Anti-journalistikk i Verdibørsen

0

NRKs Verdibørsen har til tider vært et svært interessant program. Men det virker som om man nå prøver å senke kvaliteten betraktelig, særlig hvis Aase Cathrine Myrtveits innslag om «Konspirasjonene om George Soros» skal være en målestokk. Det er et 19 minutter langt intervju med skribenten John Færseth. Sistnevnte var innkalt fordi han angivelig skal være ekspert på «konspirasjonsteorier», men det framgår tydelig under hele intervjuet at han i hvert fall ikke har noe greie på George Soros. Færseth sier det sjøl flere ganger at han ikke har lest så mye om ham, ikke har studert ham og ikke har undersøkt. Likevel bruker Myrtveit ham som et orakel.

Elendigheten begynner allerede i tittelen på innslaget. Innslaget heter altså «Konspirasjonene om George Soros«, altså «sammensvergelsene om George Soros», og det er jo ikke norsk en gang. Det man må ha ment er «konspirasjonsteoriene om GS». Gjennom hele innslaget blir det hevdet at det finnes slike konspirasjonsteorier, og Myrtveit gjør sitt ytterste til å kople dette til nazismen og holocaust.

Hvorfor kunne ikke Myrtveit forholdt seg litt nøytral og snakket om kritikken mot Soros? Hvorfor behøvde hun å implisere at enhver kritiikk av mannen per definisjon er en «konspirasjonsteori»?

Uprofesjonell journalist

Det er mange pinlige øyeblikk i intervjuet. Særlig var det ille da Færseth ble spurt om hvordan Soros ble så rik og svarte at han er «en suksessfull investor som har fått en ganske stor formue, som mange andre rike mennesker.» Og Myrtveit godtar dette som et svar. Det må da være for dårlig sjøl for NRK?

Soros er kjent som “Mannen som sprengte The Bank of England” fordi han i 1992 spekulerte mot det britiske pundet og tvang den britiske regjeringa til å devaluere. Samme år spekulerte han også mot den svenske krona. Slik tjente Soros over en milliard pund og påførte britiske skattebetalere en regning på over tre milliarder pund. Også svenske skattebetalere måtte punge ut som følge av denne spekulasjonen. Dette la grunnlaget for den formuen Soros har i dag.

I 2005 ble Soros dømt av en fransk domstol til å betale en bot på 2,8 milliarder dollar for innsidehandel mot Société Générale, så han er altså også dømt for økonomisk kriminalitet.

Kjenner ikke Myrtveit til dette? Har hun ikke gjort noen form for research før hun kjører et 19 minutter langt program? Færseths svar var jo en rein tilsløring, og han slipper unna med det fordi journalisten er så uproff.

PR-mann for Soros

Myrtveit tar opp et intervju der Soros sier at den perioden da han i ungdommen tjente penger på å selge konfiskerte jødiske eiendeler under naziokkupasjonen «var den lykkeligste tida i hans liv». Færseth trekker ikke historien i tvil, men sier at Soros på denne måten «kunne hjelpe jøder å komme seg i sikkerhet», uten at det er helt klart hvordan det å tjene på å konfiskere folks eiendom kan sies å bidra til deres sikkerhet.

Færseth opptrer i programmet som en ren PR-agent for Soros, og sier at spekulanten er for et «åpent og demokratisk samfunn», at hans program er slik som «flertallet i Norge vil si seg enig i» og så videre.

Færseth får lov å flåse om at det «sikkert var han som stjal sykkelen min i sommer også», underforstått: alt dette er bare tull. Og Myrtveit følger opp og sier «ja, det var bare det som manglet». Unnskyld, men kan dette kalles journalistikk?

Myrtveit tar opp Soros og masseinnvandring, og Færseth får lov å si at Soros bare vil hjelpe mennesker i nød, slik som vi andre vil.

Vår kritikk av Soros er faktabasert og gjennomdokumentert

Men man behøver da ikke være rakettforsker for å finne ut at Soros er en aktiv pådriver for masseinnvandring til Europa. Vi vil anbefale Myrtveit å lese hva Soros sjøl skriver om dette før hun igjen prøver seg på å lage et program om denne spekulanten.

