Hvorfor snakker Norsk Folkehjelp bare med Assad-motstandere?

0
I kø for mat i Syria. Krisa er skapt av de strenge internasjonale sanksjonene og krigen mot Syria. Foto: Syria News

Lars Birkelund svarer Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp.

Av Lars Birkelund.

Håkon Ødegaard, Norsk Folkehjelp, klager i sitt svar til meg på at  jeg ikke svarer på hans spørsmål. For det første kan jeg ikke se at han stilte et eneste spørsmål. I hvert fall ikke til meg. For det andre svarte ikke Ødegaard på mine spørsmål. Heller ikke denne gangen. 

For tredje gang:

1. Hvorfor snakker NF kun med Assad-motstandere? Skjønner NF virkelig ikke konsekvensen av kun å lytte til hva den ene parten har å si om en så eksplosiv og farlig konflikt? Ønsker NF i virkeligheten å hjernevaske både seg sjøl og andre? 

2. Hvordan kan NF hevde å hjelpe Syria når NF i virkeligheten bare hjelper det mindretallet av syrere som fører krig mot Syria?

3. NF har fått mellom 1 og 2 milliarder kroner av USA, verdens mest krigerske og destruktive land. Hvorfor samarbeide med et sånt land i utgangspunktet?

4. Hvordan kan NF påstå noe så banalt som at opprørerne, hovedsakelig jihadister, kun kjemper for frihet og rettferdighet?

5. De grusomme virkningene av sanksjonene mot Syria ble slått fast for nesten ti år siden, og det siste året, mens coronaen har herjet, har de blitt ytterligere skjerpet.  Hvordan kan NF, som hevder å være en humanitær solidaritetsorganisasjon «som har som mål å bedre folks levekår» akseptere sånt? Hvordan kan dette være i tråd med humanitære prinsipper, som du hevder at NF opererer etter, Ødegaard? Hvorfor har ikke NF for lengst krevd slutt på dette, som har drept og drevet syrere på flukt i nesten ti år?

Så et nytt spørsmål: Hvilke «standpunkter og handlinger» mener Ødegaard at jeg har tillagt Norsk Folkehjelp som han er uenig i? Heller ikke det sier du noe om, Ødegaard.

Forøvrig har jeg sjølsagt aldri klandret NF for «politiske forhold som ligger langt utenfor det vi som en humanitær organisasjon har innflytelse over». Hva sikter Ødegaard i så fall til? Men: jeg klandrer NF for måten NF har opptrådt på i forhold til Syria, svært partisk og kun til fordel for de som fører krig mot Syrias myndigheter.  Jeg klandrer også NF for å ta imot penger fra terrorstaten USA og for å underlegge seg de betingelsene USA setter for pengestøtten.

Det at krigen startet med et utelukkende «folkelig fredelig opprør» er typisk for krigspropagandaen som brukes mot Syria. Men sant er det ikke. Sannheten er som kjent de første offeret i en krig. Det gjelder sjølsagt også de krigene Norge fører. Og det med «folkelig fredelig opprør» er sjølve grunnmyten, den som etter alt å dømme også har lurt Norsk Folkehjelp til å støtte krigen mot Syria i ord og handling.

Ødegaard hevder at «de aller fleste som har dødd i den krigen er sivile». Det kan han man kun si hvis man stoler på de mest ekstreme anslagene over hvor mange som har blitt drept og hvem som har drept. I noen av anslagene har for eksempel drepte bevæpnede terrorister kledd i sivilt blitt regnet som sivile. SOHR, som også er regjeringsfiendtlig og ofte brukt av norske medier, har så langt konkludert med at det har blitt drept flere syriske regjeringssoldater enn sivile

«Det er vår oppgave å få fram det syriske sivilsamfunnets stemme», sier Ødegaard. Men det er rett og slett en bløff, da mer enn 90 % av syrerne befinner seg der NF ikke er: i de regjeringskontrollerte områdene.

«Dessverre er det langt mer utrygt å være sivilsamfunnsaktivist i et regjeringskontrollert Syria». Dette er kun noe Ødegaard «har på følelsen» fordi han kun lytter til Assads fiender, som nevnt i spørsmål 1 ovenfor. Her viser jeg forøvrig til min forrige artikkel og særlig uttalelsen fra Rima Sawah.

Mitt «skyts» mot Amnesty International skyldtes rett og slett at Ødegaard brukte Amnesty i sin argumentasjon.

Jeg har aldri sagt at Norsk Folkehjelps er rett «adresse» for en debatt om internasjonal sanksjonspolitikk på Syria. Det jeg gjorde var å stille spørsmål ved hvorfor NF ikke for lengst har fordømt de grusomme sanksjonene. Er det en av tingene NF ikke får lov til av USA? 

Det synes som om Ødegaard og Norsk Folkehjelp er uvant med kritikk. Men det at man hevder å ha gode hensikter betyr ikke at man er fritatt for kritikk. Min kritikk skyldes at NF, i motsetning til for eksempel Røde Kors, har tatt så klar stilling og dessuten havnet på feil side av Folkeretten sammen med okkupanter som USA, Israel og Tyrkia og terrorgrupper som Al qaeda. 

Det er ingen skam å snu, Ødegaard. Hvis du virkelig har omsorg for det syriske folk bør du gjøre som de tre FN-tjenestemennene i Irak, Denis Halliday, Hans von Sponeck og Jutta Burghardt, gjorde i perioden 1998-2000: si opp din din stilling i protest mot de grusomme sanksjonene mot Syria eller i det minste rope et kraftig varsko ut til verden. 

Tidligere innlegg i denne diskusjonen:

Håkon Ødegaard: Norsk Folkehjelps meninger om krigen i Syria

Lars Birkelund: Norsk Folkehjelp eller kolonimaktenes hjelper?

Håkon Ødegaard: Norsk Folkehjelp svarer Lars Birkelund

Lars Birkelund: Hvem er det Norsk Folkehjelp støtter i Syria?

Eva Thomassen: Klargjøre eller tåkelegge Syria-bistanden, Norsk Folkehjelp?

Håkon Ødegaard: Norsk Folkehjelp svarer Eva Thomassen og Lars Birkelund

Lars Birkelund: Håkon Ødegaard/Norsk Folkehjelp trenger påhengsmotor

Forrige artikkelNorsk Folkehjelps meninger om krigen i Syria
Neste artikkelSyria 2021 og Norsk Folkehjelp