Stans koronasertifikatet

0
Illustrasjon: Shutterstock

Send inn ditt høringssvar nå!

Regjeringa Solberg gjorde det klart 5. mai 2021 at den går inn for å innføre vaksinepass, eller såkalt vaksinesertifikat, i Norge. Forslaget er sendt ut til høring, som vanlig for denne regjeringa, med kortest mulig høringsfrist, nemlig 12. mai. Regjeringa skriver:

Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat. Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.

Her går det tydelig fram at dette er samkjørt med EU og vi får en ny bekreftelse på at smittevernstaten har erstattet rettsstaten. Nå blir det et punkt i smittevernloven som vil avgjøre om du er første- eller annenrangs borger.

Les: Graver: – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten

Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.

Dette skrev seks ledende akademikere i en kronikk i Dagbladet 7. mars.

To viktige argumenter

«1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.»

«2. Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte.»

Vi er ikke tjent med et passerseddelsamfunn

Konklusjonen i kronikken er:

«Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.«

Send inn høringssvar!

Vi klarte å stoppe portforbud ved at svært mange privatpersoner skrev inn høringssvar. Det nytter! Nå er det viktig å mobilisere igjen! Nå er de inne i siste fase for å lure /true folk til å la seg injisere.

De har drevet utmattelseskrig og nå vifter de med «løsningen» – koronasertifikat, et sertifikat som skal gi fordeler til de som er vaksinert eller kan vise attest på at de har vært infisert. Eller rettere sagt: Det vil være diskriminering av oss som ikke ønsker å være med på dette eksperimentet.

Se hva de skriver i høringsbrevet:

«Befolkningen har en berettiget forventning om lettelser i karanteneplikter og andre tyngende smitteverntiltak i takt med antall vaksinerte. Tilsvarende gjelder for næringslivets behov for å få «hjulene i gang» så raskt som mulig. Dette er ønskelig både for samfunnet og den enkelte, fordi det reduserer de personlige og økonomiske skadevirkningene av pandemien.»

Og i notatet som er på 40 sider:

«Departementet vurderer det som rimelig, og ikke urettferdig, at vaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom får lettelser. Vaksine er gitt til dem med størst risiko for alvorlig sykdom og død, og ulikhetene i vaksinasjonsgrad er således gjort med det formål å gjøre denne risikoen lavest mulig. En vurdering om lettelser for vaksinerte må uansett ta utgangspunkt i det rent smittevernfaglige og forholdsmessigheten ved tiltakene. Å kategorisere konsekvensen av dette som urettferdighet, vil etter departementetsvurdering være feil. På sikt vil også den økte vaksinasjonsdekningen gi økt lettelser også for uvaksinerte, da smittetrykket vil reduseres.»

Det er vanskelig å se dette som en annen måte å innføre tvangsvaksinering på.

SEND INN DITT HØRINGSSVAR – og det er veldig viktig – din stemme teller! OG det er viktig å mobilisere folk, DEL så mye som mulig! (du kan kopiere hele denne teksten og poste og/eller sende til alle). Her sender du inn høringssvar.

Les også: Vaksinepass utfordrer vårt syn på mennesket

Skal det innføres koronasertifikat krever det et lovvedtak i Stortinget

– Vaksinepass er en dårlig idé

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDette er Nürnbergkoden
Neste artikkelAnsiktet og døden