Ingen fred å få – regjeringa vil ikke gi slipp på unntakslovene

0
Tegning: Niels Gerhard Johansen

Regjeringen: Sannsynlig med nye innreisetiltak i høst som følge av mer smittsomme virusvarianter. Dette opplyser Nettavisen, som skriver videre:

Det kan bli nødvendig med nye innreisetiltak i høst, og smittespredningen kan øke på grunn av mer smittsomme virusvarianter, viser helsemyndighetenes scenarioer.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har utarbeidet tre mulige scenarioer for høsten/vinteren 2021.

Scenarioene er ikke prognoser, men illustrasjoner av hvordan pandemien kan utvikle seg gitt visse betingelser, understreker regjeringen.

Regjeringas scenarier:

  1. Scenarioet som anses som mest sannsynlig, innebærer at én eller flere mer smittsomme virusvarianter sprer seg i Norge og gir økt smitte i samfunnet, særlig blant de yngre. Kapasiteten i kommunene utfordres, men smitteutbrudd håndteres relativt greit med lokale tiltak.
  2. Det skisseres også et mer optimistisk scenario der det ikke oppstår nye virusvarianter som utfordrer immuniteten hos fullvaksinerte, og få utbrudd blant uvaksinerte. Kapasiteten i helsevesenet er tilnærmet normal, og covid-19 håndteres etter hvert som andre luftveisinfeksjoner som influensa.
  3. Det siste og langt mer pessimistiske scenarioet beskriver mer eller mindre en koronasituasjon hvor vi må tilbake til strenge smitteverntiltak.

Kommentar: Regjeringa klarer ikke å legge av seg diktaturfaktene

Etter definisjonene i Smittervernloven finnes det ikke noen pandemi eller noen alvorlig smittesituasjon i Norge. Det er ikke juridisk grunnlag for å opprettholde alle unntakslovene, dekretene og tiltakene. Men rettsstaten ble i mars i fjor erstatte med Smittevernstaten, som jusprofessor Hans Petter Graver så riktig har pekt på.

Så lenge illusjonen om en pandemi opprettholdes, kan regjeringa fortsette å styre som en smittevernjunta og den kan sette grunnlovsfestede rettigheter og menneskerettigheter til side. Det er derfor de hele tida kommer med disse scenariene om «delta»-varianten og «delta+»-varianten og signaliserer nye «tiltak». Disse «tiltakene» er ikke basert på at det er mange sjuke i Norge, for det er det ikke. De er bygd på noen teoretiske scenarier. Og det som kommer nå er like spinnvilt uvitenskapelig som da Espen Nakstad fant grunn til å gå ut i Dagbladet 4. mars i år og advare slik: Risikerer 50-dobling innen 17. mai. Ved utgangen av mai skulle altså Nakstads «worst case» ha ligget på 2,9 millioner smittede, mens det faktiske tallet ble 201.

Når det gjelder antall innlagte på sjukehus sier FHI at det per 4. mars var 112. I Nakstads «worst case» med 50 ganger så mange skulle vi da vært oppe i 5.600 innlagte per 17. mai. Tallet var 101.

Nakstad har ikke bare bommet på mål, han har bommet med en hel stadion eller mer.

Men det er nettopp ved hjelp av denne serien med urealistiske og uvitenskapelige «scenarier» at smitteverndiktaorene gir seg sjøl fullmakter som Grunnloven aldri har gitt dem. Dette er noe de har lært gjennom to tiår med drilling i WHO og andre internasjonale organer.

En scenarioøvelse fra 2010 som du vil dra kjensel på

I 2010 gjennomførte The Rockefeller Foundation, en av de mektigste stiftelsene i verden, en såkalt scenarioøvelse om en «framtidig pandemi». Dokumentet som oppsummerer øvelsen har tittelen Scenarios for the Future of Technologyand International Development, og det kan lastes ned i sin helhet her. Øvelsen ble gjennomført sammen med Global Business Network som ble nedlagt i 2013. De benyttet seg av det som kalles scenarioplanlegging, som er en metode som er utviklet i militær planlegging og der deltakerne tegner opp ulike framtidsscenarioer for å se hva slags metoder, strategier og taktikker som kan tas i bruk i ulike situasjoner.

