Norsk Folkehjelps innsamling til jordskjelvofre i Syria går til al-Qaida

0
Bakgrunnsbildet fra nettsidene til Norsk Folkehjelp. Den sentrale mannen på bildet er den ettersøkte terroristen og lederen av terrorgruppa HTS/al-Qaida, Abu Mohammad Al-Julani

Driver Norsk Folkehjelp fortsatt med «revolusjon» i Syria?


Av Eva Thomassen

Det er en enorm naturkatastrofe som har rammet deler av Tyrkia og Syria. Et jordskjelv som hittil har drept 40.000. 7 millioner barn er rammet. Tyrkia er alliert av NATO, EU og vestlige land, er ikke underlagt sanksjoner. Det renner inn hjelp fra NATO, EU, alle land, inkludert Ukraina.

I Syria derimot kommer det ikke hjelp inn. (Fra 13. februar har det skjedd en endring. Jeg kommer tilbake til det.)

Hvorfor hjelper ikke NATO-land og EU Syria? Fordi poltikk er viktigere enn menneskeliv. Syria har vært i krig i 12 år. Landet er utsatt for de mest dødbringende sanksjoner noe land har opplevd. Sanksjoner som nå gjør at de som ønsker å sende bistand selv blir rammet av sanksjonene. Som tredjepart.

Jordskjelvet har rammet både Idlib som er kontrollert av terrorgruppa  Hayat Tahrir al-Sham  (HTS/Al-Qaida) og regjeringskontrollerte områder som Aleppo, Hama, Latakia og Jableh.

I de regjeringskontrollerte delene av Syria er situasjonen desperat.

Landdirektøren i Røde halvmåne, Mohammed Hammoud, sier til NRK at mangel på tungt utstyr gjør at 80 prosent av arbeidet med å grave frem overlevende foregår per hånd.

– Det er galskap på sykehusene i Aleppo. Likene ligger over alt, sier Hammoud.

Han sier at allerede før skjelvet arbeidet de offentlige sykehusene i Aleppo for halv kapasitet.

– Nå er de totalt overlesset av døde og skadde, sier Hammoud.

Norsk Folkehjelp/Idlib

Det er ikke bare stater som er mer opptatt av politikk enn menneskeliv. Det er også såkalte bistandsorganisasjoner (NGO). En slik NGO er Norsk Folkehjelp. De skriver de er opptatt av det syriske folket, de har videosnutter hvor lokalansatte sier at verden har glemt Syria. I bakgrunnen ser vi White Helmets som Norsk Folkehjelps representant ber oss å gi penger til. Terroristen og lederen av terrorgruppa HTS, Abu Mohammad Al-Julani, sier det samme. Det er Idlib som er basen til Norsk Folkehjelp.

Nå kan det ikke skjules mer. Når selve lederen av HTS/Al-Nusra/Al-Qaida representerer folket og behovene i Idlib og roper på internasjonal bistand. Han utgir seg å være talsmann for det syriske folket og for NGOene.

Al-Julani er en av verdens farligste menn. 10 millioner dollar har USA utlovet for å ta ham dead or alive. Han går rundt i Idlib, har kontroll på hjelpen og bestemmer at det ikke skal komme hjelp inn til Idlib fra Damaskus, fra regjeringskontrollerte områder. Hjelpen skal komme inn fra Tyrkia. Han har satt opp kontrollposter overalt i Idlib. Altså han har kontroll over alt i Idlib. All bistanden. Også fra Norsk Folkehjelp.

Det er han som bestemmer at sivilbefolkningen i Idlib ikke skal få humanitær bistand.

A UN spokesperson told Reuters on 12 February that humanitarian aid from government territory to the opposition-held north has been held up, as the Hayat Tahrir al-Sham (HTS) extremist group is refusing to grant approval for the aid’s entry.

“There are issues with approval [from HTS],” the spokesperson said without elaborating further.

Les: HTS blocks aid coming from Damascus-held territory

Med mindre den kommer inn fra Tyrkia. Han begrunner det med at ved å ta imot hjelp fra Damaskus er man med på å legitimere Syria som en suveren stat. Legitimere at president Assad faktisk er Syrias statsoverhode. Han tar til orde for å ikke oppheve sanksjonene. Det deler han med mange. Mange regjeringer. Og NGOer.

