FN: Syrias ambassadør Jaafari om Sikkerhetsrådets likegyldighet overfor forbrytelser fra USA-koalisjonen

Den syriske FN-ambassadøren Dr. Bashar Jaafari leverte en av sine sterke uttalelser under det 8535.møtet i FNs sikkerhetsråd den 28. mai 2019. Han fremhevet hykleriet og løgnene til den vestlige «P3» – USA, Storbritannia og Frankrike, og oppfordret Sikkerhetsrådet til å utføre sine oppgaver i henhold til FNs charter, internasjonal lov og Sikkerhetsrådets egne vedtak.

Takk, herr President,

Tillat meg først å ønske velkommen min kjære venn, Russlands utenriksminister til dette møtet, og takke ham for de verdifulle forklaringene han nettopp har lagt fram.

Herr President,

Det engelske ordtaket sier, og jeg siterer:
Words may lie, but actions will always tell the truth”
«Ord kan lyve, men handlinger vil alltid fortelle sannheten«,
og sannheten som ikke lenger er skjult for noen, er at det syriske folks lidelser er forårsaket av forbrytelsene til de mange navngitte terroristorganisasjonene, og med forskjellige lojaliteter, og de utenlandske terroristkrigerne i sine ranker, i tillegg til de direkte aggresjonsforbrytelsene, krigsforbrytelsene og forbrytelser mot menneskeheten begått av US-koalisjonen og dens verktøy, og dens proxy-militser, samtidig med barbarisk økonomisk terror.

Og sannheten som ikke lenger er usynlig for noen, er at det humanitære aspektet har blitt brukt fra begynnelsen av sikkerhetsrådets medlemslands regjeringer, både i dette rådet og utenfor dette rådet, som et redskap for å ramme mitt land, i forsøk på å sverte innsatsen til den syriske statens institusjoner, og å forvrenge oppfatningen av dem og egge den offentlige mening mot dem.

Hvordan kan noen tro på , at de på denne måten, det som regjeringene i disse landene hevder i sine hånlige uttalelser stammer fra bekymring for det syriske folkets sikkerhet?

Hvor lenge skal rådet deres forbli ute av stand til å ivareta prinsippene i Folkeretten og Charteret og tvinge disse aggressive statene til å slutte, og holdes ansvarlige for sin aggressive fremferd mot mitt land?

Noen kolleger pekte på situasjonen i Idlib. I min uttalelse til deg den 17. i denne måneden forklarte jeg realiteten situasjon der under kontroll av terroristorganisasjonen Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) .

Forresten er HTS (Al-Sham Liberation Organization) Nusra Front, og Nusra Front er al-Qaida i Levanten, og al-Qaida i Levanten stammer fra al Qaida-organisasjonen i Irak og al Qaida-organisasjonen i Irak kom fra al-Qaida i Afghanistan, noe som betyr at vi alle snakker om noe som heter al-Qaida, uansett hvor mange navn de tar, alle er terroristenheter, slik deres ærede rådet anser det

Så i min uttalelse datert 17. mai forklarte jeg virkeligheten i situasjonen der, under kontroll av HTS-terrororganisasjonen og dens tilknyttede enheter over store områder av Idlib, dens terrorangrep på de trygge områdene rundt og sentrene til syriske og russiske styrker, som min kollega, utenriksminister i Russland, har trofast dokumentert.

Jeg venter fortsatt på svarene deres på spørsmålene jeg stilte til dere, spesielt når det gjelder hvordan ville dere vil te dere dersom dere møter lignende forhold med terroristorganisasjoner som styrer en av byene deres og bruker den som en base for å ramme andre byer og underminere sikkerheten og stabiliteten.

Vi har ett spørsmål, Belgias ambassadør, på vegne av den humanitære pennbæreren, stilte fem spørsmål, vi har ett spørsmål, som jeg stilte akkurat nå. Dette er det viktige spørsmålet.

Når vil dere innse, mine herrer, at den retten vi utøver, er den samme rettigheten dere har utøvd for å håndtere terrorangrepene på Bataclan-teatret, Charlie Hebdo-avisen i Paris og terrorhandlinger i Nice, London, Boston, Brussel og andre steder?

Terroristene dere opplevde i deres land var naturligvis ikke utstyrt med tyrkiske rakettbraketter og -tanks, tungt militært utstyr, avanserte amerikanske kommunikasjonsteknologier eller et media som opererer som leiesoldater for å fremme dem, inkludert amerikanske Bilal Abdul-Kareem, korrespondent for terroristorganisasjon Nusra Front, for Britiske Sky News og amerikanske CNN, heller ikke med vestlige eksperter på kjemiske våpen, slik det er tilfelle med terrorister som holder på de sivile i Idlib.

Møtet som ble organisert for to dager siden av den tyrkiske etterretningstjenesten, og som inkluderte representanter for Nusra Fronten og organisasjonene til Izzat-hæren, Ahrar al-Sham, Soquour Al-Sham og Jaysh Al-Ahrar, tilbakeviser all den propagandaen som har funnet sted de siste årene om den såkalte moderate syriske opposisjonen. Det demonstrerer også helt tydelig støtten og sponsingen disse myndighetene har besørget til disse væpnede terrororganisasjonene.

For å bekrefte ordene med et bilde, er dette bildet av lederne til terroristorganisasjonene som møttes i Idlib for to dager siden i regi av den tyrkiske etterretningstjenesten. Møtet ledes av lederen av Nusra Fronten, terroristen Al-Jolani, sammen med andre terroristorganisasjoner sponset av den tyrkiske regjeringen og land i dette rådet.

Jaafari: «Dette bildet av de «moderate duene»s møte idlib.»

Det som er viktig er at noen av de på bildet, sittende med Nusra Front, som kontrollerer 99% av Idlib, noen av disse deltok i Astana (møter), noen av dem er forpliktet, de er forpliktet til å ikke kjempe sammen med Nusra Front mot den syriske staten og dets allierte, og de er også forpliktet til å respektere forståelsen av Astanaavtalen, inkludert etableringen av et nedtrappingsområde.

