Koronakrisa har gitt milliardærene et giganthopp i formuene

0
Filantropmilliardærene har et hjerte av gull. Shutterstock

Mens koronakrisa med sin lockdown og sin sosiale distansering har kastet hundrevis av millioner mennesker ut i fattigdom og truer livsgrunnlaget deres for alltid, har den vært en sammenhengende fest for dollarmilliardærene. En ny rapport fra PwC i Sveits viser dette med all ønskelig tydelighet. Rapporten har tittelen Billionaires Insights 2020, og kan lastes ned i sin helhet her.

Den store polariseringa

Rapporten konkluderer:

Den totale milliardærformuen nådde 10,2 billioner dollar i slutten av juli 2020, og berørte et nytt høydepunkt etter årets V-formede tilbakeslag i aktiva priser. Dette nivået overgår den forrige toppen på USD 8,9 billioner, nådd på slutten av 2017.

Teknologimilliardærene har økt formuene sine med utrolige 41,3 prosent.

Som vi vet har koronakrisa og lockdown smadret mange sektorer, men for milliardærene er dette den store sjansen til å rydde bordet og ta over på en helt annen måte. PwC skriver:

For milliardærer og verdensøkonomien som helhet vil 2020 stå som et sentralt år, et vippepunkt i historien, da COVID-19 stormen satte turboen på overgangen til digital økonomi, mens den ble mindre global og mer gjeldstynget. I løpet av de neste ti årene har samfunnets forretningsinnovatører en viktig rolle å spille i å anvende verdens voksende beholdning av nye teknologier for å øke produktiviteten. De må også bygge bro over de stadig tydeligere miljømessige og sosiale underskuddene.

Når stormen går over, ser en ny generasjon milliardærinnovatører ut til å spille en kritisk rolle i å reparere skadene. Ved å bruke det voksende repertoaret av nye teknologier, vil morgendagens innovatører digitalisere, oppdatere og revolusjonere økonomien. Uansett om det er med vilje eller ikke, har dette potensialet til å bygge bro over økonomiske, sosiale og miljømessige underskudd.
(Vår uth. red.)

Les også: Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos og resten av 12-mannsbanden krysset nylig enda ei grense

Revolusjon ovenfra

Reint empirisk framstår koronakrisa og alt som har fulgt med dem som en revolusjon ovenfra, en massiv rasering av tradisjonell økonomi, marginalisering av milliarder av mennesker, og en tilrettelegging uten sidestykke for at milliardærklassen for alvor kan forandre verden i sitt bilde.

Massene har ikke kunnet reise noen effektiv kamp mot dette, siden de har vært sperret inne av portforbud og husarrest, med stive bøter, fengsel og straff for dem som måtte våge å trosse diktatene. Og mens de har vært satt på sidelinja har milliardærene forsynt seg grovt av kakefatet.

Revolusjonen vil fortsette

Og 2020 er bare starten. Raseringa av den gamle økonomien har gitt milliardærene enorme muligheter, slik PwC beskriver det:

Dagens milliardærer lever i turbulente, men banebrytende tider. Mens COVID-19-krisen dominerer i 2020, har potensialet for omskapende innovasjon aldri vært større, siden kanalene for fersk teknologi vokser daglig. Fra AI til 3D-trykking, fra nanoteknologi til bioteknologi, er det et vell av nye teknologier som forskere og serieentreprenører bare begynner å bruke, for å utvikle radikalt nye produkter og tjenester, samt å hoppe over tidligere virksomhetene.

Dette er det World Economic Forum kaller «The Great Reset». De ønsker å utnytte koronakrisa og det omfattende sammenbruddet i verdensøkonomien til å trykke sin agenda ned gjennom halsen på befolkninger som delvis er skrekkslagne og delvis er passivisert eller slått ut av krisa. De lanserer nå noe de kaller The Great Reset, som egentlig bare er deres gamle agenda pakket om for ei ny tid.

Det var prinsen av Wales og Klaus Schwab, president i WEF som lanserte initiativet. Det var støttet av FN, IMF, Microsoft, Mastercard og BP.

De ønsker ikke at verden skal «tilbake til normalen», men å bruke denne krisa for å skape «en kapitalisme for det 21. århundre». Derfor trenger vi angivelig en ny start, The Great Reset.

Dette er en oppdatert og aktualisert versjon av den planen de la fram i 2016 som de kalte Global Redesign Initiative, og som vi har behanldet grundig tidligere.

Global Redesign Initiative – vil nytegne den rådende verdensorden

«Vi kommer ikke tilbake til normalen»

Milliardærklubben legger opp til å konsolidere og videreutvikle de seirene de har vunnet gjennom koronakrisa, og da er det maktpåliggende å ta fra folk troen på at det går an å vende tilbake til livet slik det var før, eller som de skriver på sine nettsider:

«Organisasjoner trenger ofte sjokk for å komme ut av en fastlåst situasjon.»

«I stedet for å styrke den kunstige troen på at livet vil komme tilbake slik det var, står disse lederne overfor den sure virkeligheten at arbeidet aldri kan bli ‘normalt’ igjen.»

«Noe av det farligste som ledere kan gjøre i dagens situasjon er å skape en misforståelse om at den nåværende situasjonen vil endre seg. Ved å gjøre det legger de opp til at folket vil føle seg straffet hver gang en frist går ut.

Det som skjer har paralleller til utfordringene militært personell møter når de er beleiret eller i fangenskap.»

Den første fasen i revolusjonen ovenfra er nesten over. Milliardærklassen har plyndret fellesskapet for tusenvis av milliarder dollar og satt folket i karantene mens de har gjort det. Nå begynner neste fase der folket fortsatt skal nektes sine friheter mens milliardærene omorganiserer økonomien slik de vil ha den.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelFinanselitens familjer har banat väg för de kriminella klanerna i förorten
Neste artikkelKrigen i Kaukasus: våpenhvile fra 10. oktober klokka 12
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).