Vi får ikke tilbake et normalt liv uten kamp

31
Frigjøring fra masketvang og diktatur krever kamp. Foto: Shutterstock

Folk spør: Når tar denne koronasituasjonen slutt? Det korte svaret på det er : Aldri! I hvert fall hvis de som har innført unntakstilstand i de fleste land i verden får bestemme. Etter vanlige definisjoner av epidemi var denne epidemien over i mai-juni i de fleste land i Europa. Men unntakstilstanden fortsetter. Og den vil ikke ta slutt hvis det ikke kommer et folkelig opprør mot det.

– Det var ikke et forsøk på statskupp, det var et forsøk på å få hverdagen til folk til å fungere, sa Erna Solberg 21. mars 2020.

– Vi skal ikke ha mer fullmakter enn nødvendig eller lengre enn nødvendig, sa justisminister Monica Mæland (H).

Men begge deler er usant. Gjennom sine unntakslover har Solbergregjeringa effektiv avskaffet viktige paragrafer i grunnloven, nemlig:

§ 100. «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer.»

Vi har spurt gjentatte ganger om hvem som i vår ga regjeringa beskjed om at Norge måtte stenges. Det får vi ikke vite.

21. april 2020 sendte vi et åpent brev til statsminister Erna Solberg via hennes statssekretær og stabssjef Lars Øy. Brevet lyder som følger:


De omfattende tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronaepidemien er enestående i sitt slag i norsk historie. En så omfattende stenging av landet som vi nå opplever har aldri skjedd før. Derfor ønsker vi å vite:

Hvem anbefalte regjeringen å gjennomføre så omfattende tiltak?

Hvilken ordlyd hadde denne anbefalingen?

Hva slags konsekvensutredning ble gjort før tiltakene ble iverksatt?

Vennlig hilsen

Pål Steigan

De mest drastiske innskrenkningene i våre demokratiske rettigheter er innført, uten at vi får innsikt i den prosessen som førte fram til til disse enormt vidtrekkende beslutningene. Det betyr at § 100 er brutt.

Oppheving av møte- og forsamlingsfriheten

§ 101 i grunnloven sier:

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

Vel, slik er det ikke i Norge lenger. Myndighetene har satt uakseptable begrensinger i retten til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, slike begrensinger som vi kjenner fra diktaturer.

For første gang i fredstid ble førstemaidemonstrasjonene forbudt. De kommer ikke til å bli tillatt neste år heller, hvis Solberg & co får det som de vil. For hvis de kan opprettholde møte- og forsamlingsforbudet nå når det knapt legges inn folk på sjukehus på grunn av koronaviruset og knapt noen dør «av koronarelatert sjukdom», så vil de alltid kunne gjøre det.

Respekten for privatlivet er alvorlig truet

Grunnlovens § 102 er i alvorlig fare. Den sier:

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

De sporingssystemene som det legges opp til går svært langt i retning av både å krenke den personlige integriteten og privatlivets fred. Noen land, som vi har pleid å sammenlikne oss med, har riktignok gått svært mye lenger, både i form av illegale husransakelser og arrest uten lov og dom. Men det er ikke beroligende, for det betyr at de samme tiltakene kan komme hit før vi vet ord av det. Og med møte- og demonstrasjonsforbudet på plass, har vi ikke en gang lov til å demonstrere mot det.

Utålelige overgrep mot den enkelte

§ 113 i Grunnloven sier:

Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

Når myndighetene pålegger oss å bære masker og holde en meters avstand, så er det vidtgående inngrep i vår personlige frihet som ikke er hjemlet i noen lov. Det er krenkelser av privatlivet og vår integritet. Det krenker mange sider ved det å være et menneske, som nærhet, sosial kontakt, intimitet…

De kunne eventuelt henvise til Smittevernloven, men den kan ikke vilkårlig settes over Grunnloven. Smittevernloven definerer hva en smittet person er:

§ 1-3.Definisjoner

2. smittet person: en person som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en smittsom sykdom.

4. alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom: et utbrudd eller fare for utbrudd som krever særlig omfattende tiltak.

