Litt norgesreklame

0

Av Eva Thomassen.

Sitat fra artikkel av Bjørnar Moxnes og Marianne Gulli i Klassekampen:

«Rødt er tydelige på at Assad-regimet er et diktatur som vi ikke støtter, og at protestene for demokrati i kjølvannet av den arabiske våren var rettferdige.»

Dette synet deler Rødt med store deler av venstresida i Norge. Rødt deler denne analysen med akademia og mediene og ikke minst den norske regjering og politikere i alle partier.

Parolene og protestene

Over disse linjene er parolene i «protestene for demokrati», som Rødt omtaler dem som… Dette er fra 2013. De demonstrer for intervensjon og bombing.

Disse fredelige demonstrantene roper på anti-krigsaktivister i vesten om å få støtte til en invasjon av Syria.  På andre bannere blir vi fortalt at det er en revolusjon på gang og de krever «action» og ikke prat. Det er imidlertid vanskelig å få øye på de millionene som det hevdes gikk i gatene og ropte på «demokrati og menneskeretter» på bildene…

Flagget

Det er verdt å merke seg flagget som brukes. Det er det samme flagget som ulike terrorgrupper bruker. Blant annet Al-Nusra og Free Syrian Army. Her brukes det sammen med det svarte og hvite flagget til islamistene i Al-Qaida

Revolusjon og norsk støtte

Norge har hittil brukt over 3 milliarder på å støtte «demokratiforkjemperne» i Syria. Norge har lovet 10 milliarder de neste fire årene. Mat og bistand trengs skal man holde ut i over syv år. Og, Norge spytter ikke i glasset. Vi skåler for denne revolusjonen. Her kjører vi regimeskifte ved å lure venstresida med kodenavnet: «Demokrati og diktatur»

NGO

Pengene til kampen mot «diktatoren», «despoten» og mannen med «tønnebombene»  går gjennom en rekke såkalte bistandsorganisasjoner. Blant annet Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norwac, Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp.

Disse får milliarder av kroner som skal brukes der revolusjonen er i sving. Med pengene følger norsk utenrikspolitikk. 90% av den syriske befolkningen får ikke norske skattepenger De blir utsatt for økonomisk krigføring ved bruk av de mest dødbringende sanksjoner noe land er blitt utsatt for. Som er å betrakte som en krigsforbrytelse.

Norsk Folkehjelp  i Øst-Aleppo

Her ser vi at Norsk Folkehjelp har utstedt et deltakerbevis til en som tilhører Al-Nusra i Øst-Aleppo. Hvordan kan jeg hevde at denne personen som har vært på kurs hos Norsk Folkehjelps lokalansatte tilhører Al-Nusra? Svaret er at Al-Nusra kontrollerte hele Øst- Aleppo og dette beviset fra Norsk Folkehjelp ble funnet i hovedkvarteret til Al-Nusra. Der oppholdt alle NGOéne seg. Og, dette “General Directorate of Local Councils Affairs”  som utstedte dette beviset var den sivile delen av  Al-Nusra.

Foto: Privat Funnet i Øst-Aleppo etter bydelen ble befridd i desember 2016

NRK og NORWAC  i 2014

Nedenfor ser vi overlevering av norske bistandspenger i en mørk garasje i en landsby rett over grensen til Syria. Han putter pengene i innerlomma på jakka. Pengene er smuglet inn fra Libanon med selveste NRK med på smuglerferden. I bilen sitter representanten for NORWAC i forsetet med en stor bag full av dollar. Det er vanskelig å se hvor mye penger som overleveres, men det er 100 dollarsedler i denne pengebunken. Hvem er denne mannen som mottar disse pengene og hva skal han bruke dem til? Kanskje NRK kan svare på spørsmålet? Det vi vet er at man ikke kan bruke dollar i Syria. Man kan heller ikke veksle dollar til syriske pund verken i Syria eller utenfor Syria på grunn av sanksjonene mot syriske banker. Så hva skal disse pengene brukes til?…Denne virksomheten har NORWAC bedrevet i alle disse årene. (er det noen som kan se av bildene hvor mange dollar det er i bunken?)

Skjermdump fra NRK 2014.

Se programinnslaget fra NRK her.

NORWAC I Øst-Aleppo

Diplom til norske skattebetalere

I takknemlighet til det norske folk og NORWAC takker samarbeidspartner SHAFAK for støtten de har fått fra NORWAC Øst-Aleppo siden 2013. Støtte til Al-Nusra. Logoen til SHAFAK fant man klistret opp på veggene i hovedkvarteret til Al-Nusra og White Helmets i det som ble omtalt som et sykehus , men som fungerte som en shariadomstol, torturkammer og fengsel. I tillegg lagre for våpen, mat og medisiner.

