Tysk vindkraft i hardt vær: Vindkraftkjempe vakler

12
Illustrasjon: Shutterstock

Krisa i tysk vindkraftbransje skjerpes, og har nådd selveste edderkoppen i nettet, Enercon. Kjempen har bygget 17 000 av de vel 29 000 vindmøllene på land i Tyskland. Nå varsler de innstramminger som vil koste 3 000 arbeidsplasser, ifølge Süddeutscher Zeitung. Det er Jan Herdaloljekrisa.no som bringer denne nyheten til norske lesere. Herdal skriver videre:

«Enercon må kutte 250-300 arbeidsplasser på hovedkontoret, men selskapet har ikke så mange egne ansatte. Forretningsmodellen består i at de setter nesten all produksjon ut til mindre, sårbare underleverandører. Mange ligger i næringssvake områder, og er ofte hundre prosent avhengige av oppdrag fra Enercon. For flere blir oppdragstørken kroken på døra.

Enercons underskudd i år anslås til over 5 milliarder kroner. Som ingen andre har selskapet symbolisert vindkraftbransjens framvekst i Tyskland. Nå risikerer det også å bli symbolet på dens fall.

Bakgrunnen er et regelrett sammenbrudd i utbyggingen av vindkraft på land i Tyskland. Enercon leverte 700 landbaserte vindturbiner i fjor. I år havner de trolig på 65.»

Les også: Dramatisk krise i tysk vindindustri

I første halvår 2019 ble det satt opp 86 nye vindturbiner i Tyskland. Det er det minste antallet noen gang siden 2000 da loven om fornybar energi ble vedtatt, skriver Focus.de. I forhold til første halvår 2018 er det en tilbakegang på 82 prosent. I tillegg ble 51 eldre og mindre vindturbiner lagt ned.

«Vindbransjen opplever sin verste krise hittil,» sier Oliver Hummel som er sjef for firmaet Naturstrom i Düsseldorf. Tyske kommentatorer sier at med denne tendensen er landets klimamål i fare. En av grunnene til at det stanser opp er at det er økende motstand mot vindindustrien blant tyske innbyggere. Industrien snakker om «klagestorm» og ber myndighetene hjelpe til med å «skape større aksept», skriver FAZ.

«Tida da Tyskland var det største markedet for vindindustrien er over,» skriver Handelsblatt.

Samtidig skriver nettavisa EnergiWinde, som er magasin for såkalt «grønn energi» at den tyske regjeringa fullstendig feilvurderer Tysklands energibehov fram mot 2030. Den tyske regjeringa sier i sine planer at Tyskland da vil bruke mindre strøm enn i dag. En nye studie viser at landet kan komme til å trenge dobbelt så mye strøm som i dag. Det betyr at det ikke er hode og hale på den såkalte Energiewende. Prognosene bommer med en halv evighet og den såkalte «miljøvennlige» energien er verken så miljøvennlig som lovet eller så effektiv som det er blitt hevdet.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Det er ganske utrolig at en så stor og avansert industrinasjon slik som Tyskland har klart å havne opp med en så fullstendig mislykket energipolitikk som dette. Dette er jo egentlig en stor og veldig farlig skandale. Man skulle nesten tro at landet ble styrt av idioter. En ting er at vindkraftbransjen har tjent godt med penger på dette, en annen sak er at tysk industri nå har havnet opp med både dyr og ustabil strøm og kanskje også strømmangel på sikt. Og nå trues dessuten Tyskland av økonomisk resesjon (og dette kan muligens skyldes høye strømpriser og utsiktene til framtidig mangel på strøm).

  Og hva gjør Tyskland nå? Henter strøm fra Norge?

  McKinsey har nylig kommet med en rapport om EnergieWende i Tyskland, og det er en ganske nedslående rapport. Noen korte udrag fra omtale av rapporten:

  A new report by consulting giant McKinsey finds that Germany’s Energiewende poses a significant threat to the nation’s economy and energy supply.

  “Problems are manifesting in all three dimensions of the energy industry triangle: climate protection, the security of supply and economic efficiency,” writes McKinsey.

  In June 2019, Germany imported more electricity than it exported, and by 2023, Germany will become a net electricity importer, McKinsey predicted.

  As such, McKinsey worries that Germany may not be able to meet demand with imports. “In the medium term, there is a risk that there will not be enough supply capacity in the entire European network.”

  German consumers have paid dearly for the energy transition. German electricity prices are 45% above the European average, McKinsey reports.

