– Vaksinepass er en dårlig idé

0
Illustrasjon: Shutterstock

Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.

Dette skriver seks ledende akademikere i en kronikk i Dagbladet 7. mars. De seks er:

Kristin Bergtora Sandvik, professor, Det juridiske fakultet, UiO. Michael Bretthauer, professor ved Klinisk Effektforskning, UiO. Anna Nylund, professor, Det juridiske fakultet, UiT Norges Arktiske Universitetet. Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet. Magnus Løberg, førsteamanuensis, Klinisk Effektforskning, UiO. Ørjan Olsvik, professor, Institutt for medisinsk biologi, Norges Arktiske Universitetet.

«Ulike former for vaksinepass for covid-19 diskuteres for tiden, og noen land, blant dem Danmark og Sverige, har vedtatt å innføre det. Men hva er egentlig et vaksinepass, og hvilke bruksområder ser man for seg?

Tradisjonelt er et pass noe man må vise fram for å krysse internasjonale grenser. For å få et pass må man være borger og ha en klarlagt rettslig identitet i det landet hvor passet er utstedt.»

Vaksinepass for å kontrollere innbyggerne

De seks underskriverne peker på hva som er under utvikling internasjonalt, og som også kan komme til å skje i Norge:

«Sverige og Danmark skal ha sine vaksinepass klare til sommeren, og det synes klart at disse passene også skal benyttes innenlands. I Storbritannia diskuteres innføring av vaksinepass, og også der ser man for seg at det kan komme til anvendelse innenlands. I Israel er det foreslått et grønt pass som kan kreves for å komme inn på store arrangementer eller for å få adgang til museer, kjøpesentre og kafeer. I Kina innebærer det obligatoriske smittesporingssystemet en tilnærmet total overvåkning av borgerne der oppdatert helsestatus avgjør hvem som får gå i butikken, på kafé́, på toget eller på jobb.»

Gjeninnføring av passersedler

«Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det har vi ikke sett i Norge siden andre verdenskrig – det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.»

To viktige argumenter

«1. Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk. Om vaksinepasset blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv, og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.»

«2. Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Kommersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din familie som vaksinerte eller uvaksinerte.»

Vi er ikke tjent med et passerseddelsamfunn

Konklusjonen i kronikken er:

«Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.«

Kommentar og spørsmål

Kronikken reiser helt sentrale innvendinger mot den internasjonale kampanjen som nå er i gang for å innføre vaksinepass. Internasjonalt er det World Economic Forum og Microsoft som står i spissen med sitt CommonPass, men det finnes også andre varianter. EU-kommisjonen jobber med et Green Pass. Det er flertall i det danske Folketinget for å innføre vaksinepass. Bild: – Tyskland har vedtatt å innføre vaksinepass.

En som stiller seg bak kampanjen for vaksinepass er Aksel Braanen Sterri i en svært ubehagelig kronikk i Aftenposten.

Les: Helsedepartementet jobber med vaksinepass

Som kronikkforfatterne skriver er vi på full fart mot et passerseddelsamfunn. Dette er et svært alvorlig spørsmål, så vi må kunne forlange at de politiske partiene syner kortene sine. Hvilke politikere og hvilke partier vil ta opp kampen mot passerseddelsamfunnet?

Forrige artikkelUSA-støttet kandidat i Ecuador oppfordrer til annullering av valget og militærkupp
Neste artikkel– Nei til vindkraft på land, i fjæra og til havs!