Et skyldspørsmål

91
Piskingen av Kristus. Collegiata di San Gimignano, Italia. Shutterstock
George Chabert

Av George Chabert, Trondheim.

Skyld er et åndelig og kulturelt fenomen. I Europa er skyld blitt dyrket i to tusen år av kristendommen. I 1970-årene verdsligjorde «French theory» det gamle tema: Den vestlige verden defineres som vold og utøvelse av makt. På en side er de skyldige, og i resten av verden er de uskyldige. Det hvite menneske utnytter et uakseptabelt privilegium om man vil eller ikke. Rasisme er ikke noe spesifikt som kan karakteriseres, men et system som forklarer det vestlige samfunn. Skyld er dermed allestedsværende og fremtredende i de mest alvorlige politiske beslutningene som er gjort i nyere tid.

I hele USA ser vi nå scener med kollektiv selvpisking i kjølvannet av at politiet drepte et svart menneske. Folk unnskylder seg i offentligheten, ikke bare for fortiden, men simpelheten for det å være hvite. Barn i tårer beskylder på sosiale medier sine foreldre for å ikke ære dagens nye Kristus-figur, kvelt i Minneapolis av politiet. I håp om å kapitalisere på den tragiske hendelsen, knelte politikerne foran kameraene, og lover å kutte finansieringen til politistyrken. De antatt «privilegerte hvite» som i all evighet må bøte for sine synder, går så langt i sin trang til ydmykelse at flere gikk ned på sine knær og vasket føttene til svarte mennesker. Det var nesten like rørende som da den nåværende paven vasket og kysset føttene til afrikanske asylsøkere den 24. mars 2016.

Med skadefryd følger vi daglig nyhetene om et USA i krise. Men alt som skjer på den andre siden av Atlanteren, krysser havet. I Vest Europa, selv i de landene som ikke kan klandres for sin koloniale fortid, går denne kollektive fornedrelsen nå for fullt. I Norge er NRK og alle større aviser for tiden veldig opptatt i å vise hvor rasistiske nordmenn er.

Det er dette umettelige behov for botferdighet som i siste instans forklarer de massive demografiske endringer som har forvandlet deler av Europa på et par generasjoner. Der er skyld, altså følelsen av skyld, som forklarer hvorfor hele den vestlige delen av Europa ikke har kunnet hindre en innvandringspolitikk som på knapt noen få tiår har ført et steg nærmere amerikanske tilstander, både i Storbritannia, Frankrike og Sverige. Vold, fattigdom, opprettelsen av gettoer og andre uløselige og  kostbare sosiale problemer har nå blitt Vest-Europas nye hverdag.

Den 8. juni dekket et flott bilde av Torbjørn Røe Isaksen nesten hele førstesiden av Aftenposten: «Vil ha betydelig innstramning av innvandringen». De som husket Erna Solbergs oppfordring til nordmenn, tilbake i 2018, om at de skulle føde flere norske barn – «det hadde vært bra for landet vårt» -, må ha tenkt et øyeblikk at Høyre endelig hadde forstått at mennesker ikke bare er utskiftbare størrelser. Men en rask skumming av intervjuet var nok til å innse at dette som vanlig ikke var annet enn atter en erklæring uten substans.

Først kommer diagnosen, og den er enkel: «Det er positive sider ved innvandring, men også store utfordringer.» – «Kulturelle forskjeller kan i verste fall skape sosial uro.» Høyre, leser vi videre, vil ha innstramninger for å «unngå en innvandringspolitikk som ikke er bærekraftig over tid.» Alle disse punkter er udiskutable. Og så kommer løsningen: «Det er ikke aktuelt for Høyre å bryte våre internasjonale forpliktelser.» Ikke nok med det, Høyres innvandringsutvalg foreslår at «asylpolitikken videreføres minst på dagens nivå», og at det jobbes «for felleseuropeiske løsninger.»