  Electricity prices will continue to rise through 2030 McKinsey predicts.
  And higher prices will threaten the German industry’s competitiveness. “Even a modest increase of a few euros per megawatt-hour,” McKinsey says, “could jeopardize the competitiveness of energy-intensive industries in Germany.”

 2. Og fra 01.01.20 fortsetter den tyske galskapen med å legge ned perfekt fungerende atomkraftverk lenge før den operative livslengden er over. Da forsvinner Philipsburg fra nettet med 1400 MW og rundt 18 TWh kraft fra nettet for alltid. Det er nok strøm til f.eks å drive 2 x en fullelektrifisert norsk personbilpark. Det tilsvarer også noen tusen vindmøller avhengig av størrelse.

  Men det skal sies at i motsetning til mye annet av dagens politikk, inkludert flere vindmøller, så er dette et populært initiativ blant innbyggerne. Dermed får de i hvert fall hva de ber om på godt og vondt.

 3. Det er av samme grunn som Norge har tusen svindelmøller og 200-300 tusen Muhammedanere - subsidier. Subsidier er alltid overføring av midler til mindretallsinteresser. Om man åpner for subsidier, så incentiverer man folk til å påvirke lovgivningen til fordel for sine egne mindretallsinteresser. Dette har jeg forklart deg mange ganger. Likevel er du ikke prinsipielt imot subsidier.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Det er den klassiske diskusjonen om man skal skylde på pianoet eller på pianisten hvis pianisten gjør feil, eller om det er skytevåpnet som er problemet eller om det er den som skyter som er problemet.

 5. Vet du at dette er populært blant innbyggerne?

  Ja, det er jeg helt sikker på. Så sikker at jeg ikke tar meg tid til å sitere meningsmålinger osv. Selvsagt finnes det mange tyskere som er imot nedleggelse, ikke minst aksjonærene i kraftselskapene som mener de blir for dårlig kompensert, men et stort flertall er for. Det var en god grunn for at det var så enkelt for Merkel & co. og komme med “moratorier” etter Fukushima-ulykken i Japan hvor 7 eller 8 av de eldste atomkraftverkene aldri fikk lov å starte opp igjen. Ingen protesterte, i alle fall som hadde høye nok røster. Merkel visste at det var et populært grep, hun risikerte absolutt ingenting politisk.

  Hver gang et tysk atomkraftverk stenges nå sitter det tusenvis av “grønne” og ser at dampen sakte svinner hen, og de klapper og omfavner hverandre omtrent som om de var på et religiøst møte. Følg med på bilder og video når Philipsburg stenges så skal du se.

  Det som er ille i tillegg til den vanvittige sløsingen som en for tidlig stengning er, er at tyskerne også ser ut til å påvirke atomkraften i både Belgia og Frankrike. I Belgia fabler man (dvs. har vedtatt) om å stenge ned alle de 7 atomreaktorene innen 2025 som produserer halvparten av landets strøm. Samtidig er det ingen som vil investere i nye konvensjonelle gasskraftverk som blir ulønnsom når ustabil og subsidiert vindkraft bygges ut i stort tempo. På ferie i sommer kom jeg tilfeldigvis i prat med et eldre pensjonsert belgisk ektepar hvor han hadde jobbet som ingeniør på turbin- og generatordelen i bl.annet atomkraftverk i landet. Han fortalte meg at han var glad de var blitt gamle (over 80 år) og sannsynligvis slapp unna de verste følgene av idiotien.

  Han fortalte også at fortida var kommet tilbake ved at myndighetene oppfordret folk til å installere vanntanker som samler regnvann fra tak til vanningsbruk og annen bruk, akkurat som var vanlig for 40 år siden og bakover. Dette fordi belgiske myndigheter sliter mer og mer med å skaffe nok vann til befolkningen, noe som ikke minst er en kraftkrevende affære med mye pumping.

 6. Avatar for SHO SHO says:

  Man må kunne si at mye av politikken i Tyskland er ganske Merkelig. For ikke å si skremmende. Det ser ut som det tyske EnergieWende har ført til at tysk strømpris nå ligger 45% over gjennomsnittelig strømpris i EU og at denne høye strømpris nå kan true tysk industri iflg McKinsey. Jeg har mistanke om at Tysklands mottiltak mot dette er å presse igjennom økte strømpriser i resten av EU (inkl i Norge) slik at tysk konkurranseevne styrkes relativt i forhold til de andre EU-landenes konkurranseevne. Men en konksekvens som McKinsey advarer mot er også at det kan utvikle seg til å bli strømmangel i Europa når atomkraftverk og også diverse kullkraftverk og gasskraftverk legges ned både her og der i EU. Og hva skjer om 15-20 år når vindmøllene i EU skal fornyes og nye vindmøller skal bygges bla ved å bruke strøm fra fremtidig dyr vindkraft kan man lure på. Det må bli veldig kostbart. (Det har noe med eroei-begrepet å gjøre, blir energiavkastningen for dårlig trues sivilisasjonen).

