Milliardærklubben vil omdanne kapitalismen innen 2030

9
Impressions from the World Economic Forum Annual Meeting 2020 in Davos-Klosters, Switzerland, January 20, 2020.nnWorld Economic Forum / Boris Baldinger

World Economic Forum, som er den globale fellesorganisasjonen til de 1000 rikeste mulitnasjonale selskapene i verden, har lagt fram sine planer for hvordan de vil omskape verden i sitt bilde. I 2020 har de Greta Thunberg som «poster child» og har løftet henne helt til topps som en av årets absolutt viktigste talere, og hun brukes til å markedsføre den nye «stakeholder»-kapitalismen. Se bare her i åpningsordene til forumets grunnlegger og toppsjef, Klaus Schwab:

 • ‘Stakeholder capitalism’ is gaining momentum, in part thanks to the ‘Greta Thunberg effect’
 • It offers the best opportunity to tackle today’s environmental and social challenges
 • The World Economic Forum is launching a new ‘Davos Manifesto

WEF går i spissen for å omdanne kapitalismen fra «aksjonærkapitalisme» til «stakeholder kapitalisme». Stakeholder er egentlig et ord fra gambling, og viser til en som har satset noe, som har en andel i potten, så å si. Erik Plahte forklarer dette slik:

«Ethvert konsern har sine stakeholdere, representert med hver sin sirkel rundt omkretsen, med konsernet i midten. Multi-stakeholder betyr da – fortsatt i WEFs språkbruk – gruppa av alle stakeholdere. Figuren uttrykker de tre sentrale elementene i WEFs tankegang. Multi-stakeholderstrukturer betyr ikke at alle stakeholdere skal spille samme rolle, det er konsernet som er sentrum i prosessen, og WEFs multi-stakeholdere er først og fremst de som har kommersielle bånd til konsernet: kunder, kreditorer, leverandører, samarbeidspartnere, eiere og den nasjonale økonomien. Alle andre mulige stakeholdere er gruppert sammen som «regjering og samfunn».

Kjerna i det WEF står for kan uttrykkes i sammensettinga multi-stakeholder governance. Governance betyr i denne sammenhengen ikke regjering, men styre, ledelse, herredømme. Men det er altså ikke regjeringene som skal herske, men konsernene med sine multi-stakeholdere.»

Global governance

I multimilliardærenes verden er de våre rette hyrder til å lede den menneskelige saueflokken inn på den rette vei. Dette kommer veldig klart fram i 2020-utgaven av Davos-manifestet:

«Et selskap som har en multinasjonalt virksomhet, tjener ikke bare alle interessenter (stakeholders) som er direkte engasjert, men fungerer selv som en interessent – sammen med regjeringer og sivilsamfunn – i vår globale fremtid. Korporasjonenes globale statsborgerskap krever at et selskap utnytter kjernekompetansen, sitt entreprenørskap, sine ferdigheter og relevante ressurser i samarbeid med andre selskaper og interessenter for å forbedre verdenssituasjonen.»

Dette er Agenda 2030. Det er for dette formålet World Economic Forum har inngått et partnerskap med FN som gjør at de multinasjonale selskapene nå vil være representert i og ha ei styrende hand med i alle viktige FN-fora.

Les: Storkonsernene tar enda mer kontroll over FNs Agenda 2030

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.

Les: Hundrevis av frivillige organisasjoner protesterer mot at milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN

Her er WEFs egen oversikt over de samfunnsområdene de har tenkt å omskape, og det er omtrent alt.

Privatisering av vannet som eksempel

WEF tar sikte på at deres korporasjoner skal ta ledelsen i å sørge for det de mener er en bedre måte å administrere verdens drikkevann på. Korporasjonene skal ta ledelsen i vannadministrasjon, verdisetting av vannet og vannrådgivning.

«CEO and board leadership are essential for setting strategies and incentives to achieve impact. Such leadership requires individual corporate action and responsibility, focused on activities that the business has the most direct control over and where the water risks are most material to the company and its stakeholders.»

Og våre sjøloppnevnte gode hyrder som skal lede oss sauer inn i sin vidunderlige nye verden er 2030 Water Resourses Group, og hvem er så de?

Så her har vil altså våre gode hyrder som skal sørge for ordentlig «multishareholder» «global governance» av verdens vannressurser. ABInBev, Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, staten Israel, Verdensbanken… Hva kan gå galt?