Herr President,

Hvor lenge vil rådet Deres ignorere lidelsene til titusenvis av syriske sivile fra områdene der det befinner seg ulovlige utenlandske styrker og dets proxymilitser?
Å ignorere disse menneskenes lidelser viser igjen mengden av løgner og hykleriet til enkelte hva gjelder å håndtere humanitære saker, og la meg raskt påpeke aspektene av denne lidelsen:

For det første USAs og dens proxymilits terroristorganisasjon Maghaweer Al-Thawra som fortsetter forfølgelsen å holde tusenvis av sivile fanget i Rukban-leiren i den okkuperte regionen Al-Tanf, og forhindrer dem i å reise tilbake til sine hjemområder og nekte å avvikle leiren.

Vi oppfordrer Sikkerhetsrådet til å pålegge USA å slutte å hindre de felles syrisk-russiske anstrengelsene for å få slutt på lidelsene til de som bor i leiren, som hittil har gjort det mulig for mer enn 12.000 mennesker å forlate den.

Her ønsker jeg at det registreres en reservasjon mot hva fru Ursula sa i sin uttalelse da hun oppfordret de syriske myndighetene til å tillate en tredje konvoi å entre al-Rukbaleiren i Al-Tanf. Dette gir inntrykk av at de som hindrer humanitære konvoier å komme inn i Al-Tanf, er den syriske regjeringen. Formuleringen din gir dette inntrykket.
Jeg ønsker å korrigere denne informasjonen for deg: OCHA vet og du vet og FNs generalsekretær vet og hele verden vet og dette rådet vet at den syriske regjeringen gikk med på den første konvoien mens de amerikanske okkupasjonsmyndighetene nektet i 40 dager å tillatte den første konvoien i å komme inn.

Du vet og OCHA vet og generalsekretæren vet og dette rådet vet at den syriske regjeringen godkjente den andre konvoien mens USA, okkupasjonsmakten, nektet å tillate den i fire måneder.

Og du vet det, og alle vet det, og OCHA vet det, og generalsekretæren vet det, at i henhold til Genèvekonvensjonene fra 1949 er okkupasjonsmakten ansvarlig for beskyttelse av sivile. USAs okkupasjonsmakt i Al-Tanf-regionen, under Genèvekonvensjonene, er ansvarlig for å gi mat, medisin og humanitær hjelp til de som er under okkupasjonen. Vennligst korriger meg hvis jeg tar feil.

For det fjerde, hva gjør amerikanske styrkene over en del av mitt land? Hva er OCHAs stilling eller stillingen til dette rådet til dette? Hva gjør amerikanerne over en del av mitt land?

For det andre er situasjonen i al-Hol-leiren nordøst i landet ikke mindre dårlig enn i al-Rukban-leiren. Leiren er under kontroll av en amerikansk proxy-milits som kaller seg SDF – Syriske Demokratiske Styrker. En milits som vokste opp i skyggen av den amerikanske koalisjonen som lot medlemmer av terrororganisasjonen ISIS slutte seg til sine ranker. Den har begått, med full støtte fra den amerikanske koalisjonen, mange massakrer, drevet undertrykkelse av, fengsling av og tortur mot syrerne som krever sine rettigheter og tilbakeføring av syriske statlige institusjoner til å utøve sin oppgaver i de områdene der de befinner seg.

Her kan vi ikke unnlate å påpeke hva USA og SDF-gjengene driver med, stjeler olje og smugler kulturgjenstander og syriske nasjonalressurser, smugler dem ut og forsøker å kvele den syriske økonomien og skape en krise som rammer syrere i deres daglige liv.

For det tredje må vi sette en stopper for lidelsene til vårt folk i de områdene hvor styrkene fra det invaderende tyrkiske regimet blir ulovlig utplassert. I denne sammenhengen oppfordrer vi Sikkerhetsrådet til å handle besluttsomt og umiddelbart for å stoppe fremferden til det tyrkiske regimet som har som formål å endre identiteten og den demografiske karakteren til disse syriske regionene og hindre at det erdoganske regimet forstyrrer den syriske enheten og den territoriale integriteten til den syriske arabiske republikken. Og gjøre slutt på hans illusjoner om gjenoppstandelsen av det ottomanske sultanatets epoke, som har forsvunnet, uten retur.

Jeg sier dette heller enn å høre min kjære kollega, den britiske ambassadøren takke de tyrkiske myndighetene for deres humanitære hjelp i Idlib.
Den syriske arabiske republikken bekrefter at tilstedeværelsen av utenlandske militære styrker på sitt territorium uten samtykke er aggresjon og okkupasjon og vil bli behandlet på dette grunnlag.

Vår visjon er klar, vi vil ikke spare på noe i anstrengelsene for å befri vårt folk i Idlib fra kontrollen til terrororganisasjonene, som tar dem som menneskelige skjold, samt å sette en stopper for de gjentagende angrepene fra disse terroristorganisasjonene på uskyldige sivile i de omkringliggende landsbyene og byene.

Vi oppfordrer alle berørte stater til å trekke sine tilbake sine borgere fra de utenlandske terroristkrigerne, som anslås å utgjøre titusener, fra mitt land umiddelbart, for å svare for sine forbrytelser og for å sikre at de ikke blir gjentatt, fremfor for å resirkulere disse terroristene til å fortsette sin terrorisme i andre land, som for eksempel Afrika og andre steder.

I denne sammenhengen ønsker jeg å spørre representanter fra vestlige land i dette rådet: hvordan kan medlemmer av terroristorganisasjoner og utenlandske terroristkrigere forflytte seg til Libya, Afghanistan, Sentral-Asia og Nigers grense til Algerie og andre land uten å støtte og beskytte fra innflytelsesrike regjeringer?

