Verdibørsen på kjetterjakt

18
Einar Jacobsen

Av Einar Jacobsen.

I P2s Verdibørsen går det for tiden en serie om konspirasjonsteorier. Hele fem episoder er viet temaet. I utgangspunktet er dette bra. Konspirasjonsteorier er fascinerende og de aller fleste av oss har vært borti dem på en eller annen måte.

Gjestene i studio var religionsforskerne Terje Emberland og Asbjørn Dyrendal og den svenske filosofen Åsa Wikfors. De ble presentert «som de fremste ekspertene på konspirasjonsteorier». Jeg tenkte derfor det lå an til en vitenskapelig og interessant tilnærming. Men programmet skuffet.

Det startet nemlig ikke med noen begrepsavklaring slik man forventer av en vitenskapelig tilnærming. Derimot ble programmet innledet av Donald Trumps påstand om immigrantkaravanene som angivelig skulle være sponset av Georg Soros og det demokratiske partiet. Deretter kommer InfoWars-bloggeren Alex Jones’ påstander om at drikkevannet er forgiftet for å gjøre amerikanere og frosker (!) homofile. Dyrendal forteller at hans møte med konspirasjonsteoriene om John-Lennon-drapet var hans interessevekker. Wikfors blir presentert som ekspert med spesiell interesse for intet mindre enn «kunnskapens fiender». Over seks minutter er gått før programlederen stiller spørsmålet om hva vi står overfor. Svaret kommer umiddelbart: «They’re turning the freaking frogs gay!», skriker en tydelig sint og opphissa Alex Jones.

Scenen var nå satt og programlederen kunne stille det avklarende spørsmålet til Emberland. «Hva er en konspirasjonsteori?»

Svar: «det er en forklaring på hvorfor vonde ting skjer med gode mennesker. Det er en forklaring som skal gi en slags trøst og forståelse for alle de negative utviklingstrekkene i samfunnet, stort sett er det det» forklarte Emberland. Dette kunne like gjerne vært sagt om religion, uten at vi får noen større forståelse av begrepet av den grunn. Svaret ligner for øvrig forklaringa i Store norske leksikon som tilfeldigvis er skrevet av Dyrendal: «Konspirasjonsteori er en nedsettende betegnelse som brukes for å signalisere at forklaringen er beheftet med logiske feil og problematisk omgang med fakta». Her gjør han en uærlig tilsnikelse. En definisjon skal være deskriptiv og ikke legge føringer for vurderinger av moral eller det saksinnholdet begrepet omtaler. Dersom man definerer begrepet religion er det ikke definisjonens oppgave å si noe om troen på en Gud er riktig eller gal, slik Dyrendal gjør. Ei heller skal den gå inn på moralske aspekter og utelukkende legge en funksjonalistiske forklaring til grunn. Disse definisjonene hjelper oss ikke med noen begrepsavklarig. Når de på forhånd slår fast at konspirasjonsteoretikere har en realitetsbrist fungerer de godt for å karakterisere og utdefinere, men ikke for saklig og sannhetssøkende diskusjon. Det er kanskje meningen?

Konspirasjonsteori består av ordkombinasjonen konspirasjon og teori. Det vil si en teori om en hemmelig sammensvergelse eller komplott. Faktum er at som enhver annen teori, er en konspirasjonsteori enten sann eller gal. For å avgjøre sannhetsgehalten må teorien underlegges kritisk vurdering. Det finnes mange spinnville konspirasjonsteorier som ikke fortjener dette, men sanne konspirasjonsteorier finnes også. Et kjennetegn ved konspirasjonsteorier er at de bygger på spekulasjoner som kan være vanskelige å verifisere. At noe ikke kan verifiseres betyr ikke at det er usant! Siden konspirasjoner per definisjon dreier seg om hemmelige sammensvergelser, vil informasjonstilgang nødvendigvis være begrenset. Det er et udiskutabelt faktum at hemmelige sammensvergelser skjer.

Eksistensen av Stay-Behind var lenge en hemmelighet i Norge. Den massive overvåkningen av norske kommunister og venstreradikale var ansett som en usannhet og en konspirasjonsteori før Lund-kommisjonens avsløringer. Nylig konspirerte KrF-nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad mot Knut Arild Hareide. Internasjonalt har vi eksempler som Tonkin-episoden, vitnemålet til Nayirah og påstandene om Irakiske masseødeleggelsesvåpen som alle viste seg å være falske, men som fungerte som legitimering av kriger. Wikileaks har vist oss at hemmelige sammensvergelser er høyst reelle. Hva gir oss grunn til å benekte at konspirasjoner forekommer i dag? Antagelsen om at konspirasjoner eksisterer er vel selve grunnlaget for gravende journalistikk?