Global unntakstilstand

To sentrale dokumenter her er WEFs egen Global Risk Report 2020 og dessuten Club of Rome med deres Planetary emergency plan. Her bruker man de globale krisene som er skapt av kapitalismen sjøl til å erklære unntakstilstand. Dette er naturligvis hentet rett ut av læreboka til sjokkdoktrinene de har brukt før, bare oppdatert, polert og knadd av reklamebyråer slik at det skal se pent, ansvarlig og tilforlatelig ut.

Dokumentet inneholder 10 forpliktelser og 10 umiddelbare tiltak.

Disse dokumentene er så omfattende og så detaljerte at vi må komme tilbake til dem seinere, men essensen er den samme. Nå skal de rikeste korporasjonene, milliardærklubben, via FN og andre internasjonale organer ta føringa og lede oss alle på den gode vei mot shareholder capitalism. Nasjonalstatene er bare perifere «stakeholders» i dette.

Greta Thunberg som frontfigur

For å legitimere og fronte alt dette bruker WEF i år 17-åringen Greta Thunberg som frontfigur:

Hun taler 21. januar 2020 på forumet: How to Save the Planet: Forging a Sustainable Path towards a Common Future.

Blant de øvrige talerne finner vi EU-president Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, Donald Trump, Angela Merkel, Al Gore osv.

Så revolusjonens ledelse er i de beste hender.

Les mer om World Economic Forum på steigan.no.


Hvis du vil støtte den uavhengige og kritiske journalistikken til steigan.no, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Korporasjonenes globale statsborgerskap

  Jeg merker meg følgende fra WEF retorikken: "Korporasjonenes globale statsborgerskap … ". Skal korporasjoner nå ha Menneskerettigheter? Og oppfattes og beskyttes som et levende vesen?

  Korporasjoner er juridiske vesen, og kan ikke bli noe annet. Korporasjoner har eiere med rentenisters motiv for å leve av sitt eierskaps avkastning. Jeg ser ikke noe til at eierskapet nå skal deles med de såkalte “stakeholders”, og avkastningen således også skal gjøre “stakeholders” til rentenister. Det ville i såfall vært den ultimate fordelingsnøkkel. Men jeg har vanskelig for å tro at WEF nå har blitt kommunismen og sosialismens store ledere.

  STAKEHOLDER - HVA ER DET?

  “Stakeholder” konseptet er ikke noe annet enn en globalisering og utvidelse av begrepene: "Offentlig privat samarbeid (OPS) og “New Public Management (NPM)”, som mange nasjoner har fått erfaring med. Inkludert Norge.

  Det er de private selskapenes overtagelse av alt offentlig eie (naturgitte ressurser) og all forvaltning av offentlig naturgitte ressurser. Det er den ultimate Høyre politikk og oligarkenes våte drøm.

  EN VIKTIG ERKJENNELSE

  Det er ett positivt trekk ved dette, og det er at korporasjonene har innsett at den fossile tidsalders økonomi er over. Derfor må de omskape kapitalismens økonomi uten at de mister sitt eierskap til verdiene deres kapitalisme er forankret i.

  Uten en fossilt basert økonomi, fossil teknologi og fossile ressurser faller hele deres møysommelig byggede makt-fundament sammen som et korthus. De naturgitte fossile verdiene må byttes mot andre naturgitte verdier, og deres grådighet har ingen begrensning. De vil ha alle jordens naturgitte ressurser under korporativt eie og forvaltning.

  DEN NYE VERDENSORDEN

  De korporative eiere vet at de ikke har noe alternativ. En ny verdensorden er allerede etablert. Moder jord og naturen stiller helt ufravikelige krav til en radikal økonomisk systemendring og ressursforvaltning. Og de korporative eiere kan ikke forhandle med moder jord og naturen. Derfor søker de nå å forhandle seg til en deal med verdens befolkning.

  IDENTIFISERER GRETA THUNBERG OG AL GORE SEG MED SINE GISSELTAKERE? ER DE I DET HELE TATT GISLER?

  Å ta Greta Thunberg og Al Gore som gissel for denne planen er et smart trekk, men jeg vil nå først se hva Greta Thunberg og Al Gore selv sier om dette. De har i alle fall fått de korporative eieres dedikerte og uforbeholdne oppmerksomhet. Jeg kommer til å finlese deres taler som skal holdes 21. januar denne måned, for å se etter tegn til et “Stockholms syndrom”.