Vi har gjentatte ganger advart mot disse landenes forsøk på å investere i terrorisme for å underminere sikkerheten og stabiliteten til enkelte land for å tjene sine politiske agendaer.

Vårt andre spørsmål er: Har FN-sekretariatet, som har et samarbeidsforhold med 38 internasjonale organisasjoner og institusjoner som er involvert i å motvirke terrorisme, mislykkes i å identifisere de regjeringer som støtter terrorisme som har målrettet rammet mitt land i åtte år? Som om dette var en veldig kompleks filosofisk sak, lik det å finne ut hvilket kjønn engler har.

Vi er fast bestemt på å frigjøre alle deler av vårt nasjonale territorium fra enhver ulovlig tilstedeværelse av utenlandske styrker. Dette er en lovlig suverenitetsrett i samsvar med Folkerettens prinsipper, charterets bestemmelser og resolusjonene i dette rådet og i samsvar med Astana-avtalene som alle har bekreftet den syriske arabiske republikkens suverenitet, enhet og territoriale integritet .

Herr President,

Mitt lands delegasjon gjentar kravet om at OCHA må oppfylle sitt ansvar og å få FN i bildet av det syriske folkets humanitære og levende lidelser, som er et resultat av de unilaterale økonomiske tiltakene som USA, Den europeiske union og andre land har tvunget på mitt land, Syria, som har en negativ innvirkning på områder av livet for alle sivile borgeres, inkludert medisinske tråder som brukes i operasjoner. De hindrer det syriske helsedepartementet fra å skaffe medisinske tråder som brukes i kirurgiske operasjoner.


Å ignorere denne formen for økonomisk terrorisme som utfyller terrorismen til terrororganisasjoner og deres sponsorer, er uakseptabel og bør ikke fortsette.

Vi oppfordrer igjen OCHA å avstå fra å inkludere grunnløse påstander produsert og fremmet av fiendtlige elementer på FN-kontoret på FN-kontoret i tyrkiske Gaziantep og på OCHA-hovedkvarteret (HQ) for å oppfylle agendaen for USA og dens allierte i sine rapporter.

For å konkludere, herr President,
Noen medlemmer av dette rådet, nemlig USA, Storbritannia og Frankrike, fortsetter å engasjere seg i svik og bedrageri for å implementere politikken til sine regjeringer for å dominere verden og bringe den tilbake til koloni-, mandat- og formynderepoken.


Disse landene fortsetter å utnytte rådets plattform for å beskytte terrorister og hindre fremgangen til den syriske hæren i møte med terroristorganisasjonene som støttes av disse landene, herunder å be White Helmets-terrorister, Nusrafrontens desinformasjons- propaganda-arm om å fabrikere påstått bruk av giftige kjemikalier igjen, og anklage den syriske regjeringen for å ha ansvaret, noe som ikke er merkelig for de to landene som produserte løgnen om masseødeleggelsesvåpen i Irak, og som ligner på det som skjedde da den syriske hæren skred frem i Øst-Ghouta, Aleppo og andre steder, ser vi utstedelsen av uttalelser fra overordnede tjenestemenn fra de landene jeg har henvist til, og deres ambassadører i dette rådet advarer og truer med bruk av kjemiske våpen, som om disse tjenestemenn og disse ambassadørene sier til væpnede terroristgrupper i Idlib at den eneste måten å redde deg er at kjemiske våpen brukes. Så, fortsett og bruk giftige kjemikalier mot sivile i Idlib.


Så jobb på med å fabrikere bevis og bringe inn falske vitner, som vanlig, og manipuler åstedsscenen som du gjorde før, og da vil vi være klare med våre medier og politiske evner til å anklage den syriske regjeringen og gripe inn for å redde deg.

Dette er det som har skjedd før, og dette bør forhindres i å skje igjen i nåtiden og i fremtiden.

Takk herr President.

Video med engelsk teksting:

Vår lille verden

Det er svært lite av det som skjer i verden vi får vite om gjennom norske og vestlige medier. Å tro at en har oversikten over hva som skjer ved å belage seg på informasjon fra Dagsrevyen, TV2-nyhetene, CNN, BBC og avisene er som å kikke inn i et akvarium med et svært begrenset antall arter og tro at en kjenner havet.
En kan få inntrykk av at noen saker er bredt dekket, men det er ikke sant. Det er et smalt utvalg, og det er en ensidig perspektiv. Et eksempel er krigen mot Syria.

Jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har møtt som tror Syria er en konflikt, ikke et land, eller som tror at hele landet ligger i ruiner og at det knapt er noen mennesker i igjen der.
Pressen har holdt syrere usynlige siden 2011, har aldri snakket med folkevalgte myndigheter, har kun presentert krigsherrenes perspektiver og løyet om at det er en borgerkrig som rammet landet. Ennå har «faktabokser» det som påstand.
Løgnene i pressen var grunnen til at jeg reiste til Syria i 2017 og tilbake igjen i fjor. Jeg visste jo at de løy, men jeg ville bringe tilbake mine egne øyenvitneskildringer, bilder og intervjuer.

Det skjer mye i verden, store kongresser vi aldri får vite om, demonstrasjoner, ekte folkeopprør som i Frankrike blir dysset ned, mens falske «fargerevolusjoner» blir dekket som om de var ekte. På steigan.no dekkes disse på en helt annen måte enn i massemediene.
Jeg håper flere nordmenn begynner å lese steigan.no, der er det virkelig mange saker som tar for seg ting de store mediene aldri skriver om, men også perspektiver de ikke gir spalteplass. Du hadde ikke visst om at det har vært enorme demonstrasjoner i Jemen om du ikke leste steigan.no.

En del av kjempedemonstrasjonen i Sana’a. Foto: Krar Al-Moayed

I tillegg – les utenlandske, ikke-vestlige medier, uavhengige nettaviser, blogger og kanaler. Det skjer så mye positivt i Syria, og landet står skulder til skulder med Palestina og Jemen. Men slikt får vi ikke vite om i norske massemedier.

