Krise og handlingslammelse i tysk politikk

33
Illustrasjon: Fer Gregory, Shutterstock

Tyskland hadde to store folkepartier, som bar den politiske storkoalisjonen i landet. Det var CDU/CSU som kontrollerte og hadde tilliten fra de konservative og kristne, og var de borgerlige velgernes parti, og det var SPD, som kontrollerte arbeiderstemmene og var de store landsorganisasjonenes parti. Begge partiene har naturligvis på samme tid vært den tyske kapitalens og den tyske imperialismens partier og har vært politiske garantister for stabilitet.

SPD har forlengst mistet rollen som folkeparti og sin kontroll over arbeiderstemmene, og det har vendt arbeiderne ryggen på en så demonstrativ måte at arbeiderne ser etter andre alternativer. Ved siden av å være et parti for mer union i EU, er det et parti som søker den urbane middelklassens støtte og formidler deres verdier og fordommer. Dette truer med å gi partiet banesåret.

I de første av Angelas Merkels perioder var hun Tysklands ubestridte leder. På sin ukarismatiske, men tydelige måte, klarte hun å framstå som den som sto for de lange linjene i landets politikk, og i EU var hennes røst utslagsgivende, slik som da EU de facto avsatte Silvio Berlusconi i Italia eller tvang grekerne ned i knestående under finanskrisa. Hun var mor til Die Energiewende, som liksom skulle gjøre Tyskland uavhengig av fossil energi og til et foregangsland innen fornybar energi. Og det var hennes autoritet, mer enn noe annet, som fikk tyskerne til å svært stor grad å akseptere politikken med åpne grenser under flyktningkrisa i 2015.

Men magien er brutt. Merkels æra er over, sjøl om hun etter planen skal fortsette som forbundskansler ut perioden. Partiet hennes, CDU, har valgt en etterfølger som knapt noen i Norge husker navnet på, nemlig Annegret Kramp-Karrenbauer, som når hun åpner munnen eller skriver noe, gjør det tydelig at det heller ikke er noen grunn til å prøve å huske det. AKK, som hun kalles, er ingen leder, framstår ikke som noen leder, og har ikke klart å gi noen ny retning verken for partiet eller landet.

SPDs ledere er like uvesentlige. Willy Brandts og Gerhard Schröders parti er nå overtatt av ubetydeligheter som Saskia Esken og Norbert Walter-Borjans, siden partiet på moderne vis holder seg med to ikke-ledere. Deres mest markante standpunkt er at de ønsker å avkriminalisere cannabis, kanskje like greit, fordi tyskerne med dem i ledelsen antakelig vil ønske å ta seg en joint for å glemme hverdagen.

Velgerne reagerer

Særlig i det gamle Øst-Tyskland har storkoalisjonen mistet svært mye av det den hadde av tillit. Det viste seg ved regionsvalgene tidligere i 2019.

Landdagsvalgene i de tyske delstatene Brandenburg og Sachsen ble akkurat det jordskredet som meningsmålingene tydet på, og som vi skrev om her. Det ble faktisk en enda større tilbakegang for sosialdemokratene og en enda større framgang for AfD enn det de siste målingene viste. Magasinet Der Spiegel skriver at «det ble et sjokk, men ikke det jordskjelvet alle fryktet». Det er fattigmanns trøst. Ja, CDU ble fortsatt største parti i Sachsen, men det var etter et tap på over 7 prosentpoeng. Og med AfD på på en soleklar annenplass med 27,5 prosent mot meningsmålingenes 24,5 prosent. Og ja, SPD ble størst i Brandenburg, og det til og med litt større enn antatt på forhånd, men tapet ble på 5,7 prosent og AfD fikk 23,5 prosent mot de 21 prosent som var antatt i meningsmålingene.

Det er Grüne, og ikke SPD som er blitt det urbane småborgerskapets parti, og de er så langt fra arbeiderklassen det nesten er mulig å komme.