  Mulig at neste generasjon av mer effektive vindmøller sammen med enda høyere strømpriser i EU vil kunne gjøre at vindmøller blir lønnsomme uten subsidier (?). Men det løser ikke de grunnleggende problemene med vindkraft slik som ustabilitet og at vinden ikke blåser hele tiden samt alle de problemer og plager som befolkningen og naturen blir påført. Mange fagfolk advarte i sin tid mot konsekvensene av EnergieWende uten å bli hørt. Det ser ut som disse fagfolkene nå har fått rett. Jeg frykter at resultatet blir at EnergiWende havarerer, noe som kan bli ganske katastrofalt for hele Europa. I mellomkrisgtiden opplevde Tyskland krise og hyperinflasjon, nå risikerer Tyskland og Europa å oppleve sammenbrudd i sitt energisystem.

 7. Ja det er Merkel-ig. Jeg har fundert mye på hvorfor akkurat dette skulle skje i Tyskland, industrilandet framfor noen i Europa, et industrielt “power house” hvis varer kan finnes i hjem omtrent overalt på kloden. Hvorfor vil de risikere hele sin konkurranseevne ved å satse på “Energiewende” og legge ned atomkrafta, og som det snakkes om snart kullkrafta også? Brunkull er Tysklands eneste store energiressurs og gir en stor grad av energisikkerhet for grunnlasten i strømforsyninga potensielt godt utover 2050. Er det bare overbevisningen om global oppvarming pga. CO2 som ligger bak?

  Angående det siste så tviler jeg sterkt. Det tyske lederskapet og forsåvidt innbyggerne selv må vel snart se like klart som alle andre at mens de potensielt legger ned et par dusin kullkraftverk, så bygger resten av verden, først og fremst i Asia, hundrevis av dem. Så hvorfor skal tyskerne ofre seg mens andre får tilgang på billigere strøm? Er det ren altruisme og godhet som ligger bak?

  Jeg har ikke noen sikre og gode svar, men kan bare fundere. Driften av atomkraft i dag har så mange innebygde sikkerhetssystemer at en ulykke nærmest er utenkelig under normale forhold etter min mening. Men hva med unormale forhold? Frykter tyskerne det, og hva er unormale forhold? Vet de noe som andre ikke vet? Ting som potensielt kan gjøre atomkraft farlig kan f.eks være krig og terror, en ny solstorm à la 1859 Carrington Event og jordskjelv. Vi bør vel ta med tsunami også. De to siste virker veldig irrelevante for europeiske atomkraftverk, men bare ved første blikk. Tyskerne har presset gjennom at det franske atomkraftverket Fessenheim rett ved grensa stenges så snart det nye i Flamanville er i drift om ikke lenge. Selv om Fessenheim er det eldste franske er hovedbegrunnelsen at det ligger rett oppå en forkastningslinje hvor små jordskjelv forekommer.
  Atomkraftverk utgjør utvilsomt en fare i en moderne krig. De er store mål og kan lett treffes av moderne presisjonsstyrte missiler. Spørsmålet er hvorfor en angriper bevisst ville gjøre et stort område ubeboelig ved at stråling slipper ut.

  Inntil nå har “Energiewende” vært moderat populært blant tyskere flest. Men har avfunnet seg med de høye strømprisene. Vi skal selvsagt huske på at tysk kraftforbruk er bare 1/4 til 1/5 av norsk per innbygger. 3 kr./KWh ville være katastrofalt for mange norske husholdninger. Oppvarming i de tyske husholdningene gjøres med gass, olje, bioenergi og i noen områder fyringsbriketter laget av brunkull, eller det er fjernvarme. Industrien er skjermet for å opprettholde konkurransen.

