Finanselitens familjer har banat väg för de kriminella klanerna i förorten

16
Fra Malmø i Sverige. Foto: Shutterstock

Klanernas inflytande växer när välfärden raseras. Och de skyldiga hittar vi i samhällets översta skikt.

August Eliasson

Av August EliassonProletären.

Det talas om kriminella klaner, som styr både förorter och svensk politik på riksnivå. Åtminstone om vi ska tro polischef Mats Löfving.

Det finns de som menar att snacket om de kriminella klanernas inflytande är överdrivet. Det är möjligt. Men ett är säkert. Om utvecklingen får fortsätta som den gör så lär klaner i allmänhet och kriminella klaner i synnerhet få mer inflytande, inte bara i förorterna utan i det svenska samhället i stort.

Så tog gängen makten

Det är inte särskilt konstigt. Alla samhällen har historiskt vilat på släktnätverk. Släkt och familj säkrade din försörjning. Giftermål med en person från ”rätt” släkt ökade möjligheten till makt och rikedom, oavsett om du var rik eller fattig.

Så såg samhället ut fram till att kapitalismen började slå sönder släktbanden och individerna blev lönearbetare i städerna. I Sverige kämpade sig arbetare till en välfärdsstat som gjorde individen mer eller mindre oberoende av familjen. Nu slapp du förlita dig till släkten om du blev arbetslös. Det fanns a-kassa och ett solidariskt bidragssystem.

Måsteläsning om ökänd familj i Angered

Familjens betydelse, där främst kvinnan tog hand om barn, sjuka och äldre, minskade. Barnomsorgen och skolan tog hand om barnen, vårdinrättningar och äldreomsorg tog hand om sjuka och äldre, och de som inte klarade av att arbeta fick stöd.

Allt detta håller nu på att raseras. Och som man sår får man skörda. När staten inte längre kan upprätthålla välfärden kommer familjen och släkten att växa i betydelse. Klansamhället återvänder.

Klanerna i förorten må ha ursprung i andra länder än Sverige, i områden som inte haft modern kapitalism eller välfärd. En aktiv och ingripande svensk välfärdsstat hade kunnat slå undan benen på dessa. Men istället för att integreras i samhället har allt för många förortsbor förpassats till utanförskap och kriminalitet.

De 15 finansfamiljerna som styr Sverige

Men nog finns det även helsvenska klaner. I en del av samhället fortsatte släkt och familj att betyda allt, även under välfärdsstatens guldår. Nämligen i överklassen. Den som tvivlar på detta kan studera släktbanden mellan de rikaste finansfamiljerna. Eller Wallenbergarnas släkttavla. Familjen och släkten hade fortsatt avgörande betydelse för att behålla pengar och makt. 

På 1960-talet skrev VPK:s partiledare CH Hermansson boken ”Monopol och storfinans – de 15 familjerna”, om dessa mäktiga klaner. 2013 konstaterade Affärsvärlden att Sverige fortfarande styrs av 15 familjer som tillsammans kontrollerar 70 procent av Stockholmsbörsen.

Kriminella är de också. Gång på gång avslöjas de, eller deras underhuggare, för ekonomisk brottslighet, skattefusk, korruption, mutor, människohandel och pengatvätt.

Sverige är ett rikemansvälde

Det är dessa finanselitens kriminella klaner som tillsammans med sina politiska hantlangare skjutit välfärden i sank. Det är deras samhälle, byggt på egoism, individualism och konkurrens, som vi ser avspeglingen av i förorternas gangsterkultur.

Klanerna i samhällspyramidens topp har inte bara berett vägen för klanerna längst ned i pyramiden, de har blivit en av förutsättningarna för dem. 

Så den som menar allvar med att bekämpa de kriminella klanerna i förorterna får inte glömma bort de betydligt mäktigare klanerna i finanseliten.


Klikk på bildet for å bli støttespiller du også.
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olav Olav says:

  Mer enn halvparten av ansettelsene i privat sektor skjer via bekjentskap. En overfokusering på de aller rikeste underslår dermed problemet innvandrere står ovenfor. Jeg har selv levd med en variant av dette fordi jeg ble flyttet fjorten ganger til forskjellige steder OG fordi familie og nærmeste slekt kun jobbet i offentlig sektor. Selv valgte jeg en utdanning som først og fremst var rettet mot privat sektor. Først underveis i studieårene gikk det opp for meg hvor mange av de andre som hadde familiebakgrunn fra samme eller tilsvarende yrke. Og hadde de ikke det så hadde de likevel en lokal bakgrunn som gjorde det lettere å skaffe seg yrkesrelevant arbeid.

