Seniorforsker ved FFI: at ukrainske barn må grave skyttergraver er «dugnad».

0
Faksimile av VGs oppslag.

Av Kari Angelique Jaquesson.

VG har publisert en artikkel der de omtaler at barnehjemsbarn må grave skyttergraver som «dugnad». Dette ble først omtalt av  doktor i russisk historie og redaktør av nettstedet Kaleidoskop, Bjørn Nistad 2.12.2018. Nistad beskriver dette slik de fleste ville gjort, nemlig som tvang. Barn skal ikke grave skyttergraver, barn skal ikke brukes i propaganda.

Om det samme hadde funnet sted i Russland, Iran, Syria, Venezuela eller et annet «upopulært» land mediene liker å skrive nedsettende om, ville noe slikt blitt fremstilt som en «sjokknyhet».
Men i Ukraina er det visst helt annerledes.

Denne bildeteksten har VG valgt til dette bildet: «HJELPER TIL: Flere ukrainske barnehjemsbarn bisto med å styrke skyttergraver nær byen Mariupol.» Foto: Sergey Vaganov / TT NYHETSBYRÅ

Redde barn
«Barna ønsker selv å hjelpe soldatene. Forsvarslinjene er ikke aktive, og derfor er det trygt for barna å oppholde seg her. » påstår barnehjemsbestyrer pastor Gennadiya Mokhnenko, for anledningen ikledd militæruniform.
Men han forteller også at barnehjemmet bare ligger et kvarter unna og at:
«Når barna våkner om morgen ser de bort på det som kan bli en frontlinje på få minutter. De er redde.»

Det er ikke bare barnehjemsbarna som er redde. VG siterer en kvinne som forteller: «Denne uken har antall soldater og politi i Mariupol økt betraktelig. Folk er svært redde. Soldatene er bevæpnet, og det er skummelt å gå ute med barna.» Dette er åpenbart ikke noe barnehjemsbestyreren lar seg skremme av. Han  mener «barnas arbeid bør være til inspirasjon for hele landet. «.VG hadde visst ingen oppfølgingsspørsmål til barnehjembestyreren. Finn en ekspert
Men de har kanskje stusset litt på hvordan dette oppleves for barna. Fremfor å henvende seg til en ekspert på barn, oppvekstvilkår, og mentale helse, velger VG å spørre Tor Bukkvoll, Russland-ekspert og seniorforsker ved FFI, Forsvarets forskningsinstitutt. «Er det greit at barn bistår militæret med slikt arbeid?»
På hvilken måte de mener om «det er greit» er ikke godt å si. Mener VG  juridisk, moralsk, eller helsemessig «greit»?
«Dersom disse barna er tvunget til å gjøre dette arbeidet er det fælt, men det har jeg ingen mulighet til å vite noe sikkert om.» sier Bukkvoll. VG er åpenbart fornøyd med dette skuldertrekket av et svar.

Dugnad
Bukkvoll  «opplever de som støtter Ukraina har en dugnad for å beskytte byen sin, og at de vil bidra med det de kan for å hjelpe ukrainske soldater .»
«De» skal altså også  inkludere barn som med stor sannsynlighet er sårbare og traumatiserte etter å  ha mistet familie og bodd på gaten skal beordres ut for å grave skyttergraver.

Det er kløktig at VG velger å spørre en som Bukkvoll. Hadde de henvendt seg til en psykolog, barnevernet, eller en spesialist i barns rettigheter kunne det hende at vedkommende ville svart at det  å skremme barn med krigspropaganda og tvinge dem ut for å grave skyttergraver, ikke er forsvarlig, men et overgrep og et blatant brudd på deres rettigheter som barn,  noe som må fordømmes på det sterkeste.

Nazistene i Ukraina – betalt av NATO
Det krigerske nazistregimet i Ukraina er en realitet takket være milliarder av dollar fra NATO, inkludert Norge. NATO fortsetter pengegaloppen, og nå er amerikanske leiesoldater på vei til Ukraina.

Barn lærer å drepe russere
Barn i Ukraina må ikke bare grave skyttergraver, de trenes i drapsleire, skremmes opp midt på natten og må lære å skyte. De indoktrineres med at russere og separatister ikke er mennesker.

AP beskriver videoen slik: 
«I en leir grunnlagt av en ukrainsk nasjonalistisk gruppe lærer barn å bruke gevær for å drepe russerne og deres sympatisører. De blir også indoktrinert med nasjonalistisk ideologi, inkludert forakt for LGQT-rettigheter.»

Bjørn Nistad beskriver situasjonen slik:
«Jeg kan ikke forstå hvordan det er mulig å betegne et regime som hyller erklærte fascister, som bruker høyreekstremistiske militsgrupperinger til å undertrykke et separatistisk opprør, som gjør det straffbart å kritisere fascister og høyrenasjonalister, og som bruker offentlige midler på å lære barn og unge å hate og skyte russere, separatister og deler av sin egen befolkning, som noe annet enn fascistisk.

Nistad treffer spikeren på hodet når han skriver: » Å få norske massemedier til å bruke betegnelsen fascisme på dagens ukrainske regime og forholdene i Ukraina er umulig. Det er knapt mulig å få dem til å si noe negativt om Ukraina.» 

Russiske politiske fanger 
«Lutsenko sa også at Ukraina har et godt grunnlag for en byttehandel. Ifølge riksadvokaten har Ukraina over 3000 russiske fanger dømt for kriminell aktivitet mot staten.» Hadde det ikke vært snakk om russere ville de selvsagt blitt omtalt som «politiske fanger», men når det er snakk om Russland og russere er inntrykket at vanlige begrep, uttrykk, fakta og journalistisk integritet kastes overbord.

En kan lure om det er journalistene som bedriver denne formen for ensidig kampanje på eget initiativ, eller om de blir instruert.

Pålitelige  kilder i krigstid
Hvordan skal vi kunne stole på våre medier om det skulle bli krig i vår eget land?  I dag kom det brosjyre fra «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap» med «Råd om beredskap».
Der står det:  «Husk! Krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre feilinfomasjon. Vær derfor ekstra oppmerksom på at du får informasjon fra pålitelige kilder

Hvilke pålitelige kilder siktes det til?

Ingen av hovedstrømsmediene kvalifiserer til å bli betegnet som «pålitelig», ikke  regjeringen heller.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Kari Jaquesson.

Merknad:

Seniorforsker Tor Bukkvoll står på lista til Intergrity Initiative som deltaker i deres norske «klynge». Prinsippet for disse gruppene er at de skal jobbe via journalister som på diskret vis planter artikler i mediene på oppdrag fra det britiske programmet.

Klikk her for å støtte den kritiske og uavhengige journalistikken.


Forrige artikkelNGOene en trussel mot Afrika
Neste artikkelHagens akrobatiske politiske utspel