Stor konferanse i Damaskus

«Yemeni Day of Steadfastness«

Jemens ambassade i Syria organiserte denne uken et stort arrangement for å markere «Yemeni Day of Steadfastness» «Jemens standhaftighetsdag» i samarbeid med flere partier, organisasjoner og syriske og palestinske føderasjoner.

Ambassadørene for en rekke land, representanter for de palestinske fraksjonene, studenter fra flere arabiske land og medier, menneskerettighetsaktivister og sosiale personligheter deltok.
Arrangementet ble innledet ved å hedre ofrene og deres sjel og med fremføring av nasjonalsangene til Jemen, Syria og Palestina.

Jemens ambassadør Nayef Al-Gans undertreket at selv om deler av landet er okkupert er ikke det jemenittiske folket beseiret eller kampen avsluttet. «Så lenge det er folk som står imot invasjonen og forsvarer landet sitt og folket, vil angriperne bare lide enda mer nederlag og tap.» sa han.

Jeg kan ikke se at norsk presse har sitert noen myndighetspersoner eller vanlige sivile fra Jemen, akkurat som de ikke vier noen plass til folkevalgte venezuelanske representanter, eller syriske folkevalgte representanter.

Det er derfor den uavhengige journalistikken er så viktig. Og den teller, det viser den enorme innsatsen for å sensurere oss. De som til nå har hatt stålkontroll på hva vi skal ha lov til å vite taper. Det ble bekreftet da det glapp ut av munnen på tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland «Vi er i ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt.» Hun savner de «gode gamle dager» da alle kunne marsjere i takt.

The people of Syria made invisible by Western MSM

After US president Trump’s declaration to recognise Golan as part of the Zionist Entity lots of «experts» have been given air time. The people who are completely ignored are the tens of thousands of Syrians living in Golan, the Syrians living in Syria, and all Syrian officials.
The Western MSM have been ignoring and made invisible all Syrians except the traitors deflecting to the terrorist groups, accepting bribes from the countries driving the regime change war for a decade.

This article from SANA gives another perspective of the Criminal act ny US president and the occupants of Palestine:

Damascus, SANA – Journalists gathered at Umayyad Square in Damascus to express solidarity with the people of the occupied Syrian Golan and denounce the declaration of US President Donald Trump on the occupied Golan.

Information Minister Imad Sara said this gathering is one of solidarity with the brothers in the occupied Syrian Golan, and that it isn’t surprising that the one who considers Al-Quds (Jerusalem) the capital of Israel and who supports Daesh (ISIS) and al-Nusra terrorists is offering the Syrian Golan to the Israeli usurper. READ MORE

Shaaban: USA kjemper ikke mot terrorister i Syria, de hjelper dem.

Ikke én gang har norske medier intervjuet representanter for den legitime syriske regjeringen. Dr. Bouthaina Shaaban er politisk og mediarådgiver for president Assad. I dette intervjuet på den russiske kanalen RT setter hun skapet på plass.

«Mens vestlige gjør sitt ytterste for å hvitvaske IS-terrorister, fortsetter USA å drepe syriske soldater og beskytte IS-terrorister. «

Shaaban påpeker at russiske styrker er i Syria og slåss mot terrorister. USA påstår at de er der for å slåss mot de samme terroristene, men til det hun stiller det logiske spørsmålet:

Hvorfor vil ikke de amerikanske styrkene samarbeide med Russland om de er der for å slåss mot terrorister?

Dette intervjuet er det virkelig verdt å se (16 minutter). Dr. Shaaban er rett på sak og tar for seg massakrene utført av terrorister som nærmest ignoreres av vestlige medier, alle angrepene fra Israel og hvordan vestlige medier produserer propaganda.

Hun mener at terroristene som blir tatt til fange på syrisk territorie skal bli straffet i Syria og påpeker at de er ansvarlige for hundretusenvis av drepte og skadde syrere. «Er syriske liv mindre verdt enn europeiske?», spør hun.

Inne i Youtube kan du klikke på den lille hvite boksen som pilen her viser, da kommer tekstet (på engelsk) versjon.

På spørsmål om hvem som skal bygge opp igjen landet svarer hun «Vi syrere, så klart!» Hun forteller hvordan Aleppo og Homs gjenreises, selv med begrensede midler. USA truer enhver som handler med eller hjelper Syria med harde tiltak.
Men «våre venner er velkomne som partnere» sier hun, og understreker at ikke alle er lydige mot USA, mange land har gjenåpnet sine ambassader.

Fra før vet vi at det var en stor handelsmesse i Syria tidligere i år med et betydelig antall land representert, kampen om kontraktene er i gang.
Norge får neppe være med, vi står last og bram med USA, dessverre for norsk industri og eksport.

Det er forstemmende at NRK og de andre store mediene sensurer vekk de legitime representantene for det syriske folket.  Vi ser den samme taktikken bli brukt nå som USA ønsker å invadere Venezuela. 

Spørsmålet vi i Norge må stille oss – og gjerne skrive til statskanalen og kreve svar på er: Hvem styrer den politiske agendaen vi ser NRK så tydelig fremmer og nærmest påtvinger seerne. Hvorfor og på ordre fra hvem stenges ute de legitime, folkevalgte representantene for de landene USA begår overgrep mot?

Syrisk spillefilm: «Decaying and Vanishing»

Syriske filmskapere har naturlig nok et annet perspektiv på det Syria har opplevd de siste åtte årene enn det Hollywood promoterer. Hollywood representerer overgriperne og har på flere vis har belønnet terrorister, blant annet gjennom propagandafilmer for
al Qaidas avdeling The White Helmets, til og med gitt en av filmene Oscar.

I denne filmen «Decaying and Vanishing» møter vi en rekke mennesker og deres liv under Daeshs terrorvelde (ISIL). Den tar oss med inn det syriske samfunnet der kristne og muslimer lever i harmoni sammen og hjelper hverandre i en ekstrem situasjon.
Filmen viser hvordan allianser må inngås for å redde liv. Den er spennende og det anbefales å koble seg på storskjerm med god lyd om du har mulighet. God filmkveld!