Selv om de færreste konspirasjonsteoretikere er voldelige, er ikke teoriene ufarlige, hevdet Verdibørsens eksperter. Men hva da med reelle konspirasjoner som fører til krig, ufattelige lidelser og millioner av drepte? Hva gjør at teoriene om disse reelle konspirasjonene er farlige, men ikke konspirasjonene som muliggjør krig og lidelse? Hvor mange menneskeliv har konspirasjonsteorier på samvittigheten sammenlignet med ulovlige kriger basert på falsk etterretningsinformasjon?

Videre er programmets ingredienser rimelig forutsigbare: 9/11, falske nyheter, Donald Trump, jøder, eurabia, George Soros, kapitalkrefter, ytre høyre, populisme, Russland, vaksinemotstand, barnevern, Rothschild m.m. Ekspertene i studio forklarer oss at konspirasjonsteoretikere har et «oss-dem» syn på verden. «De der oppe styrer». Soros, Rothschild og jødekapitalen inngår sammensvergelser mot vanlige folks interesser. Slik jeg forstår ekspertene må dette være feil. Det finnes ikke reelle interessemotsetninger, vi er alle i samme båt.

Selv om Verdibørsen hovedsakelig snakker om ytre-høyre, Trump og populisme, skinner det gjennom at marxistisk kritikk av kapitalismen er suspekt og forsøkes diskreditert. I tredje programdel sier ekspertene eksplisitt at man på venstresiden karikerer kapitalismen med mannen i flosshatt, monokkel og sigar, og veien derfra til jødehat er kort. Det er en drøy hersketeknikk for det er nettopp hos Marx vi finner formuleringen: kapitalisten er bare personifisert kapital og fungerer i produksjonsprosessen bare som kapitalens ansikt. En slik formulering fungerer som et botemiddel mot det de advarer mot!

Ekspertene hevder ganske oppsiktsvekkende at konspirasjonsteoretikere er av den oppfatning at det ligger noe dypere bak tingene og fenomenene. Det tingen fremstår som, er ikke tingen i seg selv. Verdibørsens eksperter gjør plutselig helt ordinære ontologisk betraktninger som enhver ex.phil.-student har arbeidet med til suspekte konspirasjonstanker.

Hvor mye lærer man av å høre personer med tilnærmet identiske oppfatninger sitte og gasse seg over tåpelige konspirasjonsteorier? Hvorfor ikke invitere en stemme med annet syn? Programmet iscenesatte ekspertene som hellige riddere av vitenskapelig metode, rasjonalitet og kritisk tenkning, men egne argumenter og resultater var unntatt de samme kravene.

Verdibørsens eksperter snakker ikke med konspirasjonsteoretikere, de snakker om dem og behandles ikke som medsubjekter vi kan lære noe av. De er derimot objektivert, ja, kasus som behøver psykiatrisk behandling. Så det kan neppe være noen nye erkjennelser eller dypere innsikt som var ambisjonen. Programmet er derimot et varsku om at jakten på kjettere er gjenopptatt, om enn ikke med korporlig avstraffelse, så i hvert fall med ekskommunikasjon fra det stadig smalere og mindre liberale felleskap.

 

 

Denne artikkelen ble publisert som kronikk i Klassekampen 26.11.2018.

 

Les også:

Splinten og bjelken

Debatt om George Soros på «Verdibørsen»

CIA vurderte å bombe en båt med flyktninger og legge skylda på Castro

Anti-journalistikk i Verdibørsen

 

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for Konutsi Konutsi says:

  Det var da tross alt oppmuntrende, at denne utrolig gode kroniken ble publisert i Klassekampen…

  Jeg tror faktisk ikke et slikt radioprogram hadde slått an i Danmark for tiden. Omfanget av diverse økonomiske bedragerisaker har blitt så enormt der, at det på ingen måte kan presenteres som fiktivt at umoralske kapitalister utnytter vanlege skattebetalere. Det har fremtvunget en ny form for realisme i en del av MSM f.eks Danmarks Radio.

 2. Avatar for Svein Svein says:

  Bra kronikk!

  Første gang jeg så Zeitgeist og lærte hvordan penger blir til trodde jeg filmen var en konspirasjonsteori, eller en bløff. Ingen stat ville finne på å benytte fractional reserve banking var min tanke. Men etter å ha undersøkt saken nærmere fant jeg ut at dette faktisk var virkeligheten, og det var min oppfatning om pengesystem som var falsk. På den andre side kikket jeg ganske nylig på en “flat earth” film på youtube for å finne ut hva dette handler om. Hadde ikke gått mange minutter før jeg innså at for å kunne tro på “flat-earth”-teorien så måtte jeg forkaste det meste av hva jeg har lært om fysikk, samt en god del egne observasjoner. Da sier Occam’s Razor at jeg heller bør forkaste flatjord-teorien og beholde den gode gamle ideen om en rund planet.