 2. Det er noko som heiter “Corporate Personality”, eit prinsipp som tilkjenner ein korporasjon “menneskerettar” - langt på veg. Det er viktig å kjenne til dette, ettersom prinsippet inneber at ein svekking av den korporative fridomen, til dømes av velferdsgrunnar,. sosialistiske grunnar eller miljøverngrunnar, er eit inngrep i den fridomen som menneskerettane dermed tilkjenner individa. Dette er truleg grunnen til at menneskerettstanken er nytta som brekkstang for intervensjon i land som ønskjer å kontrollere kapitalflaumen, ha narsjonal kontroll med foretaka, og så vidare.

 3. Dette burde da ikke slå ned som en bombe på noen.

  Allerede på søndagskolen lærte vi dette her om hvordan eliten under Lucifer skulle ta over hele verden og lage et globalt diktatur med sine tilhengere.

  Hvordan folket skulle la seg forføre og nå er vi der, da er det bare å forberede seg på den globale straffen fra han andre.

  Det kan bli lange køer og trangt om plassen der nede for alle som lot seg forføre og ikke gadd å engasjere seg.

  Norges mest berømte 90 år gamle kvinne fra Valdres ble forklart hvordan dette skulle skje i sin fremtidsvisjon som hun fikk fra gud i 1968, sett av flere hundre millioner, men selv om vi hadde fasiten så lot folket seg forføre. Da ble det sett på som vi i dag kaller en spinnvill super konspirasjonsteori eller galskap, nå er det fakta og normalen.
  Hemningsløs vold og grov porno er nå hverdagsunderholdning, alle barn blir injisert med celler og vev fra aborterte fostre i vaksiner i tillegg til apenyrer, hønseegg og metaller, i verden er alt snudd på hodet, krig er fred og frihet er slaveri, mannfolk i lakk og lær danser nakne i gatene og nåde deg om du ikke liker det, da skal du tvinges.

  60% av dyr, fisk, insekt og fugleliv på jord et utryddet siste 40 år, naturen likeså, nå tar MDG seg av resten. Guds molekyl som CO2 kalles som gir oss grønn og frodig natur i tillegg til mat i overflod har de gått til krig mot. Vann og vær har de klart å skattelegge og ta eierskap på, ja selv verdenrommet har de tatt eierskap på.

  Da Gud spredde alle raser til verdens hjørner med i rive Babels tårn så viste han nok at han andre sine tilhengere ville samle alle sammen igjen og blande oss til en suppe av kaos og vold.

  https://www.sokelys.com/?p=8188&fbclid=IwAR3GueMOvF7PW7TMUaM99zjnbtk3mA3mwz3w259KLte2yKqCfFcDyMTA5Gw

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Har du ikke sett dokumentarfilmen “The Corporation” ennå? Eller er det et retorisk spørsmål?

 5. Ganske morsomt å se fra Dawos på TV nå, titusener av såkalte journalister er helt ville, nesten som småbarn for å dekke WEF.

  Så hvor mange journalister dukket opp for å dekke de langt større milliarder maktmøtene som Bilderberg, Club of Rom, Council of the Federation, Bohemian Grove, Committee of 300 og Council on Foreign Relations der alle beslutninger tas. ?

  Ikke så mye som en eneste en.
  Hvor mange journalister har dekket de møtene de siste 100 år ?
  Ikke en eneste en.

  Jau jau, verden vil bedras.

  Aldri glemt at disse såkalte mediene ALDRI vil foretelle deg mer enn det dem vil du skal vite og ikke noe mer.

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Hvis Greta Tunberg blir invitert, så kommer nok journalistene også. Det er et nivå som journalister kan håndtere. Jeg vet det, jeg kjente Hallo-i-ukens VG-journalister lenge før programmet var påtenkt.
  Det eneste Davos-møtet som har betydd noe, er det i 2009, da Putin advarte vesten mot å misbruke makten sin- både økonomisk og militært.

 7. Avatar for Hammer Hammer says:

  Bra skrevet Geirijo! Det er riktig: Kapitalismens vesen er ikke forandret. Det er bare snakk om å tilpasse seg! Og det er viktig å forstå at hele rammeverket, det juridiske, er bare bygd på militær makt. Det betyr at det går an å fjerne/ta bort slike samfunnssystemer. De er altså ikke Naturgitte! Men de er fremmedgjorte fra det menneskelige vesen og resten av naturen. Det er derfor berettiget å kunne håpe at vi kan fjerne galskapen! :wink::sun_with_face::notes::guitar::cake::coffee:

 8. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  De fikk reine ord for penga fra Greta Thunberg. Det var ikke noe tegn til at hun identifiserer seg med WEF eller noen av dem som søker å ta henne som gissel for sine saker.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

9 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.