Syria 2021 og Norsk Folkehjelp

0
Bildeteksten til dette bildet på nettsidene til Norsk Folkehjelp sier: Norsk Folkehjelps partnere på bakken jobber med distribusjon av mat og medisiner i Syria, men det sies ikke noe om hvem disse partnerne er.

Norge har siden krigen startet i 2011 bevilget 17 milliarder kroner i bistand til Syria.  Norge samarbeider ikke med syriske myndigheter.  Det gjør heller ikke NF. Det betyr at over 90% av den syriske befolkningen ikke får bistand fra Norge. Eva Thomassen svarer kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp.

Av Eva Thomassen.

Jeg viser til innlegg 10.04.2021 av kommunikasjonssjef Norsk Folkehjelp Håkon Ødegaard.

Bistand

Utgangspunktet mitt er hva jeg ser på bakken i Syria. Ikke ordene som blir brukt for å kamuflere hva krigen mot Syria handler om. Ord er et farlig våpen. Ord som «fredelige syriske demokratiaktivister, hjelpearbeidere og sivilsamfunn som legitime aktører» er ordene regjeringer liker å høre. Vi ser aldri disse menneskene bak ordene. Vi blir fortalt at de eksisterer, men eksisterer allikevel ikke. Hvordan ser «demokratiske krefter» ut? Når Ødegaard bruker slike ord er det helt uten forpliktelser. På samme måte som svulstige nekrologer. Helt uten forpliktelser. Men, siden vi ikke «ser» disse ordene så kan man bruke dem til hva som helst. Blant annet å beskylde Assad for at «ordene» er forsvunnet, drept, torturert eller fengslet. «Assad» har skylda. Han skal straffes og med han heller vi  barnet ut med badevannet. Han skal straffes med sanksjoner. Om resultatet blir at millioner av mennesker blir rammet av sanksjonene så er det Assad sin skyld at millioner dør av sykdom og sult.  Flere sanksjoner er svaret. De nye Caesar- sanksjonene  er konstruert som en evighetsmaskin.

Ødegaard:

Selv om Norsk Folkehjelp altså er uenige i analysen av Syria-konflikten og Norsk Folkehjelp i motsetning til Thomassen ser fredelige syriske demokratiaktivister, hjelpearbeidere og sivilsamfunn som legitime aktører, er vi likevel enige om en ting.

Videre skriver Ødegaard Det er svært krevende å drive bistand i Syria. Flere av konfliktens aktører er alle sivile som lider som følge av en konflikt har rett på humanitær bistand.

Det at det syriske folket lider og har rett på humanitær bistand er noe  Ødegaard  og jeg deler.

Ødegaard skriver «vi (Norsk Folkehjelp min anm.) velger  ikke gå inn i debatt omkring det internasjonale samfunns og enkeltlands bruk av sanksjoner». Videre: « Norsk Folkehjelp er en ikke-statlig aktør og det er stater som vedtar sanksjoner»

Det er  jo fra de samme statene som vedtar sanksjoner som Norsk Folkehjelp mottar milliarder av  bistandskroner fra, Ødegaard?

Allerede da har stater gitt  føringer for hvordan Norsk Folkehjelp skal bruke bistandsmidlene.  For meg er det helt umulig å forstå at Ødegaard skiller bistand fra sanksjoner.

At Norsk Folkehjelp i bønn til Sikkerhetsrådet i FN ber om bistand kun til Idlib og Hasaka bekrefter nettopp at dere ikke skiller bistand fra sanksjoner

Dere skriver:

«Vi vet at 70 prosent av lokalbefolkningen i det nordvestlige Syria er avhengige av humanitær bistand. I Nordøst er tallet 64 %. Det er altså 4.2 millioner menneskers liv og helse som står på spill. Situasjonen krever umiddelbar handling».  (Nordvest er  Idlib og nordøst er Hasaka)

Men, gjelder ikke det hele befolkningen? Ikke bare de som bor i Idlib og Hasaka? ? 