Manus: Diana Kamaleddin – Regi: Najdat Anzour
Anzour’s nyeste film Revolution Man ble vist på Mot Dag-konferansen 2019.

«Dobbel-speak» om «Syria» fra utenriksministeren. (video)

Jeg var på lansering av regjeringens nye handlingsplan «Women, Peace and Security» (2019-2022). Jeg har forsøkt å begripe svaret Søreide leverte under lanseringen av handlingsplanen da jeg utfordret samsvaret mellom det regjeringen sier og det de gjør.


Handlingsplanen er den fjerde av sitt slag. Det ville ikke være vanskelig å la seg forføre av det som står beskrevet og målsetningen: «The goal is to ensure that the rights, needs and priorities of both women and men are safeguarded throughout all Norwegian efforts aimed at peace and security

Mer soft Power


«I vår humanitære innsats vil vi fremme kvinner som interessenter, og vi vil understreke de ulike behovene til kvinner og menn, jenter og gutter i utsatte situasjoner«, sier utenriksministeren.
Dette høres flott ut. Problemet er at det ikke er kompatibelt med handlingene til Norges regjeringer, hverken den nåværende eller andre.

Søreide ønsker å utvide samarbeidet med «bistandsorganisasjoner, og ser ikke ut til å ha lyttet til stadige flere statsledere som ikke ønsker slike organisasjoner i sine land.

I mange kriger har vi sett hvordan disse organisasjonene ødelegger hele samfunn, hvordan de faktisk er en del av krigsapparatet, såkalt «soft power». Det vil nok også bety at enda mer av pengene våre skal overføres til disse uetterrettelig organisasjonene.

Vi er med på sanksjoner, aggresjon, drap og trusler mot medmennesker i andre land og bidrar til terror og krig. Utenriksministeren fremstår som en pådriver for evig krig, hun «forstod» bombingen av Syria senest i april, begrunnet med fabrikkerte youtubevideoer av et gassangrep som aldri fant sted.

Innblanding i andre lands innenrikspolitikk


«Spesielt vil vi fortsette vår forpliktelse i Afghanistan, Colombia, Myanmar, Nigeria, Palestina og Sør-Sudan. Filippinene, Mali og Syria er nye prioriterte land.»
Leseren kan selv fundere på hvorfor det er disse landene Norge skal «prioritere» og hvordan Syria kan være et prioritert land når Søreide sier at det er «uaktuelt å gi bistand til gjenoppbygging av Syria før en troverdig politisk overgangsprosess er i gang«. Hun avslører dermed at hun er anti-demokratisk, all den tid hun mener at utenlandske makter, altså vi og våre allierte, har rett til å diktere hvem som skal lede et land og hvordan deres nasjonale politiske prosesser skal foregå.

Søreide kunne gått inn for å få USA og EU til å oppheve sanksjonene mot Syria, men bruker heller USA og EU som unnskyldning for å slutte seg til dem. Sanksjonene har ett mål, og det er å ødelegge Syria og gjøre livet uutholdelig for innbyggerne. Det er altså et masseødeleggelsesvåpen som rammer hele befolkningen.
Heldigvis for syrere har de et sterkt land og regjeringen inngår mange nye avtaler med land som utviser bedre moral enn Norge og våre allierte.

Norge har bevilget 10 milliarder kroner i «bistand» til «Syria» siden 2011. Ikke fem øre er gått til offentlig sektor i Syria.

Sanksjoner straffer alle, fra vugge til grav


Sanksjonene hindrer import av det meste, også medisin og medisinsk utstyr. Syriske forskere får ikke deltatt på konferanser, og alt settes inn på å svekke syrisk offentlig helsevesen og institusjoner. På den måten skaper man, for å sitere bistandsminister Nikolai Astrup (H) som også deltok på lanseringen, «fragile civil society». Dette brukes igjen som påskudd til å tvinge på land bistandsorganisasjonene og gjeld.
Alt selvskrytet om «humanitær bistand» stemmer altså ikke med virkeligheten. UDs tilskuddsportal viser at pengene går til terroristkontrollerte områder, diffuse organisasjoner i bl a Storbrittania og Canada og ingenting til offentlig sektor i Syria.

Utenriksminister Søreides boble

Hele Søreides liv etter endte studier har foregått i organisasjonslivet. For å si det pent, yrkeserfaringen er nærmest ikke-eksisterende. Hun har levd av verv i politikken.

Utenriksministeren er nummer to i rang i regjeringen, og Søreide har således stor makt. Hun har tilsynelatende klippefast tro på at vi, altså NATO-landene, er de «gode» som skal være politimester for «de slemme», og at vi har både rett og plikt til å «gripe inn» og diktere, om så med makt og våpen.
Det er umulig å vite om Søreide forfekter og praktiserer denne ideologien fordi hun faktisk tror på det hun sier, eller om hun sier det som lønner seg i klatringen i et hierarki hun synes å beundre og ønsker å tilhøre.

Hun ser ikke noen grunn til å beklage overfor det libyske folket når hun blir konfrontert med grusomhetene norske piloter ble beordret om å utføre mot forsvarsløse barn, kvinner og menn, men tvert i mot sier hun at hun er «stolt» over det norske «bidraget». Dermed er det ikke urimelig å anta nedsatt eller manglende evne til empati og fravær av moral.

Jeg har forsøkt å begripe innholdet i svaret Søreide leverte under lanseringen av handlingsplanen. Hun var ikke overbevisende.

Jeg sendte også LIVE før og etter lanseringen:

Geplaatst door Kari Angelique Jaquesson op Vrijdag 11 januari 2019

Geplaatst door Kari Angelique Jaquesson op Vrijdag 11 januari 2019

Geplaatst door Kari Angelique Jaquesson op Vrijdag 11 januari 2019


Hvem redder Europa?