  Sjøl tror jeg “Energiewende” og aksepten tildels kan forklares med den tyske “psyken”. Man har hatt et ønske og drøm om å gjøre landet langt mer energiuavhengig. Historien ligger og lurer i bakhodet. Tyskland tapte i stor grad 2. verdenskrig fordi de ikke klarte å skaffe nok olje til å drifte krigsmaskineriet mens de allierte hadde overflod. Mye handlet om forsyninger og ressurser.
  Tyskere er mye mer kollektivt bevisste enn dagens nordmenn i alle fall. De er et tettbefolket land med begrensete ressurser, og tenker derfor mer kollektivt, dvs. de har et mer bevisst forhold til at hva den enkelte gjør er viktig for landet som helhet. De sorterer f.eks avfall med tysk grundighet, ikke bare pga. miljø men fordi de da også holder ressursen innad i landet. De blir mer uavhengige. De har ikke den samme sløvheten og likegyldigheten som etterhvert bortskjemte nordmenn har opparbeidet seg.

  Derfor var det også lett å få dem med på “Energiewende” selv med noen store oppofrelser som digre vindparker og dyre solpaneler. Drømmen om energiuavhengighet har levd; et slags “Festung Deutschlands” som skulle stå imot stormen selv om olja og gassen blei dobbelt så dyre osv.
  Nå har man etterhvert begynt å forstå at denne drømmen ikke lar seg oppfylle med vindmøller og solpaneler, og det har nesten stanset helt opp med oppsetting av nye vindmøller. Mange, ikke bare i Tyskland selvsagt, har latt seg bedåre av grønne nettsteder som stadig har pøst ut propaganda om at “vindkraft (eller solenergi) er nå billigere enn kullkraft” og lignende disinformasjon som utelater viktige premisser. Det i tillegg til den statlige propagandaen. Det hele minner mye om propagandaen om elbiler som supermiljøvennlige i Norge.

 8. Men det løser ikke de grunnleggende problemene med vindkraft slik som ustabilitet og at vinden ikke blåser hele tiden samt alle de problemer og plager som befolkningen og naturen blir påført. Mange fagfolk advarte i sin tid mot konsekvensene av EnergieWende uten å bli hørt.

  I kveld tikket det inn en melding på NordPools “Urgent Market Messages” som illustrerer hva som kan skje i framtidas europeiske elektriske system, og hvor danskene ligger i front. Den lød som følger:

  “Due to technical issues on the Skagerrak interconnector, it is necessary to reduce the transmission capacity. At present time there is no end date for the reduction at the border. Energinet is currently analyzing possible solutions and capacities. Energinet will update this message when more information is available. See also https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/a19c475c-f70c-4830-b835-dda7ddabd1b1/3

  Her må man lese litt gjennom linjene og ha noe kunnskap om endringene som har skj edd i dansk kraftindustri de siste åra. Det viktigste er den uthevede linja som viser at Energinet (tilsvarende vårt Statnett) frykter kraftmangel. Pga. teknisk feil er det altså begrensninger på utvekslingskapasiteten (Skagerrakkablene 1-4) mellom Danmark og Norge, som ved maks ytelse er på 1700 MW. For øyeblikket er maks Norge-Danmark ca. 600 MW. For danskene er dette alvorlig fordi det i en gitt situasjon kan føre til knapphet på strøm.

  Hvorfor? Danskene har nå en installert vindkraftkapasitet på 4850 MW. Når det blåser mye er dette i mange tilfeller nok til å dekke hele behovet og et overskudd for eksport. Men ved vindstille kan de yte godt under 100 MW, det laveste jeg har sett var så lite som 19 MW.
  Samtidig har vindkraften allerede utkonkurrert endel av den regulerbare krafta i Danmark som ikke lengre var lønnsom. Noe er lagt ned, og noe er lagt i møllpose og kan ikke fyres opp på kort varsel. Det har ført til at de ikke lengre er selvforsynte med kraft i enhver tenkelig situasjon, særlig i spisslasttimene. Danmark baserer nå sin energiforsyning i stor grad på at de kan importere fra Norge, Sverige, Tyskland og helt nylig gjennom Cobra-kabelen fra Nederland når det blåser lite. Motsatt at de kan eksportere når det blåser mye.
  Men av disse så er det kun Norge som kan fôre dem med nok kraft i nær sagt enhver tenkelig situasjon, og da først og fremst i en periode med streng kulde hvor det er mørkt og blåser lite. Derfor blir det alvorlig for dem når Skagerrakkablene svikter rett før inngang til vinteren og reduserer kapasiteten til nær 1/3.

  Denne situasjonen vil bare forverres ettersom flere og flere land legger ned regulerbare kraftverk og satser på vind og sol. Å ha store strømforbindelser mellom landene hjelper absolutt ingenting hvis ingen har kraft å avse.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

4 flere kommentarer

Deltakere