I en artikkel i Project Syndicate krever han at Europa skal ta imot minst en million flyktninger i året til en pris av 20 milliarder euro. Artikkelen tar overhodet ikke til orde for å stanse krigen i Syria, men Soros bruker anledningen til å agitere for overstatlighet i EU, og hans svar på hvordan en så massiv flyktningestrøm skal håndteres er naturligvis privatisering. Dette vil skape enorme profittmuligheter for folk som ham, slik vi allerede har sett.

Myrtveit kan også ha utbytte av å lese en nyttårsartikkel fra januar 2015 der Soros skrev at Europa bør tillate seg større underskudd på statsregnskapene for å ruste opp til en krig mot Russland! Han oppfordret til at EU må bruke skattebetalernes penger til å gi Ukraina en kreditt på 20 milliarder dollar – med løfte om mer  – for å sette landet i stand til å føre krig mot sin nabo i øst. I en artikkel skrevet for Project Syndicate skriver finansspekulanten at «Alle tilgjengelige ressurser må settes inn på krigsanstrengelser, også hvis det fører til underskudd på statsbudsjettene.»

Soros har aldri gjort noen hemmelighet av at han aktivt har bidratt til regimeskifter rundt omkring i verden. Dette er tilgjengelig fra åpne kilder, ikke minst fra ham sjøl og hans Open Society Foundation.

Blant de mest kjente fargerevolusjonene som Soros har finansiert og støttet er roserevolusjonen i Georgia (2003) og oransjerevolusjonen i Ukraina (2004). Begge hadde til hensikt å redusere Russlands makt.

Under statskuppet i Ukraina i 2014 opptrådte George Soros omtrent som viseregent av landet. Dette framgår av 2500 dokumenter som er lekket fra serverne til Open Society Foundation.  Dokumentene viser blant annet hvor djupt og i hvor stor grad George Soros personlig var med på å styre utviklinga i Ukraina i forbindelse med Maidan-kuppet. Soros sponset en lang rekke av NGOene som var aktive under Maidan, og han og hans NGO-ledere deltok i detaljerte og omfattende møter med praktisk talt alle lederne av Maidan-kuppet, samt USAs ambassadør Geoffrey Prat, som også spilte en sentral rolle i kulissene.

Den ukrainske avleggeren av OSF, International Renaissance Foundation (IRF) gikk i spissen for å skape det de kalte «Det nye Ukraina».

Særlig avslørende er referatet av samtalene mellom Soros og USAs ambassadør til Ukraina, Geoffrey Pyatt.

Tore-Jarl Bielenberg har skrevet en omfattende artikkel der han viser hvordan George Soros har tatt kontroll over sigøynernes organisasjoner i Europa. Bielenberg skriver:

Sigøynerlederen Rudko Kawczynski hjelper oss å komme nærmere et svar på det.

I et åpent brev av 26. mars 2015 forteller Kawczynski at han i 1996 ble kontaktet av Soros som ba om hans hjelp. I 1997 begynte Kawczynski sitt arbeid som programdirektør for Soros-styrte Open Society Institute i Budapest. Han opprettet da de senere svært innflytelsesrike institusjonene The Roma Program, European Roma Rights Centre (ERRC), The Roma Information Centre i Brussel (ERIO) og Roma Education Fund.(2) Men, heter det i brevet:

«Disse institusjonene skulle være selvstendige stiftelser som var ledet av sigøynere og skulle opptre i tråd med lovene
i landene der de ble opprettet. Men bare kort tid etter at de begynte sitt virke ble jeg nødt til å erkjenne at noen selvstendighet var det ikke tale om. Disse organisasjonene var – og er – kontrollert sentralt av Soros Foundation i USA og er på ingen måte sigøynerorganisasjoner.»

Dette er ikke konspirasjonsteorier. Det er faktiske forhold.

I det hele tatt finnes det en stor, faktabasert kritikk av George Soros og hans virksomhet. Aase Cathrine Myrtveit har ikke en gang prøvd å sette seg inn i dette. I stedet bruker hun programmet til å snakke om «lange jødefingre» i et forsøk på å avlegitimisere enhver kritikk.

Forrige artikkelIndias forbud mot kontanter rammer landets økonomi med stor tyngde
Neste artikkelBemanningsbyrå for streikebrytere
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).