Her en annen samarbeidspartner til NORWAC. NORWAC  forteller oss i 2017 at de har samarbeidet med WATAN/KHAYR i 6 år. Det er bare det at norske skattepenger har gått til en organisasjon som har samarbeidet med Al-Nusra i Øst-Aleppo. Klistremerkene med logoen til WATAN fant man også på veggen i hovedkvarteret til Al-Nusra og White Helmet etter bydelen ble befridd.

I dette innlegget redegjør Eva Bartlett om hvordan vestlige land støtter terrorgrupper i Syria. Eva Bartlett er en av veldig få som har reist i Syria en rekke ganger i løpet av krigen og dokumentert at Vesten gir direkte støtte til terrorgrupper.

NORWAC og mislighold av norske skattepenger

NORWAC ble tatt i mislighold av over en million kroner fra sitt kontor i Libanon i 2017. En person ble mistenkt. Han jobber for samarbeidspartneren til NORWAC i Syria, WATAN. Det er fire interessante ting ved denne saken. NORWAC har liggende uhorvelig mye kontanter på et kontor tilhørende en lokal partner i Libanon. Det andre er at NORWAC fortsetter å samarbeide med WATAN. Det tredje er hvor fikk NORWAC over en million kroner fra til å tilbakebetale til UD over en million kroner?

Fra nettsidene til NORWAC
Inside the al-Quds hospital, two Norwegian-supported associations which offer support solely to al-Qaeda and affiliates’ occupied areas of Syria. (Eva Bartlett/MintPress News)

Regimskifte på kammerset

Norge driver også med regimeskifteplaner sammen med andre siviliserte demokratier bak lukkede dører. Der blir blant annet bestemt at Norge sammen med EU og USA ikke skal gi bistand til gjenoppbygging av Syria så lenge president Assad sitter ved makten. Imperialisme?

Bistand til terrorgrupper er straffbart etter norsk lov 

Straffeloven § 131 til § 136 a

ØKOKRIM 21.03.2017

Henvisning til straffelloven § 131 (terrorhandlinger) til § 136 a innebærer at rapporteringspliktige skal undersøke og rapportere transaksjoner hvor det kan være mistanke om tilknytning til terrorhandlinger eller finansiering av terrorvirksomhet.

  • 136 a.Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Definisjon på en terrorhandling etter Sikkerhetsloven §3 punkt 5, blir terrorhandlinger definert som: «Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål». 

I Syria er målet regimeskifte og midlene er bruk av terrorister.

Altså det er straffbart etter §136a i straffeloven og sikkerhetslovens §3 punkt 5 det norske bistandsorganisasjoner og norske myndigheter gjør i Syria. Norske myndigheter gjennom bistandsorganisasjonene gir direkte støtte til terrorgrupper. Både materielt og økonomisk. Norske bistandsorganisasjoner kan ikke redegjøre for hvem som er sluttmottakeren av bistandspengene – ei heller hva de brukes til. Vi vet imidlertid at norske NGOer kun opererer i områder der man må samarbeide med terrorgrupper. I områder som er så farlige at de ikke tør å ha egne ansatte der. Altså de overlater millionene til noen som åpenbart ikke synes det er så farlig der…

Kan disse dokumentere at pengene som kommer inn i Syria i cash går til det de var ment for? Nei. Det har vi bevis for de ikke kan. NGOene kan ikke vite hvem som er sluttmottakeren av millionene som renner inn i Syria.

Syriske «revolusjonære» demonstrerer mot Obamas «procrastination». De savnet Bush’ «»audacity», som da han bombet Irak sønder og sammen. (Hvor ble det av «serendipity»?)

Gåte 1

Det er meg en gåte at ikke norske journalister eller politikere bekymrer seg over at den norske regjering bruker 10 milliarder av fellesskapets penger på å støtte dem som vil bedrive norsk utenrikspolitikk i Syria uansett hvem de er. Nei, ikke uansett hvem de er. De må som disse på bildene over kreve regimeskifte for å få skattepengene våre. I  områdene der norske skattepenger forsvinner er det terrorister som gjør den skitne jobben for Norge. 

GÅTE 2

Hvordan kan venstresida være så forblindet av ordet «REVOLUSJON» at de ikke kan se at det er REGIMESKIFTE – KRIG de støtter?

 

 

Klikk her for å være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.