Når myndighetene i dag, i oktober 2020, snakker om smittede personer, så bruker de ikke Smittevernlovens definisjon. De som kalles smittede er det ikke etter lovens bokstav – for de aller flestes vedkommende. De fleste har ingen sjukdom og det er ikke gjort noen faglig vurdering som tilsier at de er sjuke. Det kan heller ikke med noen saklig og helsefaglig vurdering lagt til grunn hevdes at vi per i dag har et alvorlig utbrudd. Det betyr at regjeringas tilsidesettelse av Grunnloven med henvisning til Smittevernloven, er ulovlig og grunnlovsstridig.

Erna Solberg burde dermed avsettes og stilles for riksrett.

Vi får ikke friheten og det normale livet tilbake uten kamp

Mange tror nok at «bare koronaen er over» får vi tilbake det normale livet vårt. Det er dessverre en illusjon. De som har makta har ikke tenkt at vi skal få tilbake noe som likner et normalt liv. De har brukt epidemien til å gjennomføre et globalt kupp, og de sier i klare ord hva de tar sikte på å erstatte den normale livet med, slik som sjefen for milliardærklubben World Economic Forum, Klaus Schwab, gjør i sin artikkel i Project Syndicate:

Det eneste akseptable svaret på en slik krise er å forfølge en «Great Reset» av økonomiene, politikken og samfunnene våre. Dette er faktisk et øyeblikk for å revurdere de hellige kyrne i det pre-pandemiske systemet, men også for å forsvare visse langvarige verdier.

Vi har før vist hva milliardærenes Great Reset er for noe, det er å innføre finanskapitalens globale diktatur i noe som kalles «stakeholder kapitalisme». Hva dette kreaturet er kommer godt fram i en erklæring fra Business Roundtable der de går inn for å omdefinere de multinasjonale korporasjonenes rolle fra økonomiske enheter til samfunnspolitiske enheter, slik for eksempel Bill McNabb, tidligere CEO of Vanguard (en av de «vanlige mistenkte) sa det:

“Jeg ønsker velkommen denne gjennomtenkte uttalelsen fra Business Roundtable CEOs om formålet med et selskap. Ved å ta et bredere og mer fullstendig syn på bedriftens formål, kan styrene fokusere på å skape langsiktige verdier og bedre betjene alle – investorer, ansatte, lokalsamfunn, leverandører og kunder.”

Denne erklæringa er undertegnet av folk som Jeff Bezos i Amazon, verdens rikeste mann, Tim Cook, sjefen for Apple, Jamie Dimon, sjefen for JP Morgan, Larry Fink, sjefen for BlackRock, verdens uten sammenlikning største kapitalforvalter, og så videre. Kort sagt: Dette er den vestlige monopolkapitalens politiske manifest.

De «hellige kyrne» som skal slaktes, er demokrati, slik vi har kjent det, den personlige friheten, den nasjonale sjølråderetten. I stedet skal vi få korporasjonenes diktatur, det digitale overvåkingssamfunnet, «den fjerde industrielle revolusjonen» og så videre.

Den globale unntakstilstanden som er innført med covid-19 som påskudd har kastet til side alle normale demokratiske prosedyrer og mye av de normale mellommenneskelige relasjonene til fordel for diktatoriske fullmakter. Disse fullmaktene vil være på plass til The Great Reset kan rulles ut.

Du må ikke sove!

I det berømte diktet Du må ikke sove, skrev Arnulf Øverland:

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!

De som virkelig er blitt tatt på senga av koronadiktaturet er den tradisjonelle venstresida og arbeiderbevegelsen. Koronadiktaturet er helt i strid med alle de verdiene vi har kjempet for i generasjoner, og likevel er man blitt helt paralysert av Erna Solberg og Bent Høie. Nå er det på tide å våkne.

I det minste burde venstresida, fagbevegelsen og de demokratiske organisasjonene slutte opp om Den store Barrington-deklarasjonen, der det heter:

De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt. Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet. Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra. Restauranter og andre virksomheter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas.

Og så burde de innse at vi står overfor den største klassekampen i manns minne og at våre fiender har vunnet de første omgangene på walkover. Nå er det på tide å reise motstandskampen.

Du sier du er for klassekamp og revolusjon? Show, don’t tell!


KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. FMD says:

  Hva er et normalt liv? Slave for storkapitalen, som en hamster i et hamsterhjul?
  Det var absolutt ingenting normalt med livet før viruset, forskjellen er at nå er ikke slaveriet skjult bak fagre ord om frihet og demokrati lenger.
  Vi trenger en radikal endring av samfunnet vårt, og vi må ta tilbake kontrollen av territoriet vårt.
  Det er ikke mulig å få til uten nasjonal samling.

 2. aford says:

  Muligens et litt uheldig begrep, Nasjonal Samling. Men jeg skjønner hva du mener. :smile:

 3. thomask says:

  Eksempler på normale ting med livet før viruset:

  -Håndhilse.
  -Klemme.
  -Invitere gjester på besøk.
  -Dra på fotballkamp.
  -Reise.
  -Dra på jobben.
  -Vise ansiktet.
  -Ikke bli utsatt for vilkårlig husarrest.

 4. Det er grunn til å tro at unntakstilstanden som følge av den globale storkapitalens konstruerte korona-krise vil fortsette til hensikten er oppnådd, og det er å overbelaste velferdsstatene til de kollapser, så storkapitalen kan erstatte det med å privatisere sosiale rettigheter.

  Mange land har måttet ta opp lån for å finansiere det sosiale systemet under korona-krisen, tilbudt av IMF og Verdensbanken som kriselån til de er i normalt gjenge igjen. Men WB og IMF har vært vel vitende om at de blir de aldri, for over hundre millioner arbeidsplasser er borte for alltid, og med mye lavere skatteinnganger kan mange land ikke betale lånene tilbake.

  En strategi av global storkapital for å forgjelde så mange land som mulig, så WBs og IMFs bakmenn kan kjøpe landressurser og infrastruktur billig, og WB og IMF får politisk makt over landene for sin globalistiske strategi.

  Det har vært en bra start for storkapitalens The Great Reset, de har oppnådd mye bare på tre kvartaler av dette året, de har fått sine vestlige politikere til å gi mange tusen milliarder dollar til sine bankkarteller enda deres kapitalreserver aldri var truet, noe som er et enormt ran av arbeider- og middelklasse, for det var deres skattpenger politikerne ga bort. Og dermed har finanskapitalen, bankkartellene og kapital-forvaltningsselskapene, styrket sin stilling sterkt.

  De har økt gjeldsbyrden til mange land sterkt, og dermed får storkapitalen politisk makt, og tvinger dem til å innføre globalistiske reformer.

  Det som gjenstår av første trinn av The Great Reset er tvungen masse-vaksinering av milliarder, og det er storkapitalens politikere og MSMs oppgave å opprettholde panikken i befolkningene med tiltak og skremselspropaganda til befolkningene ukritisk aksepterer en hastevaksine for et virus som ikke er farlig for 99,5% av befolkningene.

 5. Enkleste tiltak å velge blant for enhver utover å argumentere er:

  • Kontantbruk,
  • Vaksinenekt
  • Legg igjen mobiltelefon et annet sted enn man er så ofte man kan
  • Minn venner og bekjente på hyggelige sosiale opplevelser man har hatt sammen
  • Benytt julen til å samle gjester man normalt ikke inviterer. Gavetips: 1984
  • Gå med binders/sikkerhetsnål på skjorta/jakka/blusen
  • Inspirer folk til å være så aktive som de kan
  • Skryt av folk som ikke bruker ansiktsmaske, smil eller bare gi et anerkjennende.

  Flere tips for alle og enhver?

 6. pcwh says:

  Joda, men Sverige har nok av andre problemer som IKKE går over på noen år. Når det gjelder korona har det svenske autokratiet og deres lydige befolkning fungert, men ikke på så mange andre områder. Kulturelt selvmord er ikke en oppskrift på et godt samfunn.

 7. Slangen says:

  Ingenting blir som før.
  Den nye tvangen og overvåkinga er den nye normalen.

  Det blir ingen kamp fordi vi er vane med internettsensuren.

  Fleirtalet er så hjernevaska og feilinformert at alle sanningsøkarar blir latterleggjorde som løgnaktige ‘konspirasjonsteoretikarar’ i alle media.

  I alle viktige saker rår tystnaden. Det viktige held vi stilt om og undertrykker.
  Det er forbode å kritisere den verkelege makta. Skjellsorda kan vere antisemitt eller konspi-nisse.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

23 flere kommentarer

Deltakere