FNs rapport om Erstatningsmigrasjon

Det siste punktet er særledes problematisk. Dagens EUs plan for innvandring fornyer UNs rapport om «Erstatningsmigrasjon» fra 2001. Det skal være gunstig for Europa å «tiltrekke seg dem den trenger for konkurransekraften i økonomien og for å opprettholde velferden.» Men migrasjonsspørsmålet er ikke bare økonomisk eller sosialt. Det er også av eksistensiell karakter. Landene i Sentral- og Øst-Europa har sett hvor masseinnvandring i Vest-Europa fører til, og ønsker rett og slett ikke å ta samme vei.

Ved inngangen til 2020 var det registrert ifølge SSB 25.400 flere innvandrere enn året før, og innvandring utgjorde allerede ca. 15 prosent av befolkningen. Det gjenstår ett akademiske spørsmål: Hvilken prosent skal det til for å oppleve gatekamper slik vi nå har sett i Frankrike? 20 prosent, 30 prosent?


Fire dager med gatekamper i franske Dijon

Den moderne deportasjonen av afrikanske slaver. Del 1

Den moderne deportasjonen av afrikanske slaver. Del 2


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Her er du for lett. Har du aldri før denne episoden korrigert hunden når den har oppvist uønsket adferd? Alle som har hund vet at dette er den masete delen av jobben. Så finnes det forskjellige metoder. Men alle har det til felles at en ønsket adferd ønskes. Best er det å implementere dette mens den fremdeles er hvalp. Så det er nok slik at du har påført hunden din begrepet “skyld”. Tror neppe ulver syntes det er trist å rive sauer i filler

 2. Avatar for FMD FMD says:

  Veldig bra artikkel av Chabert, 15 prosent innvandrerandel er 15 prosent for mye.
  Vestlig skyldkultur er en ukultur som resten av den vestlige kulturen stort sett er, nasjonal kultur er den eneste rette veien å gå.
  Norge burde se på og lage sin egen versjon av tiltakene som er gjort i Ungarn for å få opp fødselstallene, kun rettet mot egen etnisk befolkning.

 3. Avatar for FMD FMD says:

  Jeg har da aldri sagt at vi skal ha slike fødselstall de har i Afrika, men de fødseltallene vi har i dag er for lave for å oprettholde egen befolkning.
  Når det gjelder frykten for overbefolkning som vi har i vestlige land i dag, så stammer den fra globalistisk tankegang.
  Vi har ikke mangel på ressurser og areal i Norge. Vi har ikke mangel på rent drikkevann i Norge. Vi har ingen av de problemene som globalisthorene sutrer om, og dermed vil ha redusert befolkningsvekst.
  Sålenge vi klarer å forsvare grensene våre mot invasjon, og samtidig tvinger de som allerede har invadert landet ut går dette helt fint.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Helt klart en forskjell på hvordan man ser på husdyr og villdyr. Nå syntes rollene å være byttet om. Husdyrene plager vi i et industralisert landbruk, mens ulven har fått en helterolle. Interessant hvordan konsepter utvikles. Feks katten som djevelens dyr. Zaratustra mente hunden var skapt av Ahura Mazda (gud), mens katten var skapt av Aruman (djevelen). Allerede da hadde kattens rolle blitt konseptualisert i religionen. Men har selvfølgelig sin bakgrunn i indoeuropeerne som et nomadisk kvegfolk hvor hunden passet flokken mens kattedyrene angrep den

 5. “Asymmetrisk krigføring beskriver når to parter i en krig har svært forskjellig militær kapasitet eller metoder for krigføring. I et slikt tilfelle må den svakere parten utnytte sine spesielle fordeler eller gjøre nytte av motstanderens spesielle svakheter om den skal ha noen mulighet for å oppnå sine mål”.