Les: Tyskland: dobbelt ørefik til storkoalisjonen

Les også: Full krise i tysk sosialdemokrati

Meningsmåling ved utgangen av 2019

Hadde det vært valg til Forbundsdagen i desember 2019, ville frustrasjonen, handlingslammelsen og forvirringen manifestert seg. Dette er et sammendrag av de siste målingene med resultatene fra siste valg ute til høyre:

CDU/CSU har pleid å ha minst hver tredje tyske velger i lomma, nå bikker de ned mot å ha bare hver fjerde velger der. SPD var tradisjonelt et over 30 prosentparti, hadde ved siste valg 20,5% og sliter nå med å holde seg over 10%. Hadde det vært valg nå, ville de antakelig bli slått av Alternative für Deutschland (AfD). AfD gjorde brakvalg i Øst-Tyskland, der de har sopt til seg arbeiderstemmer fra Linke og SPD samtidig som de har gjort innhogg i de kristne og konservative velgerskarene til CDU. Men på landsbasis har de ennå ikke klart å bryte den kritiske 16%-barrieren. (Markedsførerne sier at bryter du den, kan du godt komme til å surfe til 25% eller 30%.) Linke og FDP holder seg stabile iunder 10%.

Tyskland står overfor en serie krevende og uløste problemer, slik som kollapsen til vindkraftindustrien, den svært alvorlige krisa i bilindustrien, som ikke klarer å levere de bilene EU-kommisjonen har vedtatt, svikten i tilliten til USA, kaoset i EU, den økende svikten i energipolitikken, behovet for nyorientering i forhold til Russland og Kina, store problemer med migrasjon og manglende integrasjon, kapitalens ønske om en styrket tysk imperialisme og militær opprustning. Bare for å ha nevnt noe. Ingen av partiene makter å ta noen lederrolle, og velgerne er møkk lei av dem.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Dias Dias says:

  Men de har noe vi ikke har, Sahra Wagenknecht. Hadde vi hatt noe i nærketen av henne så hadde jeg gått i gatene med flagg og gått fra dør til dør og fortalt mine medborgere om henne. Men vi har ikke en eneste politiker som kan minne om skyggen av henne. Så uansett hva som skjer i og med Tyskland så er de bedre stillt enn oss her oppe på apeberget.
  En overvektig Trine Skrei Grande snikende gjennom potetåkeren på jakt etter fulle og kåte 17åringer blir ikke akkurat det samme.

 2. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Jeg vil tro det når Tromsø blir militært mål for russerne. Norske fregatter kommer ikke engang på skuddhold før det er over. NATO er en trussel for Norge.

  https://www.youtube.com/watch?v=GbPFEpJSRT8
 3. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg regner med at tyske politikere og tysk industri nå innser at det tyske EnergieWende er mislykket og at det grønne skifte fullstendig har stoppet opp. Men fremdeles planlegger Tyskland å stenge ned flere av sine atomkraftverk. Denne omlegging av energisystemet har påført det tyske samfunnet store kostnader og høye energipriser. Bla frykter McKinsey at tysk industri kan få seg en alvorlig knekk pga de høye strømprisene, og det ser også ut som om Tyskland nå ligger på grensen til økonomisk resesjon/krise. Kanskje den tyske stat kunne nedskrive sine investeringer i EnergiWende ved at skattebetalerne må finansiere dette tap og at strømprisene således kunne komme ned på mer normale nivåer? Men hva ville EU og ACER i såfall si til noe slikt?

  Det er mulig at Tyskland må skrinlegge sine planer om å stenge ned atomkraftverk. Isteden kunne Tyskland feks importere nyere russisk atomteknologi og kunne ha bygget nye atomkraftverk som både ville være mer effektive og tryggere (og som bruker opp alt atombrensel). Man kan lure på hvorfor det ikke har skjedd noen utvikling innenfor atomkraft teknologien i Europa slik det har skjedd i Russland. Har hele atomkraft bransjen blitt så kommersialisert og profittorientert at den heller ønsker strømmangel og høye strømpriser fremfor å bygge ut mer atomkraft? Kommersialiseringen av strøm- og energibransjen kan vise seg å være en veldig stor trussel mot de vestlige industrisamfunn.

 4. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Ifølge Deborah Tavares er motto nå (Agenda 2030) at ved og propan skal bekjempes til fordel for strøm (som kan slås av)
  Ergo: Sats på ved og propan.
  Ved er solenergi og gass er ren energi. Vi lures trill rundt.
  Atomkraft er lite ulykker statistisk. Fukushima var sabotasje? Solpanel og vindkraft er det verste alternativet her økonomisk.
  Norge har så mye gass at vi kan regne gass som gratis.

