Vær på vakt mot The Great Reset

0
Skjermdump fra World Economic Forum

Milliardærklubben World Economic Forum ønsker å utnytte koronakrisa og det omfattende sammenbruddet i verdensøkonomien til å trykke sin agenda ned gjennom halsen på befolkninger som delvis er skrekkslagne og delvis er passivisert eller slått ut av krisa. De lanserer nå noe de kaller The Great Reset, som egentlig bare er deres gamle agenda pakket om for ei ny tid.

Det var prinsen av Wales og Klaus Schwab, president i WEF som lanserte initiativet. Det var støttet av FN, IMF, Microsoft, Mastercard og BP.

De ønsker ikke at verden skal «tilbake til normalen», men å bruke denne krisa for å skape «en kapitalisme for det 21. århundre». Derfor trenger vi angivelig en ny start, The Great Reset.

Dette er en oppdatert og aktualisert versjon av den planen de la fram i 2016 som de kalte Global Redesign Initiative, og som vi har behanldet grundig tidligere.

Global Redesign Initiative – vil nytegne den rådende verdensorden

Erik Plahte skriver:

Global Redesign Initiative er et initiativ for å gjøre om på hele det globale systemet som institusjonaliserer samarbeidet mellom landene for å håndtere internasjonalt samarbeid og konfliktløsning: internasjonal rett, sikkerhet, nedrustning, krig og fred, internasjonal økonomi og handel, miljø og klima, fattigdom og utjevning, menneskerettigheter og en rad andre viktige saker.

I denne planen vil de bygge ned nasjonalstatenes rolle og styrke de multinasjonale korporasjonenes makt på alle nivåer og alle sektorer av samfunnet.

De transnasjonale storkonsernene, mega-bankene og finansfyrstene finner seg ikke lenger i å bli holdt utafor det tradisjonelle globale beslutningssystemet som bygger på nasjonalstatene og de internasjonale FN-institusjonene. De vil være med å bestemme, og de vil sjøl legge føringene for hvordan dette skal skje. De vil altså sette de demokratiske og folkevalgte organene til side, uten å sjalte dem helt ut. De skal fortsatt få være med, men i et nytt, mer omfattende system der de transnasjonale konsernene og kapitalkreftene – etter eget ønske og ut fra sine egne interesser –  skal styre på lik linje med nasjonalforsamlinger, nasjonalstater og de internasjonale, mellomstatlige institusjonene.

Og hvem, etter WEFs oppfatning, er best egna til å utvikle dette nye, globale styringssystemet? Sjølsagt WEF sjøl, og nå benytter de seg av koronakrisa til å få fart på sakene. Dette er som kjent klassisk sjokkterapi, og de kommer helt sikkert til å lykkes i å rykke fram milliardærenes posisjoner på mange områder. Hvor mye de klarer å oppnå er avhengig av hvilken motstand de får.

Forrige artikkelByrådet i Minneapolis vil avvikle politiet
Neste artikkelNy anti-Kina organisasjon med norske politikere i styret