  Man bør alltid gjøre sin egen vurdering, og ikke bare forholde seg til hva media eller andre vil ha en til å tro. Det er det vitenskapelige prinsipp. Jeg er ikke overrasket over vinklingen fra NRK og deres eksperter. De fleste mennesker ønsker å beskytte seg mot ubehagelige sannheter og vil gjerne forsikre seg om at alt er bra - i hvertfall i sin egen kulturkrets. Å bygge felles konsensus om hva som er sant og hva som er løgn gir trygghet, selv om det kan være en falsk trygghet. Og er det ikke typisk menneskelig at vi prøver å le bort det som skremmer oss mest?

  Artikkelforfatter tar feil når han skriver at en enhver teori enten er sann eller gal. I vitenskapelig sammenheng er en teori underlagt visse premisser. Disse premissene, eller begrensningene, er ikke alltid kjent. Eksempelvis så utarbeidet Isaac Newton teorien for mekanisk bevegelse og gravitasjon. Noen hundre år senere viste Einstein at Newtons teori ikke var korrekt, men “feilen” ville ikke gjøre utslag før man nærmet seg lyshastigheten. Her blir begrepene riktig/feil eller sant/usant lite dekkende. Det er bedre å spørre hvor godt teorien beskriver virkeligheten. Som artikkelforfatter selv tar opp; vi kan aldri gripe virkeligheten helt, tingen i seg selv vil alltid forbli skjult for oss. Vitenskapens metode gir oss ikke sannheten, men flere og bedre perspektiver på virkeligheten.

 3. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Jeg mener programmene var nesten helt uten verdi. “Konspirasjonsterorier” som har vist seg å være sanne ble ikke nevnt. Og teorier som i samtida blir stemplet som konspirasjonsteorier ble ikke vurdert. Det hele var bare fjas fra ende til annen.

 4. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  Takk. Da slipper jeg å høre.

  Strategien kan se ut til å være å pushe memene “konspirasjoner skjer ikke” og “alle som tror det er gale”. Alle kritiske røster, uansett tema, blir stemplet som “konspiratorisk”.

  Samtidig promoteres flat-earth. En teori jeg ikke hadde hørt om for et år siden, men som nå er over alt.

  Tilfeldig?
  Neppe!!

 5. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Det med Flat Earth må være kun avledende underholdning!

 6. Problemet med falske propagandafronter er enkelt å løse:
  Nasjonaliser Verdens Privat eide Sentralbanker
  Beslaglegg eiernes formuer, inklusive Vatikanet
  Etterforsk de samme for ulovligheter, ta ut tiltale og gi dem sin fortjente straff.
  Deretter kan man ta oppgjøret med dem som har gått deres ærend innen politikk, presse, akademia, politi, rettsvesen og militæret.
  Etter avsluttet oppgave, gjeninføre dødssraff for Landsforæderi, som preventivt tiltak for å forhidre at det hele skeier ut på nytt!

 7. Jeg så den den nye bildeserien din der du fikk fanget det gyldne lyset over Mjøsa på en helt spesiell måte. De var enestående vakre. Spesielt likte jeg det første, og det du kalte" Impressive shore stones! " Flere av disse kan du sikkert delta i konkurranse med hvis du vil.
  Her er norske naturfotografers bilder til inspirasjon.NN For min del gjelder å følge med når lyset faller over fjellene, og det er vinter.Da får fjellene en egen glød på enkelte tidspunkt. Det likner litt på de gyldne fjellene øverst på et av disse to bildene her men det er når granene er dekket av snø, og et spesiellt lys faller på dem, at jeg liker det best :
  Norske naturfotografers bilde.
  NN 2

 8. Ordet konspirasjonsteori skal ha kommet til etter den offentlige henrettelsen av JFK. Et ord som makthaverne brukte for å stemple alternative forklaringer på myndighetenes offisielle versjon. Da betydde ordet konspirasjonsteori altså en alternativ forklaring på myndighetenes offisielle forklaring, en forklaring makthaverne ikke ville at folk skulle lese.

  Det vil si at en konspirasjonsteori behøver ikke være feil. Imidlertid forstår mange ordet konspirasjons-teori som en ondsinnet avledning fra sannheten, og stemples noe som en konspirasjonsteori, vil mange ikke hverken lese eller høre den. En effektiv måte hvis myndighetene ikke vil at folk skal lese alternative forklaringer.

  For eksempel er myndighetenes offisielle forklaring på at 9/11 bygningen Building 7, eller Solomon bygningen falt rett ned i sin egen kjeller, var på grunn av en “asymmetrisk varmeutvikling”. Legger en frem en rapport som viser at det ikke er fysisk mulig, vil den bli lest med stor interesse av bla teknisk anlagte, men fester man en post-it lapp med ordet konspirasjonsteori på rapporten, vil mange bare gå forbi, de vil ikke bruke tid på å lese fantasteri. Hensikten oppnådd.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

10 flere kommentarer

Deltakere