Facebooksiden «Syrian Arab Army» er ikke en offisiell side for SAA, men en slags støtteside, noe de også tydelig opplyser om. Den offisielle siden ligger HER.
Grunnen til at jeg har valgt å oversette og dele dette innlegget her er at det inneholder viktige poeng og et perspektiv vi «skånes» for i våre hjemlige medier. Dette har jeg uthevet i teksten:

» Terrorister slåss mot hverandre i Idlib, og her er en rask oversikt;

Den såkalte «Nour al-Deen al-Zinki-bevegelsen» som er den samme terroristorganisasjonen hvis medlemmer skar hodet av et barn på video i Aleppo, blir angrepet av terrororganisasjonen kjent som «Fateh al-Sham Movement» tidligere kjent som «Al-Nusra front» en UNSC-listet terroristorganisasjon.

«HTS» vinner kampene og overtar «al-Zinkis» hovedkvarter og lagerbygninger, mens tyrkiskstøttede al-Zinki flyttet de fleste av sine gjenværende krigere og deres familier til Afrin for å forbli under tyrkisk beskyttelse.

Ikke at vi bryr oss om dette, de vil begge bli tatt hånd om når deres tid kommer. Men vårt poeng er følgende:

Tenk deg om disse «moderatene» og krigsherrene hadde tatt over hele Syria; Disse kampene ville ha spredt seg til hele Syria, alle byer og landsbyer; og terrorismen ville ikke ha stoppet i Syria, den ville ha kommet til hjertet av Europa.

De i fornektelse, som ikke ser dette, er utenfor hjelp på dette punktet, men de som har et fnugg av sunn fornuft, vet nå godt, at om det var opp til vestlige lederes vilje, ville hele Europa lidd i dag.

Hvis du som leser dette befinner deg i en hvilken som helst vestlig nasjon, så husk, du kan være uenig med den syriske regjeringen, til og med hate SAA; men du sitter trygt hjemme i dag, ikke på grunn av regjeringen din, ikke på grunn av deres væpnede styrker, men på grunn av at menn og kvinner blødde på slagmarken for å redde verden fra hva deres regjeringen plottet sammen.»

Jeg synes det var godt skrevet, men understreker igjen at dette ikke er en offisiell uttalelse fra SAA.

Terrorists are fighting each other in Idlib, and here is a quick overview;The so-called "Nour al-Deen al-Zinki…

Geplaatst door Syrian Arab Army op Vrijdag 4 januari 2019
I motsetning til norske soldater som var/er med på en ulovlig okkupasjon slåss syriske soldater i selvforsvar for landet sitt og er med på å sikre vår trygghet også skriver SAA på Facebook.

Kari Jaquesson og soldat fra den syriske arabiske hæren i Aleppo april 2017
FOTO: Tor Lindseth

Trump sett fra Damaskus (video)

Vi har sett et utall amerikanske og norske nyhetssendinger og artikler om presidents Trump kunngjøring av at amerikanske tropper skal ut av Syria. Innslagene i eter og på papir skiller seg lite fra hverandre. Den syriske komikeren Treka, som bor i Damaskus har laget sitt eget innslag om saken, se nederst i artikkelen.

USA og Norge vil ha evig krig
Regjeringen og hovedstrømsmediene får ikke distansert seg nok fra dette, til tross for at det var nettopp et av løftene Trump gikk til valg på. Men også den norske såkalte opposisjonen er misfornøyd med utsiktene til at Syria nå skal bli kvitt ulovlige okkupanter. Anniken Huitfeldt (Ap) som for åpen mikrofon på TV2-programmet Underhuset har tatt til orde for evig krig er en av dem.
De henter alle sammen frem tung kritikk og uttrykker «bekymring», snakker om «tomrom» og «ansvar». Det er altså snakk om en ulovlig invasjon, fullstendig i strid med internasjonal lov.
Vi vet nå at Norge ledes av en imperialistisk regjering med pressen på lag. Ikke at Ap-regjeringen var noe bedre, de satte i gang den ulovlige norske deltagelsen i den skitne krigen mot syrere.

Yrende caféliv i Damaskus: Det skulle vært naturlig for pressen å spørre syrere i Syria hva de mener.
FOTO: Tor Lindseth

Alt er for Israel
Media og politikere avslører at de egentlig vil ha evig krig i land langt borte og det er all grunn til å spørre seg «what’s in it for them?» Det er først og fremst Israel som er vill etter å knuse landene i regionen. «Stor-Israel» er ikke et rykte eller en såkalt «konspirasjonsteori», men konkrete planer og noe som en rekke velstående amerikanske jøder åpent støtter helhjertet. Så har også Hollywood beordret en rekke stjerne å komme seg ut i offentligheten og skrike varsku.

Med mindre amerikansk «nærvær» kan ikke Israel lenger bølle seg frem på samme måte, og utsiktene til at Golan skal tilbakeleveres til Syria kan få enhver høyreekstrem israelsk politiker og investorer til å skjelve buksene, og på avtrekkeren. Israel bombet Damaskus første juledag, drepte en soldat og skadet ytterligere tre.

Ingen norske interesser i å okkupere Syria
89 amerikanske senatorer og kongressmedlemmer er også israelske statsborgere og mottar enorme summer fra AIPAC, den israelske lobbygruppen, så at de skriker og bærer seg lar seg lett forklare. Amerikanerne har altså folk på toppen som heller vil sette egne soldater i fare enn å avslutte en for USA ulønnsom krig de allerede har tapt. Men hvorfor er norske politikere så ville etter det samme som disse? Hvem sine interesser er det de egentlig tjener? Det er umulig å få øye på noen norske interesser i dette, snarere tvert i mot. Uttalelser tyder også på at det kan fremdeles være norske soldater i Syria.

Syria er ikke en «konflikt» – det er et land med barn, kvinner og menn som vil bestemme over sitt eget land. De er glade for å bli kvitt okkupantene.

