Stikkordarkiv for Israel

USA bekrefter at Israel har atomvåpen

Det har naturligvis lenge vært kjent at Israel har atomvåpen, men verken myndighetene i Israel eller USA har vært villige til å innrømme dette.Negev Nuclear Research Center i Dimona driver forskning på og utvikling av kjernefysiske våpen. Dette har foregått utenfor og i strid med internasjonalt lovverk. Mordechai Vanunu, som hadde jobbet som tekniker i…

– Det er noe veldig merkelig med IS

Det er noe svært merkelig med IS, eller Den islamske staten. Gruppa oppsto tilsynelatende fra ingenting. Så plutselig hadde de en større hær som feide inn i Irak med en kolonne hvite Toyota SUV-er og fikk den irakiske hæren til å fordufte som vann i ørkenen. Og så har USA og Gulfstatene med lettlurte nasjoner…

Lenke

Slik spredde Norge atomvåpen

De norske tungtvannssabotørene klarte å stanse Hitlers atombombe. Men etter krigen ble norsk tungtvann og atomteknologi brukt til å lage atomvåpen over hele verden. Dette skriver Ståle Hansen NRKs nettsider. Og fortsetter:

– Norge har vært en viktig bidragsyter til atomvåpenproduksjonen i verden, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Det er nemlig et lite kjent faktum at Norge var en atomstormakt på 1950- og 60-tallet. Norge var det sjette landet i verden – og det første utenfor stormaktene – som greide å bygge en atomreaktor.

Ved hjelp av blant annet tidligere hemmelige dokumenter har NRK laget denne listen over de viktigste norske bidragene til spredning av atomvåpen:

  • Israel, India, Storbritannia og Frankrike har brukt norsk tungtvann til å produsere store mengder atomvåpen.
  • Sverige og Romania skaffet seg norsk tungtvann til atomvåpenbruk, men avsluttet sine programmer før de kom så langt.
  • Israel kjøpte store mengder laboratorieutstyr som kan brukes til å lage plutonium fra det norske atomfirmaet Noratom.
  • Noratom la også inn anbud på å bygge hele den israelske atomreaktoren i Dimona, der landet produserer sine atomvåpen.

Norge bisto også Jugoslavia, Egypt, Taiwan, Sør-Afrika og Argentina i arbeidet med hemmelige atomvåpenprogrammer. I noen tilfeller gjaldt det atomkraft, men Lodgaard tilføyer:

I den mest kontroversielle saken – salget av tungtvann og atomteknologi til Israel – visste de nøyaktig hva de gjorde, og at Israel var ute etter atombomber.

 

FN avslöjar Israels samarbete med extremistrebeller

Israel är djupt inblandat i konflikten i Syrien. De senaste bombningar mot den syriska militären sker parallellt med stöd till väpnade extremistgrupper. Det sistnämnda uppmärksammas i en serie rapporter från FN. Av Patrik Paulov patrik.paulov@proletaren.se Publisert i Proletären 9. desember 2014 I söndags utförde israeliskt flyg bombräder i Syrien. Det skedde dels i ett område…

Hur Israel stöder ukrainska nynazister

Denna artikel av Max Blumenthal, en journalist som skriver flitigt i amerikanska medier. Hans prisbelönta bok Goliath: Life and Loathing in Greater Israel, Nation Press utkom 2014 har översatts av Åke W. Bergh, författare och debattör, vilken förstärkt bloggen med olika inlägg. Medan demokraten John Conyers i USA-kongressen ville stoppa amerikansk finansiering av nynazister i…

Lenke

Israel-lobbyen i USA hindret anti-nazi-resolusjon

Jeg har pekt på tidligere at det har vært en bemerkelsesverdig taushet fra pro-israelske miljøer overfor framveksten av ny-nazismen i Ukraina. Israel har ligget lavt. Holocaust-senteret med sine 30 millioner i statsstøtte holder kjeft. Det samme gjør Simon Wiesenthal Center. Og nå viser det seg at Israel-lobbyen i USA til og med har stoppet en resolusjon som ville ha hindret amerikansk våpenhjelp til nazister i Ukraina. AlterNet skriver:

AlterNet har brakt i erfaring at et lovtillegg til National Defense Authorization Act (NDAA) som ville ha forbudt USA i å hjelpe, trene og gi våpen til ny-nazister og andre ekstremister i Ukraina ble holdt utenfor loven ved hjelp av den republikanskledete House Rules Committee. Tillegget ble lagt fram av demokraten John Conyers, og hensikte var å redusere konfrontasjonene mellom ukrainske styrker og russisktalende separatister.