Men, hva tenker  Ødegaard om at det kun er folk som bor i Idlib som kontrolleres av terrorgrupper og i Hasaka som er kontrollert av USA og den kurdiske militante militsen SDF, som skal få bistand fra Norsk Folkehjelp ? Hvorfor er det bare 4.2. millioner syrere som skal få bistand?  Hva med de over 13 millionene syrere som bor i regjeringskontrollerte områder, Ødegaard?  I Damaskus bor det vanligvis 2 millioner mennesker. Nå bor det 8 millioner mennesker. 6 millioner internt fordrevne. Flyktet fra de områdene NF opererer i. Hvorfor skal ikke disse få bistand fra Norsk Folkehjelp

Videre skriver Ødegaard:  «Dessverre er det langt mer utrygt å være sivilsamfunnsaktivist i et regjeringskontrollert Syria».

Spørsmålet blir hvorfor det er viktigere å støtte «sivilsamfunnsaktivister» enn å gi bistand til 13 millioner mennesker? Bare fordi de bor i regjeringskontrollerte områder? Du sier jo at dere er en humanitær hjelpeorganisasjon? Hvorfor er det utrygt i Damaskus, men trygt å være «sivilsamfunnsaktivist»  i Idilib og i Hasaka? Folk dør i regjeringskontrollerte områder på grunn av sanksjonene. Ikke får de mat, de dør av covid-19 fordi det ikke finnes medisinsk utstyr. Til og med zoom og andre internettkanaler er stengt for å hindre at leger  skal kunne hjelpe og kommunisere med kollegaer, få kunnskap etc. I bekjempelsen av covid-19.

Idlib og «sivilsamfunnssamfunnsaktivistene»

Vi har til gode å bli presentert for de «demokratiske kreftene» Norsk Folkehjelp sier de støtter. Hvem er de? Det vet vi ikke. Det vi vet er at de holder til i Idlib

Det er Al-Nusra aka Al-Qaida aka IS aka FSA aka HTS som kontrollerer hele Idlib. Jolani, lederen for nettopp HTS uttalte nylig i et intervju at Al-Nusra er del av «revolusjonen» i Syria og har vært det i 10 år.

Er han en «demokrati- og menneskerettighetsaktivist», Ødegaard?

Den norske regjeringens nære samarbeidspartner i Syria, amerikanske James Jeffrey, har nylig sagt at USA bruker Al-Qaida som et redskap som del av amerikansk strategi i Idlib.  

Hvordan ser dere på det Ødegaard?

HTS kontrollerer også bistanden og de humanitære bistandsorganisasjonene i Idlib. Ødegaard, du sier dere har kontroll over hvor bistanden går og hvem som er sluttmottakeren? Har dere det? Hvis du mener dere har det så må dere samarbeide med HTS. Her fra FN rapport tidligere i år.

Her fra artikkel om hva Norsk Folkehjelp er med på å støtte i Syria

Ødegaard skriver: Norsk Folkehjelp står ansvarlig overfor våre donorer for at midlene som bevilges når fram til mottakergruppen, og brukes etter formålet. For å sikre det har vi kontrollmekanismer og prosedyrer på plass. Dere har mange donorer. Stater dere får penger fra vet hva pengene går til. Norsk UD vet det.  De har jo instruert dere i bruken av bistandsmilliardene.

 Men, jeg tviler på at andre donorer synes det er greit at pengene går til terrorfinansiering.

Tidligere innlegg i denne diskusjonen:

Lars Birkelund: Hvorfor snakker Norsk Folkehjelp bare med Assad-motstandere?

Håkon Ødegaard: Norsk Folkehjelps meninger om krigen i Syria

Lars Birkelund: Norsk Folkehjelp eller kolonimaktenes hjelper?

Håkon Ødegaard: Norsk Folkehjelp svarer Lars Birkelund

Lars Birkelund: Hvem er det Norsk Folkehjelp støtter i Syria?

Eva Thomassen: Klargjøre eller tåkelegge Syria-bistanden, Norsk Folkehjelp?

Håkon Ødegaard: Norsk Folkehjelp svarer Eva Thomassen og Lars Birkelund

Lars Birkelund: Håkon Ødegaard/Norsk Folkehjelp trenger påhengsmotor

Forrige artikkelHvorfor snakker Norsk Folkehjelp bare med Assad-motstandere?
Neste artikkelVG desinformerer om Ukraina