Norsk Folkehjelp har støttet «revolusjonen» i Syria i 10 år. Nå er kun «revolusjonen» i Idlib. Det er kun i Idlib Norsk Folkehjelp holder til. Men, de tør ikke være der selv. Det er for farlig. Idlib kontrolleres av terrorgruppa HTS som står på FN, USA og EU terrorliste. Også Norge må  anse HTS som terrorgruppe. Det ser åpenbart ut som det ikke er et problem så lenge de oppholder seg og brukes som proxysoldater i regimeskiftekrigen i Syria. Eller kan brukes andre steder, som i Ukraina.

Regimeskiftekrig

Norges politikk overfor Syria er regimeskifte. I klartekst betyr det at Norge ønsker at islamistene i Idlib skal overta landet. At grupper som Taliban skal overta Syria. At militante islamister som ingen vestlige politikere eller bistandsarbeidere tør å omgås skal få bistand fra Norsk Folkehjelp.

Norge vil ikke en gang hente hjem IS-damer og barna deres fra disse interneringsleirene nordøst i Syria. Eks. Al-Hol. Der 65 000 kvinner og barna deres fra over 60 land er parkert siden 2019. De er for farlige å ta hjem. Hadde de ikke fått bistand ville de være nødt til å finne på noe annet enn terror. For eksempel å ikke dra i det hele tatt.

Det kryr av NGOer i Idlib. Men, ingen av dem gjør en gang et forsøk på å hjelpe menneskene som bor i regjeringskontrollerte områder. Som Aleppo, Hama, Latakia og Jableh. Det Norsk Folkehjelp er opptatt av er å få hjelp inn fra Tyrkia til Idlib. Ikke å få donorene sine eller Norge å oppheve sanksjonene mot Syria slik at hjelp kan nå alle i Syria. Sanksjonene  mot Syria rammer nemlig ikke Idlib og områdene USA okkuperer sammen med den kurdiske separatistbevegelsen SDF nordøst. Der er også Norsk Folkehjelp.

Norsk folkehjelp har vært behjelpelig med å selv stille de spørsmålene de mener folk bør stille dem og de svarene de mener vi bør få.

Hvorfor jobber ikke Norsk Folkehjelp i Tyrkia, som også er rammet av jordskjelvet? 

Norsk Folkehjelp har ikke fra før av et etablert program i Tyrkia, men har derimot vært ti år i Syria. Å arbeide i Tyrkia krever at man er registrert der som organisasjon. I Tyrkia ser vi at flere land stiller penger og mannskaper til disposisjon for å få folk ut av ruinene. I Syria er de ingen slik hjelp. Det er syriske organisasjoner som gjør hoveddelen av arbeidet. Disse organisasjonene er sterke og viktige, som står på i denne situasjonen, men uten støtte og bistand er det begrenset mye de kan få utrettet. 

Kommentar

Norsk Folkehjelp jobber ikke i Tyrkia for der krever Tyrkia at man er registret som organisasjon. Faktum er at man må registrere seg som organisasjon i Syria også for å ha lov til å jobbe der. Hvorfor har ikke Norsk Folkehjelp gjort det? Det svarer de ikke på. De stiller ikke spørsmålet enn gang.  Svaret er ekkelt. De er ikke i Syria for å gi det syriske folket humanitær bistand. Terrorister trenger ikke bare våpen, men også sivil infrastruktur og softpower. «Grasrot-revolusjon». Å gjøre lokalbefolkningen avhengig av seg. Å drive med sysselsetting av damer i burka. Sy- og strikke-kurs. Konene og enkene må sysselsettes mens mennene driver krig. Når Norsk Folkehjelp snakker om at det er syriske organisasjoner som opererer burde Norsk Folkehjelp ha redegjort for at disse organisasjonene er såkalte partnerorganisasjoner med lokalansatte. Norsk Folkehjelp og de andre NGOene tør ikke selv å være i Syria. Det er for farlig. Hvorfor? Fordi de opererer kun i områder kontrollert av terrorgrupper. Ingen vestlige organisasjoner opererer i regjeringskontrollerte områder. Noen få unntak. Fordi det snart ikke er flere områder som er opprørskontrollert. Valgets kvaler står mellom å stikke av eller krype til Damaskus og be om å få registret seg som en hjelpeorganisasjon. Det er langt fra sikkert at man få autorisasjon fra Damaskus etter å ha samarbeidet med terrorgrupper i 12 år.

Røde Kors har samarbeidet med Syrias Røde halvmåne som er del av den internasjonale Røde Kors bevegelsen. De driver ikke med politikk, men med bistand. De er også fristilt vestlige regjeringer.

Videre

Hvorfor er det så vanskelig å komme fram med hjelp til Syria? 