USA Today har publisert en meningsmåling som viser at selv om amerikanerne er for fortsatte sanksjoner mot Russland (53%-36%), så er det sterk motstand mot å sende våpen til Ukraina (62%-30%).

Lovforslaget til Conyers ville hindre enhver form for støtte til dem som “lovpriser eller glorifiserer nazismen eller dens kollaboratører, ny-nazistiske eller tilsvarende symboler”.

Forlaget ble lagt fram for to av de sterkeste jødiske lobbyene i USA, Anti-Defamation League (ADL) og the Simon Wiesenthal Center, men på tross av at deres erklærte oppdrag er å bekjempe anti-semittisme og voldelig ekstremisme, nektet de å støtte forslaget(!) Simon Wiesenthal Center begrunnet dette med at ekstremistene i Ukraina “i det siste har moderert retorikken sin”.

Det er riktignok sant at Svobodas leder, Oleh Tyahnybok, som i 2010 sa at han sloss for å fjerne “den jødisk-moskovittiske mafiaen” har polert retorikken sin. Men han hyllder fortsatt fascisten og massemorderen Stepan Bandera. En markant fascist som Azov-visekommandanten Vadym Troyan, som nå er blitt politisjef i Kiev, har derimot ikke moderert retorikken. (Utnevnelsen av ham fikk Rabbi Yaakov Dov Bleich i Ukraina til å protestere kraftig, i følge Jerusalem Post.) Og sjefen til Troyan, kommandant Andreij Biletsky skrev nylig i en kommentar at: “Den historiske oppgaven for vår nasjon i dette kritiske øyeblikket er å lede den hvite rasen i verden i et korstog for dens overlevelse, et korstog mot de semittisk-ledete Untermennschen.”

 

 

 

 

 

Lenke

FNs Ban Ki-Moon arbeidet for å svekke kritikk av Israel

Wikileaks avslørte 3. oktober 2014 at FNs generalsekretær Ban Ki-Moon drev et hemmelig samarbeid med Israel for å svekke virkningen av FNs undersøkelseskommisjon som kritiserte Israel for brudd på menneskerettighetene i Gaza i 2008–2009.

Rapporten fra undersøkelseskommisjonen viste at Israel Defence Force (IDF) hadde en direkte rolle i sju av ni angrep på FN-bygninger i Gaza og beskyldte Israel for å he brutt FNs immunitet og ukrenkelighet.

I følge Wikileaks snakket Susan Rice, sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus minst fire ganger med Ban Ki-Moon for å “diskutere sine bekymringer over undersøkelseskommisjonens rapport”.

Først snakket Rice med Ban og ba ham om å ikke inkludere anbefalingene i sammendraget av rapporten som skulle legges fram for sikkerhetsrådet 5. mai 2009. Da svarte Ban at “det var begrenset hva han kunne gjøre siden undersøkelseskommisjonen var uavhengig, det var deres rapport og deres anbefalinger, så han kunne ikke endre dem”.

I den andre samtalen “oppfordret Rice generalsekretæren på det sterkeste å gjøre det klart i sitt følgebrev når han overførte sammendraget til sikkerhetsrådet at anbefalingene … ikke ville gi grunnlag for oppfølging.”

Ban svarte at “hans stab arbeidet med den israelske delegasjonen med teksten til følgebrevet”.

Det er jo interessant å få dokumentert at USA og Israel også behandler FNs generalsekretær som en tam ape.

 

Hvem skapte monsteret IS?

En sjokkert verden har sett hvordan en jihadist fra terrororganisasjonen som kaller seg Islamic State (IS) halshogger den amerikanske journalisten James Foley. At bøddelen dessuten snakket med britisk aksent føyer et ekstra moment til det hele og understreker at statsborgere fra vestlige land deltar i terroren. Men vestlige medier skriver og sier svært lite om…