av pasienter som opplevde alvorlige bivirkninger

-Avvik fra protokollene som ikke ble rapportert

-Vaksiner som ikke ble oppbevart med korrekt temperatur

-Laboratorieprøver som ikke ble riktig merket

-og forfølgelse av de av Ventavias ansatte som prøvde å rapportere disse problemene

Etter noen timer mottok Jackson en epost fra FDA som takket henne for at hun delte sine bekymringer, og at FDA ikke kunne kommentere på etterforskningen som eventuelt ville komme. Et par dager senere fikk Jackson en telefon fra en FDA-inspektør for å diskutere hennes rapport, men hun ble fortalt at ingen ytterligere informasjon kunne bli gitt. Hun hørte ikke noe mer i forbindelse med sin rapport.

I Pfizers orienteringsdokument som ble oversendt FDAs rådgivningskomitémøte som ble holdt 10. desember 2020 for å diskutere Pfizers søknad på autorisasjon for nødbruk av sin covid-19vaksine ble ikke problemene med Ventavia nevnt. Den neste dagen utstedte FDA autorisasjonen av vaksinen.8

I august i år, etter at Pfizervaksina ble helt godkjent, publiserte FDA en oppsummering av sine inspeksjoner i løpet av selskapets avgjørende studie. 9 av studiets 153 fasiliteter ble inspisert. Ventavias fasiliteter var ikke blant de ni, og ingen undersøkelser av de stedene der voksne subjekter ble brukt ble inspisert iløpet av de neste åtte månedene etter autorisasjonen om nødbruk fra desember 2020. FDAs inspeksjonsoffiser bemerket: «Informasjonsintegriteten og verifikasjonsdelen av bioforskningsinspeksjonene var begrensede fordi studiet var pågående, og informasjonen som trengs for verifikasjon og sammenligning var foreløpig ikke tilgjengelig.»

Andre ansattes versjon

I de siste månende har Jackson plukket opp forbindelsen med flere tidligere kollegaer hos Ventavia som alle forlot eller ble sparket fra firmaet. En av de var en av de tidligere lederne som tok del i møtet i slutten av september. I en tekstmelding fra juni beklagde den tidligere sjefen seg, og sa «alt du tok opp viste seg å stemme».

To tidligere ansatte snakket med BMJ anonymt i frykt for reprisalier og tap av fremtidige jobber i det intime forskningsmiljøet. Begge bekreftet at det store bildet i Jacksons varsel stemmer. En sa at hun hadde deltatt i i mer enn fire dusin kliniske studier i løpet av sin karriere, inkluderte veldig mange store studier, men hun hadde aldri opplevd et så kaotisk arbeidsmiljø som det var hos Ventavias Pfizervaksinestudie.

«Jeg har aldri måttet gjøre de tingene som de ba meg om, før, noensinne», sa hun til BMJ. «Det bare virket som om noe ikke stemte, tingene de tillot og som de forventet av oss var ikke normale».

Hun sa at mens hun jobbet for Ventavia forventet selskapet en føderal inspeksjon som aldri kom.

Etter at Jackson forlot selskapet har problemene fortsatt hos Ventavia, i følge den ansatte. I flere tilfeller manglet Ventavia nok personell til å teste alle forsøksindividenes som rapporterte koronalignende symptomer. Laboratoriebekreftet symptomatisk covid-19 var studiets hovedendepunkt, bemerket den ansatte. (Et FDA gjennomgangsmemorandum som ble utgitt i august i år sier at på tvers av hele studiet var det 477 individer med mistanke om symptomatisk covid-19 som ikke ble testet).

«Jeg tror ikke at det var bra, ren data,» sier den ansatte om informasjonen som Ventavia skaffet til Pfizervaksinestudiet. «Det er et fordømt rot».

En annen ansatt beskrev også et arbeidsmiljø hos Ventavia ulikt noe hun noen gang hadde opplevd i løpet av tjue år med forskning. Hun fortalte BMJ at kort tid etter at Ventavia sparket Jackson ble Pfizer varslet om problemet hos Ventavias vaksineforsøk, og at en kontroll fant sted.

Etter Jackson rapporterte problemer med Ventavia til FDA i september 2020, har Pfizer leid in Ventavia som underleverandør på fire andre kliniske vaksinestudier (covid-19 vaksine til barn og unge, gravide, en booster dose, og et RSV-vaksinestudie;  NCT04816643, NCT04754594, NCT04955626, NCT05035212).  Rådgivningskomiteen for Center for Disease Control and Prevention skal diskutere covid-19 barnevaksineforsøket 2 november.

Fotnoter:

1. Bourla A. An open letter from Pfizer chairman and CEO Albert Bourla. Pfizer. https://www.pfizer.com/news/hot-topics/an_open_letter_from_pfizer_chairman_and_ceo_albert_bourla.

2. Ventavia. A leading force in clinical research trials. https://www.ventaviaresearch.com/company.

3. Citizens for Responsible Care and Research Incorporated (CIRCARE). http://www.circare.org/corp.htm.

4. Public Citizen. Letter to Scott Gottlieb and Jerry Menikoff. Jul 2018. https://www.citizen.org/wp-content/uploads/2442.pdf.

5. Food and Drug Administration. Letter to John B Cole MD. MARCS-CMS 611902. May 2021. https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/jon-b-cole-md-611902-05052021.

6. Department of Health and Human Services Office of Inspector General. The Food and Drug Administration’s oversight of clinical trials. Sep 2007. https://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-06-00160.pdf.

7. Food and Drug Administration. Bioresearch monitoring. https://www.fda.gov/media/145858/download.

8. FDA takes key action in fight against covid-19 by issuing emergency use authorization for first covid-19 vaccine. Dec 2020. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-key-action-fight-against-covid-19-issuing-emergency-use-authorization-first-covid-19.

Forrige artikkelNRK podcast “Hvorfor går IS fri»?
Neste artikkelDesperat nødrop
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.