 2. Avatar for Olav Olav says:

  Allerede under studieårene begynte jeg derfor også å tvile på hele det yrket. Både egne muligheter og hvorvidt det i det hele tatt er mulig å utøve på en redelig måte. Det jeg har vokst opp med er sykepleiere og leger og lærere. Og der er det gitt på forhånd at man utøver det så godt man kan ifht kompetanse med tid som den viktigste begrensningen. Men i privat sektor er det ikke slik. Veldig mye av det som “produseres” er snarere direkte skadelig, forurensning både fysisk og mentalt. Det er en “forgiftet verden”. Også påfallende hvordan problemet med “vennskap og bekjentskap” aldri nevnes når det gjelder innvandrere som ikke får arbeid. Og det gjelder selvsagt ikke bare de med høyere utdanning. Men sannheten der er jo at folk flest også deltar i det samme spillet ved at de i større eller mindre grad er avhengig av private nettverk for å “klare seg bra” i en tvers igjennom giftig verden, ikke bare hangle videre eller såvidt unngå å falle helt utenfor

 3. Avatar for Olav Olav says:

  Jeg beskriver. I den grad jeg etterlyser noe så er det først og fremst mer ærlighet. Men det er klart, til det å “hjelpe sine nærmeste” hører også hykleriet. De fleste ønsker ikke bare å hjelpe sine nærmeste, men også å opprettholde en fasade som skal gi inntrykk av rettferdighet, likebehandling og “likhet” mer generelt. Og bidrar dermed til en bare desto mer giftig verden.

 4. Velferdsstaten i vestlige land er truet av neo-liberal markedsøkonomi som privatiserer sosiale rettigheter, sammen med de enorme utgiftene som den for det meste ikke-integrerbare masseinnvandringen fra MENA-land påfører den passive delen av økonomien. Dette underslås og underrapporteres av vestlig MSM, som skjønnmaler den og angriper alle kritikere med rasisme- beskyldninger.

  Så eies vestlig MSM av den samme globale storkapitalen som står bak. For multikulturismen er en globalistisk strategi for å ødelegge nasjonalstater og utviske nasjonal identitet. For storkapitalen vil ha en verden uten landegrenser og nasjonale regjeringer for deres New World Order, hvor hele verden er et frihandels-område styrt av kapitallovene, fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester.

  Masseinnvandringen ødelegger regulerte arbeidsmarked, og styrer lønn og arbeidsbetingelser til laveste nivå og arbeidstakerrettigheter tilsidesettes. Den kollapser velferdsstaten, noe storkapitalen ønsker, de vil ikke at kapital skal beskattes for å finansiere gratis skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett, de vil privatisere sosiale rettigheter for da blir det profitt for kapitalen og ikke en utgift.

  Dette sammen med storkapitalens konstruerte korona-krise har ødelagt millioner av arbeidsplasser, og ført til en høy arbeidsledighet som vedvarer når nedstengningene vedvarer. Dette er villet, det fortsetter til velferdsstatene kollapser som storkapitalen vil, og de kan kutte så mye i velferden at folk må kjøpe de samme sosiale tjenestene som tidligere var gratis.

  Kriminelle klaner i forstedene er et resultat av ikke-integrbare som samler seg i parallellsamfunn, det forstår alle som er gamle nok til å huske hvordan det var før multikulturismen ble vedtatt av storkapitalens politikere.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  De rike er veldig “nettverks-orientert”, og det fungerer på samme vis.
  Det er ikke nødvendigvis bevisst, det bare gir en ekstra sikring. Det garanterer for at vedkommende skilr inn, uten for mye pes. De vet jo også godt at verdien på eksamenspapier er begrenset, og at de taper seg raskt.
  I tillegg gir det vanligvis en følelse av takknemlighet, som stimulerer innsatsviljen.
  Det er når en blir tvunget til å velge blant ukjente en tyr til slikt som CV og konsulenter.
  Jeg har som tillitsvalgt, måttet rydde opp dernest utilsiktede konsekvenser, flere ganger- det er en møkka-jobb.

 6. Avatar for Toby Toby says:

  NothernLight: Når du skriver om masseinvandringens konsekvenser, min USA-baserte familie hevder at 13 millioner illegale immigranter i US er feil, det er minst 20. De underbyr lønnsmessig lavtutdannede arbeidere. Arbeidsløsheten er større enn oppgitt, folk registrerer seg ikke, de ruser seg og går til grunne.
  Ironisk nok er det i hovedsak europeiskættede mennesker, de faller utenfor alle støtteordninger.

 7. Avatar for Olav Olav says:

  Mulig de rike alltid har vært ganske så “nettverksorientert”. Men når det har blitt “endemisk” de senere tiårene så er det også uttrykk for sammenbrudd av det mer tillitsbaserte samfunnet som eksisterte inntil for få tiår siden. At det har blitt godtatt som den nye “normalen” ikke bare sammenfaller, men henger sammen med økende korrupsjon. Det er “enhver sin egen lykkes smed” som gjelder. Det finnes knapt noe “fellesskap” i dag som ikke preges av en korrupt, i bunn og grunn kriminell innstilling. Stein Mehren kalte det “femtestanden” - den kriminelle mentaliteten som den nye “normaliteten” i et samfunn i oppløsning. Det var på begynnelsen av 1980-tallet, i en lang artikkel i Morgenbladet. Og det handler ikke bare om “de rike”.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Riktig. Reklame, PR og “å selge seg selv” gjennomsyrer nå dagligtalen. Falskheten er blitt rotfestet i store deler av samfunnet. Det er nå kun de mest naive som tror vi lever i “et tillitsbasert samfunn”. Og de blir jaktet på av salgstrikseksperter.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere