Klaus Schwab: Covid-19 The Great Reset, et program for globalt diktatur

0
Klaus Schwab, sjef for World Economic Forum

Toppsjefen for World Economic Forum har publisert boka Covid-19 The Great Reset sammen med Thierry Malleret. Dette er antakelig årets viktigste bok, ikke på grunn av sitt litterære nivå, men ganske enkelt fordi det er ei bok som viser nøyaktig hvordan den herskende klassen ønsker å bruke koronakrisa til å tvinge gjennom et globalt diktatur.

Klaus Schwab: Mange lurer på når vi kan vende tilbake til normalen igjen. Det korte svaret er: Aldri!

Her bekrefter Schwab det vi skrev tidligere:

Vi får ikke tilbake et normalt liv uten kamp

Ting vil aldri gå tilbake til normalen igjen, kapitalismen skal skifte form og vi skal få helt nye eierstrukturer når det gjelder privat og offentlig eiendom. De største multinasjonale selskapene skal «ta samfunnsansvar», de skal overta mye større andeler av samfunnets verdier og ha ansvaret for å forvalte dem «til folkets beste».

The Great Reset er maktovertakelsen

Som lesere av steigan.no har visst lenge, har milliardærklubben World Economic Forum arbeidet i mange år med å omforme kapitalismen fra en aksjonærkapitalisme til en «stakeholder»-kapitalisme, som er et system der de globale korporasjonene ikke bare driver økonomisk virksomhet, men aktivt går inn for å styre politikk og samfunnsliv etter sine interesser. I 2016 het dette prosjektet Global Redesign Initiative:

Global Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden

I tilknytning til koronakrisa er dette blitt til The Great Reset, og der det første var en strategi, så er det siste en handlingsplan som gjennomføres mens vi ser på. Derfor der det svært viktig å lese hva en av hovedarkitektene bak dette prosjektet skriver. Det burde lages studiegrupper på boka til Schwab. Folk må åpne øynene og skjønne at dette er blodig alvor:

Mange lurer på når ting blir normale. Det korte svaret er: aldri. Ingenting vil noen gang komme tilbake til den «ødelagte» følelsen av normalitet som hersket før krisa fordi koronaviruspandemien markerer et grunnleggende vendepunkt i vår globale bane. Verden slik vi kjente den i de første månedene av 2020 er ikke mer, den er oppløst i sammenheng med pandemien. Dette er radikale endringer av en slik konsekvens kommer at noen eksperter har referert til en «før coronavirus» (BC) og «etter coronavirus» (AC) -tid. Vi vil fortsette å bli overrasket over både hurtigheten og den uventede naturen til disse endringene – når de smelter sammen, vil de fremkalle andre-, tredje-, fjerde- og ordens-konsekvenser, kaskadeffekter og uforutsette utfall. På den måten vil de forme en “ny normal”, radikalt forskjellig fra den vi gradvis vil etterlate oss. Mange av våre overbevisninger og antagelser om hvordan verden kan eller bør se ut, vil bli knust i prosessen.

Verdens politikk og økonomi skal smadres så ettertrykkelig at det ikke er noen vei tilbake.

Total kollaps med konkursras over hele verden

Sjøl om «pandemien» for lengst er over – den sluttet i begynnelsen av juni for Europas del – må ingen tro at det er slutt. Krisa skal bli verre og den skal ødelegge mye:

Ernest Hemingway forstod dette. I romanen The Sun Also Rises har to karakterer følgende samtale: «Hvordan gikk du konkurs?» spurte Bill. «På to måter,» sa Mike. «Gradvis, så plutselig.» Det samme har en tendens til å skje ved store systemforskyvninger og forstyrrelser generelt: ting har en tendens til å endres gradvis først, og deretter alt på en gang.Regn med det samme for makro reset.

Politikerne må være villige til å påføre befolkninga smerte – uro og motstand må slås ned

Schwab er klar over at denne ødeleggelsen av verdensøkonomien vil påføre befolkninga store smerter, men han sier til politikerne at det må de være villige til å gjøre, og de må slå ned på enhver motstand og uro.

Dette problemet med usynkronitet mellom to forskjellige grupper (beslutningstakere og publikum) hvis tidshorisont skiller seg så markert, vil være akutt og veldig vanskelig å håndtere i sammenheng med pandemien. Hastigheten til sjokket og (dybden) av smerten den har påført, vil ikke og kan ikke matches med samme hastighet på den politiske sida.

Det er komplekst fordi det representerer en «Cat’s cradle» av gjensidig avhengighet og samhandling. Samtidig tilpasser den seg og tilpasningsdyktig i den forstand at dens «oppførsel» drives av interaksjonen mellom aktører (organisasjonene, folket – oss!). Og de kan bli forvirret og «uregjerlige» i tider med stress (vil vi tilpasse oss normene for innestengning? Vil et flertall av oss – eller ikke – overholde reglene?).

Schwab advarer politikerne mot å løsne på restriksjonene. Han oppforder dem til bare å kjøre på med lockdown, uansett ha de måtte møte av opposisjon. Han påstår at dette er nødvendig på grunn av «pandemien», sjøl om vitenskapen alt har dokumentert at viruset ikke er svært farlig for yngre og middelaldrende mennesker.