Travel handel på al-Hamidiyeh-souken i Damaskus: I følge amerikansk og norsk presse eksisterer ikke disse menneskene. FOTO: Tor Lindseth

Syrere skal usynliggjøres
Ikke én av de ovennevnte har lurt på eller diskutert hvordan over 20 millioner syrere tar nyheten eller bedt om en uttalelse fra den syriske regjeringen eller syriske parlamentarikere, politiske kommentatorer eller journalister. Ikke én har kommet seg avsted, tatt med seg mikrofonen ut på gaten i Damaskus og spurt folk. Syriske barn, kvinner og menn skal ikke, får ikke synes i våre medier. Så kjære leser, de bedrar oss. Det er ikke journalistikk som praktiseres i norske hovedstrømsmedier, det er PR-arbeid for evig krig. Det er ditt valg om du skal forsette å la deg dupere.

Min syriske venn Treka Zn er standupkomiker og har dette å si fra Damaskus:

Treka Zn reacts to Trump's decision to pull out US troops from Syria

A Syrian reacts to Donald Trump's decision to Pull out all US troops from Syria and explains why this is the right decision both for Americans and Syrians and criticizes the war mongers that are against this decision (MUST WATCH)Credits: Treka ZnPlease Share this video if you also think the US troops should withdraw from Syria

Geplaatst door Treka Zn op Maandag 24 december 2018

Treka har en egen Facebookside

The martyrs of December 22, 2013

Syria has won, at an enormous cost. 🇸🇾

This post is written in deep respect for the 150.000 Syrian soldiers, men and women of the people who have been killed while protecting their homeland from superpowers vicious war by their own armies and the most sadistic, brutal mercenary terrorists the world has ever seen. This respect is extended to all the civilians that have been kidnapped, tortured, killed and have had their loved ones taken from them.

Son, brother, father, husband, darling, cousin, friend. Each of these men meant the whole world to so many people who still love them and will do so forever, who still need them in their life and will miss them forever. 

Taking in the intensity of this picture is almost unbearable, I hope that behind the lids of his closed eyes he is transported to one last moment together with his cherished ones, one last memory of the scent of his beloved, his child, his mother, his father. One last moment together, closing his eyes to transport himself away from hell around him, from the enraged devils behind him, ready to steal away his life and at the same time, stealing away the life from all the ones worrying for him, missing him, longing for him. 
May their eternal souls rest in peace.

December 12th 2013 shall never be forgotten.
The Syrian soldiers fought to protect the biggest cancer hospital of the Middle East, with over 900 beds and big oncology departement. All treatments were free. NATO’s paid terrorists drove trucks full of explosives into the hospital, then attacked and captured the soldiers. They were executed on the street. We shall never forget that our authorities stood shoulder to shoulder with these terrorists. Some have such a lack of morality that they still, in 2018, dare to call them «moderate rebels». Only when they kill one of “ours” will they call them terrorists. The crimes committed against the Syrian people are senseless, ungraspable. But we know who committed them and who paid for them.

To år siden frigjøringen av Øst-Aleppo

16.desember 2016 ble Øst-Aleppo endelig frigjort av den syriske arabiske hæren og deres allierte.  Før dette skjedde var vi vitne til en mediekampanje uten like der vestlig media, godt hjulpet av diverse såkalte «humanitære» organisasjoner forsøkte å fremstille terrorister som «stakkers sivile».
«Siste sykehus», «siste lege», «siste barnelege», «siste klovn», «Aleppo-holocaust», «nedslakting av sivile», altså det var ingen ende. Og så, da byen ble frigjort – fullstendig taushet fra de store mediene. Hvorfor? Fordi alle løgnene deres ble blottstilt.

Uttrykket «Holocaust» ble brukt for å vekke spesifikke assosiasjoner. Israel har hatt og har mange fingre med i krigen mot Syria. 


Jan Egeland var med på kampanjen
Nå får vi trolig tilgang til tusener av helt forpinte sivile for første gang på lang tid. I dag er det viktig at vi får inn observatører fra FN, Røde Kors og Røde Halvmåne som kan sikre at alle de som er i ruinene får beskyttelse og hjelp og at de rapporterte massakrene slutter. Dette kan ikke fortsette, sier Egeland.
Men da bydelen ble frigjort og tusener av sivile trengte hjelp var Egeland forsvunnet. 

Jan Egeland var spesielt aktiv i kampanjen før Aleppos frigjøring. Men da byen var frigjort var han ingen steder å se. NRK siterte flittig White Helmets, men lurte ikke på hvor de ble av etter frigjøringen.

Det var stakkars sivile i Øst-Aleppo og deres vitnesbyrd om hvordan det hadde vært å leve under terroristenes harde hånd stemte overhodet ikke med det vår medier forsøkte å innbille oss. 

Da bydelen ble frigjort hadde de syriske myndighetene i lang tid organisert humanitære korridorer for å hjelpe sivile å flykte, og de fortalte at terroristene hadde skutt etter dem og gjort alt de kunne for å beholde dem i bydelen som gisler. 


Intelligent strategi fra syriske myndigheter
Det foregikk intense forhandlinger med terroristene for å skåne sivile og infrastruktur. En kan sammenligne hvordan amerikanerne knuste Raqqa og Mosul i Irak. De bryr seg ikke om å skåne liv, ikke om å bevare. Snarere tvert i mot, et av USAs mål med krig er å ødelegge mest mulig, og senere å få landet de har ødelagt til å betale amerikanske selskaper for gjenoppbygging. 

Avtalen syriske myndigheter gjorde med terroristene ble at de som ville legge ned våpnene og gå ut av terroristgruppene skulle få amnesti og komme tilbake til normalt liv igjen. De som ikke ville ta imot tilbudet kunne bli med «de grønne bussene» til Idlib. Idlib, som ligger helt inntil Tyrkia, er i dag det siste terroristkontrollerte området og en skikkelig hodepine for stormaktene. Det er anslått at ca 100.000 terrorister fra «våre» land befinner seg der og de kommer til å komme hjem. Så lenge de bare dreper i Syria har de vært kategorisert som «opprørere» av våre myndigheter, men når de innser at dette er våre statsborgere som de må ta ansvar for blir de plutselig «terrorister» som de ikke vil ha tilbake. I Storbrittania tok en minister til orde for å likvidere dem.