I januar ble resolusjonen for å bringe humanitær hjelp fra Tyrkia utvidet med seks måneder, men det er kun ett sted FN har lov å krysse grensen med humanitære forsyninger. Befolkningen nordvest i Syria er med andre ikke bare rammet av borgerkrig og nå et jordskjelv, men også av storpolitikk. Det har vi i lang tid advart mot. 

Kommentar

Det er riktig at det har med storpolitikk å gjøre. Men Norsk Folkehjelp nevner ikke hvem som driver med storpolitikk i Syria. Det foregår en regimeskiftekrig i Syria. Det vet Norsk Folkehjelp. De har valgt side i denne krigen. Under mottoet: «Assad er en diktator». «Det syriske folket trenger demokrati». «Borgerkrig». 

Det Syria med hjelp fra Russland derimot kjemper for er å få stanset krigen, få befridd Idlib for terrorister. Grenseovergangene mellom Tyrkia og Syria er brukt som smuglerruter av terrorister, våpen, bistand osv. Syria er en suveren stat. Med territorielle grenser. Grenseoverganger som landet selv vil ha kontroll over.  Syria kan gi bistand via Damaskus til Idlib. Syrias Røde Halvmåne jobber i hele Syria, også i Idlib. Det er ikke behov for softpowervåpen fra USAID og Norsk Folkehjelp. Som skjules seg under «ulltepper» og i «telt».

Videre

Hvordan vet jeg at pengene går til de jordskjelvrammede? 

Norsk Folkehjelp har jobbet i den berørte regionen i Nordvest-Syria siden 2012 med tre syriske partnerorganisasjoner for å møte de humanitære behovene i regionen. Vi har lang erfaring og arbeider tett med de lokale partnere som kjenner de lokale forholdene veldig godt. Våre partnere har drevet matutdeling og kontantstøtte i mange år før jordskjelvet..

Kommentar

Spørsmålet som bør stilles, men som Norsk Folkehjelp behørig ikke stiller er hvor er «Nordvest-Syria»? De liker ikke svaret de må gi. Det er ingen steder som heter «Nordvest-Syria. Norsk Folkehjelp kamuflerer hvor de faktisk holder til ved å kalle Idlib noe annet. Idlib har vært kontrollert av terrorgrupper helt siden Norsk Folkehjelp tok seg ulovlig inn i Syria i 2012 og ga bistand til terrorister.

De har flyttet rundt i Syria sammen med terrorgruppene. Der områdene er befridd av den syriske hæren med hjelp fra blant annet Russland. drar Norsk Folkehjelp «lokale partnere» sammen med de gruppene som har kontrollert der til neste sted. Nå er de i Idlib. Det siste området som er kontrollert av terrorgrupper.

Terrorfinansiering

Norsk Folkehjelp har ikke kontroll med om pengene går til terrorfinansiering. De vet ikke hvem sluttmottakeren er. De har ikke kvittering og de er ikke der selv. Når titusenvis av terrorister har overlevd i idlib så lenge Norsk Folkehjelp har vært der, så er det ikke sånn at bistanden fra Norsk Folkehjelp blir kvittert ut som humanitær bistand, mens annen bistand går til terrorgrupper. Til terrorfinansiering. At Norsk Folkehjelp har klausuler på pengene.

I 2016 skrev jeg en artikkel om at norske bistandsorganisasjoner ikke har kontroll med hvem sluttmottakerne av pengene er. De har ikke kontroll med om det er terrorgrupper som får bistanden. Faktisk.no tok tak i denne saken i 2017 (hvorfor?..) og skulle faktasjekke den. De mente min påstand var feil og friskmeldte bistandsorganisasjonene. Som vedlegg hadde faktisk.no dokumentasjon fra korrespondanse mellom NGOene og UD som bevis på at NGOene hadde kontroll på at bistanden gikk dit det stod i reklamen den skulle.

UD spør Norsk Folkehjelp om hvordan de sikrer at hjelpen kommer dit den skal i Idlib. Norsk Folkehjelp svarer at de har en «gentlemans agreement» mellom lokalansatte og Al-Qaida/HTS. Hvem inngår en «gentlemans agreement» med terrorgrupper som lever av bistand? Påstanden min i 2016 står seg fortsatt i 2023.


På steigan.no: flere artikler om Norsk Folkehjelp.

Forrige artikkelNye kostholdsråd vil true mer enn folkehelsa
Neste artikkelSeymour Hersh: Presidenten må stilles til ansvar