På forsyningssida, er det slik at hvis man løsner de forskjellige restriksjonene og reglene for sosial distansering for tidlig, vil det resulterer i en akselerasjon av smitten (slik nesten alle forskere tror det ville gjort), flere ansatte og arbeidstakere ville bli smittet og flere bedrifter ville bare slutte å fungere.

Dette er en løgn, og smart nok oppgir han ingen kilder for disse påstandene. Det finnes ingen empiri for at sjøl veldig hard lockdown har ført til noen registrerbar reduksjon i smitten.

Politikerne må gjøre alt som er nødvendig og bruke som alle penger som trengs

Den logiske konklusjonen av disse to punktene er denne: Regjeringer må gjøre alt som trengs og bruke alt det koster for å ivareta helsen vår og vår kollektive formue for at økonomien skal bli bærekraftig igjen.

Ifølge sjefen for milliardærklubben må politikerne miste alle hemninger både når det gjelder politiske «tiltak» og når det gjelder pengerbruk. Konsekvensanalyser og avveininger må ikke få stå i veien. Det er bare å jøre på full rulle, er ordren fra Davos.

Og verken politikere eller bedriftledere må vakle, uansett hva slags problemer de måtte stå overfor på grunn av denne politikken. De må ikke tro at de kan vende tilbake til normalen. Det vil ikke skje fordi det kan ikke skje!

På mikronivå, fra bransjer og selskaper, vil Great Reset medføre en lang og kompleks serie med endringer og tilpasninger. Når de blir konfrontert med det, kan noen bransjeledere og toppledere bli fristet til å sidestille tilbakestilling med omstart, i håp om å gå tilbake til det gamle normale og gjenopprette det som fungerte tidligere: tradisjoner, testede prosedyrer og kjente måter å gjøre ting på – kort sagt en retur til virksomheten som vanlig. Dette vil ikke skje fordi det ikke kan skje.

Schwab mener også at det er politisk selvmord og en form for sosialdarwinisme for ledere å stille spørsmål ved lockdown.

CommonPass – et globalt reisepass

Som vi har nevnt tidligere arbeider World Economic Forum og The Rockefeller Foundation med å innføre et globalt, digitalt reisepass, CommonPass, som de ønsker skal bli obligatorisk ved enhver grensepassering. Det vil også kunne brukes til å sile adgang til konserter, fotballkamper eller hva det måtte være.

Les: «Biosikkerhet» blir den nye politikken

Dette er også en del av den globale Great Reset som Schwab ønsker å tvinge fram.

Sjokket som trengs for å tvinge gjennom The Great Reset

Schwab ser på koronakrisa som et fabelaktig «mulighetenes vindu» for å tvinge gjennom den totale omforminga av verden som WEF går inn for:

I Gabriel Garcia Marquez’s Chronicle of a Death Foretold, forutser en hel landsby en truende katastrofe, og likevel ser ingen av landsbyboerne ut til å være i stand til eller værevillige til å handle for å forhindre det, før det er for seint. Vi vil ikke være den landsbyen. For å unngå en slik skjebne, må vi straks sette i gang The GreatReset. Dette er ikke noe som er «hyggelig å ha», men en absolutt nødvendighet. Unnlatelse av å takle og fikse de dypt rotfestede sjukdommene i våre samfunn og økonomier kan øke risikoen for at, som gjennom historien, til slutt en tilbakestilling vil bli påført av voldelige sjokk som konflikter og til og med revolusjoner. Det påhviler oss plikten til å ta oksen ved hornene. Pandemien gir oss denne sjansen: den “representerer et lite, men smalt mulighetsvindu for å reflektere, tenke seg om og resette vår verden”.

Global fascisme

Det er ikke mulig å trekke noen annen konklusjon enn at milliardærklubben World Economic Forum nå bruker koronakrisa maksimalt til å gruse verdenssamfunnet så til de grader at det ikke vil være noen vei tilbake. All politisk motstand skal valses ned med alle de midlene som står til rådighet.

«The Great Reset» er en klassekrig med massiv overføring av makt og rikdom fra arbeider- og middelklasse til overklassen, og Schwab gjør ingen hemmelighet av at nasjonalstaten ikke har noen plass i hans vidunderlige nye verden:

hvis både demokrati og globalisering utvides, er det ingen plass for nasjonalstaten

Fascismen er finanskapitalens uinnskrenkede diktatur. Fascismen er ikke først og fremst noe som kommer fra noen tragikomiske, uniformerte utgrupper som dyrker fascistiske symboler fra fortida. Fascismen vokser rett ut av storkapitalens behov for å undertrykke arbeiderklassen og folket, og for å føre sine imperialistiske kriger.

I den betydninga er planen til Klaus Scwab og hans like en oppdatering og tilpasning av fascismen til vår tid.

Les også: Hvordan blir den neste fascismen?

Forrige artikkelJournalister for Forsvaret
Neste artikkelAmerikanske og britiske etterretningstjenester erklærer nettkrig mot uavhengige medier
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).