Hvem dro med de grønne bussene?
Det var bare en brøkdel som valgte å reise med de grønne bussene, men det som er interessant er at alle de som hadde vært «lokalt ansatte» av de «humanitære» organisasjonene reiste med terroristene. Dette gjelder også Norsk Folkehjelp.
Ikke én ble igjen for å hjelpe de sivile, som etter mange år i det vi kan kalle fangenskap, hadde store behov for medisinsk og annen hjelp. «De sultet oss» fortalte de, og det ble avdekket enorme matlagre som terroristene hamstret til seg selv.
På spørsmål om «White Helmets» fortalte de at de bare var der for terroristene og når de filmet.  Det samme har menneskene i andre frigjorte områder fortalt. 


Mediene våre driver propaganda
Mediene våre brukte bare navnet «Aleppo», men det var altså den østlige delen av byen som var okkupert av terrorister. Her var al-Nusra og IS hånd i hånd. Det som ikke ble slått opp av våre medier var hvordan terroristene skjøt missiler mot den vestlige delen av byen og at over 10.000 mennesker ble drept, blant dem mange barn. NRK har vist filmen «Siste mann i Aleppo» en rekke ganger. I denne filmen finnes det ikke en eneste terrorist, ikke en missil blir avfyrt. Når vi vet at 10.000 mennesker ble drept av slike missiler er det på det rene at NRK driver kampanje for og renvasking av terrorister og mordere.

De siterte kritikkløst Twittermeldinger fra «Bana», den lille jenta som ikke kunne et ord engelsk, men twitret nonstop på komplisert og feilfritt engelsk, fra White Helmets som forsvant sammen med terroristene på de grønne bussene, og fra Mr. AlHamdo, en figur som har gått igjen som «mouth piece» for terroristene og som nå også befinner seg i Idlib, det siste terroristkontrollerte området. 

Fares Shehabi er partiuavhengig parlamentariker og dessuten leder av industrieierforening i Aleppo. Han mottok tidlig under okkupasjonen brev fra IS om at hans fabrikk var konfiskert. Etter frigjøringen kunne ikke fabrikken tas i bruk. Den, i likhet med de over tusen fabrikkene i Øst-Aleppo hadde blitt plyndret for absolutt alt av maskiner og innredning. Alt hadde blitt kjørt til Tyrkia. Shehabi gjorde om lokalene til til skole. Han er meget aktiv i gjenoppbyggingen av byen. 
Han inspiserte blant annet Citadellet og Umayyad moskéen. Terroristene hadde brukt moskéen som borg og den var alvorlig skjendet.

Fares Shehabi ved inngangen til Citadellet i Øst-Aleppo etter frigjøringen 16.desember 2016Aleppo  – fire måneder etter frigjøringen
Jeg var i Aleppo bare fire måneder etter frigjøringen og når jeg ser bildene til Shehabi og tilstanden til Citadellet, et av landemerkene i Aleppo forstår jeg hvilken enorm opprydningsjobb som hadde blitt gjort allerede da. Da jeg intervjuet Shehabi fnyste han av vestlig presses besettelse av president Assad.
Han sa : «Tror du vi slåss for presidenten? Vi slåss for vår frihet. » Han viste meg bilder av endel kjente terroristledere og spurte meg «Ville du at ditt land skal falle i klørne på disse typene? Ikke det? Vel, ikke vi syrere heller.»

Rundt Citadellet lå det masse boutique-hoteller og restauranter, antikvitetsforretninger og gallerier. Alt hadde blitt smadret, men allerede da jeg var der så jeg konturene av hvor fint det vil bli igjen. 

April 2017, på vei opp på Citadellet som de første vestlige besøkende.  FOTO: Tor Lindseth
Allerede fire måneder etter frigjøringen av Øst-Aleppo var Citadellet fullt av besøkende og et sted for syrere å ta selfie! FOTO: Tor Lindseth

Moské brukt som borg
Terroristene hadde skjendet Umayyadmoskéen på det groveste.
Bilder fra Fares Shehabis video rett etter frigjøringen.Da jeg besøkte moskéen april 2017 var det fremdeles mye av barrikaderingen som stod igjen, men opprydningen var i full gang og moskéen var full av ungdommer som var på utflukt med skolen

Umayyadmoskéen april 2017: Mye av terroristenes barrikader stod igjen fire måneder etter frigjøringen. FOTO: K.Jaquesson
Umayyadmoskéen april 2017, fire måneder etter frigjøringen av Øst-Aleppo. FOTO: K.Jaquesson
Elever på utflukt med skolen til Umayyadmoskéen april 2017, fire måneder etter frigjøringen av Øst-Aleppo. FOTO: K.Jaquesson
Elever på utflukt med skolen til Umayyadmoskéen april 2017, fire måneder etter frigjøringen av Øst-Aleppo. FOTO: K.Jaquesson

Jeg er så glad for at jeg reiste til Syria i april 2017 og selv kunne se og lytte. 
I dag er Syria under full oppbygning og parlamentet har nylig godkjent neste års budsjett uten én krone i lån. 

 USA som har stått i spissen for å forsøke å knuse Syria, derimot, har en gjeld så høy at det er åpenbart at den ikke kan betales.

Gjelden til USA stiger så raskt at det er nærmest umulig å holde tritt. Se HER så får du en idé.
16.desember 2016 ble Øst-Aleppo frigjort fra terrorister. Partiuavhengige Fares Shehabi, representant for Aleppo og leder for industrieierforeningen jubler sammen med  sivile rett etter den store evakueringen.