 5. Som jeg har nevnt før, atomkraft er av en eller annen grunn upopulært blant den tyske befolkningen. Det finnes sikkert mange meningsmålinger på dette fra ulike år, denne er fra 2019 og sier følgende:

  Helt og fullt for: 5%
  Nokså mye for: 16%
  Nokså mye imot: 36%
  Fullstendig imot: 40%
  Vet ikke: 3%

  Hele 3 av 4 tyskere er altså mot atomkraft i 2019. Det er litt oppsiktsvekkende at bare 3% sier de ikke vet synes jeg. Det betyr at 97% har et eller annet forhold til spørsmålet. Det var Merkel som besluttet å stenge ned alle tyske atomkraftverk etter Fukushima-ulykken i 2011. Hun visste at det ikke var noen kontroversiell avgjørelse blant tyskere flest. Antagelig kom det beleilig fordi man på det tidspunktet fortsatt hadde tro på “die Energiewende”. Tyskland skulle gjøres grønt, og man skulle bli langt mer energiuavhengig enn før. Atomkraft ble ansett som overflødig og etterhvert også kull- og gasskraft.

  Det mange ikke forstod men som etterhvert har blitt mer klart er at spørsmålet om behovet for å lagre energi er like uløst som før, og dessuten spørsmålet om de nye fornybare energikildenes ustabilitet som henger sammen med behovet for lagring. I seinere tid har også spørsmålet om vindmøllenes visuelle syns- og lydinntrykk gjort dem mindre populære enn tidligere.

  Men på tross av dette er altså tyskerne fortsatt overveldende mot atomkraft selv om de gir en kapasitetsutnyttelse på rundt 90% og stor grad av energisikkerhet ved at de leverer samme mengde strøm 24 timer i døgnet i 1,5-2 år så fort nye staver er ladet. Sannsynligvis trenger de en ny leder som kan overbevise dem om at det er risikabelt å legge alle egga i samme reir.

 6. Fukushima var sabotasje?

  Hehe, Kjell, var tsunamien skapt av NWO eller noe? Tsunamien skapte et strømbrudd som igjen gjorde at pumpene som leverte kjølevann til reaktorene ved Fukushima ikke virket. Selvsagt hadde de dieselaggregater som backup, men da flomvannet trengte inn i kjelleren hvor nødaggregatene stod stanset de også. Dermed var katastrofen et faktum når reaktorene kom ut av kontroll ved manglende kjølevann. Tsunami/flodbølge var noe de ikke hadde tatt høyde for.

 7. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg synes at dette er et skremmende trekk ved den tyske befolkning at det er så stor (og krampeaktig) oppslutning om dagens energipolitikk i Tyskland, en energipolitikk som kan komme til å føre landet ut i et skikkelig alvorlig økonomisk uføre. Det ser ut som man har en del fobier i Tyskland. Erik Reinert har bla fortalt om at det er veldig vanskelig å ta opp visse spørsmål omkring finansbransjen i Tyskland fordi begrepet “høyfinans” blir betraktet som å være et nazistisk og antisemitisk begrep. Og mange tyskere er fremdeles livredde for slikt som pengetrykking og inflasjon (og kanskje også gjeld) fordi man har hørt om hyperinflasjonen i mellomkrigstiden (en hyperinflasjon som skyldtes at Tyskland hadde stor utenlandsgjeld som måtte betales i britisk pund og i franske franc). Mens dagens tyske merkantilisme er ok fordi man ikke tidligere har hatt problemer med dette i tysk historie, og Tyskland er det landet som sammen med Kina konkurrerer om hvilket land som har det største handelsoverskuddet i dagens verden (og store deler av dette handelsoverskudd må lånes bort for at verdensøkonomien skal gå i balanse). Wahnsinnig er vel rette ordet.

 8. Mye enig i det. Det pussige er jo at mens mye av Europa ellers etterhvert har valgt seg eller fått seg “sterke ledere” (det er nok å nevne navn som Putin, Victor Orban i Ungarn og lederne i Polen og Italia som jeg ikke husker navnene på i farta, så står det veldig dårlig til i Tyskland med lederskap som Steigan er inne på. Når man har cannabis som viktigste kampsak så sier det sitt. Det blir nesten umulig å skape en bærekraftig koalisjon f.eks hvis meningsmålingene slår over i neste forbundsvalg. AfD blir man i hvert fall nødt til å ta hensyn til.

  Jeg tipper at de økonomiske problemene bare vil tilta, men langtfra bare pga. Energiewende. Når man har en så stor og åpen eksportøkonomi blir man sårbar. Hvis splittelsen mellom USA og EU fortsetter å utvide seg tipper jeg man vil se at Tyskland og dermed også EU orienterer seg mer mot Kina og Østen og Russland med nye handelsavtaler. Norge kan fort havne i skvis forresten.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

25 flere kommentarer

Deltakere