  Vest-europeiske lands spesielle svakhet er deres koloniale fortid og europeisk historie som gjør at befolkningene lett lar seg drive tilbake av rasisme beskyldninger. Dessuten har materiell velstand vært høy i vest-europeiske land og europeere ville dele med folk fra landene de koloniserte.

  I god tro på at folk fra Afrika og Midt -Østen ville bli integrerte og assimilerte, og ville erstatte vestlige i økonomien, som at når nøkkelpersoner i infrastrukturen som ingeniører gikk av for aldersgrensen ville de bli erstattet av de nye landsmenn og kvinner fra Afrika og Midt-Østen (MENA land). Men det er altfor få av dem som kan kvalifiseres til utdanningsløpene for høyere teknisk og annen høyere utdanning.

  Det Europa har fått med innvandringen fra MENA-land er parallellsamfunn hvor for få også fra annen og tredje generasjon kan integreres, noe som må ende med økonomisk kollaps når vertbefolkningene som står for skattegrunnlaget stadig går tilbake i antall.

  Den for det meste ikke-integrerbare masseinnvandringen fra (MENA land), orkestrert og organisert av global storkapital, er et godt eksempel på asymmetrisk krigføring fra den globale storkapitalen, som vil utmatte Vest-Europas økonomier for å tvinge dem til enorme lån fra deres IMF og Verdensbanken. Under IMF og WBs administrasjon vil de implementere neo-liberal markedsøkonomi som privatiserer sosiale rettigheter og knuser europeiske velferdsstater fullstendig.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Så langt har heldigvis ikke KI utviklingen kommet, de sliter hardt med å etterligne intelligensen til en toåring.
  Intelligensen bak brukeren “kjell 108” er menneskelig, og manipulativ.
  Å overse den hjelper ikke da brukeren direkte engasjerer seg med hva folk skriver på forumet, hvis man ikke svarer så oppnås det ønskede resultat for brukeren.
  Villeding, diskreditering og provokasjon er noen av de metodene som kan tillegnes denne brukeren.
  Det er viktig å huske at steigan.no såvidt meg bekjent er den eneste nyhetssiden av denne størrelsesorden i Norge som har et forum som ikke er sensurert, der folk kan fritt diskutere innenfor rammene av ytringsfriheten som den er ment å skulle være.
  Det vil være naivt å tro at siden og forumet ikke blir utsatt for uønsket oppmerksomhet.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  109 times
  foundation myth

 8. Det jeg skrev om her var strategien aller først, hvor de svekket og angrep det Ottomanske riket under 1 verdenskrig hvor Ben Gurion var med. Britene så på muligheten i en kolonialiseringskontekst, der også jødene spilte på lag med den britiske imperalismen, mens sionistene ønsket en uavhengighet av dette, men det var en prosess. Leo Amery som skrev Balfour Declaration, var jøde,


  og vanket i samme omgangskrets som Alfred Milner, som også skrev Balfour ærklæringen, dvs han var deep state, og Milner var initiativtaker til Boerkrigen i Sør Afrika sammen med Cecil Rhodes,

  Amery’s vision was that of Rhodes, who, in 1877, wrote his first Last Will and Testament. Only a bit more than a decade had passed since the British plan to dis-member the United States in a Civil War had failed, bit-terly. Rhodes, a rabid British race imperialist, had amassed his fortune through the exploration and mining of gold in Africa. Rhodes wrote that the purpose of his Will was:

  “To and for the establishment, promotion and development of a Secret Society, the true aim and object whereof shall be for the extension of British rule through-out the world, the perfecting of a system of emigration from the United Kingdom, and of colonisation by Brit-ish subjects of all lands . . . and especially the . . . entire continent of Africa, the Holy Land, the Valley of the Eu-phrates, . . . the whole of South America, the Islands of the Pacific not heretofore possessed by Great Britain, . . . the seaboard of China and Japan, the ultimate recovery of the United States of America as an integral part of the British Empire. . .” (emphasis added)

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

83 flere kommentarer

Deltakere