Lock step – om å takle en pandemi med autoritære virkemidler

Et av scenarioene, Lock step, («gåsegang») drøftet en pandemi i det som i 2010 var nær framtid, nemlig 2012, og leserne vil kjenne igjen både beskrivelsene, tankegangen og metodene. (Fra side 18 til side 25.) Her har vi oversatt hovedinnholdet:

«En verden med strammere regjeringskontroll ovenfra og ned og mer autoritært lederskap, med begrenset innovasjon og økende tilbakeslag fra borgerne.«

Den tidligere britiske marineoffiseren Brian Gerrish beskriver disse metodene og den tenkninga som ligger bak dem i et intervju med den tyske advokaten Reiner Füllmich her.

Denne samtalen er transkribert og kan leses i sin helhet her. I teksten finner man også lenker til de dokumentene som Gerrish viser til. Enhver kan gå inn og sjekke dem.

Gerrish viser også til et annet og mye nyere scenario-dokument, som også er fullt tilgjengelig for enhver som måtte ønske å lese det. Det dreier seg om The SPARS Pandemic 2025–2028: A Futuristic Scenario to Facilitate Medical Countermeasure Communication. Dette dokumentet er fra våren 2020 og er publisert av The Journal of International Crisis and Risk Communication Research (JICRCR) og utarbeidet av fagfolk fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Dette universitetet er finansiert av multimilliardæren Michael Bloomberg, og det var de som sammen med Bill & Melinda Gates Foundation og World Economic Forum organiserte det nyeste scenarioseminaret, nemlig Event 201, som la kommunikasjonsplanen for en kommende pandemihåndtering.

Event 201. En pandemiøvelse gjennomført i oktober 2019.

Denne øvelsen ble organisert av The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation. I punkt 7 i anbefalingene heter det:

«Regjeringer vil trenge å samarbeide med tradisjonelle og sosiale medieselskaper for å undersøke og utvikle kjappe tilnærminger for å motvirke feilinformasjon. Dette vil kreve å utvikle evnen til å oversvømme medier med rask, nøyaktig og konsekvent informasjon. Offentlige helsemyndigheter bør samarbeide med private selskaper og pålitelige samfunnsledere. slik som ledere av trossamfunn for å fremme faktainformasjon til ansatte og innbyggere. Pålitelige, innflytelsesrike selskaper i privat sektor bør skape kapasitet til raskt og pålitelig å øke offentlig kommunikasjon, håndtere rykter og feilinformasjon og forsterke pålitelig informasjon for å støtte offentlig formidling. Nasjonale offentlige helsebyråer bør jobbe i nært samarbeid med WHO for å skape evnen til raskt å utvikle og publisere konsistente helsemeldinger. For sin del bør medieselskaper forplikte seg til å sikre at autoritative meldinger blir prioritert og at falske meldinger undertrykkes, inkludert ved bruk av teknologi.» (Vår uth. red.)

Byråkrater og nøkkelpersoner er drillet gjennom scenarier i lang tid

Derfor reagerer de slik de gjør. Scenariene har gitt dem ei verktøykasse, ei argumentasjonsrekke, ei mediepakke og ei tiltaksliste som de så gjennomfører så snart WHO sier «pandemi».

De kommer ikke til å slutte av seg sjøl. Bjørn Guldvog har lekt med tanken om at årets valg ikke kan gjennomføres med personlig oppmøte, og han har ikke trukket seg på det, bare sluttet å si det. De gir seg ikke. Det er slik de vil styre landet, sjøl om de ikke har noe som likner folkelig mandat. Så de må stoppes, av oss, folket.

Et sted å starte kunne være at alle velgere spør årets stortingskandidater om de vil avslutte Smittevernstaten og gjeninnføre rettsstaten.

Forrige artikkelUSA rømmer Afghanistan hals over hode
Neste artikkel– Mediene overdramatiserer dårlige studier om senfølger etter covid-19
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).